Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 22606
Mărime: 364.43KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CAP.1. Managementul resurselor umane – componentă a managementului general 4

1.1. Noţiuni privind managementul general 4

1.1.1. Noţiunea de management 4

1.1.2. Evoluţia cunoştinţelor de management 7

1.1.3. Procesul de management 8

1.2. Managementul resurselor umane – parte integrantă a managementului

general 10

1.2.1. Definirea managementului resurselor umane10

1.2.2. Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrul organizaţiei 12

CAP.2. Organizarea structurală a firmei 20

2.1. Sistemul de conducere şi comportamentele sale20

2.2. Structura organizatorică – componente, tipuri, funcţionalitate 21

2.3. Influenţa şi puterea 21

2.4. Organizarea internă a departamentului de resurse umane 22

2.5. Organizarea activităţilor în cadrul managementului resurselor umane22

CAP.3. Motivaţia – factor de promovare a resurselor umane 24

3.1. Noţiuni introductive 24

3.1.1. Resursele umane, principala resursă a firmei 24

3.1.2. Teoria motivaţiei25

3.2. Conceptul de motivare 27

3.2.1. Definirea motivării 27

3.2.2. Rolurile motivării personalului28

3.3. Mecanismele motivaţionale 32

3.3.1. Categoriile de variabile implicate 32

3.3.2. Ciclul motivaţional 33

3.3.3. Motivaţiile salariaţilor firmei 34

3.4. Tipurile de motivare 35

3.4.1. Definirea tipului (formei) de motivare 35

3.4.2. Motivarea pozitivă şi motivarea negativă35

3.4.3. Motivarea economică şi moral – spirituală36

3.4.4. Motivarea intrinsecă şi extrinsecă 37

3.4.5. Motivarea cognitivă şi afectivă38

3.5. Motivarea şi puterea 39

3.5.1. Definirea şi sursele puterii în cadrul firmei39

3.5.2. Condiţionarea motivării de puterea managerilor40

3.6. Motivarea, performanţe şi satisfacţia în muncă 41

3.6.1. Sistemul de recompense41

3.6.2. Motivarea personalului 43

3.6.3. Stiluri de conducere şi motivarea resurselor umane 45

3.7. Conexiunea management – motivaţie 47

3.7.1. Motivaţia 48

3.7.2. Relaţia management – motivaţie 49

3.7.3. Surse motivaţionale 50

3.7.4. Motivaţia individuală şi motivaţia la nivel de organizaţie51

3.8. Creşterea eficacităţii managerilor în realizarea motivării 52

3.8.1 Tehnici motivaţionale specifice 53

CAP.4. Studiu privind motivarea în cadrul societăţii S.C. ”MCCARTHY&HOLTHUS” S.R.L 57

4.1. Modalităţi de motivare a personalului din cadrul societăţii comerciale

S.C. ”MCCARTHY&HOLTHUS” S.R.L. 57

4.1.1. Metode de promovare a motivaţiei în rândul personalului 57

4.1.2. Forme de motivare 59

4.2. Chestionar 60

4.3. Concluzii70

Bibliografie 71

Extras din document

CAP. 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE-

COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI GENERAL

1.1. NOŢIUNI PRIVIND MANAGEMENTUL GENERAL

1.1.1. NOŢIUNEA DE MANAGEMENT

Managementul este unul din conceptele care, în ziua de azi este cel mai frecvent folosit pe plan mondial. De circa un secol, managementul s-a transformat treptat, într-un factor de creştere a eficacităţii economice şi de creştere economică la nivelul firmei, precum şi a economiei mondiale.

Managementul este un termen preluat din limba engleză, care desemnează conducerea ştiinţifică a organizaţiilor.

Managementul constituie o ştiinţă, adică un ansamblu organizat şi coerent de cunoştinţe, principii, metode şi tehnici, prin care se explică în mod sistematic, fenomenele şi procesele ce se produc în conducerea organizaţiei.

Managementul este o ştiinţă pentru faptul că:

- Are domeniu de referinţă;

- Are principii proprii;

- Operează cu metode şi tehnici specifice pentru atingerea unor obiective.

Managementul reprezintă o artă, care reflectă latura sa pragmatică şi care constă în măiestria managerului da a aplica, la realităţile diferitelor situaţii, cu rezultate bune, în condiţii de eficienţă, cunoştinţele ştiinţifice. Managementul este o artă, pentru că operaţionalizarea elementelor ştiinţifice nu este posibilă fără punerea în valoare a unor aptitudini şi calităţi manageriale cum sunt talentul, intuiţia, flerul, caracterul, inteligenţa, capacitatea de a lucra cu oamenii etc. Managementul este deci artă întrucât pune în valoare cea mai importantă resursă, singura cu efect creator, inovator la dispoziţia organizaţiilor: resursa umană.

Managementul constituie o stare de spirit specifică, reflectată de un anumit mod de a vedea şi de a căuta progresul.

Îmbinarea elementelor de natură ştiinţifică cu caracteristicile managementului ca artă, trebuie realizată nuanţat, în funcţie de poziţia ierarhică a managerului, de complexitatea, diversitatea, dificultatea problemelor, precum şi de calitatea personalului din cadrul organizaţiei.

Managementul a fost numit ”arta de a obţine lucruri realizate de către oameni” (Mary Parker Follett). Această definiţie se regăseşte în abordarea majorităţii publicaţiilor de management din state cu economie de piaţă avansată.

Definiţia mai sus menţionată, a atras atenţia prin faptul că, managerii realizează obiective organizaţionale prin dirijarea altora, în cazul când trebuie realizate anumite activităţi.

Nu există doar o singură definiţie universal consacrată a noţiunii de management. Nu se poate defini managementul odată pentru totdeauna. Definiţiile se schimbă, întrucât mediul extern (ambiant) organizaţional se schimbă.

O definiţie complexă a noţiunii de management aşa cum este ea acceptată în general de specialiştii în management, este următoarea:

„Managementul este procesul de planificare, organizare, motivare-antrenare şi control-evaluare a eforturilor membrilor unei organizaţii în utilizarea celorlalte resurse la dispoziţie, pentru a realiza obiectivele stabilite ale organizaţiei”.

„Un proces este un mod sistematic de a realiza un anumit lucru”. Am definit managementul ca un proces, întrucât toţi managerii (din punctul de vedere al aptitudinilor şi al îndemânării lor particulare), se angajează în activităţi sigure, interconectate între ele, scopul realizării obiectivelor propuse.

Prin manager se înţelege orice persoană care este responsabilă de realizarea celor patru funcţii de management: previziune, organizare, motivare-antrenare şi control-evaluare, prin care influenţează comportamentul decizional şi acţiunile altor persoane, numite executanţi.

Abordarea menţionată, extinde noţiunea de manager la toate persoanele care exercită procese de management, indiferent de locul (poziţia ierarhică) pe care se află.

Managerii de la fiecare nivel ierarhic, planifică, organizează, motivează şi controlează. Ei însă se diferenţiază prin timpul pe care îl alocă fiecăreia dintre activităţile menţionate. Unele dintre aceste diferenţe depind de tipul de organizaţie în care acţionează managerul.

Preview document

Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 1
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 2
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 3
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 4
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 5
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 6
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 7
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 8
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 9
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 10
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 11
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 12
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 13
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 14
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 15
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 16
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 17
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 18
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 19
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 20
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 21
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 22
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 23
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 24
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 25
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 26
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 27
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 28
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 29
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 30
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 31
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 32
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 33
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 34
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 35
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 36
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 37
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 38
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 39
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 40
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 41
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 42
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 43
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 44
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 45
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 46
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 47
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 48
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 49
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 50
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 51
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 52
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 53
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 54
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 55
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 56
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 57
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 58
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 59
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 60
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 61
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 62
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 63
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 64
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 65
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 66
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 67
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 68
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 69
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 70
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 71
Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului.doc

Alții au mai descărcat și

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Introducere Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine,...

Managementul recompenselor în instituțiile publice

INTRODUCERE Am abordat tema „Managementul recompenselor în intituţia publică“ deoarece recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate...

Motivarea Angajaților

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii să facă ceea ce vrei tu, pentru că ei doresc să o facă.” Dwight Eisenhower La ora actuală...

Motivarea la întreprinderile autohtone

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Organizațiile moderne sunt caracterizate de schimbări ireversibile, de priorități adesea...

Eficiența procesului de management prin politica de motivare a personalului la SC Antibiotice SA

I. MOTIVATIA-CONSIDERATII GENERALE I.1. INTRODUCERE - CONCEPTUL DE MOTIVATIE Termenul de motivatie a apãrut in literatura de specialitate in...

Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila

1.1. Definirea Managementului resurselor umane Managementul resurselor umane, reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu...

Motivarea personalului - studiu de caz la firma SC Altex România SRL

Introducere Am ales drept temă de dezbătut motivarea personalului pentru firmă S.C.ALTEX ROMANIA S.R.L, deoarece aceasta este una din marile firme...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Introducere Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine,...

Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare

INTRODUCERE În ţara noastră, în Micul dicţionar enciclopedic, managementul se defineşte ca fiind: 1) activitatea sau arta de a conduce; 2)...

Contribuții privind asigurarea calității în serviciile bancare din România

Introducere 16 CAPITOLUL 1 – PREOCUPARI ACTUALE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII PRODUSELOR SI SERVICIILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANA SI LA NIVEL...

Cariera Profesională - Consideratii Teoretice

INTRODUCERE Primordial în Managementul Resurselor Umane este asigurarea şi dezvoltarea permanentă a potenţialului uman, astfel încât să se obţină...

Organizarea, pregătirea și motivarea forței de vânzare în distribuție - studiu de caz la SC Vio San SRL

CAPITOLUL I FORŢA DE VÂNZARE ÎN DISTRIBUŢIE 1.1.Caracteristici, sarcini şi denumiri atribuite forţei de vânzare Prin forţa de vânzare se...

Locul și rolul motivării în managementul firmelor private

Din punct de vedere etimologic,motivaţia provine din latinescul “movere”şi înseamna deplasare.Motivaţia este suma forţelor,energiilor interne si...

Angajarea și Salarizarea Personalului

INTRODUCERE "Resursele umane sunt unice în ceea ce priveşte potenţialul lor de creştere şi dezvoltare, precum şi capacitatea de a-şi cunoaşte...

Ai nevoie de altceva?