Studiu de Evaluare la Sc Electrica Srl

Imagine preview
(9/10 din 8 voturi)

Acest proiect trateaza Studiu de Evaluare la Sc Electrica Srl.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 92 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

Cap. 1 ASPECTE PRELIMINARE
1.1 Obiectul, scopul, data evaluarii
1.2 Baza de evaluare – definitia valorii
1.3 Documentarea pentru evaluare

Cap. 2 ANALIZA DIAGNOSTIC
2.1 Diagnosticul juridic
2.2 Diagnosticul operational
2.3 Diagnosticul resurselor umane
2.4 Diagnosticul managementului
2.5 Diagnosticul comercial
2.6 Diagnosticul financiar

Cap. 3 EVALUAREA FIRMEI
3.1 Elemente fundamentale
3.2 Evaluarea terenurilor, constructiilor si a mijloacelor fixe

Cap. 4 METODE DE EVALUARE A ÎNTREPRINDERII
4.1 Evaluarea firmei prin metoda costurilor
4.2 Evaluarea firmei prin metode de randament

Cap. 5 CONCLUZII SI RECONCILIEREA VALORILOR

Extras din document

1.1 Obiectul, scopul, data evaluarii

Obiectul lucrarii îl constituie evaluarea firmei ELECTRICA S.R.L., cu activitate în domeniul proiectarii si executiei instalatiilor electrice de joasa, medie si înalta tensiune, instalatii de automatizare, telecomunicatii si transmisii de date, instalatii termice, climatizare si ventilatie. Firma ELECTRICA S.R.L. are un unic amplasament, situat în Bacau, str. Calea Moldovei 197.

Scopul lucrarii este determinarea valorii de piata, în vederea vânzarii pachetului majoritar de actiuni.

Evaluarea terenurilor si cladirilor a fost efectuata în mai – iulie 2002, iar evaluarea întregii afaceri noiembrie 2003 – ianuarie 2004.

1.2 Baza de evaluare – definitia valorii

În prezenta lucrare, valoarea este definita ca valoare de piata, conform SEV 4.03. concordant cu IVS1, respectiv „suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data evaluarii, între un cumparator hotarât si un vânzator hotarât, într-o tranzactie echilibrata, dupa un marketing adecvat, în care fiecare parte actioneaza în cunostinta de cauza, prudent si fara constrângeri.”

Evaluarea s-a realizat pe baza metodei costurilor si prin metode de randament. Pentru evaluarea pe baza metodei costurilor, s-a realizat evaluarea constructiei, terenurilor si a mijloacelor fixe din patrimoniul firmei. Deoarece evaluarea acestora s-a realizat în mai – iulie 2002, iar evaluarea afacerii în întregime s-a facut în nov 2003 – ian 2004, s-a utilizat un coeficient de actualizare, respectiv indicele preturilor de consum an 2003/an 2002.

1.3 Documentarea pentru evaluare

Lucrarea respecta standardele ANEVAR legate de evaluarea întreprinderilor (SEV 4.03; SEV 9.01 etc.).

În scopul evaluarii, s-au obtinut datele contabile, tehnice si juridice necesare de la persoanele abilitate din cadrul firmei. Pentru datele legate de diagnosticul comercial, s-a tinut cont si de discutiile realizate cu personalul firmei.

Procedurile standard nu au condus la nici un indiciu, privind existenta unei contaminari naturale sau chimice ce afecteaza valoarea proprietatii analizate sau a proprietatilor vecine; daca se va stabili ulterior ca exista o contaminare pe proprietate sau pe oricare alt teren vecin, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate.

Analizele efectuate, opiniile si concluziile sunt limitate numai la ipotezele prevazute si de conditiile limitative, fiind analize, opinii si concluzii profesionale obiective si personale ale evaluatorului. Concluziile evaluarii sunt valabile numai pentru data evaluarii indicata si pentru scopul precizat.

Cap. 2 ANALIZA DIAGNOSTIC

Analiza diagnostic a firmei SC ELECTRICA SRL a fost structurata în 6 componente, respectiv:

1. Diagnosticul juridic.

2. Diagnosticul operational.

3. Diagnosticul resurselor umane.

4. Diagnosticul managementului.

5. Diagnosticul comercial.

6. Diagnosticul financiar.

2.1 Diagnosticul juridic

Denumirea societatii

S.C. ELECTRICA s-a înfiintat ca Societate cu Raspundere Limitata în anul 1994, fiind înmatriculata în Registrul Comertului sub nr. J04/2127/1994 din 19.12.1994, având Cod unic de înregistrare 6834960.

S.C. ELECTRICA S.R.L. – societate cu capital integral privat – functioneaza în baza Sentintei Civile nr.2094/30.11.1994, emisa de Tribunalul Bacau.

S.C. ELECTRICA S.R.L. Bacau are sediul în Bacau, str. Calea Moldovei 197.

Obiectul de activitate

Activitatea principala a S.C. ELECTRICA S.R.L Bacau este proiectarea si executia instalatiilor electrice de joasa, medie si înalta tensiune, instalatii de automatizare, telecomunicatii si transmisii de date, instalatii termice, climatizare si ventilatie.

Societatea va putea sa deschida filiale, sucursale, si în alte localitati din România si strainatate. Perioada pe care se constituie societatea este nelimitata. Obiectul de activitate înscris în statutul societatii este foarte diversificat, astfel ca o posibila decizie de schimbare a acestuia nu va crea probleme din punct de vedere juridic.

Capitalul social al societatii este de 990.000 lei divizat în 99 parti sociale, în valoare de 10.000 lei, depusi integral la autorizare. În anul 1999 asociatul unic a efectuat un nou aport la capitalul social în valoare de 20.000.000 lei, parti sociale în numar de 20, în valoare nominala de 1 milion. Firma are asociat unic, care este si directorul general al acesteia. Capitalul social va putea fi marit, prin decizia asociatului unic, el fiind si singurul beneficiar direct al profitului realizat. În statut se mai precizeaza urmatorul lucru: cheltuielile necesare desfasurarii activitatii se suporta de societate precum si pierderile. Aceasta precizare deriva din forma de organizare a societatii, si anume societate cu raspundere limitata.

Asociatul unic administreaza si reprezinta societatea. Transmiterea partilor sociale în societate si în afara societatii se face numai cu acordul asociatului unic. În caz de deces partile sociale se transmit succesorilor. Mai sunt prezentate în statut si prevederi referitoare la dizolvarea si lichidarea societatii :

• dizolvarea societatii se face numai în caz de faliment, reducere a capitalului sub minimul legal (daca nu se iau masuri de completare a acestuia), în orice alta situatie daca hotaraste asociatul unic.

• dupa obtinerea hotarârii de dizolvare, societatea se lichideaza. Lichidarea societatii se face de catre lichidatori numiti de asociat si care au aceiasi raspundere cu acesta. În urma încheierii operatiunilor de lichidare, lichidatorii vor solicita radierea societatii din Registrul Comertului.

Activitatea societatii se desfasoara conform Regulamentului de organizare si functionare (ROF), a Regulamentului de ordine interioara (ROI) si a Contractului colectiv de munca:

• În ROF sunt prezentate atributiile, competentele si responsabilitatile conducerii societatii si ale compartimentelor din structura acesteia.

• În ROI sunt prezentate obligatiile salariatilor societatii, cât si sanctiunile aplicate acestora în cazul neîndeplinirii sarcinilor ce le revin la locul de munca. Aceste regulamente sunt valabile în prezent, personalul fiind informat.

• Contractul colectiv de munca este identic pentru toti salariatii societatii; în acesta se reglementeazã drepturile si obligatiile reciproce ale partilor cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de munca; timpul de munca si timpul de odihna; conditiile de munca, securitatea si sanatatea în munca; salarizarea; protectia sociala a salariatilor si alte drepturi; pregatirea si perfectionarea personalului; drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile de munca;recunoasterile reciproce, drepturile si obligatiile administratiei si ale angajatilor.

Situatia imobilizarilor:

Firma a efectuat investitii în imobile (teren, cladiri), datorita facilitatilor fiscale acordate pentre acestea. La sfarsitul anului 2002, în urma investitiilor efectuate, societatea si-a schimbat sediul la o noua adresa, ceea ce îi va permite o dezvoltare continua în anii ce urmeaza. Sediul a fost achizitionat în urma unei licitatii organizate de Directia Teritoriala si Protectie Sociala Bacau pentru o proprietate apartinând S.C. ELBAC S.A., firma de mobila, care a acumulat datorii la plata impozitelor la stat, astfel i s-a pus sechestru pe 2 hale+terenul aferent.

Litigii – societatea, în urma controlului fiscal efectuat de Administratia financiara Bacau, s-au constatat unele întârzieri de plata a cuantumului TVA. Litigiul a fost rezolvat. S-au mai constatat întârzieri la plata impozitului pe profit, pentru care s-a întocmit dosar de scutire în baza O.G. 40/2002, ce s-a solutionat favorabil. Alte litigii cu clienti incerti , datorii fata de furnizori nu au fost constatate la data culegerii datelor despre firma.

Activitatea societatii nu este generatoare de poluanti pentru ape, sol sau aer si nu constituie sursa de zgomot, vibratii sau radiatii, deci nu contribuie la degradarea mediului ambiant. Nu sunt deversati în natura agenti poluanti, iar în depozitele societatii nu sunt depozitate substante toxice, de natura celor ce pot produce poluari ale mediului înconjurator.Acestea sunt atestate de autorizatia de mediu 342/15.05.1994.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu de Evaluare la Sc Electrica Srl.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MANAGEMENT MANAGEMENTUL AFACERILOR PRIN PROIECTE