Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor

Proiect
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 134 în total
Cuvinte : 32092
Mărime: 330.17KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mircea Iovan
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

Cuprins

INTRODUCERE 3

Cap. 1 Resursele umane – resurse strategice ale societăţii comerciale 6

1.1 Structura organizatorică 6

1.1.1 Structura organizatorică formală şi informală 6

1.1.2 Schimbarea la nivel organizatoric 9

1.2 Selecţia şi recrutarea personalului 20

1.3 Instruirea 21

1.3.1 Instruire, formare, perfecţionare 21

1.3.2 Programe de instruire 21

1.3.3 Metode de formare şi perfecţionare a personalului 22

1.4 Motivarea 24

1.4.1 Generalităţi 24

1.4.2 Relaţia management – motivaţie 25

1.4.3 Surse motivaţionale 26

1.4.4 Motivaţia individuală şi motivaţia la nivel organizaţie 29

1.5 Evaluarea 31

1.5.1 Generalităţi 31

1.5.2 Evaluarea eficienţei 33

1.6 Promovarea 44

1.7 Salarizarea 45

Cap. 2 Abordarea ergonomică a managementului resurselor umane în colectivele de muncă din cadrul societăţii comerciale 50

2.1 Definirea completă a noţiunii de management a resurselor umane 50

2.2 Rolul social economic al capacităţii de muncă 51

2.3 Capacitatea de muncă 52

2.4 Aspecte sociologice ale resurselor umane în organizarea ergonomică a colectivului unei întreprinderi. 53

2.4.1Caracterul interdisciplinar al întreprinderii – condiţie favorizantă a organizării ergonomice a muncii 54

2.4.2 Structura organizatorică a întreprinderii –rezultanta raportului dintre volumul calitativ şi cantitativ al solicitărilor şi capacităţilor de prestare de muncă ale colectivului de muncă 55

2.4.3 Comportamentul colectiv 56

2.4.4 Statutul şi rolul persoanelor în colectivul de muncă 57

2.5 Concepte manageriale privind formarea şi dezvoltarea spiritului de echipă 58

2.5.1 Grupul 58

2.5.2 Echipa 60

2.5.3 Formarea şi dezvoltarea spiritului de echipă.. 60

2.5.4 Rolurile îndeplinite în cadrul echipei 66

2.6 Caracteristici ale comportamentului profesional 69

2.6.1 Factorii determinanţi ai comportamentului uman 69

2.6.2 Tipuri de comportament profesional 70

2.7 Comportamentul managerial şi motivaţia pentru performanţă 73

2.7.1 Factorii de influenţă ai performanţei 73

2.7.2 Motivaţie şi performanţă 73

2.7.3 Motivarea subordonaţilor de către manager 75

2.8 Stresul organizational 76

Cap. 3 Date despre SC „C.C.C.H.” SA 80

3.1 Scurt istoric al sociatatii comerciale 80

3.2 Obiectul de activitate 81

3.3 Obiectivele companiei 84

3.4 Desfasurarea activitatilor in cadrul companiei 86

3.5 Obligatiile conducerii unitatii 87

3.6 Resursele umane 88

Cap. 4 Diagnoza climatului psihosocial al organizaţiilor 104

4.1 Scurtă introducere 104

4.2 Determinarea gradului de coeziune între membrii colectivelor de muncă 105

4.3 Analiza gradului de mobilizare al capacităţii de muncă latente al membrilor echipei 109

4.4 Identificarea atitudinii indivizilor şi a colectivelor în ansamblu faţă de schimbare 118

4.5 Analiza stresului în cadrul organizaţiei 124

4.5.1 Stresul la locul de munca 124

4.5.2 Masurarea stresului 124

Concluzii şi propuneri 129

Bibliografie 132

Extras din document

INTRODUCERE

„Managementul resurselor umane reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului, selecţia, încadrarea, utilizarea prin organizarea ergonomică a muncii, stimularea materială şi morală, până în momentul încetării contractului de muncă”

Burloiu Petre

Dezvoltarea producţiei industriale a favorizat răspândirea şi diversificarea noţiunii de sistem, desemnând prin aceasta raporturile şi interrelaţiile dintre om şi muncă. În acest sens, psihologia muncii studiază nu numai activitatea psihică şi mecanismele comportamentului omului în muncă, ci şi realitatea complexă în care acţionează omul, contextul relaţional în care se desfăşoară procesul de producţie, constituind sistemul om – maşină – mediu.

Fiecare dintre elementele sistemului (om, maşină, mediu), luate separat, sunt, la rândul lor, sisteme (biologice, materiale, naturale şi sociale) care însă constituie subsisteme în cadrul sistemului om – maşină – mediu.

În funcţie de gradul lor de complexitate, sistemele se ierarhizează prin relaţii de subordonare şi supraordonare. Astfel om – maşină – mediu reprezintă sistemul elementar, sistemul oameni – maşini – mediu se referă la un ansamblu de sisteme elementare aflate în interacţiune, iar sistemul socio-tehnic pune accentul pe raporturile dintre oameni, care se stabilesc în procesul muncii. Sistemul socio – tehnic punând accent numai pe componenta socială a muncii o ignoră pe cea individuală, pe care însă o regăsim în sistemul psiho-socio-tehnic.

Componenta maşină a sistemului nu se referă numai la echipamentele tehnice, ci include atât locurile de muncă, cât şi specificul activităţii de producţie, putând fi mai bine exprimată prin noţiunea de muncă.

Componenta mediu nu mai este menţionată în sistemul psiho-socio-tehnic întrucât mediul, ca ambianţă generală în care omul vieţuieşte, munceşte şi se relaxează, este o componentă vitală a existenţei umane.

Mediul de muncă este considerat în triplă ipostază ca mediu fizic ambiant creat de om prin amplasarea, construirea societăţii comerciale într-o anumită zonă din mediul natural cu toate consecinţele care decurg din această intervenţie a omului asupra naturii, mediu psihosocial constituit prin agregarea organizaţională a persoanelor angajate în cadrul intreprinderii şi care se manifestă prin sisteme de roluri şi statusuri, relaţii ierarhice şi de colaborare în muncă şi climat psihosocial , mediu socio-cultural exprimat prin tradiţiile, obiceiurile caracteristice forţei de muncă din zona de amplasare a societăţii comerciale, precum şi cele formate în cadrul intreprinderii prin munca în comun a oamenilor proveniţi din diferite regiuni ale ţării.

Sistemul psiho-socio-tehnic exprimă raporturile dintre om şi muncă la nivelul societăţilor comerciale cu profil productiv sau de servicii. Dacă avem în vedere însă societatea în ansamblul ei, sistemul supraordonat este psiho-socio-ergo-economic, în care obiectivele economice sunt îndeplinite prin activităţi de muncă desfăşurate de oameni organizaţi şi relaţionaţi într-un anumit context social.

Raporturile dintre componentele sistemului sunt biunivoce. Omul-operator trebuie să se adapteze la cerinţele sistemului care sunt determinate de către omul-constructor, atât parametrii tehnici cât şi psihofiziologici. La rândul său, mediul este creat şi afectat pozitiv sau negativ de activităţile de muncă ale omului şi mediul influenţează într-o măsură mai mare sau mai mică atât pe operator cât şi munca pe care acesta o desfăşoară.

În cadrul societăţii informaţionale în cadrul sistemului om – muncă, componenta ergonomică devenind informatizată se poate constitui mijloc şi scop al activităţii de muncă. Informaţiile asigură realizarea produselor într-un timp mai scurt, de calitate superioară şi cu un efort mai redus. În consecinţă sistemul se poate numi sistem psiho-socio-info-economic.

Cresterea gradului de complexitate a activitatii economice a organizatiilor, in contextul mecanismelor pietei, are implicatii profunde in procesul de cunoastere, care nu se poate realiza pe baza de rutina, ci pe o studiere atenta a realitatii, pe o analiza stiintifica care sa faciliteze adoptarea deciziilor corespunzatoare.

Piata ca mecanism de reglare a functionarii economice are un impact complex si permanent asupra deciziilor libere si autonome a organizatiilor, privind optiunile in folosirea eficienta a resurselor umane in vederea asigurarii marjei concurentiale. In acest context am structurat prezenta lucrare in 4 capitole.

Astfel, primul capitol descrie resursele umane ca fiind resursele strategice ale organizatiei.

Capitolul doi se refera la abordarea ergonomica a managementului resurselor umane in colectivele de munca din cadrul organizatiei.

Cel de-al treilea capitol descrie un scurt istoric si date generale despre societatea comerciala luata in analiza.

In capitolul patru este prezentata analiza climatului psihosocial al S.C. „C.C.C.H.” S.A., reprezentand prima etapa in stabilirea masurilor necesare corectarii deficientelor si accentuarii laturii pozitive ale activitatii firmei.

CAPITOLUL I

RESURSELE UMANE – RESURSE STRATEGICE ALE ORGANIZATIEI

1.1 Structura organizatorică

În situaţia particulară a unei celule elementare a sistemului psiho-socio-info-economic, societatea comercială, punerea în mişcare a resurselor de care dispune (umane, materiale) necesită asamblarea acestora prin utilizarea unei organizări adecvate.

1.1.1 Structura organizatorică formală şi informală

Structura organizatorică formală a unei societăţi comerciale (ierarhică, funcţională sau ierarhic-funcţională) conturată prin organigramă, fişe de post, regulament de organizare şi funcţionare este însoţită de o structură informală.

Preview document

Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 1
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 2
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 3
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 4
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 5
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 6
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 7
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 8
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 9
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 10
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 11
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 12
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 13
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 14
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 15
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 16
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 17
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 18
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 19
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 20
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 21
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 22
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 23
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 24
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 25
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 26
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 27
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 28
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 29
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 30
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 31
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 32
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 33
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 34
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 35
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 36
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 37
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 38
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 39
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 40
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 41
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 42
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 43
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 44
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 45
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 46
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 47
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 48
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 49
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 50
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 51
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 52
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 53
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 54
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 55
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 56
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 57
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 58
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 59
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 60
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 61
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 62
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 63
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 64
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 65
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 66
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 67
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 68
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 69
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 70
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 71
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 72
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 73
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 74
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 75
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 76
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 77
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 78
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 79
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 80
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 81
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 82
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 83
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 84
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 85
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 86
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 87
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 88
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 89
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 90
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 91
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 92
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 93
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 94
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 95
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 96
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 97
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 98
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 99
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 100
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 101
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 102
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 103
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 104
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 105
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 106
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 107
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 108
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 109
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 110
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 111
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 112
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 113
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 114
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 115
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 116
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 117
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 118
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 119
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 120
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 121
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 122
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 123
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 124
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 125
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 126
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 127
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 128
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 129
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 130
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 131
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 132
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 133
Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor - Pagina 134

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind Cresterea Eficientei Utilizarii Resurselor Umane in Cadrul Organizatiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale managementului resurselor umane în IMM

Convergenţa forţelor economice, demografice şi sociale nu face altceva decât să intensifice presiunile în vederea obţinerii unui număr cât mai mare...

Leadership-ul

INTRODUCERE “Starea lipsita de stres se numeste moarte” Selye Stresul psihic însoţeşte orice activitate în care omul este angajat, fiind o...

Initierea unei Afaceri - SC Cool Park SRL

I. Descrierea generala a afacerii I.1 Descrierea afacerii în care se doreste sa se intre. SC COOL PARK SRL este o societate prestatoare de...

Perfecționarea managementului la SC Griro SA prin motivația personalului și în muncă

Introducere Realizarea obiectivelor organizaţiei este imposibilă în absenţa participării oamenilor. Răspunsul la întrebarea "Ce îi determină pe...

Plan de Afaceri - Brutaria Andipan

Cap.I. Sinteza planului de afaceri 1.1. Istoricul firmei SC ANDIPAN SRL: S.C.ANDIPAN SRL s-a înfiintat ca si societate comerciala in anul 1999,...

Contabilitatea imobilizărilor corporale în cadrul SC Elimad Mob SRL

I. INTRODUCERE Normalizarea contabilă din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea comparabilităţii cu normele internaţionale. Este...

Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA

Introducere Stresul face parte din viața noastră de zi cu zi. Înainte ca să învățăm să-l recunoaștem și să evităm urmările lui, deseori se...

Managementul Stresului Ocupațional

Schimbările la nivelul societăţii determină, inevitabil, schimbări la nivelul tuturor structurilor. Preocupările trebuie să conducă nu numai la...

Ai nevoie de altceva?