Studiu Privind Evaluarea Performantelor pe Categorii de Functionari Publici

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu Privind Evaluarea Performantelor pe Categorii de Functionari Publici.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: prof. Diana Lina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Botoşani
2. Studiu privind evaluarea performanţelor pe categorii de funcţionari publici
2.1. Noţiuni generale
2.2. Evaluarea performanţelor individuale a funcţionarilor publici debutanţi
2.3. Evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie
2.4. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici
3. Concluzii

Extras din document

Studiu privind evaluarea performanţelor pe categorii de funcţionari publici

1. Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Botoşani

Când a fost înfiinţată, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Botoşani, purta denumirea de Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Botoşani, denumirea fiind schimbată în urmă cu un an.. Iniţial, sediul se afla în cadrul Primăriei municipiului Botoşani. În urmă cu 5 ani, D.M.P.S. îşi mută sediul într-o altă clădire, împreună cu Casa Judeţeană de Pensii Botoşani.

Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Botoşani este structurată în 12 compartimente, după cum urmează: Dialog social, legislaţie, salarizare, conflicte şi contracte colective de muncă; Audit public intern; Relaţii cu publicul şi mass-media; Resurse umane, aflate în subordinea Directorului executiv; Implementare, monitorizare şi control prestaţii şi servicii; Monitorizare programe de asistenţă socială; Incluziune socială; Finanţare asistenţă socială; Combaterea violenţei în familie; Compartiment intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică; Compartiment financiar contabil; Informatică, acestea aflându-se în subordinea directorilor executivi adjuncţi, după cum se observă şi în Anexa nr.1.

Principalele activităţi ale acestei instituţii sunt legate de: alocaţia de stat pentru copii (plată, transfer, sistări ale acesteia), a alocaţiei de plasament-încredinţare, a celei familiale complementare şi de susţinere pentru familiile monoparentale; plăţi drepturi indemnizaţii pentru creşterea copilului, centralizarea rapoartelor statistice privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, plata indemnizaţiei lunare de hrană pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, plata indemnizaţiei de naştere, activitatea de secretariat a Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, plata subvenţiei de la bugetul de stat ONG-urilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, realizarea atribuţiilor ce revin D.M.P.S. Botoşani pentru implementarea Strategiei de protecţie a rromilor, soluţionarea cererilor pentru centrale termice, soluţionarea corespondenţei în vederea acordării ajutoarelor de urgenţă şi financiare, şi asigurarea zilnică a relaţiilor cu publicul pentru toate problemele compartimentului.

În 2006, la D.M.P.S. Botoşani au avut loc unele modificări în ceea ce priveşte funcţia de director executiv. Având în vedere că fostul director a absentat mai multe luni pe motive de sănătate, prefectul judeţului Botoşani a hotărât înlocuirea acestuia. În circumstanţe neclare, unul dintre directorii adjuncţi s-a pensionat pe caz de boală. Acesta fusese implicat într-un scandal în care era acuzat că a făcut poliţie politică. Funcţia de director executiv a fost ocupat de un şef de compartiment, în urma unui concurs dar şi în urma susţinerii liberalilor aflaţi la putere.

2. Studiu privind evaluarea performanţelor pe categorii de funcţionari publici

2.1. Noţiuni generale

Conceptul de funcţie publică este utilizat pentru a caracteriza personalul autorităţilor publice, mai ales în raport cu angajaţii din sectorul economicului, şi a releva regimul juridic diferit aplicat funcţiei publice.

Funcţionarul public este persoana numită într-o funcţie publică în temeiul căreia exercită prerogativele de autoritate publică, este acea persoană care îşi desfăşoară activitatea în cadrul administraţiei de stat, al administraţiei publice, potrivit unui statut, unui regulament care îi prevede drepturile şi obligaţiile.

Funcţiile publice, din autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală, se clasifică, conform Legii 188/1999 republicată, în funcţii publice generale şi funcţii publice din clasa I, funcţii publice din clasa a II-a, funcţii publice din clasa a III-a.

Funcţiile publice generale reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter general şi comun tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice în vederea realizării competenţelor lor generale. Funcţiile specifice reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter specific unor autorităţi şi instituţii publice în vederea realizării competenţelor lor specifice.

În raport cu nivelul studiilor, funcţiile publice se împart în trei clase. Astfel, clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. În clasa a II-a sunt cuprinse funcţiile publice a căror ocupare se cer studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă iar clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii medii liceale absolvite cu diplomă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu Privind Evaluarea Performantelor pe Categorii de Functionari Publici.doc