Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 62 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: D Constantinescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I Delimitări conceptuale privind manegementul prin bugete 4
1.1. Managementul prin bugete - definiţie, etape, caracteristici 4
1.2. Necesitatea, rolul şi importanţa bugetelor 6
1.3.Conţinutul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli 7
1.4 Clasificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 11
1.5. Dimensionarea veniturilor şi cheltuielilor bugetate 14
Capitolul II Analiza economico-financiară a S.C. ELECTROARGEŞ S.A. 24
2.1 Prezentarea generală a S.C. ELECTROARGEŞ S.A. 24
2.2 Istoricul societăţii 24
2.3. Evaluarea activităţii societăţii 25
2.3. Situaţia financiar contabilă a S.C. ELECTROARGES S.A. 33
CAPITOLUL III Posibilităţi de implementare a managementului prin bugete la S.C. ELECTROARGEŞ S.A 44
3.1. Delimitarea centrelor de gestiune la S.C. ELECTROARGEŞ S.A. 44
3.2. Elaborarea bugetelor şi criteriilor de bugetare la S.C. ELECTROARGEŞ S.A. 51
3.3. Crearea sistemului informaţional necesar implementării managementului prin bugete la S.C. ELECTROARGEŞ S.A. 54
CONCLUZII 59
BIBLIOGRAFIE 62

Extras din document

INTRODUCERE

Ţara noastră, ca şi alte ţări est-europene, parcurge astăzi un moment de răscruce al evoluţiei ei - trecerea sa, mai bine zis, revenirea, după peste patru decenii de la o economie planificată, strict centralizată, la cea de piaţă, puternic descentralizată, în care orientarea şi conducerea întregii activităţi se fac prin pârghii economico - financiare compatibile cu mecanismele pieţei.

Trecerea la economia de piaţă presupune transformări profunde în toate domeniile vieţii societăţii: economic, politic, juridic, organizatoric, etc, care impun adoptarea unor, metode noi de dezvoltare, reconsiderări de fond ale vechilor structuri, crearea unui cadru cu totul nou de desfăşurare a activităţii economice la nivel naţional, teritorial şi de unitate productivă.

Operaţionalizarea acestora este condiţionată decisiv de conţinutul şi de calitatea managementului.

De regulă, pe ansamblul întreprinderii cheltuielile, veniturile şi rezultatele finale (profitul sau pierderile) sunt măsurate cu precizie, nu însă şi pe fiecare compartiment sau unitate operativă în parte, împiedicând managementul să cunoască aportul real al fiecărui colectiv la rezultatul final al întreprinderii.

Managementul prin bugete reprezintă unul dintre cele mai intens utilizate sisteme de management ale ultimelor decenii. Considerat de către majoritatea specialiştilor în domeniu a fi un instrument de management extrem de valoros, bugetul reprezintă expresia financiară a dimensionării obiectivelor, veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor unei organizaţii, ce permite evaluarea eficienţei economice prin compararea rezultatelor cu nivelul bugetat al acestora.

Printre priorităţile unui management prin bugete eficient se poate remarca necesitatea parcurgerii paşilor necesari creării unui buget controlabil al afacerii, în scopul preîntâmpinării situaţiilor de criză manifestate în procesul de dezvoltare.

Managementul prin bugete are un profund caracter economic, urmărind în detaliu contribuţia fiecăruia din compartimentele întreprinderii la cheltuielile, veniturile şi profitul sau pierderile totale; în acest fel, contribuie la obţinerea unor rezultate superioare.

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND MANEGEMENTUL PRIN BUGETE

1.1. Managementul prin bugete - definiţie, etape, caracteristici

Deoarece fiecare organizaţie creşte ca mărime şi complexitate, managementul ei trebuie să se adapteze devenind mai specializat, în măsura în care mărimea întreprinderii şi numărul de produse oferite cresc, şi complexitatea muncii managerului creşte. În activitatea sa managerul trebuie să utilizeze un instrumentar bogat format din metode şi tehnici de management. Pentru operaţionalizarea modalităţilor de soluţionare a problemelor unei funcţii se folosesc tehnicile de management. Tehnica de management cuprinde un ansamblu de reguli, procedee şi instrumente specifice cu ajutorul cărora se soluţionează concret problemele ce decurg din atributele procesului de management.

Metoda de management este acea modalitate ce facilitează exercitarea unor componente ale procesului managerial cu implicaţii asupra conţinutului şi eficacităţii muncii unuia sau mai multor manageri.

Trebuie făcută distincţia între metodele de management şi metodele utilizate în management. Ultimele sunt metode cu caracter economic, tehnic, sociologic a căror folosire nu afectează nemijlocit conţinutul şi forma de manifestare a relaţiilor şi a proceselor manageriale.

Sistemele manageriale sunt mai cuprinzătoare decât tehnicile de management, pe care, de regulă, le încorporează sub o formă sau alta.

Sistemul de management este un ansamblu de elemente prin intermediul cărora se asigură modelarea şi exercitarea funcţiilor procesului de management în vederea sporirii profitabilităţii economice.

Sistemele de management se deosebesc de tehnicile de management în special în ceea ce priveşte sfera de cuprindere şi complexitate. Sistemele de management se referă în ansamblul său, la componentele majore ale acesteia. Tehnicile de management privesc, de regulă, realizarea unor atribuţii sau sarcini manageriale.

Principalele sisteme de management sunt:

– managementul prin obiective;

– managementul prin proiecte;

– managementul pe produs;

– managementul prin bugete;

– managementul prin excepţii;

– managementul participativ.

Managementul prin bugete este un sistem de management ce asigură previzionarea, controlul şi evaluarea activităţilor întreprinderii şi ale principalelor sale componente procesuale şi structurale cu ajutorul bugetelor.

Pentru aplicare trebuie să existe două condiţii:

a. Existenta unui sistem de programe de evidenţe şi urmărire operativă a

costurilor la nivelul ansamblului întreprinderii până la baza acesteia;

b. O structură organizatorică conform cu obiectivele stabilite.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA.doc

Alte informatii

Domeniul Management, FEAA Craiova