Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 17893
Mărime: 166.42KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: D Constantinescu
Domeniul Management, FEAA Craiova

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I Delimitări conceptuale privind manegementul prin bugete 4

1.1. Managementul prin bugete - definiţie, etape, caracteristici 4

1.2. Necesitatea, rolul şi importanţa bugetelor 6

1.3.Conţinutul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli 7

1.4 Clasificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 11

1.5. Dimensionarea veniturilor şi cheltuielilor bugetate 14

Capitolul II Analiza economico-financiară a S.C. ELECTROARGEŞ S.A. 24

2.1 Prezentarea generală a S.C. ELECTROARGEŞ S.A. 24

2.2 Istoricul societăţii 24

2.3. Evaluarea activităţii societăţii 25

2.3. Situaţia financiar contabilă a S.C. ELECTROARGES S.A. 33

CAPITOLUL III Posibilităţi de implementare a managementului prin bugete la S.C. ELECTROARGEŞ S.A 44

3.1. Delimitarea centrelor de gestiune la S.C. ELECTROARGEŞ S.A. 44

3.2. Elaborarea bugetelor şi criteriilor de bugetare la S.C. ELECTROARGEŞ S.A. 51

3.3. Crearea sistemului informaţional necesar implementării managementului prin bugete la S.C. ELECTROARGEŞ S.A. 54

CONCLUZII 59

BIBLIOGRAFIE 62

Extras din document

INTRODUCERE

Ţara noastră, ca şi alte ţări est-europene, parcurge astăzi un moment de răscruce al evoluţiei ei - trecerea sa, mai bine zis, revenirea, după peste patru decenii de la o economie planificată, strict centralizată, la cea de piaţă, puternic descentralizată, în care orientarea şi conducerea întregii activităţi se fac prin pârghii economico - financiare compatibile cu mecanismele pieţei.

Trecerea la economia de piaţă presupune transformări profunde în toate domeniile vieţii societăţii: economic, politic, juridic, organizatoric, etc, care impun adoptarea unor, metode noi de dezvoltare, reconsiderări de fond ale vechilor structuri, crearea unui cadru cu totul nou de desfăşurare a activităţii economice la nivel naţional, teritorial şi de unitate productivă.

Operaţionalizarea acestora este condiţionată decisiv de conţinutul şi de calitatea managementului.

De regulă, pe ansamblul întreprinderii cheltuielile, veniturile şi rezultatele finale (profitul sau pierderile) sunt măsurate cu precizie, nu însă şi pe fiecare compartiment sau unitate operativă în parte, împiedicând managementul să cunoască aportul real al fiecărui colectiv la rezultatul final al întreprinderii.

Managementul prin bugete reprezintă unul dintre cele mai intens utilizate sisteme de management ale ultimelor decenii. Considerat de către majoritatea specialiştilor în domeniu a fi un instrument de management extrem de valoros, bugetul reprezintă expresia financiară a dimensionării obiectivelor, veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor unei organizaţii, ce permite evaluarea eficienţei economice prin compararea rezultatelor cu nivelul bugetat al acestora.

Printre priorităţile unui management prin bugete eficient se poate remarca necesitatea parcurgerii paşilor necesari creării unui buget controlabil al afacerii, în scopul preîntâmpinării situaţiilor de criză manifestate în procesul de dezvoltare.

Managementul prin bugete are un profund caracter economic, urmărind în detaliu contribuţia fiecăruia din compartimentele întreprinderii la cheltuielile, veniturile şi profitul sau pierderile totale; în acest fel, contribuie la obţinerea unor rezultate superioare.

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND MANEGEMENTUL PRIN BUGETE

1.1. Managementul prin bugete - definiţie, etape, caracteristici

Deoarece fiecare organizaţie creşte ca mărime şi complexitate, managementul ei trebuie să se adapteze devenind mai specializat, în măsura în care mărimea întreprinderii şi numărul de produse oferite cresc, şi complexitatea muncii managerului creşte. În activitatea sa managerul trebuie să utilizeze un instrumentar bogat format din metode şi tehnici de management. Pentru operaţionalizarea modalităţilor de soluţionare a problemelor unei funcţii se folosesc tehnicile de management. Tehnica de management cuprinde un ansamblu de reguli, procedee şi instrumente specifice cu ajutorul cărora se soluţionează concret problemele ce decurg din atributele procesului de management.

Metoda de management este acea modalitate ce facilitează exercitarea unor componente ale procesului managerial cu implicaţii asupra conţinutului şi eficacităţii muncii unuia sau mai multor manageri.

Trebuie făcută distincţia între metodele de management şi metodele utilizate în management. Ultimele sunt metode cu caracter economic, tehnic, sociologic a căror folosire nu afectează nemijlocit conţinutul şi forma de manifestare a relaţiilor şi a proceselor manageriale.

Sistemele manageriale sunt mai cuprinzătoare decât tehnicile de management, pe care, de regulă, le încorporează sub o formă sau alta.

Sistemul de management este un ansamblu de elemente prin intermediul cărora se asigură modelarea şi exercitarea funcţiilor procesului de management în vederea sporirii profitabilităţii economice.

Sistemele de management se deosebesc de tehnicile de management în special în ceea ce priveşte sfera de cuprindere şi complexitate. Sistemele de management se referă în ansamblul său, la componentele majore ale acesteia. Tehnicile de management privesc, de regulă, realizarea unor atribuţii sau sarcini manageriale.

Principalele sisteme de management sunt:

– managementul prin obiective;

– managementul prin proiecte;

– managementul pe produs;

– managementul prin bugete;

– managementul prin excepţii;

– managementul participativ.

Managementul prin bugete este un sistem de management ce asigură previzionarea, controlul şi evaluarea activităţilor întreprinderii şi ale principalelor sale componente procesuale şi structurale cu ajutorul bugetelor.

Pentru aplicare trebuie să existe două condiţii:

a. Existenta unui sistem de programe de evidenţe şi urmărire operativă a

costurilor la nivelul ansamblului întreprinderii până la baza acesteia;

b. O structură organizatorică conform cu obiectivele stabilite.

Preview document

Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 1
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 2
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 3
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 4
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 5
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 6
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 7
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 8
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 9
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 10
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 11
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 12
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 13
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 14
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 15
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 16
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 17
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 18
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 19
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 20
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 21
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 22
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 23
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 24
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 25
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 26
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 27
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 28
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 29
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 30
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 31
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 32
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 33
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 34
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 35
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 36
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 37
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 38
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 39
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 40
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 41
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 42
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 43
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 44
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 45
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 46
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 47
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 48
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 49
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 50
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 51
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 52
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 53
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 54
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 55
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 56
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 57
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 58
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 59
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 60
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 61
Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA.doc

Alții au mai descărcat și

Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii

Introducere Lucrul cu oamenii, alături de oameni şi pentru oameni este o activitate complexă. Este o activitate în care performanţele sunt...

Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL

INTRODUCERE Stiinta si practica deopotriva,metode si procedee de management constituie astazi unul dintre domeniile cele mai fascinante si cu o...

Managementul calității proiectelor - studiu de caz pe măsura 3.1

INTRODUCERE Managementul proiectelor, ca idee, datează de foarte mult timp Dacă ar fi să ne gândim la toate lucrurile care s-au realizat în...

Managementul electronic al documentelor - studiu de caz - firma SC Data Management Solutions

1. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR Documentele deţin o putere incredibilă în mediile de activitate al firmelor şi din acest punct de vedere controlul şi...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Managementul prin Obiective

INTRODUCERE Atât din punct de vedere teoretic cât şi din punct de vedere pragmatic, managementul reprezintă azi unul dintre domeniile aflate...

Managementul Activității de Distribuție pentru o Firmă Specializată în Comerțul cu Materiale de Construcții

Introducere Sectorul distribuţiei reprezintă unul din domeniile cele mai dinamice la nivel mondial, întrucât acesta este elementul principal care...

Managementul în Turism

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL FIRMEI DE TURISM 1.1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE MANAGEMENT Unii autori prezintă izvoare de gândire managerial sistemică....

Te-ar putea interesa și

Studiu privind Implementarea Managementului prin Bugete

INTRODUCERE Perioada de tranziţie înseamnă revenire, după aproape o jumătate de secol , de la o economie în exclusivitate centralizată, la o...

Ai nevoie de altceva?