Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 28662
Mărime: 136.78KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: C. Dumitru

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I Delimitări conceptuale privind relaţiile interpersonale în cadrul organizaţiei 5
 3. 1.1 Abordarea relaţiilor umane în cadrul organizaţiilor 5
 4. 1.2 Relaţiile interpersonale 9
 5. 1.3 Percepţia interpersonală 13
 6. 1.4 Procesul de comunicare în cadrul relaţiilor interpersonale 20
 7. 1.5 Nivele de comunicare în cadrul unei organizaţii 22
 8. 1.6 Forme de comunicare 25
 9. 1.7 Manipularea în relaţiile interpersonale 32
 10. 1.8 Tehnici de sugestie utilizate în relaţiile interpersonale 35
 11. Capitolul II Analiza climatului organizaţional şi a relaţiilor interpersonale la S.C. ANA IMEP S.A. 39
 12. 2.1 Prezentarea generală a S.C. ANA IMEP S.A. 39
 13. 2.2. Organisme implicate în actul managerial la S.C. ANA IMEP S.A. 46
 14. 2.3. Rolul climatului organizaţional în cadrul relaţiilor interpersonale 48
 15. 2.4. Locul comunicării organizaţionale în cadrul relaţiilor interpersonale la S.C. ANA IMEP S.A. 51
 16. CAPITOLUL III Desfăşurarea relaţiilor interpersonale în cadrul grupurilor la S.C ANA IMEP S.A. 56
 17. 3.1. Condiţiile care reglementează realizarea unor relaţii interpersonale corecte la S.C. ANA IMEP S.A 56
 18. 3.2. Feedback-ul ca modalitate de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale 58
 19. 3.3. Şedinţa ca modalitate de interacţiune interpersonală 64
 20. CONCLUZII 70
 21. BIBLIOGRAFIE 74
 22. ANEXE 75

Extras din document

INTRODUCERE

Persoana şi mediul de viaţă sunt în strânsă relaţie, iar mediul este eterogen şi schimbător. În încercarea de a găsi un singur cuvânt care să caracterizeze contextul care marchează cel mai profund existenţa, se poate spune că din multiplele alternative pentru viaţă de astăzi în cadrul societăţii, cel mai nimerit cuvânt ar fi organizaţia.

Aproape tot ce se întâmplă unui om sau ceea ce înfăptuieşte de-a lungul vieţii, a fost în cadrul sau prin intermediul organizaţiilor. Cei mai mulţi dintre oameni au fost crescuţi, educaţi, instruiţi, modelaţi de organizaţii, cu alte cuvinte pregătiţi să lucreze tot restul vieţii în interiorul sau în contextul lor.

Astăzi, se apreciază că majoritatea oamenilor îşi petrec o treime din viaţă în cadrul organizaţiilor. Organizaţia, este un sistem structurat de interacţiune a oamenilor în scopul realizării unor obiective comune.

Organizaţia are scopuri explicite, o delimitare precisă a normelor, poziţiilor, rolurilor sau relaţiilor dintre membrii săi. Importantă este şi considerarea apartenenţei individului la grupul de muncă. Individul nu reacţionează neapărat numai la stimulente economice, el este totodată un produs al sentimentelor personale şi al implicărilor emoţionale. Omul social, omul motivat în primul rând de relaţiile cu semenii săi, a creat o noua viziune asupra organizaţiilor, luându-se în calcul organizaţiile sociale, adică acele sisteme în care există nu numai structuri formale de organizare ci şi reţele sociale în care oamenii interacţionează, se implică şi caută înţelegere şi sprijin la colegii de muncă. Organizaţiile devin astfel sisteme cooperatoare. Oamenii nu sunt doar simpli angajaţi, sau "resurse umane" care alături de alte resurse, contribuie la bunul mers al organizaţiei. Ei sunt organizaţia însăşi. Comportamentul oamenilor în organizaţii, este determinat în egală măsură de caracteristicile lor personale, precum şi de acţiunile şi interacţiunile pe care le dezvoltă. Importantă în acest sens, este crearea, animarea şi apărarea stării de spirit sau a moralului într-o organizaţie, această presupunând insuflarea unor puncte de vedere, atitudini fundamentale sau a unei loialităţi prin care se va ajunge la subordonarea interesului cooperator şi binelui comun.

Climatul psihosocial este o componenţa esenţială a vieţii organizaţionale, care se manifestă în atmosferă generală a colectivului că atitudine subiectivă a membrilor faţă de problemele specifice funcţionării grupului dat, având că determinante obiective: condiţiile muncii, relaţiile dintre subiecţi şi personalitatea fiecărui membru.

Încercând o sistematizare a componentelor climatului psihosocial raportată la condiţiile grupului social, se regăsesc următoarele dimensiuni care se află într-o interdependenţă strânsă:

- climatul de desfăşurare a activităţii care vizează:

- satisfacerea nevoilor umane,

- motivaţia pentru acţiune,

- satisfacţia în muncă şi grup,

- atitudinea faţă de oameni şi muncă,

- relaţiile interpersonale care vizează:

- comunicarea organizaţională,

- comunicarea managerială,

- percepţia interpersonală.

În cadrul lucrării de faţă am abordat modalităţile în care se pot influenţa relaţiile interpersonale în cadrul unei organizaţii.

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND RELAŢIILE INTERPERSONALE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI

1.1 Abordarea relaţiilor umane în cadrul organizaţiilor

În perioada interbelică cercetările s-au îndreptat tocmai în direcţia omului, conturându-se o noua orientare în management şi teoria organizaţiei, cea a relaţiilor umane. În acest plan s-au impus psihologul George Elton Mayo şi sociologul Fritz Roethlisberger. Cercetările au început în anul 1924 în uzinele Hawthorne din S.U.A., producătoare de materiale telefonice, şi-au desfăşurat pe parcursul mai multor ani. Obiectivul vizat era cel al studierii relaţiei dintre condiţiile de muncă şi cele de productivitate. În primă etapă a fost investigată legătură dintre calitatea iluminării locului de muncă şi eficientă muncii, observându-se inexistentă vreunei corelaţii semnificative între cei doi factori.

Preview document

Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 1
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 2
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 3
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 4
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 5
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 6
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 7
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 8
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 9
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 10
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 11
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 12
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 13
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 14
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 15
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 16
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 17
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 18
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 19
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 20
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 21
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 22
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 23
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 24
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 25
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 26
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 27
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 28
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 29
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 30
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 31
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 32
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 33
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 34
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 35
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 36
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 37
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 38
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 39
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 40
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 41
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 42
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 43
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 44
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 45
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 46
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 47
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 48
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 49
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 50
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 51
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 52
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 53
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 54
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 55
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 56
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 57
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 58
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 59
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 60
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 61
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 62
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 63
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 64
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 65
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 66
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 67
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 68
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 69
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 70
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 71
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 72
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 73
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 74
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 75
Tehnici de influențare în relațiile interpersonale la SC Ana Imep SA - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Tehnici de Influentare in Relatiile Interpersonale la SC Ana Imep SA.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare de disertație - managementul motivării

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii sa faca ceea ce vrei tu, pentru ca ei doresc sa o faca.” Dwight Eisenhower O problema care...

Importanța creării unei echipe de succes

Tema aleasă prezintă o importanţă deosebită în domeniul managementului deoarece prezintă etapele necesare în modul de constituire şi în motivarea...

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare

Introducere Ideea de bază care m-a călăuzit în elaborarea lucrării a fost aceea de a realiza nu numai o analiză teoretică a managementului...

Analiza Climatului Organizațional

Motivaţie . Homo mensura est! (Omul este măsura tuturor lucrurilor) Pentru a da cele mai bune rezultate, procesul de organizare modernă a muncii...

Schimbări organizaționale - studiu de caz la firma SC Germanos Telecom România SA

1.Prezentarea de ansamblu a organizatiei 1.1 Obiectul de activitate al companiei conform codului CAEN Ce este CAEN - CAEN reprezinta acronimul...

Manifestarea culturii organizaționale în cadrul firmei SC Plastideck SA Iași

INTRODUCERE În procesul transformarilor care au loc în societatea contemporană, un rol aparte îi revine culturii organizaţionale. Fiind un factor...

Imaginea de Sine și Comunicarea Interpersonală în Cadrul Grupului

INTRODUCERE Imaginea de sine şi comunicarea interpersonală sunt două aspecte importante care privesc îndeaproape pe oricare om, deoarece sunt...

Ai nevoie de altceva?