Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 26826
Mărime: 150.60KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasiloiu Corina
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ „ CENTRUL DE FORMARE MUNTENIA” (CFM) Programul de formare continuă: MANAGEMENT EDUCAŢIONAL PREUNIVERSITAR PERFORMANT

Cuprins

INTRODUCERE 4

1. CALITATEA - Concepte de bază şi particularităţi 5

1.1 Conceptul de calitate în viziunea modernă 5

1.2 Calitatea în învăţământ şi conceptele asociate 10

1.2.1 Importanţa definirii conceptelor de bază 10

1.2.2 Produsul investiţiilor de invăţământ 11

2. TEHNICI ŞI METODE MODERNE DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE A CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE 12

2.1. Generalităţi 12

2.2. Monitorizare şi măsurarea 12

2.3 Controlul produselor şi proceselor neconforme 13

2.4 Analiza datelor 13

2.5 Îmbunătăţire 13

2.6 Auditarea sistemului 14

3. TEHNICI ŞI METODE MODERNE DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE A CALITĂŢII LA LICEUL VITOMIREŞTI

3.1 Date generale despre unitate 18

3.2 Analiza SWOT 20

3.3 Înfiinţarea CEAC şi demararea activităţilor de evaluare internă 23

3.3.1 Înfiinţarea comisiei

3.3.2 Elaborarea şi adaptarea regulamentului

3.3.3. Selecţia membrilor CEAC

3.3.4 Competenţa managerială (pentru Responsabilii Comisiei pentru Evaluare si Asigurare a Calităţii într-o unitate de învăţământ)

3.3.5 Componenţa comisiei

3.3.6 Decizia de înfiinţare a comisiei 23

3.4 Analiza documentelor esenţiale privind funcţionarea unităţii şcolare

3.4.1 Verificarea documentelor şcolii 29

29

3.5 Raport annual de evaluare internă a calităţii

3.6 Raport de monitorizare internă 30

3.7 Raport de monitorizare externă 48

4. CONCLUZII 88

5. LISTĂ DE ABREVIERI 91

6. CUVINTE CHEIE 92

7. BIBLIOGRAFIE 93

8. ANEXE 94

Extras din document

INTRODUCERE

Mi-am ales această temă pentru că în educaţie, ca în toate domeniile, avem nevoie de calitate, iar sistemul naţional de management şi de asigurare a calităţii are ca scop esenţial îmbunătăţirea calităţii educaţiei definită ca ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.

Unităţile de învăţământ au nevoie de calitate în educaţie pentru a face faţă concurenţei din mediul educaţional, în condiţiile finanţării per elev, impuse de procesul de descentralizare, pentru a se bucura de prestigiu în plan local, regional, naţional, european, pentru a revigora încrederea în şcoala şi în educaţia din România, ca mijloc de promovare socială.

Cadrele didactice trebuie să genereze educaţie de calitate ca să-si consolideze recunoaşterea socială şi statusul profesional, să obţină un salariu mai bun, să se bucure de încrederea elevilor si părinţilor şi să revigoreze în România valoarea „respect”.

Elevii au nevoie de calitate în educaţie pentru în ideea de a juca, prin competenţele obţinute, un rol activ pe piaţa forţei de muncă de a selecta instituţia de învăţământ potrivită şi a candida cu succes pentru continuarea studiilor, de a se integra cu succes în societatea cunoaşterii şi a face faţă schimbării.

Nu în ultimul rând, părinţii au nevoie de calitate în educaţie pentrua avea încredere că şcoala aleasă determină progresul copiilor lor, pentru fi siguri că educaţia oferită este relevantă pentru viitorul copiilor lorşi pentru a nu fi nevoiţi să recurgă la meditaţii şi la alte forme de pregătire suplimentară a copiilor lor.

Şcoala identifică şi planifică metode adecvate, implementează procesele necesare de monitorizare, măsurare, analiză şi îmbunătăţire, pentru a demonstra conformitatea produselor ei, eficacitatea proceselor relevante şi ale SMQ.

Liceul Vitomireşti este o unitate şcolară care şi-a propus, ca obiectiv principal, un proces instructiv – educativ de calitate, corespunzător standardelor Uniunii Ruropene, care să atragă elevi din judeţele limitrofe (Argeş, Vîlcea) şi să-i pregătească pentru a răspunde nevoilor cerute de piaţa muncii din zonă. Implementarea unui sistem al calităţii nu este un lucru uşor. Pentru cineva care priveşte din afară poate părea facil, iar pentru angajaţi poate părea inutil sau birocratic. În realitate, implementarea sistemului calităţii implică un volum de muncă uriaş şi în funcţie şi de alţi factori cum ar fi, de exemplu, dimensiunea organizaţiei, poate necesita o lungă perioadă de timp de implementare. De aceea, se pune problema monitorizării permanente şi a utilizării celor mai eficiente metode de evaluare a calităţii.

1. CALITATEA - CONCEPTE DE BAZA SI PARTICULARITATI

1.1. Conceptul de calitate în viziunea modernă

Calitatea este o noţiune cu o foarte mare utilizare, ceea ce face extrem de dificilă definirea ei din punct de vedere ştiinţific. Discipline ca filozofia, economia şi cele tehnice dau un înţeles diferit acestui termen.

În filozofie, calitatea este definită ca o categorie ce exprimă sinteza lucrurilor şi însuşirilor esenţiale ale obiectelor, precum şi ale proceselor. În virtutea calităţii, într-un sistem de relaţii, un obiect este ceea ce este şi poate fi folosit de alte obiecte. Schimbarea calităţii înseamnă transformarea radicală a obiectului.

În logică, prin calitate se înţelege un criteriu de ordin logic, după care judecăţile de predicţie se împart în afirmative şi negative. Judecăţile afirmative sunt acelea care enunţă apartenenţa unei însuşiri la un obiect, iar judecăţile negative enunţă lipsa apartenenţei unei însuşiri la un obiect. Afirmaţia şi negaţia sunt considerate ca reprezentând mecanismul logic prin care, la nivelul judecăţii, se exprimă adevărul sau falsul.

În ceea ce priveşte conceptul de calitate a produselor şi serviciilor, în literatura de specialitate sunt formulate mai multe definiţii; pe de altă parte, în practica economică se dau înţelesuri diferite acestui concept. Astfel, calitatea este definită ca reprezentând “satisfacerea cerinţelor clientului”, “disponibilitatea produsului”, “un demers sistematic către excelenţă”, “conformitatea cu specificaţiile”, “corespunzător pentru utilizare” etc.

David A. Garwin, profesor la Harvard Business School a pus în evidenţă cinci orientări principale în definirea calităţii produselor: transcendenţa, spre produs, proces, costuri şi spre utilizator.

a) orientarea transcendenţa,

Potrivit orientării transcendente, calitatea reprezintă o entitate atemporală, absolutul, fiind percepută de fiecare individ în mod subiectiv. Aceasta orientare, puternic marcată de idealismul lui Platon, nu permite definirea clară a calităţii produselor şi nici măsurarea ei, neavând, în opinia lui Garwin, utilitate practica. O organizaţie care doreşte să atingă “perfecţiunea în calitate” sau să ofere, prin produsele sale, “gustul perfecţiunii şi perfecţiunea gustului”, demonstrează o asemenea abordare a calităţii produselor.

Preview document

Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 1
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 2
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 3
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 4
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 5
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 6
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 7
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 8
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 9
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 10
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 11
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 12
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 13
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 14
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 15
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 16
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 17
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 18
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 19
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 20
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 21
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 22
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 23
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 24
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 25
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 26
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 27
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 28
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 29
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 30
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 31
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 32
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 33
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 34
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 35
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 36
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 37
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 38
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 39
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 40
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 41
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 42
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 43
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 44
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 45
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 46
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 47
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 48
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 49
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 50
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 51
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 52
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 53
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 54
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 55
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 56
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 57
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 58
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 59
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 60
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 61
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 62
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 63
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 64
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 65
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 66
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 67
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 68
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 69
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 70
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 71
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 72
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 73
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 74
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 75
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 76
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 77
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 78
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 79
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 80
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 81
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 82
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 83
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 84
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 85
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 86
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 87
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 88
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 89
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 90
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 91
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 92
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 93
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 94
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 95
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 96
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 97
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 98
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 99
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 100
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 101
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 102
Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Tehnici si Metode Moderne de Evaluare si Monitorizare a Calitatii in Educatie la Liceul Vitomiresti.doc

Alții au mai descărcat și

Implementarea și Dezvoltarea unui Management al Calității Performant la Liceul Vitomirești

I. INTRODUCERE Peste tot, în toate ocaziile şi în toate domeniile, se vorbeşte astăzi de calitate. Acestui concept i s-au consacrat mai multe...

Calitatea în Educație

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai bună, completă şi utilă...

Utilitățile sistemului informațional în comunicare, la nivelul managementului școlar

ARGUMENT Cercetătorii au observat în natura înconjurătoare un mecanism de adaptare la noi condiţii de mediu şi de populaţie care îl adopta, în...

Schimbarea Culturii Organizationale în Institutiile Publice

INTRODUCERE În procesul transformărilor care au loc în societatea contemporană, un rol aparte îi revine culturii organizaţionale. Fiind un factor...

Perfectionarea Managementului Calitatii Procesului Educational

1. INTRODUCERE Schimbările radicale de ordin politic înfăptuite la sfârşitul secolului XX la nivel internaţional, dispariţia graniţelor, libera...

Sistemul de Invatamant Superior din Romania Versus Sistemul de Invatamant Superior din Portugalia

Scurtă prezentare a sistemului de învâţământ superior din România Învâţământul superior din România reprezintă domeniul de activitate şi interes...

Diagnoză privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ

1. Rezumat Proiectul de diagnoză şi dezvoltare privind Managementul Resurselor Umane a fost realizat în cadrul Liceului Pedagogic „Al. Vlahuţă” ,...

Ai nevoie de altceva?