Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 19574
Mărime: 135.73KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: C. Grigorut

Cuprins

INTRODUCERE.4

CAPITOLUL I

Aspecte introductive privind cultura

managerială din Germania.6

SECŢIUNEA I

Cultura managerială din Uniunea Europeană.6

SECŢIUNEA a II-a

Cultura managerială din Germania. 8

CAPITOLUL II

Trăsături generale ale managerilor germani.22

SECŢIUNEA I

Pregătirea profesională a managerilor germani. 39

SECŢIUNEA a II-a

Particularităţi psihosocioprofesionale

ale managerilor germani .34

CAPITOLUL III

Aspecte practice privind tipul şi stilul

managerilor germani. 28

SECŢIUNEA I

Aspecte introductive.28

SECŢIUNEA a II-a

Tipul german de manager. . 31

II.1. Generalităţi. 16

II.2. Tipologia managerilor germani.17

SECŢIUNEA a III-a

Stilul managerial german. 39

II.1. Generalităţi. 16

II.2. Stilul managerilor germani.17

CAPITOLUL IV

Trăsături specifice ale managerilor germani.22

SECŢIUNEA I

Managementul participativ în firmele germane -

trăsătură specifică managerilor germani.34

SECŢIUNEA a II-a

Stilul de negociere al managerilor germani.37

SECŢIUNEA a III-a

Aspecte practice privind stilul managerial

regăsit în managementul public german. 39

III.1. Particularităţi ale managementului public în sistemul

administrativ din Germania. 16

III.2. Studiu de caz: Cologne - Germania.17

SECŢIUNEA a IV-a

Euromanagementul şi Euromanagerii.37

SECŢIUNEA a V-a

Euroîntreprinzătorii.37

SECŢIUNEA a VI-a

Managementul firmelor multinaţionale.37

VI.1. Noţiuni introductive. 16

VI.2. Studiu de caz: Siemens AG.17

CONCLUZII. 47

BIBLIOGRAFIE. 49

Extras din document

INTRODUCERE

În urma unei activităţi de documentare am încercat o descriere a personalităţii managerilor germani şi a importanţei pe care o deţine personalitatea conducătorilor în adoptarea unui anumit stil de management (conducere). În acelaşi timp s-a subliniat importanţa corespondenţei dintre activitatea de conducere şi caracteristicile personale ale managerului. De asemenea, s-au enumerat unele cerinţe adresate personalităţii conducătorilor pentru a fi buni manageri, dar s-au facut şi trimiteri la raportul dintre competenţele şi cunoştinţele referitoare la contextul de conducere şi propriile capacităţi pe care trebuie să le aibă o persoană în vederea asigurării unui management performant.

În prima parte a lucrării am prezentat câteva din caracteristicile generale ale culturii manageriale europene şi în special ale culturii manageriale din Germania. Am prezentat cele patru dimensiuni culturale identificate de cercetătorul suedez Geert Hofstede, care îşi pun amprenta asupra comportamentului managerilor din Germania. De asemenea, am prezentat trăsăturile generale ale managerilor germani, respectiv pregătirea profesională a managerilor germani şi particularităţile psihosocioprofesionale caracteristice.

În cea de-a doua parte a lucrării am prezentat aspecte practice cu privire la tipuri şi stiluri manageriale, în general, şi particularităţi ale tipologiei şi stilului managerial german, în special.

În partea finală a lucrării am prezentat trăsături specifice, particularităţi ale managerilor germani, respectiv aspecte privitoare la managementul participativ practicat în firmele germane, stilul de negociere specific managerilor germani, precum şi aspecte practice privind stilul managerial regăsit în managementul public german, aspecte însoţite de un studiu de caz al adminsitraţiei publice locale din localitatea Cologne – Germania.

De asemnea, am prezentat câteva aspecte privitoare la noţiunile de “euromanaegement”, “euromanager” şi “euroîntreprinzător”.

Am încheiat lucrarea cu un studiu de caz privitor la una din firmele germane multinaţionale/transnaţionale, respectiv Siemens AG şi implicaţiile acesteia asupra procesului de management.

Demersul logic, însoţit de opiniile existente în literatura economică de specialitate, a constituit interesul pentru această lucrare.

CAPITOLUL I

ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CULTURA MANAGERIALĂ DIN GERMANIA

Secţiunea I

Cultura managerială din Uniunea Europeană

Europa se doreşte a fi o zonă economică, politică şi juridică extrem de închegată şi unitară. Problema devine mult mai dificilă când se abordează din punct de vedere cultural şi se încearcă o delimitare tocmai din cauza diversităţii destul de accentuate, cu toate că toate statele europene au la bază cultura greco-romană. În acelaşi timp se poate vorbi şi despre similarităţile care se fundamentează, la rândul lor, pe rolul, jucat de crestinism.

Folosind cele patru dimensiuni din studiul lui Hofstede, se pot forma combinaţii de două câte două, care pun în evidenţă aspecte relevante ale funcţiilor managementului în managementul european :

A) cuplul individualism/colectivism şi distanţă mare/mică faţă de putere determină stilul de management practicat;

B) cuplul distanţă mare/mică faţă de putere şi controlul incertitudinii determină structura organizatorică;

C) cuplul controlul incertitudinii şi masculinitate/feminitate explică modificări în motivarea angajaţilor.

În legătură cu aceste cupluri au rezultat următoarele caracteristici:

- În organizaţiile cu distanţă mare şi control redus al incertitudinii organizaţiile sunt asemănătoare unor familii, în care managerul este preocupat de protecţia subordonaţilor, care la rândul lor, vor trebui să manifeste loialitate.

- În organizaţiile cu distanţă mare faţă de putere şi cu control puternic al incertitudinii, structura organizatorică este formală, circuitul informaţional şi decizional este orientat de sus în jos.

- În organizaţiile cu distanţă mică faţă de putere şi control puternic al incertitudinii, autoritatea managerului este supremă, iar toate activităţile se derulează conform unor reguli bine stabilite, asumarea riscului nu este cultivată şi, ca urmare, nici dorită.

Preview document

Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 1
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 2
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 3
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 4
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 5
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 6
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 7
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 8
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 9
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 10
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 11
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 12
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 13
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 14
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 15
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 16
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 17
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 18
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 19
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 20
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 21
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 22
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 23
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 24
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 25
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 26
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 27
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 28
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 29
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 30
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 31
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 32
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 33
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 34
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 35
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 36
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 37
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 38
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 39
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 40
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 41
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 42
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 43
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 44
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 45
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 46
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 47
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 48
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 49
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 50
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 51
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 52
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 53
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 54
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 55
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 56
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 57
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 58
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 59
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 60
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 61
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 62
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 63
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 64
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 65
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 66
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 67
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 68
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 69
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 70
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 71
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 72
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 73
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 74
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 75
Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • COPERTA.doc
  • CUPRINS.doc
  • TIPUL DE MANAGER GERMAN.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Inovarii SC Muller Dairy Ro SRL

Capitolul I Noţiuni introductive privind Managementul Inovării În anul 1941, economistul englez Schumpeter propune prima definiţie, în domeniul...

Metode, Tehnici și Instrumente de Management

INTRODUCERE Acest proiect conţine informaţii cu privire la metodele, tehnicile şi instrumentele de management, iar în partea a doua este prezentat...

Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European

Introducere Actualitatea temei . Oricare ramură a activităţii omului are istoria sa. „Fără trecut nu există viitor”, iar fără înţelegerea clară a...

Particularitatile Managementului de Consultanta in Afaceri

Introducere Actualitatea temei: Perioada de timp, începând cu ultima decadă a mileniului doi şi până în prezent, este caracterizată de o serie de...

Managementul Public în Context European

Introducere Societatea româneasca se afla într-un proces de schimbare în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au...

Evolutie si Tendinte in Managementul Romanesc

Evolutia managementului românesc de la aparitie si pânã astãzi. România se înscrie în rândul tarilor în care preocuparile teoretice si...

Management Comparat - Germania

Managementul german Sub raport tehnic-tehnologic, social,economic,modelul german de management este unul dintre cele mai eficiente din lume....

Rolul managerului în creșterea performanțelor organizațiilor

INTRODUCERE Teoriile contemporane ale managementului sunt ultimele din lungul șir de idei și practici de management. Aplicarea principiilor de...

Ai nevoie de altceva?