Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 75 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: C. Grigorut

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE.4
CAPITOLUL I
Aspecte introductive privind cultura
managerială din Germania.6
SECŢIUNEA I
Cultura managerială din Uniunea Europeană.6
SECŢIUNEA a II-a
Cultura managerială din Germania. 8
CAPITOLUL II
Trăsături generale ale managerilor germani.22
SECŢIUNEA I
Pregătirea profesională a managerilor germani. 39
SECŢIUNEA a II-a
Particularităţi psihosocioprofesionale
ale managerilor germani .34
CAPITOLUL III
Aspecte practice privind tipul şi stilul
managerilor germani. 28
SECŢIUNEA I
Aspecte introductive.28
SECŢIUNEA a II-a
Tipul german de manager. . 31
II.1. Generalităţi. 16
II.2. Tipologia managerilor germani.17
SECŢIUNEA a III-a
Stilul managerial german. 39
II.1. Generalităţi. 16
II.2. Stilul managerilor germani.17
CAPITOLUL IV
Trăsături specifice ale managerilor germani.22
SECŢIUNEA I
Managementul participativ în firmele germane -
trăsătură specifică managerilor germani.34
SECŢIUNEA a II-a
Stilul de negociere al managerilor germani.37
SECŢIUNEA a III-a
Aspecte practice privind stilul managerial
regăsit în managementul public german. 39
III.1. Particularităţi ale managementului public în sistemul
administrativ din Germania. 16
III.2. Studiu de caz: Cologne - Germania.17
SECŢIUNEA a IV-a
Euromanagementul şi Euromanagerii.37
SECŢIUNEA a V-a
Euroîntreprinzătorii.37
SECŢIUNEA a VI-a
Managementul firmelor multinaţionale.37
VI.1. Noţiuni introductive. 16
VI.2. Studiu de caz: Siemens AG.17
CONCLUZII. 47
BIBLIOGRAFIE. 49

Extras din document

INTRODUCERE

În urma unei activităţi de documentare am încercat o descriere a personalităţii managerilor germani şi a importanţei pe care o deţine personalitatea conducătorilor în adoptarea unui anumit stil de management (conducere). În acelaşi timp s-a subliniat importanţa corespondenţei dintre activitatea de conducere şi caracteristicile personale ale managerului. De asemenea, s-au enumerat unele cerinţe adresate personalităţii conducătorilor pentru a fi buni manageri, dar s-au facut şi trimiteri la raportul dintre competenţele şi cunoştinţele referitoare la contextul de conducere şi propriile capacităţi pe care trebuie să le aibă o persoană în vederea asigurării unui management performant.

În prima parte a lucrării am prezentat câteva din caracteristicile generale ale culturii manageriale europene şi în special ale culturii manageriale din Germania. Am prezentat cele patru dimensiuni culturale identificate de cercetătorul suedez Geert Hofstede, care îşi pun amprenta asupra comportamentului managerilor din Germania. De asemenea, am prezentat trăsăturile generale ale managerilor germani, respectiv pregătirea profesională a managerilor germani şi particularităţile psihosocioprofesionale caracteristice.

În cea de-a doua parte a lucrării am prezentat aspecte practice cu privire la tipuri şi stiluri manageriale, în general, şi particularităţi ale tipologiei şi stilului managerial german, în special.

În partea finală a lucrării am prezentat trăsături specifice, particularităţi ale managerilor germani, respectiv aspecte privitoare la managementul participativ practicat în firmele germane, stilul de negociere specific managerilor germani, precum şi aspecte practice privind stilul managerial regăsit în managementul public german, aspecte însoţite de un studiu de caz al adminsitraţiei publice locale din localitatea Cologne – Germania.

De asemnea, am prezentat câteva aspecte privitoare la noţiunile de “euromanaegement”, “euromanager” şi “euroîntreprinzător”.

Am încheiat lucrarea cu un studiu de caz privitor la una din firmele germane multinaţionale/transnaţionale, respectiv Siemens AG şi implicaţiile acesteia asupra procesului de management.

Demersul logic, însoţit de opiniile existente în literatura economică de specialitate, a constituit interesul pentru această lucrare.

CAPITOLUL I

ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CULTURA MANAGERIALĂ DIN GERMANIA

Secţiunea I

Cultura managerială din Uniunea Europeană

Europa se doreşte a fi o zonă economică, politică şi juridică extrem de închegată şi unitară. Problema devine mult mai dificilă când se abordează din punct de vedere cultural şi se încearcă o delimitare tocmai din cauza diversităţii destul de accentuate, cu toate că toate statele europene au la bază cultura greco-romană. În acelaşi timp se poate vorbi şi despre similarităţile care se fundamentează, la rândul lor, pe rolul, jucat de crestinism.

Folosind cele patru dimensiuni din studiul lui Hofstede, se pot forma combinaţii de două câte două, care pun în evidenţă aspecte relevante ale funcţiilor managementului în managementul european :

A) cuplul individualism/colectivism şi distanţă mare/mică faţă de putere determină stilul de management practicat;

B) cuplul distanţă mare/mică faţă de putere şi controlul incertitudinii determină structura organizatorică;

C) cuplul controlul incertitudinii şi masculinitate/feminitate explică modificări în motivarea angajaţilor.

În legătură cu aceste cupluri au rezultat următoarele caracteristici:

- În organizaţiile cu distanţă mare şi control redus al incertitudinii organizaţiile sunt asemănătoare unor familii, în care managerul este preocupat de protecţia subordonaţilor, care la rândul lor, vor trebui să manifeste loialitate.

- În organizaţiile cu distanţă mare faţă de putere şi cu control puternic al incertitudinii, structura organizatorică este formală, circuitul informaţional şi decizional este orientat de sus în jos.

- În organizaţiile cu distanţă mică faţă de putere şi control puternic al incertitudinii, autoritatea managerului este supremă, iar toate activităţile se derulează conform unor reguli bine stabilite, asumarea riscului nu este cultivată şi, ca urmare, nici dorită.

Fisiere in arhiva (4):

  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • COPERTA.doc
  • CUPRINS.doc
  • TIPUL DE MANAGER GERMAN.doc