Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 250 în total
Cuvinte : 81968
Mărime: 978.19KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Extras din proiect

1. ABORDAREA HOLISTICĂ A CONCEPTULUI DE RESURSE UMANE

1.1. Managementul suportiv

Conceptul de resurse umane aparţine teoriilor contemporane ale organizaţiilor şi, deci, managementului modern. Aceste teorii îşi propun să depăşească limitele concepţiilor manageriale clasice privind „relaţiile umane” (E. Mayo, F. Roethlisberger, etc.). Premisa de la care porneşte managementul resurselor umane constă în ipoteza că oamenii aşteaptă de la munca lor nu doar recompense financiare, securitate ocupaţional-profesională, un tratament uman, o viaţă socială mai bogată (în sens uman). Omul aspiră spre o recunoaştere socială, spre creativitate, formă esenţială a libertăţii umane. Mesajul noilor teorii manageriale, apărute prin anii ’50, este acela ca managerii să-şi reconsidere metodele şi stilul de conducere a oamenilor în sensul reproiectării acţiunii productive, a proceselor de decizie şi a sistemelor de control, în aşa fel încît oamenii să dobîndească şanse mai mari pentru a se regăsi în munca lor. Principalii reprezentanţi ai teoriei resurselor umane sunt: R. Likert, McGregor şi C. Argyris.

Rensis Likert, unul dintre cei mai cunoscuţi şi recunoscuţi iniţiatori ai teoriei resurselor umane, a efectuat, în deceniul 5, numeroase studii experimentale privind atitudinile şi comportamentul conducătorilor de la primul nivel managerial, precum şi influenţa pe care o au diverse stiluri manageriale asupra productivităţii muncii umane. Experimentele sale comparau tipul (stilul) managerial în echipele cu productivitate ridicată, cu cel al echipelor cu o productivitate mai scăzută. Concluzia sa este aceea că managerii din prima categorie erau centraţi pe oameni, pe cînd cei din a doua categorie erau centraţi pe producţie. Departe de a fi „paternalistă”, centrarea managerială pe oameni permite sporirea prestigiului uman în sistemele de producţie. El numeşte principiul managerial al centrării pe oameni ca fiind principiul relaţiilor suportive.

Likert defineşte principiul relaţiilor sportive astfel: „conducerea şi alte procese ale organizării trebuie astfel realizate încît să asigure posibilitatea maximă ca în toate relaţiile cu organizaţia fiecare membru să vadă – în lumina formaţiei, a valorilor şi aşteptărilor sale – experienţa sa suportivă şi ca fiind cea care construieşte şi menţine sensul cu privire la importanţa şi valoarea personală.” (New Patterns of Management, New York, 1961).

Stilul managerial „suportiv” este asociat, în concepţia lui Likert, unei corelaţii active, dinamice şi statornice dintre starea relaţiilor grupale (coeziunea grupală) şi productivitate. Această idee era prezentă şi în teoria clasică a „relaţiilor umane” ca o interacţiune dintre factorii „morali” (ca moral al grupului, ca disponibilitate şi nu în sens etic) şi randament (productivitate). În concepţia sa, coeziunea grupului, „loialitatea” maximă (este vorba de loialitate între membrii grupului indiferent de percepţia diferită a conducătorului) – într-un ambiant managerial optim – impune cooperare în efortul comun de realizare a sarcinii în mod productiv.

1.2. Managementul participativ

O concepţie mai nouă asupra resurselor umane are în vedere conceptul de management participativ, care nu face altceva decît să accentueze pe nevoia cooperării dintre manageri şi subalterni (la stabilirea obiectivelor, performanţelor, responsabilităţilor şi autocontrolului). Introducerea practicilor manageriale participative are ca scop provocarea fondului resurselor umane dintr-o organizaţie (această idee lipsea din teoriile clasice). Aceste practici manageriale participative au în vedere centrarea interesului pe:

a). conţinutul, calitatea şi sensul muncii;

b). managementul obiectivelor (conducerea prin obiective);

c). autocontrolul (exercitat de grupul de sarcină).

Una dintre cele mai actuale teorii manageriale participative este cea promovată de japonezi, în special de Konusuke Matsushita, directorul companiei cu acelaşi nume.

Semnificaţia managerială a unui „Mesaj din Est”

Pentru o mai bună înţelegere a managementului resurselor umane, apreciem utilă şi interesantă analiza „mesajului managerial” lansat de Matsushita. Acest mesaj este conţinut într-un discurs managerial adresat unor oameni de afaceri nord-americani. Sociologii americani F. Greenwood şi B Kobu (1990) îl numesc drept „Mesaj din Est” (vezi „Management Modifications”, Advances Management Journal, vol. 50, nr. 4, 1990).

Matsushita despre participarea managerială:

Preview document

Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 1
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 2
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 3
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 4
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 5
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 6
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 7
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 8
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 9
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 10
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 11
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 12
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 13
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 14
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 15
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 16
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 17
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 18
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 19
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 20
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 21
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 22
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 23
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 24
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 25
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 26
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 27
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 28
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 29
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 30
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 31
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 32
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 33
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 34
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 35
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 36
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 37
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 38
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 39
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 40
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 41
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 42
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 43
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 44
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 45
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 46
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 47
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 48
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 49
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 50
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 51
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 52
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 53
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 54
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 55
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 56
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 57
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 58
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 59
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 60
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 61
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 62
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 63
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 64
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 65
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 66
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 67
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 68
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 69
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 70
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 71
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 72
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 73
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 74
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 75
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 76
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 77
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 78
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 79
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 80
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 81
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 82
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 83
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 84
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 85
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 86
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 87
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 88
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 89
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 90
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 91
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 92
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 93
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 94
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 95
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 96
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 97
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 98
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 99
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 100
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 101
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 102
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 103
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 104
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 105
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 106
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 107
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 108
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 109
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 110
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 111
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 112
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 113
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 114
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 115
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 116
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 117
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 118
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 119
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 120
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 121
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 122
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 123
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 124
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 125
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 126
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 127
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 128
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 129
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 130
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 131
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 132
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 133
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 134
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 135
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 136
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 137
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 138
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 139
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 140
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 141
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 142
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 143
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 144
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 145
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 146
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 147
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 148
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 149
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 150
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 151
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 152
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 153
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 154
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 155
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 156
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 157
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 158
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 159
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 160
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 161
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 162
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 163
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 164
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 165
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 166
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 167
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 168
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 169
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 170
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 171
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 172
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 173
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 174
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 175
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 176
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 177
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 178
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 179
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 180
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 181
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 182
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 183
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 184
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 185
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 186
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 187
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 188
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 189
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 190
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 191
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 192
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 193
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 194
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 195
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 196
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 197
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 198
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 199
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 200
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 201
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 202
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 203
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 204
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 205
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 206
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 207
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 208
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 209
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 210
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 211
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 212
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 213
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 214
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 215
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 216
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 217
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 218
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 219
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 220
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 221
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 222
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 223
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 224
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 225
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 226
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 227
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 228
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 229
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 230
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 231
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 232
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 233
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 234
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 235
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 236
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 237
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 238
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 239
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 240
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 241
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 242
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 243
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 244
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 245
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 246
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 247
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 248
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 249
Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat - Pagina 250

Conținut arhivă zip

  • Trasaturi ale Managementului de Succes al Personalului Angajat.doc

Alții au mai descărcat și

Leadership-ul

INTRODUCERE “Starea lipsita de stres se numeste moarte” Selye Stresul psihic însoţeşte orice activitate în care omul este angajat, fiind o...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul Echipei

TEMA 1 Aptitudinile individuale si performanta. Analiza muncii prin FJAS Aptitudinile individuale sunt direct relaţionate cu performanţa, atât...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Climatul organizațional

CAPITOLUL 1 Climatul organizaţional 1.1. Cadru general Studii efectuate în ultimii 30 de ani atestă faptul că performanţa organizaţiei manifestă...

Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice

INTRODUCERE Societatea modernă se află într-un permanent proces de schimbare şi dezvoltare.Întreaga lume se schimbă în direcţia obţinerii unor...

Abordarea interculturală și importanța ei în contextul globalizării și internaționalizării afacerii

I N T R O D U C E R E In cadrul unei abordari interculturale, cel care vrea sa inteleaga fenomene culturale exprimate intr-o alta limba trebuie sa...

Calitatea Serviciilor

INTRODUCERE În contextul economic actual, marcat de creşterea importanţei calităţii ca factor hotărâtor al competitivităţii întreprinderilor, tot...

Etică și Leadership

La baza succesului unui proces de leadership de lungă durată stau integritatea şi comportamentul etic. Integritatea personală reprezintă sursa şi...

Managementul Resurselor de Muncă

CAPITOLUL I REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei,...

Managementul Recompenselor - Japonia

generale despre Japonia Suprafata Japoniei este de 377.780 km2. Populatia ei este de 123.921.000 locuitori. Densitatea populatiei 323.000...

Managementul Resurselor Umane

Introducere Dintre toate resursele necesare unei întreprinderi – financiare, materiale, umane, informaţionale, este unanim acceptată ideea că,...

Ai nevoie de altceva?