Uniunea Europeană - administrație

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 32078
Mărime: 121.88KB (arhivat)
Publicat de: Iuliana P.
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: P.Iulia

Cuprins

 1. INTRODUCERE pag. 3
 2. Capitolul I. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIIND
 3. ORIGINILE IDEII DE UNIUNE EUROPEANĂ pag. 5
 4. 1.1. Premizele apariţiei Uniunii Europene pag. 5
 5. 1.2. Construcţia europeană în perioada 1945-2005 pag. 7
 6. 1.3. Scurt istoric pag. 9
 7. 1.3.1. Tratatul instituind Comunitatea Europeană a
 8. Cărbunelui şi Oţelului pag. 11
 9. 1.3.2. Tratatele de la Roma instituind Comunitatea Economică
 10. Europeană şi Comunitatea Europeană a energiei atomice pag. 13
 11. 1.3.3. Tratatul instituind Comunitatea Europeană a
 12. energiei atomice pag. 14
 13. 1.3.4. Tratatul de la Bruxelles (Tratatul instituind un
 14. Consiliu unic şi o Comisie unică) pag. 15
 15. 1.3.5. Acordul de la Schengen pag. 16
 16. 1.4. Principalele obiective ale Uniunii Europene pag. 16
 17. 1.5. Instituţii reprezentative ale Uniunii Europene pag. 16
 18. 1.5.1. Parlamentul european pag. 16
 19. 1.5.2. Consiliul pag. 18
 20. 1.5.3. Comisiile pag. 20
 21. 1.5.4. Curtea de Justiţie pag. 21
 22. 1.5.5. Curtea de Conturi pag. 22
 23. 1.6. Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa pag. 25
 24. 1.7. Cadrul instituţional al dialogului U.E. România pag. 26
 25. 1.7.1. Criteriile pentru aderare pag. 27
 26. Capitolul II. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA
 27. CONCEPTULUI DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
 28. ÎN ROMÂNIA pag. 29
 29. 2.1. Funcţiile Administraţiei publice pag. 34
 30. 2.2. Principiile de organizare şi funcţionare ale Administraţiei
 31. publice din unităţile administrativ teritoriale pag. 35
 32. 2.2.1. Principiul descentralizării pag. 36
 33. 2.2.2. Principiul autonomiei locale pag. 36
 34. 2.2.3. Principiul desconcentrării serviciilor publice pag. 38
 35. 2.2.4. Principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice
 36. locale pag. 38
 37. 2.2.5. Principiul legalităţii pag. 39
 38. 2.2.6. Principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea
 39. problemelor locale de interes deosebit pag. 39
 40. 2.3. Caracterizarea stării actuale a administraţiei publice româneşti pag. 40
 41. 2.4. Principiile organizării administraţiei în ţările Uniunii Europene pag. 44
 42. 2.4.1 Principiile administraţiei legale pag. 44
 43. 2.4.2. Deschiderea şi transparenţa pag. 46
 44. 2.5. Exigenţele europene ale procesului de integrare europeană
 45. a României în domeniul organizării şi funcţionării administraţiei
 46. publice pag. 47
 47. 2.6. Întărirea capacităţii administrative pag. 51
 48. 2.7. Preluarea acquis-ului comunitar şi armonizarea legislativă pag. 53
 49. 2.7.1. Avantaje şi costuri ale aderării pag. 55
 50. Capitolul III. REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 51. ÎN PERSPECIVA INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN U.E. pag. 58
 52. 3.1. Strategia privind reforma în administraţia publică pag. 58
 53. 3.1.1. Scopurile şi obiectivele reformei pag. 60
 54. 3.1.2. Direcţii ale reformai pag. 62
 55. 3.2. Descentralizarea în administraţia publică pag. 63
 56. 3.2.1. Definirea descentralizării pag. 64
 57. 3.2.2. Principii şi reguli care susţin descentralizarea pag. 65
 58. 3.3. Priorităţile descentralizării pag. 66
 59. 3.4. Componentele procesului de descentralizare – deconcentrare pag. 67
 60. Capitolul IV. ANALIZĂ COMPARATIVĂ ÎNTRE
 61. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA ŞI
 62. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DIN ALTE STATE
 63. ALE UNIUNII EUROPENE pag.71
 64. 4.1. Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice în Franţa
 65. şi în Marea Britanie pag.71
 66. 4.1.2. Particularităţi ale structurii ale sistemului administrativ
 67. al Regatului Unit al Marii Britanii pag. 71
 68. 4.1.2.1. Autoritatea legislativă pag. 72
 69. 4.1.2.2. Autoritatea executivă pag. 73
 70. 4.2. Particularităţi ale sistemului administrativ în Franţa pag. 76
 71. 4.2.1. Autoritatea legislativă pag. 76
 72. 4.2.2. Autoritatea juridică pag. 76
 73. 4.2.3. Autoritatea executivă pag. 78
 74. Concluzii pag. 80
 75. Bibliografie pag. 83

Extras din proiect

INTRODUCERE

Ideea de Europă unită, de unitate europeană, este de dată relativ recentă, cu toate că termenul „ Europa”, privit ca un concept geografic, poate fi descoperit începând cu secolul V Î.C. în lucrările istoricului grec Herodot. Astfel, din perioada renascentistă a început să se cristalizeze un curent de opinie favorabil creării unei Europe Unite, vizibil mai cu seamă în lucrările unor autori cum ar fi Maximilien Sully, Emmanuel Kant, Jean Jacques Rousseau, Saint- Simon şi alţii. În timp ce pentru Sully aceasta reprezenta o uniune a suveranilor europeni, Kant înţelegea prin Europa Unită – o uniune de state, iar Saint- Simon o uniune de popoare. În secolul XX, mai ales datorită celor două războaie mondiale, ideea unei Europe unite a început să capete consistenţă politică.

Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare ce a început în 1951 între şase state europene : Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda. După cinci valuri de aderari , U.E. are acum 25 de State Membre şi se pregăteşte de cea de a şasea extindere. Acest proces are ca scop extinderea paşnica a zonei de stabilitate si prosperitate către noi membrii. Statele candidate in acest moment sunt : Bulgaria, România, Turcia si Croaţia .

Încheierea cu succes a negocierilor care variază foarte mult de la o ţară candidată la alta , nu conduce întotdeauna la aderarea propriu-zisă la U.E. .

Între închiderea negocierilor şi aderarea propriu-zisă la U.E. sunt câteva etape importante de parcurs , statul care doresţe aderarea trebuie să depună o cerere de aderare la Preşedenţia Consiliului U.E. care decide dacă îi este sau nu conferit statutul de candidat la U.E. .

După cum am mai spus, încheierea cu succes a negocierilor nu conduce întotdeauna la aderarea propriu-zisă la U.E. . Un caz clasic este cel al Norvegiei, stat care a negociat de două ori aderarea şi de fiecare dată , aceasta a fost respinsă de populatie in referendumuri naţionale , cerute de Constituţia ţării pentru ratificarea Tratatului de Aderare la U.E. .

După parcurgerea cu succes a etapelor dintre încheierea negocierilor şi aderarea propriu-zisă , respectiv :

• redactare şi convenirea Tratatului de Aderare de către U.E. şi statul candidat ,

• exprimarea consimţământului Parlamentului European prin adoptarea Tratatului de Aderare ,

• semnarea Tratatului de Aderare de către toate statele membre ale U.E. şi de România ,

• ratificarea Tratatului de către toate Parlamentele naţionale ale statelor membre şi de către Parlamentul României ; precum şi prin organizarea unui referendum , România poate deveni membra a U.E. .

Pe baza rapoartelor anuale de ţară întocmite de Comisia Europeană , Consiliul European decide deschiderea negocierilor de aderare.

Consiliul European de la Helsinki din decembrie 1999 , a hotarât că singurul criteriu care trebuie îndeplinit înaintea deschiderii negocierilor este criteriul politic , adică existenţa unor instituţii democratice stabile , respectarea drepturilor omului şi protejarea drepturilor minorităţilor.

Celelalte criterii (economic, legislativ , administrativ etc . ) rămân neschimbate , îndeplinirea lor fiind necesara în momentul aderării .

În contextul Comunităţii Europene , Curtea Europeana este preocupata de rezultatele dreptului administrativ comparat . Dreptul comparat este de o relevanţă speciala acolo unde dreptul comunitar trebuie interpretat în lumina variantelor versiunii lingvistice .

Mai mult , dreptul administrativ comparat , joacă un rol important în dezvoltarea şi concretizarea principiilor generale ale dreptului administrativ al Curţii de Justiţie .

În legatură cu această problemă , a integrării legislaţiilor nationale , se poate pune in discuţie dacă există şansă în viitor de a elabora o legislaţie europeană comună în domeniul dreptului administrativ.

Statele membre ale U.E. sunt toate , mai mult sau mai puţin , ţări cu o dezvoltare industriala foarte ridicată , ale căror administraţii naţionale au în faţă aceleaşi probleme esenţiale .

Bibliografie

Literatura de specialitate

Alexandru Ioan– Administraţia publică. Teorii, realităţi, perspective, ediţia a III-a, Ed. Lumina Lex, 2002

Alexandru Ioan, Drept administrativ comparat, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina lex, 2005

Constantinescu M., Iorgovan A., Muraru I. Tănăsescu E. – „Constituţia României revizuită – comentarii şi explicaţii”, Editura All Beck, Bucureşti, 2004

Fuerea Augustin– Drept comunitar european. Partea generală, Editura All Beck, Bucureşti, 2003

Fuerea Augustin, Drept comunitar instituţional, Editura Universul Juridic, 2004

Iorgovan Antonie – „Tratat de drept administrativ”, ediţia a IV-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

Manta Pantelimon– Tratat de drept administrativ, vol. II, Ed.Academica Brâncuşi, 2004,

Manda Cezar Corneliu, Drept administrativ comparat, Controlul administrativ în spaţiul juridic european, Editura Lumina lex, Bucureşti, 2005

Mazilu Dumitru – Integrarea europeană. Drept comunitar şi instituţii europene. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004

Negulescu Paul – „Tratat de drept administrativ”, Institutul de arte grafice, Editura Marreau, Bucureşti, 1934

Prisăcaru Valentin – „Tratat de drept administrativ”, Editura All, Bucureşti, 1996

Petrescu Rodica Narcisa – „Drept administrativ”, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2003

Santai Ioan – „Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2000

Stângu Gheorghe, Reforma administraţiei publice în contextul integrării europene, Editura Vasile Goldiş University Press, Arad, 2006

Tofan Apostol Dana– Drept administrativ, vol. I, Ed, All Beck, 2003

Trăilescu, Anton- Drept adminsitrativ, Editura C.H.Beck, 2005

Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu – Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a XI-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004

Acte normative

Constituţia României din 21 noiembrie 1991, publicată în M. O., partea I, nr. 233/21.11.1991, revizuită prin legea de revizuire a Constituţiei nr. 429/2003, publicată în M. O., partea I, nr. 758/29.10. 2003

Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, publicată în M. O., partea I, nr. 204/23.04. 2001, modificată prin Legea nr. 141/2004 - pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 04/05/2004

Preview document

Uniunea Europeană - administrație - Pagina 1
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 2
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 3
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 4
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 5
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 6
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 7
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 8
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 9
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 10
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 11
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 12
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 13
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 14
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 15
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 16
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 17
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 18
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 19
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 20
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 21
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 22
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 23
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 24
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 25
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 26
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 27
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 28
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 29
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 30
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 31
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 32
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 33
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 34
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 35
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 36
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 37
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 38
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 39
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 40
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 41
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 42
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 43
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 44
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 45
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 46
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 47
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 48
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 49
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 50
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 51
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 52
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 53
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 54
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 55
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 56
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 57
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 58
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 59
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 60
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 61
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 62
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 63
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 64
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 65
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 66
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 67
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 68
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 69
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 70
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 71
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 72
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 73
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 74
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 75
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 76
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 77
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 78
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 79
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 80
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 81
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 82
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 83
Uniunea Europeană - administrație - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Uniunea Europeana - Administratie.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Mondializarea și Influența Sa asupra Mediului Economic

Introducere Mondializarea reprezinta o retea de interdependente dezvoltata între statele lumii, o sinteza a transformarilor radicale cu care s-a...

Valențe Deontologice în Viața Publică

Destinul poporului român, ca al oricarui popor, de altfel, a facut astfel încât sa împleteasca în itele sale personalitati publice puternice si...

Managementul Fondurilor Structurale

Introducere Politica de dezvoltare regionala este una dintre cele mai importante politici si cele mai complexe ale Uniunii Europene,fapt ce...

Rolul instanțelor judiciare și de arbitraj internaționale în dreptul internațional public

CONSIDERATII GENERALE 1.Notiunea de instanta internationala “Era necesar”, asa s-a considerat; pentru ca sunt prea multe state care...

Administrație publică

INTRODUCERE In organizatiile din administratia publica, functionarii publici isi exercita puterea de decizie, in activitatea lor de zi cu zi, in...

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Strategii ale UE de management în vederea creării unui nou sistem de management

Actualitatea temei rezida în importanta pe care o au reformele pentru dezvoltarea economica, sociala, culturala a oricarui stat. Pentru Uniunea...

Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est

Uniunea Europeană aşa cum arată de la 1 ianuarie 2007 Reforme administrative în Europa Centrală şi Est INTRODUCERE Pe plan mondial tendinţa...

Ai nevoie de altceva?