Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor

Proiect
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 14674
Mărime: 557.72KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Grădinaru Doruleţ
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: MANAGEMENT

Cuprins

Capitolul 1: Elemente privind managementul proiectelor

1.1 Noţiunea de proiect 2

1.2 Caracteristicile şi tipologia proiectelor 3

1.3 Obiectivele şi oportunitatea proiectelor 5

1.4 Riscurile proiectelor 5

Capitolul 2: Eşalonarea activităţior proiectului cu ajutorul graficului Gantt

2.1 Aspecte de ordin teoretic privind graficul Gantt 7

2.2 Reprezentarea graficului Gantt pentru varianta individuală de lucru 8

Capitolul 3: Utilizarea metodei C.P.M in analiza proiectului

3.1 Elemente de bază ale metodei C.P.M necesare in analiză 9

3.2 Întocmirea grafului reţea 14

3.2.1 Drumul critic, activităţile critice şi durata minimă de execuţie a proiectului 14

3.2.2 Calculul rezervelor de timp 16

Capitolul 4: Utilizarea metodei M.P.M in analiza proiectului

4.1 Elemente de baza ale metodei M.P.M necesare in analiză 19

4.2 Întocmirea grafului reţea pentru toate tipurile de diagrame de precedenţă 23

4.3 Stabilirea duratei minime de execuţie a proiectului în condiţiile în care unele durate ale activităţilor se reduc, iar duratele altora se prelungesc 36

Capitolul 5: Utilizarea metodei PERT in analiza proiectului

5.1 Elemente de bază ale metodei PERT in analiză 44

5.2 Întocmirea grafului reţea pentru toate tipurile de diagrame de precedenţă 46

5.3 Calculul duratelor medii,a dispersiilor şi a duratei totale a proiectului.46

5.4 Calculul probabilităţii de realizare a proiectului. Analiza rezultatelor obţinute 49

Capitolul 6: Concluzii rezultate în urma analizei proiectului pe baza metodelor utilizate 57

Bibliografie 60

Extras din document

Capitolul 1: Elemente privind managementul proiectelor

1.1 Noţiunea de proiect

Termenul de «proiect» provine din latinescul projicere – aruncare înainte. Rădăcina sa latină evocă o mişcare, o traiectorie şi o raportare în timp şi spaţiu, deoarece sugerează implicarea următoarelor elemente:

- un punct de plecare utilizat ca şi bază, de la care se porneşte;

- aruncare înainte, planificare (funcţia cea mai importantă în managementul proiectului;

- scopul, obiectivul.

Proiectul reprezintă un ansamblu de activităţi cu caracter temporar întreprinse în scopul de a crea un produs/serviciu unic.

Definiţia dată de Dicţionarul Englez Oxford explică termenul de „proiect” ca fiind „un plan, o schema”. Principalele definiţii ale acestui termen in literatura de specialitate sunt:

1. O activitate (sau un număr de activitati conexe) care se desfăşoară conform unui plan prestabilit in vederea realizarii obiectivelor fixate in termenul determinat.

2. Un grup de activităţi intercondiţionate desfăţurate intr-o manieră organizată, cu un punct de plecare şi un punct final bine definite, in vederea realizarii unor rezultate specifice dorite pentru a satisface o serie de obiective clar definite.

3. Un ansamblu de activităţi ce trebuie realizate intr-o succesiune logică pentru a indeplini obiectivele prestabilite indicate de client/beneficiar.

Un proiect implică o serie de activitati intercorelate cu durata limitata, prestabilita si are ca scop elaborarea unei lucrari, obtinerea unui produs sau realizarea unui serviciu cu caracter unicat, viabil din punct de vedere functional si financiar, in conditiile respectarii termenelor de implementare, bugetului alocat si specificatiilor de calitate prevazute.

Pentru a putea clarifica noţiunea de „proiect” in continuare sunt enumerate principalele elemente pe care le implică:

- termen de inceput şi termen pentru finalizare;

- buget;

- specificaţii privind calitatea;

- activităţi;

- realităţile obiective ce trebuie identificate, delimitate/stabilite, definite, dezvoltate;

- echipa de proiect;

- scopul care reprezintă o schimbare durabilă;

- ciclul de viaţă al proiectului.

Există şi o altă accepţiune referitoare la noţiunea de proiect. De exemplu, in cadrul Comisiei Europene sunt diferenţiate programele de proiecte.

Programul este o măsură luată de Comisia Europeană in favoarea unei ţări sau a unui grup de tari. Acesta consta intr-un numar de activitati ce vor fi realizate si suportate printr-un angajament financiar extras din bugetul Comisiei Europene. Un program este subiectul unui memorandum financiar individual si are ca scop implementarea ajutorului din partea Comisiei Europene intr-un anumit domeniu.

Un proiect este primul nivel al subdiviziei unui program si in cele mai multe situatii contine un numar de subproiecte.

În accepţiunea altor autori, proiectul reuneşte un ansamblu de activităţi derulate pe o perioadă determinată care concură la realizarea unui scop comun general si necesită o investitie de resurse, in vederea indeplinirii unui set de obiective precise. Un proiect este un mod de imbunătăţire a unei situatii existente la un moment dat. Astfel, proiectul nu este sinonim nici cu planul de afaceri (care trebuie sa evidentieze situatia unei organizatii si a mediului sau economic concurential la un moment dat), nici cu studiul de fezabilitate (care trebuie sa evidentieze necesitatea si avantajele implementarii ideii unui proiect).

Planificarea si realizarea activitatilor necesare pentru realizarea obiectivelor proiectului presupun utilizarea tehnicilor si instrumentelor specifice managementului proiectelor.

1.2 Caracteristicile şi tipologia proiectelor

Principalele caracteristici ale proiectului sunt:

1. Scopuri şi obiective clar definite şi formulate astfel încât să producă rezultate clare, bine determinate. Scopul lor este acela de a rezolva o problemă, ceea ce implică o analiză preliminară a necesităţilor. Sugerând una sau mai multe soluţii, ele vizează o schimbare durabilă. Majoritatea proiectelor au ca scop furnizarea unui produs sau serviciu cu un grad mai mic sau mai mare de noutate pe piaţă. Scopul unui proiect răspunde la întrebarea: „unde dorim să ajungem prin realizarea proiectului respectiv ?” În anumite situaţii scopul înseamnă rezolvarea unor probleme, iar în alte situaţii doar ameliorarea problemei într-o anumită măsură. Obiectivele unui proiect trebuie exprimate de la început cât mai clar cu putinţă, pentru a se armoniza punctele de vedere ale tuturor părţilor implicate şi a se evita neînţelegerile între echipa proiectului şi deţinătorii de interese. O metodă larg utilizată pentru stabilirea obiectivelor unui proiect (metoda SMART) implică identificarea următoarelor caracteristici:

- Specific (specific) – se definesc cu claritate obiectivele proiectului pe baza unor criterii, în relaţie directă cu scopul obiectivului.

- Measurable (măsurabile) – rezultatul obiectivelor proiectului trebuie să fie măsurabil.

- Achievable (realizabil) – obiective tangibile, realizabile în concordanţă cu mediul în care se desfăşoară.

- Realistic (realist) – a nu se încerca imposibilul.

- Time-bound – perioadă definită de timp.

2. Realism: obiectivele proiectelor trebuie să fie realizabile, ceea ce înseamnă că trebuie să ţinem cont nu numai de cerinţe ci şi de disponibilitatea de resurse.

3. Limitare în timp şi spaţiu: proiectele au un început şi un final şi se derulează într-un loc şi într-un context specifice. Constrângerile temporale dau naştere de foarte multe ori la situaţii de urgenţă, deosebit de incomode pentru echipa de proiect.

4. Complexitate: proiectele apelează la diverse abilităţi în materie de planificare şi implementare, implicând diverşi actori şi parteneri, diverşi deţinători de interese.

5. Caracter colectiv: proiectele sunt produsul unui efort colectiv. Ele sunt conduse de o echipă, implicând diverşi parteneri şi răspunzând la nevoile unui public ţintă.

6. Unicitate, irepetabilitate: proiectele se nasc dintr-o idee nouă. Ele aduc un răspuns specific unei nevoi (probleme) într-un context specific. Proiectele sunt inovative, nu sunt o munca de rutină, deşi unele activităţi pot avea o structură repetitivă;

Preview document

Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 1
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 2
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 3
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 4
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 5
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 6
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 7
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 8
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 9
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 10
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 11
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 12
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 13
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 14
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 15
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 16
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 17
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 18
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 19
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 20
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 21
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 22
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 23
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 24
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 25
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 26
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 27
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 28
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 29
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 30
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 31
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 32
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 33
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 34
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 35
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 36
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 37
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 38
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 39
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 40
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 41
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 42
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 43
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 44
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 45
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 46
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 47
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 48
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 49
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 50
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 51
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 52
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 53
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 54
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 55
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 56
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 57
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 58
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 59
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 60
Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Utilizarea Metodelor CPM MPM si Pert in Studiul si Analiza Proiectelor.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Importanța proiectelor publice în dezvoltarea instituțională

Capitolul I : Proiectul – elemente fundamentale 1.1. Definitie. Rol. Tipologie. Proiectul este ansamblu de procese de munca cu caracter...

Analiza economico-financiară a unui proiect de investiții

CAP. 1 PROIECTUL DE INVESTITII 1.1 Investitiile si rolul acestora in economie Investitiile sunt operatiuni ce trebuie abordate in stransa...

Echipa Proiectului - Constituire și Motivare

INTRODUCERE Am ales tema de licența “Echipa proiectului – constituire şi motivare” deoarece doresc să urmez în viitorul apropiat o carieră în...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, dezvoltată în Europa ce este compusă din 27 țări. Aderarea se face...

Cercetare Analitica - Dedeman

PARTEA I 1.Descrierea firmei Constituita in baza unui capital social privat, societatea comerciala SC.DEDEMAN.SRL, isi desfasoara activitatea in...

Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi succint contextul pentru care propuneţi...

Manager vs Leader

1.Introducere Leadership-ul si management-ul sunt doua sisteme de acțiune distincte si complementare. Fiecare are funcția proprie si activitatea...

Te-ar putea interesa și

Conceperea și Managementul Proiectelor

MANAGEMENTUL PROIECTELOR - NOŢIUNI GENERALE 1.1. Proiectele: definire; caracteristici Un proiect este o întreprindere temporară şi unică pentru...

Ai nevoie de altceva?