Vamuirea Marfurilor – Regimul Vamal si Procedura Vamala in Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Vamuirea Marfurilor – Regimul Vamal si Procedura Vamala in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 94 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Mihaela Belu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Management, Drept, Tranzactii Internationale

Cuprins

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I – SISTEMUL NATIONAL VAMAL 5
1.1. Importanta sistemului vamal in economiile contemporane 5
1.2. Conceptul de sistem vamal 6
1.3. Istoricul vamii romane 7
1.4. Organizarea si functionarea actuala a sistemului vamal roman 11
CAPITOLUL II – REGIMUL VAMAL IN ROMANIA 21
2.1. Regimurile vamale definitive in Romania 21
2.1.1. Importul 21
2.1.2. Exportul 25
2.1.3. Regimul vamal aplicabil calatorilor si altor persoane fizice 26
2.2. Regimurile vamale suspensive in Romania 27
2.2.1. Tranzitul vamal 30
2.2.2. Antrepozitul vamal 30
2.2.3. Admiterea temporara 34
2.2.4. Perfectionarea activa 35
2.2.5. Perfectionarea pasiva 36
2.2.6. Transformarea sub control vamal 37
2.3. Alte destinatii vamale in Romania 37
2.3.1. Zonele libere 38
2.3.2. Reexportul marfurilor straine de pe teritoriul Romaniei 40
2.3.3. Marfurile exportate si returnate in Romania 40
CAPITOLUL III – PROCEDURILE VAMALE IN ROMANIA 41
3.1. Statutul vamal al marfii in Romania 41
3.2. Procedurile vamale 44
3.2.1. Comisionarii in vama 46
3.2.2. Etapele vamuirii in Romania 51
3.2.2.1. Operatiuni prealabile vamuirii 52
3.2.2.2. Completarea, verificarea, acceptarea si inregistrarea declaratiei vamale 58
3.2.2.3. Controlul vamal si plata drepturilor vamale aferente 61
3.2.2.4. Acordarea liberului de vama 64
3.2.2.5. Controlul vamal ulterior al operatiunilor 65
3.3. Procedurile simplificate de vamuire in Romania 66
3.4. Datoria vamala in Romania 75
CAPITOLUL IV – REFORMA ADMINISTRATIVA IN SISTEMUL VAMAL DIN ROMANIA 81
CONCLUZII 93
BIBLIOGRAFIE 94

Extras din document

INTRODUCERE

Prezenta lucrare abordeaza tematica vamuirii marfurilor in Romania. Ea se concentreaza in principal asupra regimurilor vamale si a procedurilor vamale.

In primul capitol, “Sistemul national vamal” este prezentata o scurta caracterizare a notiunii de sistem vamal si importanta acestuia pentru economiile contemporane.

Este descrisa organizarea si functionarea actuala a sistemului vamal roman.

Am considerat ca este necesara si o scurta istorie a vamii romane.

Capitolul al doilea se deschide cu prezentarea detaliata a regimurior vamale: mai intai cele definitive – importul, exportul si regimul vamal aplicabil calatorilor; urmeaza o detaliere a regimurilor vamale suspensive.

Capitolul se incheie cu o prezentare a altor destinatii vamale in Romania.

Prima parte a capitolului al treilea are in vedere statutul vamal al marfii, alaturi de cele trei elemente care il definesc – valoarea in vama, pozitia tarifara si originea marfurilor.

In continuare este prezentata o caracterizare a comisionarilor in vama.

Apoi se trece prin toate etapele vamuirii, de la cele prealabile la controlul ulterior.

Tot aici sunt caracterizate si procedurile simplificate de vamuire.

Capitolul se incheie cu datoria vamala.

Capitolul IV cuprinde notiuni despre reforma administrativa a sistemului vamal, printre care se numara informatizarea sistemului, precum si cele zece obiective strategice ale Administratiei Vamale Romane.

CAPITOLUL I

SISTEMUL NATIONAL VAMAL

1.1. IMPORTANTA SISTEMULUI VAMAL IN ECONOMIILE CONTEMPORANE

De-a lungul existentei economiei mondiale s-a demonstrat faptul ca progresul economic al unei tari depinde de mobilizarea resurselor proprii, umane, materiale si financiare. Tarile nu se pot izola de circuitul economic mondial. Participarea la diviziunea internationala a muncii si, implicit, la circuitul economic mondial este de natura sa potenteze eforturile proprii ale fiecarui popor si sa accelereze progresul economic al tuturor statelor.

Cooperarea economica si tehnico-stiintifica internationala constituie, fara indoiala, unul dintre factorii cei mai ai dezvoltarii economice. La extinderea relatiilor economice internationale contribuie numerosi factori cum ar fi: productia de bunuri si servicii, transporturile internationale, informatizarea, formele noi de realizare a tranzactiilor, imbunatatirea cadrului juridic menit sa faciliteze aceasta cooperare, masurile moderne de asigurare impotriva riscurilor, dezvoltarea si generalizarea asigurarilor de bunuri si de persoane si modernizarea si informatizarea operatiunilor bancare etc.

Toti acesti factori sunt cuprinsi in diverse sisteme care compun economiile contemporane ale statelor, intre care exista relatii de interdependenta, desfasurate atat in cadrul bilateral cat si multilateral, conform unor reguli stabilite pe seama acordului de vointa intre state.

Participarea economiilor nationale contemporane la diviziunea internationala a muncii presupune insa si o protejare a acestora de catre stat, deci o institutie de drept public, prin folosirea diverselor mijloace si tehnici. Una din formele care participa ca element de protectie este reprezentata de SISTEMUL VAMAL.

1.2. CONCEPTUL DE SISTEM VAMAL

Acest tip de sistem difera de la un stat la altul in functie de structura organizatorica, politica si comerciala pe care o practica. El este inclus in cadrul general al sistemului economic al statelor participante la schimbul international de marfuri.

Ca obiective principale, la nivel de economie nationala, pe care acest sistem le are in vedere, sunt:

- apararea intereselor economice ale statului

- intocmirea de statistici in activitatea de comert exterior

- aplicarea unei parti a politicii fiscale a statului

- incurajarea activitatilor de export prin diverse forme si mijloace.

Prin prisma acestor obiective putem defini sistemul vamal ca fiind acea structura complexa care cuprinde parghiile utilizate de stat pentru influentarea activitatii vamale, metodele administrative si de conducere, cadrul institutional alcatuit din autoritati cu atributii in domeniul vamal, cadrul juridic, format din legi, decrete, hotarari si alte reglementari cu aplicabilitate in activitatea vamala.

Spatiul geografic in care actioneaza sistemul vamal poarta denumirea de teritoriu vamal, care, de regula, coincide cu teritoriul national al statului in care se aplica un anumit regim vamal, o anumita legislatie vamala.

Fisiere in arhiva (1):

  • Vamuirea Marfurilor - Regimul Vamal si Procedura Vamala in Romania.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE