Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 25515
Mărime: 152.03KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Călin Vegheş
Facultatea Marketing şi Economia Serviciilor

Cuprins

Cap. I Politica promoţională a întreprinderii 1

1. Comunicaţia promoţională

1.1. Sistemul de comunicaţii al întreprinderii

şi comunicaţia promoţională

1.2. Elementele sistemului de comunucaţie

2. Structura activităţii promoţionale

2.1. Publicitatea

2.1.1. Apariţia şi dezvoltarea publicităţii

2.1.2. Caracteristicile publicităţii

2.1.3. Formele publicităţii

2.1.4. Mijloace şi tehnici de realizare

2.1.5. Importanţa publicităţii

2.1.6. Aspecte economice şi estetice ale publicităţii

2.2. Promovarea vânzărilor

2.3. Relaţiile publice

2.4. Utilizarea mărcilor

2.5. Manifestări promoţionale

3. Strategii promoţionale

Cap. II. Piaţa publicităţii în România 26

1.Investitorii în publicitate din România

2. Publicitatea în media

2.1. Campionii presei

2.2. Televiziunea – principalul suport promoţional

2.3. Publicitatea radio

2.4. Publicitatea exterioară

3. Cadrul legislativ al activităţii promoţionale în România

4. Agenţiile de publicitate din România

Cap. III. Agenţia de publicitate, parte componentă a activităţii promoţionale din România 44

1. Rolul agenţiei de publicitate

2. Tipologia agenţiilor

3. Structura organizatorică a unei agenţii

3.1. Interacţiunea client-agenţie

3.2. Principiile relaţiei agenţie-client

3.3. Reţele de agenţii

Cap. IV. Agenţia Fast Forward Group SRL 54

1. Data generale

1.1. Scurt istoric

1.2. Obiectivele firmei

2. Analiza mediului intern şi extern al firmei

2.1. Analiza mediului intern

2.1.1. Analiza potenţialului uman

2.1.2. Analiza potenţialului material

2.1.3. Analiza financiară

2.2. Analiza mediului extern

2.2.1. Micromediul

2.2.1.1. Furnizorii de mărfuri

2.2.1.2. Prestatorii de servicii

2.2.1.3. Clienţii

2.2.1.4. Concurenţii

2.2.1.5. Organismele publice

2.2.2. Macromediul

2.2.2.1. Mediul demografic

2.2.2.2. Mediul economic

2.2.2.3. Mediul tehnologic

2.2.2.4. Mediul cultural

2.2.2.5. Mediul politic

2.2.2.6. Mediul instituţional

2.2.2.7. Mediul natural

2.2.3. Analiza S.W.O.T.

3. Piaţa firmei Fast Forward

4. Oferta de servicii, preţuri, promovare

Extras din document

1.Comunicaţia promoţională

Intervenţia întreprinderii în domeniul comercial, constă în sporirea şi diversificarea produselor, bunurilor materiale sau serviciilor destinate satisfacerii nevoilor consumatorilor, în creşterea schimburilor economice internaţionale care determină necesitatea comunicării cu consumatorii sau utilizatorii interni, cât şi cu cei externi, clienţi şi parteneri. Consumatorilor interni sau externi, le-ar fi greu să afle despre produsele sau serviciile întreprinderii, în absenta unui sistem modern de comunicare. Ei nu ar şti în ce condiţii le pot procura şi dacă corespund exigenţelor lor. Soluţia este realizarea unui sistem de comunicare permanentă între producător, distribuitor şi consumator sau utilizator, adică de contopirea într-un sistem coerent a tuturor mesajelor întreprinderii, capabil să asigure o acţiune conjugată cu o ţintă precisă. În fapt, orice firmă este angajată într-un amplu proces de comunicare promoţională. Pentru majoritatea firmelor se pune problema a ceea ce trebuie să spună, cui şi cât de des. Întreprinderea comunică atât cu consumatorii şi distribuitorii produselor şi serviciilor sale, cât şi cu diverse organisme publice; la rândul lor distribuitorii comunica cu consumatorii, iar acestia comunică între ei, prin viu grai. În acelasi timp, între toate aceste grupuri se stabilesc şi relaţii inverse de comunicare, constituindu-se într-o veritabilă sursă de informaţii.

Marketingul modern înseamnă mai mult decât realizarea unui produs, stabilirea unui preţ atractiv pentru acesta şi a-l face accesibil consumatorilor vizaţi. Firmele trebuie să comunice, atât cu clienţii lor actuali, cât şi cu cei potenţiali. În mod inevitabil, fiecare firmă trebuie să desfăşoare atât activităţi de comunicare, cât şi activităţi promoţionale.

Acţiunile care se cuprind sub variabila „politică promoţională” a mixului de marketing nu corespund decât unei părţi a comunicaţiei întreprinderii, respectiv comunicaţia formală sau organizată.

Comunicaţia formală include ansamblul acţiunilor organizate sub forma unor programe sau campanii. Ea recurge la două tipuri de instrumente: acţiunile „media”, respectiv publicitatea desfăşurată prin intermediul presei, televiziunii, radioului, afişajului; acţiunile „în afara media” care sunt specifice marketingului direct, tehnicilor de promovare, relaţiilor publice, sponsorizării, participării la târguri şi expoziţii etc.

Acţiunile de comunicaţie formală sunt, în general, programate şi finanţate prin bugete distincte, cuprinse în planurile de comunicaţie, iar pentru realizarea lor se apelează adesea la specialişti din afara întreprinderii, agenţii de publicitate etc. Această formă de comunicaţie nu este decât partea care iese în evidenţă, deci partea vizibilă a comunicaţiei totale a întreprinderii.

Există şi o comunicaţie informală care se desfăşoară prin intermediul personalului, produselor, distribuţiei etc. Deşi se acordă mai puţină importanţă acestei forme de comunicaţie spontană, naturală şi cotidiană, ea este totuşi fundamentală şi trebuie tratată cu aceeaşi atenţie ca publicitatea şi acţiunile de promovare.

1.1Sistemul de comunicaţii al întreprinderii şi activitatea promoţională

În condiţiile economiei contemporane, ale sporirii si diversificării neântrerupte a bunurilor şi serviciilor destinate satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale societăţii, ale creşterii schimburilor economice internaţionale, problemele comunicării cu utilizatorii (consumatorii) interni sau cu partenerii externi devin din ce în ce mai dificile, necesită eforturi de cunoaştere şi informare reciprocă mult mai însemnate şi variate.

Se apreciază că în absenţa unor asemenea acţiuni pot apare dificultăţi în desfăşurarea relaţiei întreprindere-mediu extern, a relaţiei întreprindere-piaţă. Mai mult, neglijarea sau renunţarea la politica de comunicaţie nu numai că este sinonimă cu a lăsa câmp liber de acţiune concurenţilor, dar poate fi interpretată ca o „formă” de comunicaţie cu conotaţii negative, cu alte cuvinte că întreprinderea nu scapă de comunicaţie evitând comunicaţia.

Sistemul de comunicaţie al întreprinderii moderne implică utilizarea, pe de o parte, a unor forme variate de informare şi stimulare a consumatorilor, menite să prezinte întreprinderea, produsele şi serviciile sale, dar şi sa provoace o serie de modificări favorabile în mentalitatea şi obiceiurile de consum ale acestora.

Privită din acest punct de vedere, întreprinderea se constituie într-un sistem deschis spre mediul sau extern şi, în acelaşi timp, o sursă de mesaje al căror obiectiv principal vizează întărirea imaginii şi a prestigiului produselor şi serviciilor sale pe piaţa pe care acţionează. Pentru a realiza un asemenea obiectiv, întreprinderea trebuie să asigure selectarea şi armonizarea informaţiilor pe care le difuzează, întrucât folosirea unor mijloace neadecvate sau necorelate de difuzare, sau confruntarea cu informaţiile firmelor partenere sau concurente pot da naştere unor situaţii cu efecte negative pentru prestigiul şi activitatea sa.

Preview document

Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 1
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 2
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 3
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 4
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 5
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 6
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 7
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 8
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 9
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 10
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 11
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 12
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 13
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 14
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 15
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 16
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 17
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 18
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 19
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 20
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 21
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 22
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 23
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 24
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 25
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 26
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 27
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 28
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 29
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 30
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 31
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 32
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 33
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 34
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 35
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 36
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 37
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 38
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 39
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 40
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 41
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 42
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 43
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 44
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 45
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 46
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 47
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 48
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 49
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 50
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 51
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 52
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 53
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 54
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 55
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 56
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 57
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 58
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 59
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 60
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 61
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 62
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 63
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 64
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 65
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 66
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 67
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 68
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 69
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 70
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 71
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 72
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 73
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 74
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 75
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 76
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 77
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 78
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 79
Agenția de publicitate prestator de servicii promoționale - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Agentia de Publicitate Prestator de Servicii Promotionale
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • CAPITOLUL 1.doc
  • CAPITOLUL 2.doc
  • CAPITOLUL 3.doc
  • CAPITOLUL4.doc
  • CUPRINS.DOC
  • Introducere.doc

Alții au mai descărcat și

Strategia de Comunicare On-line și Creația în Publicitatea On-line

INTRODUCERE Tema lucrării de disertaţie se numeşte „Strategia de comunicare on-line şi creaţia în publicitatea on-line” şi este dezbătută pe...

Implicarea agenției de publicitate în crearea și transmiterea mesajului publicitar

INTRODUCERE Lucrarea de faţă are ca temă un domeniu vast şi extrem de interesant, aflat în deplină dezvoltare: implicarea agenţiei de publicitate...

Analiza și Previzionarea Firmelor de Publicitate

ANALIZA ŞI PREVIZIUNEA EVOLUŢIEI SERVICIILOR DE PUBLICITATE În ultimii ani domeniul publicităţii a crescut enorm de mult, acest lucru putând fi...

Analiza clienților firmei Paxdorf Product SRL

ANALIZA CLIENTILOR FIRMEI PAXDORF PRODUCT SRL 1. PREZENTAREA COMPANIEI Firma SC Paxdorf Product SRL a fost infiintata in anul 2005, avand ca...

Publicitatea Online

1. SCURT ISTORIC AL PUBLICITĂŢII ONLINE Internetul ca şi alte mijloace de comunicare în masă a apărut din dorinţa de comunicare, de data aceasta...

Profilul consumatorului de cafea

Cafeaua a fost prima oară folosită pe coasta de est a Africii ,dar preparată ca şi mâncare,nu băutură. Se cunoşteau încă de atunci calităţiile...

Creație și producție publicitară

I. CREATIVITATEA ÎN PUBLICITATE – CONCEPT, ABORDĂRI, TENDINŢE În domeniul creaţiei publicitare nu există teoria creativităţii, ci doar unele...

Copywriting

Cursul practic Copywriting urmareste sa dezvolte cunostintele si deprinderile acumulate de studenti de-a lungul cursurilor de publicitate din anii...

Te-ar putea interesa și

Strategii și Politici de Marketing în Cadrul Agenției Marshal Turism

INTRODUCERE Tranziţia la economia de piaţă aduce schimbări substanţiale în modul de desfăşurare a activităţii agenţilor economici; agenţii...

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Promovarea vânzărilor în turism - studiu de caz pentru agenția Micomis Travel Tour Brașov

Capitolul I Marketing-baza promovării 1.1. Conceptul şi mixul de marketing în domeniul turismului Termenul de marketing (de origine...

Piața asigurărilor generale în România - studiu de caz SC Astra SA

INTRODUCERE „Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul ”asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că pentru...

Activitatea de Marketing Bancar pe Piața Produselor și Serviciilor din România

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte activitatea de marketing bancar pe piaţa produselor şi serviciilor din România. Pe lângă...

Politica de marketing la societatea de turism Atlantic Tour

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII „SC ATLANTIC TOUR SRL” 1.1. Scurt istoric Organizarea activitatilor turistice se realizeaza de catre diversi...

Activitatea promoțională Metro Cash Carry

Cap.1 Scurt istoric La începutul anului 1996, asemenea lui Cristofor Columb, un german pe nume Metro AG îndrăzneşte să investească în România, o...

Organizații cu atribuții în domeniul turismului

1. Organizaţii naţionale cu atribuţii în turism Turismul este un sector de activitate cu profil complex, un agregat de servicii şi activităţi cu...

Ai nevoie de altceva?