Agenția SC Olga Travel

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 25711
Mărime: 751.67KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

PAGINA

CAPITOLUL I. TURISMUL MILENIULUI III 3

1.1. Turismul- activitate economico-socială 4

1.1.1. „Turismul” şi „Turistul”. 4

1.1.2. Locul şi rolul turismului în economie 5

1.1.3. Contribuţia turismului la dezvoltarea economico-socială 6

1.1.4. Turismul şi comerţul mondial 7

1.2. Factorii determinaţi în evoluţia turismului 7

1.2.1. Clasificarea formelor de turism. 9

1.2.2. Piaţa turistică, domeniu propriu de activitate. 11

1.2.3. Cererea turistică. 11

1.2.3.1. Circulaţia turistică. 11

1.2.3.2. Motivaţia turistică şi comportamentul consumatorului. 12

1.2.3.3. Indicatorii circulaţiei turistice. 13

1.2.4. Oferta turistică 14

1.2.4.1. Cazarea turistică 16

1.2.4.2. Alimentaţia publică 17

1.2.4.3. Baze de tratament 17

1.2.4.4. Forţa de muncă 18

1.3. Marketingul în turism 19

1.3.1. Conceptul de marketing turistic 19

1.3.2. Utilizarea marketingului în turism 20

1.3.2.1. Politica produsului turistic 21

1.3.2.2. Politica de preţuri şi tarife 22

1.3.2.3. Politica de distribuţie 23

1.3.2.4. Politica de promovare a produsului turistic 24

1.3.3. Componentele şi etapele unui program de marketing 25

1.4. Comunicarea turistică 26

1.4.1. Suporturile comunicării turistice 26

1.4.2. Comunicarea turistică prin mass-media 27

1.4.3. Internetul 28

CAPITOLUL II. SISTEME INFORMATICE PENTRU

AGENŢII DE TURISM 31

2.1. Sistem, reprezentare, model 31

2.2. Sistemul informaţional. Sistemul informatic 33

2.2.1. Definiţii tehnice pentru sistemul informatic şi informaţional 33

2.2.2. Mijloace şi tehnici de prelucrare a datelor 34

2.3. Internatul ca resursă electronică 35

2.4. Ce este WWW (world wide web)?.. 37

2.5. Ce poate raporta o adresă www? 38

2.6. HTML (HiperText Markup Language). Limbajul de Marcare a Hipertextului. 42

2.6.1. Instrumente HTML 42

2.6.2. Concepte HTML de bază 43

2.6.3. Formarea de bază a paginilor Web 44

CAPITOLUL III. AGENŢIA DE TURISM

S.C. “OLGA-TRAVEL AGENCY” S.A 47

3.1. Prezentarea generală şi obiectu de activitate al fimei 47

3.2. Eficienţa acivităţii de turism a S.C.”OLGA-TRAVEL AGENCY” S.A 48

3.2.1. Eficienţa socială a activităţii de turism 48

3.2.2. Eficienţa economică. 49

3.3. Concluzii şi propuneri. 56

CAPITOLUL IV. APLICAŢIE. PAGINA WEB PENTRU

S.C. ”OLGA-TRAVEL AGENCY” S.A 58.

Bibliografie 61

Extras din document

CAPITOLUL I. TURISMUL MILENIULUI III

Dinamismul, profunzimea şi amploarea transformărilor din toate domeniile vieţii economice şi sociale- ca trăsături definitorii ale evoluţiei contemporane- se reflectă, între altele, în modificarea structurilor economice, în reierarhizarea ramurilor componente în concordanţă cu cerinţele revoluţiei ştiinţifico-tehnice, cu preocupările pentru valorificarea superioară a potenţialului natural-material şi uman şi creşterea eficienţei, cu exigenţele ridicării calităţii vieţii. Au loc, totodată, schimbări importante în modelele de creştere economică. În acest context, turismul se manifestă ca o componentă distinctă a economiei, cu o prezenţă tot mai activă în viaţa economică şi socială, cu o participare semnificativă la progresul general.

“A existat turism dintotdeauna sau, dimpotrivă, el este caracteristic numai unei aumite etape istorice în evoluţia civilizaţiei?”. Se spune că turismul a existat dintodeauna, iar eventualele modificări s-au făcut în sensul ameliorării condiţiilor tehnice ale călătoriei.

“A călătorii este o necesitate ca a mânca şi a dormi sau este o aspiraţie culturală?”. Se spune că a călătorii fără scop lucrativ este o nevoie fundamentală a omului. Cuvântul “nevoie”, foarte frecvent utilizat, poate da naştere la ambiguităţi.

A călătorii nu este o necesitate ca a mânca, a bea sau a se adăposti sub un acoperiş; este mai degrabă o dorinţă, o aspiraţie, un mijloc de a se distinge. Turismul ca şi o activitate consumatoare de servicii are la bază o motivaţie terţiară, dacă nu una cuaternară (culturală).

Cei care nu călătoresc sunt cei care nu pot să călătorească din cauza obligaţiilor financiare. În consecinţă, societatea trebuie să aibă ca obiectiv democratizarea turismului.

Atracţia turistică este dată de natură şi om. Nici atracţia, nici motivaţia turistică nu sunt invaribile; marile tendinţe au determinat schimbări în “gusturile“ turiştilor, iar moda influenţează de multe ori decisiv alegerea unui loc ca destinaţie turistică.

Turismul reprezintă un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi ca atare, influenţat de evoluţia ei. Adresându-ne unor segmente sociale largi şi răspunzând pe deplin nevoilor acestora, turismul se detaşează printr-un înalt dinamism, atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional. De asemenea, turismul antrenează un vast potenţial material şi uman, cu implicaţii importante asupra economiei şi societăţii, asupra relaţiilor internaţionale.

Eforturile pe care le angajează şi efectele pe care le induce în economie argumentează interesul ţărilor, guvernelor şi agenţiilor economice faţă de fenomenul turistic, justifică preocupările pentru cunoaşterea conţinutului şi dinamicii lui, a factorilor de influenţă şi pârghiilor de acţiune, a particularităţilor acţiunii legalităţilor economice în sfera sa de activitate.

România dispune de un vast şi valoros potenţial turistic natural şi antropic, ca şi de o bogată tradiţie în domeniul călătoriilor, ceea ce argumentează pentru viitor înscrierea turismului între ramurile de bază ale economiei.

Pornind de la importanţa turismului şi de la perspectivele evoluţiei acestui sector se impune formarea unor specialişti în acest domeniu.

În acest context şi având în vedere complexitatea problematică a dezvoltării turismului în ansamblul său şi raportat la condiţiile specifice României, de tranzacţie la economia de piaţă.

1.1. TURISMUL- ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ

Turismul, este o activitate importantă a vieţii economice şi sociale într-o continuă evoluţie şi se manifestă pe plan cultural, economic şi social.

Scopul sau mobilul şi deplasarea sunt două elemente ce stau la baza definirii turismului. În funcţie de conţinutul acestor două elemente, există mai multe definiţii ale turismului.

Într-o definiţie de dată mai recentă, turismul este "o latură a sectorului terţiar a economiei, unde activitatea prestată are ca scop organizarea şi desfăşurarea călătoriilor de agrement, recreere sau a deplasărilor de persoane la diferite congrese şi reuniuni şi include consumul de bunuri şi servicii" [9].

Turismul reprezintă, prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale vieţii economice şi sociale ce polarizează interesul unui număr tot mai mare de ţări. Receptiv la prefacerile lumii contemporane, turismul evoluează sub incidenţa acestora, dinamica sa integrându-se procesului general de dezvoltare . La rândul său, prin vastul potenţial uman şi material pe care îl antrenează în dezvoltarea sa, ca şi efectele benefice asupra domeniilor cu care se interferează, turismul acţionează ca un factor stimulator al progresului.

Multiplele sale implicaţii pe plan economic, social, cultural, politic, rolul său activ argumentează actualitatea preocupărilor pentru cunoaşterea în detaliu a acestui fenomen, a sensibilităţilor şi influenţelor sale. În acest context se înscriu şi eforturile specialiştilor privind definirea cu rigurozitate ştiinţifică a conţinutului activităţii turistice, delimitarea sferei sale de cuprindere şi a influenţelor cu celelalte compartimente ale economiei, cuantificarea efectelor sale, etc.

1.1.1. “TURISMUL” ŞI „TURISTUL”

Putem spune că noţiunea de turism este complexă şi dinamică în raport cu schimbările ce au loc în viaţa economico-socială. Clarificarea conceptului de turism se face prin corelarea cu noţiunea de turist.

Toate conceptele de turist exclud persoanele ce vin într-o zonă sau ţară cu scopul de a se angaja.

Turistul străin, este o persoană care se deplasează pe o durată de cel puţin 24 de ore într-o altă ţară, diferită de cea în care se află domiciliul său permanent.

Turistul este persoana care călătoreşte pentru propria plăcere, sau alte motive (participarea la manifestaţii internaţionale, deplasarea pentru afaceri sau recreere).

Excursionistul este cel care călătoreşte pentru propria plăcere, dar pentru o durată mai mică de 24 de ore.

Preview document

Agenția SC Olga Travel - Pagina 1
Agenția SC Olga Travel - Pagina 2
Agenția SC Olga Travel - Pagina 3
Agenția SC Olga Travel - Pagina 4
Agenția SC Olga Travel - Pagina 5
Agenția SC Olga Travel - Pagina 6
Agenția SC Olga Travel - Pagina 7
Agenția SC Olga Travel - Pagina 8
Agenția SC Olga Travel - Pagina 9
Agenția SC Olga Travel - Pagina 10
Agenția SC Olga Travel - Pagina 11
Agenția SC Olga Travel - Pagina 12
Agenția SC Olga Travel - Pagina 13
Agenția SC Olga Travel - Pagina 14
Agenția SC Olga Travel - Pagina 15
Agenția SC Olga Travel - Pagina 16
Agenția SC Olga Travel - Pagina 17
Agenția SC Olga Travel - Pagina 18
Agenția SC Olga Travel - Pagina 19
Agenția SC Olga Travel - Pagina 20
Agenția SC Olga Travel - Pagina 21
Agenția SC Olga Travel - Pagina 22
Agenția SC Olga Travel - Pagina 23
Agenția SC Olga Travel - Pagina 24
Agenția SC Olga Travel - Pagina 25
Agenția SC Olga Travel - Pagina 26
Agenția SC Olga Travel - Pagina 27
Agenția SC Olga Travel - Pagina 28
Agenția SC Olga Travel - Pagina 29
Agenția SC Olga Travel - Pagina 30
Agenția SC Olga Travel - Pagina 31
Agenția SC Olga Travel - Pagina 32
Agenția SC Olga Travel - Pagina 33
Agenția SC Olga Travel - Pagina 34
Agenția SC Olga Travel - Pagina 35
Agenția SC Olga Travel - Pagina 36
Agenția SC Olga Travel - Pagina 37
Agenția SC Olga Travel - Pagina 38
Agenția SC Olga Travel - Pagina 39
Agenția SC Olga Travel - Pagina 40
Agenția SC Olga Travel - Pagina 41
Agenția SC Olga Travel - Pagina 42
Agenția SC Olga Travel - Pagina 43
Agenția SC Olga Travel - Pagina 44
Agenția SC Olga Travel - Pagina 45
Agenția SC Olga Travel - Pagina 46
Agenția SC Olga Travel - Pagina 47
Agenția SC Olga Travel - Pagina 48
Agenția SC Olga Travel - Pagina 49
Agenția SC Olga Travel - Pagina 50
Agenția SC Olga Travel - Pagina 51
Agenția SC Olga Travel - Pagina 52
Agenția SC Olga Travel - Pagina 53
Agenția SC Olga Travel - Pagina 54
Agenția SC Olga Travel - Pagina 55
Agenția SC Olga Travel - Pagina 56
Agenția SC Olga Travel - Pagina 57
Agenția SC Olga Travel - Pagina 58
Agenția SC Olga Travel - Pagina 59
Agenția SC Olga Travel - Pagina 60
Agenția SC Olga Travel - Pagina 61
Agenția SC Olga Travel - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Agentia SC Olga Travel.DOC

Alții au mai descărcat și

Politici de Marketing ale Companiei Metro Cash&Carry Sibiu

Se spune ca e inutil sa opresti scurgerea timpului si ca cel mai bine este sa înveti sa mergi în aceeasi directie cu el. Succesul deplin nu este...

Comportamentul consumatorului de servicii turistice

Lucrarea de licenta titlul„Studiul privind procesul decizional al consumatorului de servicii turistice”are ca scop principal tratarea unei problem...

Perspective ale Îmbunătățirii Calității Serviciilor Hoteliere

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A COMPLEXULUI HOTELIER „ALEXANDROS” Amplasat într-un cadru natural deosebit, într-o superbă zonă montană,...

Promovarea

Cap. 1 PROMOVAREA În conditiile actuale desfasurarea unei activitati eficiente înseamna mai mult decât a realiza un produs bun, a stabili un pret...

Prezentarea Societății Comerciale și a Agenției de Turism

INTRODUCERE Am ales pentru realizarea lucrării de diplomă, tema “Studiul pieţei şi al eficienţei economice pentru agenţia de turism Caraiman din...

Studiu de caz privind amenajarea și mixul de marketing în turismul din Județul Suceava - Parcul Natural Regional al Mânăstirilor din Bucovina

1. OBIECTIVELE DEZVOLTARII TERITORIULUI MANASTIRILOR DIN BUCOVINA . CONTEXT GENERAL Schimbarile profunde care au intervenit în România în...

Campanie de promovare agenția de turism Ambasador Tours&Travel

Introducere În Raportul anual publicat de World Travel & Tourism Counsil (WTTC) se previzionează faptul că cererea turistică şi a călătoriilor va...

Mixul de Marketing - SC Palace SA Sinaia

CAPITOLUL 1 : TURISMUL IN ECONOMIA NATIONALA 1.1 LOCUL SI ROLUL TURISMULUI IN ECONOMIE In noianul de transformari produse in viata...

Ai nevoie de altceva?