Analiza Activitatilor de Marketing la Nivelul Firmei SC Agricola International SA Bacau

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Activitatilor de Marketing la Nivelul Firmei SC Agricola International SA Bacau.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lector univ. Dr. Ec. Bǎlǎsescu Marius

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

Capitolul 1. Prezentarea si descrierea activitǎtii curente
1.1. Nume si localizare
1.2. Forma juridicǎ de constituire si capitalul social
1.3. Conducerea si personalul firmei
1.4. Oferta
1.5. Dotarea tehnico –materialǎ
Capitolul 2. Mediul de marketing al firmei
2.1. Furnizorii
2.2. Cumpărătorii. Segmentarea pieţei
2.3. Raportul preţ-calitate
2.4. Elementele de macromediu de marketing cu influentǎ asupra activitǎtilor firmei
2.5. Cotele de piatǎ
2.6. Analiza SWOT
Capitolul 3. Strategii de piaţă
3.1. Strategii competitive
3.2. Strategii de consolidare
Capitolul 4. Elaborarea planului de marketing
4.1. Politica de produs
a. Analiza ciclului de viaţă al produsului
b. Analiza BCG
4.2. Politica de pret
4.3. Politica de distributie
4.4. Politica de comunicare si de promovare
Capitolul 5. Concluzii
Bibliografie

Extras din document

Capitolul 1. Prezentarea si descrierea activitǎtii curente

1.1. Nume si localizare

Societatea comerciala „ S.C. Agricola Internaţional S.A. Bacău” este o societate pe acţiuni înfiintatǎ la data de 1 septembrie 1992.

Scurt istoric. Istoria Agricola Bacău începe în momentul alegerii unui drum spre normalitate, prin înfiinţarea, în 1992, a societăţii mixte româno-germane Agricola Internaţional, în contextul în care agricultura românească era marcată de desfiinţarea exploataţiilor agricole, ca urmare a confuziilor privind proprietatea asupra mijloacelor de producţie şi terenurilor agricole Între anii 1997 – 2002 sunt derulate numeroase proiecte de capitalizare, de reorganizare în centre de profit şi costuri, de privatizare a societatilor cu capital de stat preluate in locatie de gestiune. Noile companii private formeaza o structura moderna de grup, în care Agricola Internaţional integrează şi armonizează folosirea resurselor.

În anul 2003 s-a lansat pe piaţa din România brandul Agricola Bacău, care este uşor recunoscut de către consumatori după imaginea ce îmbină cu naturaleţe tradiţia şi profesionalismul, pasiunea şi seriozitatea, distincţia şi responsabilitatea. Reprezentând deja o soluţie completă prin gama diversă de produse din carne oferite, Agricola Bacău a păşit cu încredere în întâmpinarea unor noi provocări de competitivitate, de eficienţă şi de viziune pe piaţă odată cu aderarea României la Uniunea Europeană. Soluţiile de consolidare a poziţiei pe piaţa comunitară sunt la îndemână: mobilizarea resurselor umane şi îndrăzneala unui nou început.

Compania Agricola Internaţional are sediul în Bacău, pe Calea Moldovei numărul 94, cu codul fiscal nr. 2816014, şi desfăşoară o activitate integrată de achiziţionare a resurselor furajere, producerea nutreţurilor concentrate, reproducţia, creşterea şi îngrăşarea animalelor şi păsărilor; abatorizarea şi industrializarea cărnii, comercializarea cărnii, produselor din carne, ouălor şi prafului de ouă şi laptelui.

1.2. Forma juridicǎ de constituire si capitalul social

Forma juridicǎ. „ S.C. Agricola Internaţional S.A. Bacău” este persoanǎ juridicǎ, având forma de societate pe actiuni de tip „deschis” Ca formǎ de proprietate, capitalul este integral privat.

Capitalul social subscris la înfiinţare a fost de 300 mil.lei, divizat în 30.000 acţiuni nominale. În prezent, capitalul social al holdingului s-a majorat la 54.268.160 ron, pe de o parte ca urmare a reeveluării imobilizărilor corporale conform H.G.nr.500/1994, pe de altă parte ca urmare a fuziunii prin absorbţie facută cu S.C. CARBAC S.A., S.C. COMMBAC SA – în anul 2000 şi cu S.C. AVICOLA S.A., S.C. SUINPROD S.A. – în anul 2005.

Obiectul de activitate conform statutului societăţii, îl constituie :

– producerea de nutreţuri combinate şi a premixurilor;

– creşterea, exploatarea păsărilor şi obţinerea puilor de o zi;

– îngrăşarea, exploatarea porcilor şi obţinerea scrofiţelor şi a vieruşilor de prăsilă;

– abatorizarea şi industrializarea cărnii de pasăre;

– abatorizarea şi industrializarea carnii de porc şi vită;

– producerea de salamuri crude, conserve, grăsimi topite;

– desfacerea prin reţeaua proprie de magazine a cărnii şi produselor din carne şi a altor produse alimentare şi industriale de larg consum;

– desfacerea prin prin agenţi de vânzări;

– desfăşurarea de activităţi, închiriere, locaţie de gestiune şi participarea la orice fel de licitaţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

1.3. Conducerea si personalul firmei

La nivelul S.C. Agricola Internaţional S.A. Bacău functioneazǎ douǎ organisme de conducere : Adunarea Generalǎ a Actionarilor si Consiliul de Administratie ce dispun de atributii, responsabilitǎti si competente prin care se asigurǎ adoptarea de decizii strategice si tactice cu impact deosebit asupra eficientei si eficacitǎtii.

S.C. Agricola Internaţional S.A. Bacău are 3200 de angajati.

Conducerea S.C. Agricola Internaţional S.A. este asigurată de:

1. Adunarea Generala a Acţionarilor (A.G.A.) – care decide asupra politicii şi activităţilor economice şi comerciale;

2. Consiliul de Adminitraţie (C.A.) – care duce la îndeplinire hotărârile Adunarii Generale a Acţionarilor;

3. Comitetul de Direcţie (C.D.) – care asigură conducerea operativă a organizaţiei în baza competenţelor stabilite de Consiliul de Administraţie;

4. Preşedintele Consiliului de Administraţie;

5. Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie.

Conducerea executivă a departamentelor este asigurată de Directorul de departament şi Contabilul şef.

Adunarea Generala a Acţionarilor reuneşte toti acţionarii societăţii comerciale Agricola Internaţional.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Activitatilor de Marketing la Nivelul Firmei SC Agricola International SA Bacau.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” CENTRUL ID FOCSANI FACULTATEA: STIINTE ECONOMICE SECTIA: MANAGEMENT