Analiza Concurentei pe Segmentul de Curierat Rapid la Compania Nationala Posta Romana

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Concurentei pe Segmentul de Curierat Rapid la Compania Nationala Posta Romana.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 82 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. Domnicu Băbuş

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I - NECESITATEA CUNOAŞTERII CONCURENŢEI ÎN PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI PLANIFICAREA DE MARKETING 3
1.1. Conceptul de planificare strategică 3
1.1.1. Scopul planificării strategice 3
1.1.2. Analiza concurenţilor, aspect esenţial al elaborării strategiei 4
1.2. Planificarea de marketing 6
1.2.1. Procesul planificării de marketing 6
CAPITOLUL II - CONCEPEREA ŞI DEZVOLTAREA DE AVANTAJE
CONCURENŢIALE DURABILE -Cheia succesului în strategia de marketing 9
2.1. Avantajele concurenţiale 9
2.1.1. Avantajul de cost 10
2.1.2. Diferenţierea 11
2.1.3. Concentrarea 11
2.2. Lanţul valorii şi avantajul concurenţial 12
2.2.1. Valoarea pentru consumatori 13
2.2.2. Lanţul valorii 13
CAPITOLUL III – CONCURENŢA 16
3.1. Concept 16
3.1.1. Comportament concurenţial 16
3.1.2. Comportament anticoncurenţial 16
3.1.3. Formele concurenţei 17
3.3. Tipologie 18
3.3.1. Tipuri de concurenţi 18
CAPITOLUL IV - COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI, PERCEPŢIA ASUPRA PRODUSELOR ŞI MĂRCILOR CONCURENTE 20
4.1. Percepţiile consumatorului 20
4.1.1. Factorii percepţiei 20
4.2. Procesul perceptual 21
4.2.1. Senzaţia 22
4.2.2. Organizarea senzaţiilor 22
4.2.3. Interpretarea perceptuală 23
CAPITOLUL V - MARKETINGUL SERVICIILOR 26
5.1. Conceptul de serviciu 26
5.1.1. Caracteristicile seviciilor 26
5.2. Strategii de marketing ale firmelor prestatoare de servicii 28
5.2.1. Diferenţierea serviciilor 28
5.2.2. îmbunătăţirea calităţii serviciilor 29
5.2.3. Creşterea productivităţii procesului de prestare a serviciului 30
CAPITOLUL VI - CERCETĂRI DE MARKETING PENTRU
CUNOAŞTEREA CONCUCURENŢEI CU CARE SE CONFRUNTĂ FIRMA 32
6.1. Tehnica benchmarking 32
6.2. Scale de evaluare a performanţelor concurenţilor 33
6.2.1. Diferenţiala semantică 33
6.2.2. Scala de evaluare numerică 33
CAPITOLUL VII - STUDIU DE CAZ: INVESTIGAREA CONCURENŢEI
LA COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ 35
7.1. Istoricul evoluţiei companiei naţionale Poşta Română 35
7.2. Descrierea aplicaţiei 41
7.2.1. Descrierea serviciului de curierat rapid intern PRIORIPOST 45
7.3. Cercetarea de marketing 46
7.3.1. Scopul şi obiectivele cercetării 46
7.3.2. Planul de cercetare 46
7.3.3. Identificarea concurenţilor 47
7.3.4. Identificarea atributelor pentru consumator 51
7.3.5. Evaluarea importanţei diferitelor atribute 53
7.3.6. Evaluarea performanţei propriei firme şi ale concurenţilor săi
în raport cu importanţa acordată de consumatori diferitelor atribute 54
7.3. Sinteza rezultatelor 58
CAPITOLUL VIII - CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PERFORMANŢEI DE MARKETING A FIRMEI 61
8.1. Concluzii asupra poziţiei competitive a firmei 61
8.2. Propuneri de îmbunătăţire a performanţei de marketing a firmei 63
BIBLIOGRAFIE 65
ANEXA I – CHESTIONAR 66

Extras din document

INTRODUCERE

Adaptarea rapidă şi eficientă la cerinţele clienţilor este o condiţie esenţială pentru Poşta Română în a-şi menţine poziţia pe piaţa asigurării comunicaţiilor fizice. Oferirea unor servicii de calitate, diversificate prestate de un personal competent şi motivat, sunt elemente cheie ale succesului în afaceri de aceea trebuie să se acorde o mare importanţă perfecţionării profesionale a salariaţilor;

Deşi sistemul birocratic este încă menţinut sunt evidente semnele promovării unor noi valori cum ar fi munca în echipă, respect pentru clienţi şi preocupare pentru calitatea serviciilor, creativitate şi flexibilitate.

Integritatea şi cinstea sunt fundamentale pentru un salariat poştal în cursul îndeplinirii obligaţiilor profesionale. Managemetul de vârf face mari eforturi în acest sens, chiar dacă în mod concret, problema încă mai genereză multe stări conflictuale

Se remarcă mândria de a aparţine unei firme puternice, stabilă, având un sistem de valori coerent care îndeplineşte simultan cele trei condiţii (puternică, adecvată strategic, adaptabilă) pentru a susţine un grad înalt de performanţă a organizaţiei şi direcţii strategice la nivel de firmă care pot justifica o evoluţie eficientă pe termen lung.

Cum nivelul existent al motivaţiei nu facilitează creşterea şi schimbarea este nevoie de o schimbare a atitudinii în procesul de dezvoltare organizaţională a companiei Poşta Română. Ca toate companiile prospere ce cred în valoarea oamenilor Poşta Română trebuie să considere angajaţii o investiţie, nu un cost reamintindu-ne că “o creştere de 5 procente a motivaţiei se traduce într-o creştere de 1,3 procente a satisfacţiei clienţilor, care influenteză în mod favorabil rezultatele companiei, cu o crestere de 0,5%”.

Se impune şi la compania naţională Poşta Română realizarea unui model PDC ( proces de dezvotare organizaţională a companiei) care să poată:

- evidenţia anumiţi factori cheie de succes ce trebuie avuţi în vedere pentru obţinerea unor rezultate pozitive (stabilirea legăturilor dintre factorii de succes şi tipurile de dinamici, de grup şi nivelele de conducere).

- identifica factorii ce pot demotiva salariaţii, factorii tipici mediului de afaceri

- indica domeniile umane şi organizaţionale ce trebuie îmbunătăţite şi dezvoltate, legăturile evidente între componentele motivării şi dezvoltarea organizaţiei.

- carifica zoneler aflate în “conuri de umbră” şi a solicita personalului soluţii pentru aceasta.

- defini cele mai bune practici în ceea ce priveşte tendinţele aspectelor motivaţionale în companie ;

- asigura un feed-back adecvat.

Pentru structurarea şi stabilizarea unui mediu organizaţional sănătos se impune concentrarea asupra a trei domenii considerate ca fiind domenii cheie:

- Încredere ( relaţii de muncă bazate pe încredere reciprocă), împuterniciri;

- Interes pentru bunăstare (apreciere, simpatie);

- Recunoaştere (spiritul de fair-play).

CAPITOLUL I

NECESITATEA CUNOAŞTERII CONCURENŢEI ÎN PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI PLANIFICAREA DE MARKETING

1.1. Conceptul de planificare strategică

1.1.1. Scopul planificării strategice

Atenţia sporită acordată în ultima perioadă procesului de planificare strategică scoate în evidentă o serie de întrebări care îi frământă de mult pe manageri: Care sunt cei mai importanţi concurenţi din domeniul în care îmi desfăşor activitatea sau în care intenţionez să pătrund? Ce acţiuni vor intreprinde concurenţii şi care este cea mai buna modalitate pentru a răspunde acestor acţiuni? Cum va evolua domeniul în care operez? Cum poate firma să fie cel mai bine poziţionată pentru a concura pe termen lung?.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Concurentei pe Segmentul de Curierat Rapid la Compania Nationala Posta Romana.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA WALES - ROMÂNIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA MARKETING