Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 11141
Mărime: 258.35KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI METODOLOGICE

PRIVIND CHELTUIELILE SALARIALE 1

1.1. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CHELTUIELILOR SALARIALE 2

1.2. NECESITATEA ŞI IMPORTANŢA FOLOSIRII EFICIENTE A CHELTUIELILOR SALARIALE 9

CAPITOLUL II

PREZENTARE GENERALĂ A

S.C. DIVERTEX S.A. PITEŞTI 13

2.1. PROFILUL ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A FIRMEI 13

2.2. ANALIZA NIVELULUI ŞI DINAMICII PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI AI FIRMEI ÎN PERIOADA 1999-2001 18

CAPITOLUL III

ANALIZA DIAGNOSTIC A CHELTUIELILOR SALARIALE LA

S.C. DIVERTEX S.A. 25

3.1. Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor salariale 25

în perioada 1999-2001 25

3.2 Analiza factorială a cheltuielilor salariale 33

3.3 Analiza eficientei utilizarii cheltuielilor salariale 36

3.4 Analiza efectelor modificării cheltuielilor salariale asupra rezultatelor economico-financiare ale firmei 47

CAPITOLUL IV

ANALIZA DIAGNOSTIC A CORELAŢIEI ÎNTRE DINAMICA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ŞI DINAMICA SALARIULUI MEDIU 49

4.1. Analiza nivelului şi dinamicii indicatorilor productivitatea muncii şi salariului mediu în perioada 1999-2001 49

4.2. Analiza factorială a productivităţii muncii şi salariului mediu anual 55

4.3. Analiza efectelor corelaţiei dintre productivitatea muncii şi salariul mediu asupra principalilor indicatori economico-financiari ai S.C. DIVERTEX S.A 60

ORGANIGRAMA 66

BIBLIOGRAFIE 68

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI METODOLOGICE

PRIVIND CHELTUIELILE SALARIALE

Cheltuielile salariale exprimă sub formă valorică întregul consum de muncă vie sau cheltuielile totale efectuate de întreprindere pentru plata forţei de muncă şi pentru achitarea obligaţiilor legate de asigurările şi protecţia socială a salariaţilor.

Obiectivele analizei cheltuielilor salariale presupun cunoaşterea evoluţiei acestora în funcţie de o anumită bază de raportare, folosindu-se în acest sens ponderea cheltuielilor salariale în totalul cheltuielilor întreprinderii precum şi o serie de indicatori de eficienţă.

Principalele obiective ale analizei cheltuielilor salariale sunt:

- analiza situaţiei generale a cheltuielilor salariale;

- analiza corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi dinamica salariului mediu.

În cadrul etapei analizei generale a cheltuielilor salariale se urmăreşte cunoaşterea evoluţiei şi tendinţei unor asemenea categorii de cheltuieli, în raport şi de acţiunea unor factori conjuncturali, folosindu-se ca indicatori ponderea în totalul cheltuielilor şi nivelul la 1000 lei venituri din exploatare, respectiv cifră de afaceri.

Teoria şi practica economică recomandă pentru caracterizarea situaţiei corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi a salariului mediu, coeficientul corelaţiei, exprimat ca raport între indicele salariului mediu şi indicele productivităţii muncii.

1.1. Conţinutul şi structura cheltuielilor salariale

Cheltuielile cu personalul aferente patrimoniale include:

- salariile şi alte drepturi de personal;

- asigurările şi protecţia socială;

- contribuţia unităţii la asigurările sociale şi ajutorul de şomaj;

- cheltuieli cu pregătirea şi perfecţionarea profesională, etc.

În structura pasivului patrimonial, pe lângă capitalurile proprii şi previziunile pentru riscuri şi cheltuieli mai sunt incluse şi datoriile faţă de furnizorii de bunuri şi servicii a căror contravaloare debitorul se obligă să o prezinte creditorului.

Datoriile prezintă următoarea structură:

- împrumuturi şi datorii asimilate;

- furnizori şi conturi asimilate;

- clienţi-creditori;

- alte datorii.

În categoria “alte datorii” sunt cuprinse datoriile unităţii patrimoniale în legătură cu: personalul; asigurările sociale şi protecţia socială; bugetul statului şi fondurile speciale; grupul şi asociaţii; creditori diverşi; decontările în cadrul unităţii; vărsăminte de efectuat pentru titluri de plasament.

- Datorii în legătură cu personalul

Decontările cu personalul cuprind drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă plătite din fondul de salarii şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de unităţile patrimoniale personalului pentru munca prestată şi care se suportă, potrivit reglementărilor legale din fondul de salarii.

Preview document

Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 1
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 2
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 3
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 4
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 5
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 6
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 7
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 8
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 9
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 10
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 11
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 12
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 13
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 14
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 15
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 16
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 17
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 18
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 19
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 20
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 21
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 22
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 23
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 24
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 25
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 26
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 27
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 28
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 29
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 30
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 31
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 32
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 33
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 34
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 35
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 36
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 37
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 38
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 39
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 40
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 41
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 42
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 43
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 44
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 45
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 46
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 47
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 48
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 49
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 50
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 51
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 52
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 53
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 54
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 55
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 56
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 57
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 58
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 59
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 60
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 61
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 62
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 63
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 64
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 65
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 66
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 67
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 68
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 69
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 70
Analiza diagnostic a cheltuielilor la SC Divertex SA Pitești - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Analiza Diagnostic a Cheltuielilor la SC Divertex SA Pitesti.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Ai nevoie de altceva?