Analiza Pieței Construcțiilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 32908
Mărime: 371.46KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere 2

Capitolul 1. Piaţa imobiliară 3

1.1. Piaţa imobiliară – aspecte de bază 4

1.1.1. Produsele pieţei imobiliare 4

1.1.2. Tipuri de proprietăţi imobiliare 6

1.2. Piaţa imobiliara – piaţă a spaţiilor fizice 7

1.3. Piaţa imobiliară – componentă a pieţei financiare 9

1.4. Investiţiile imobiliare 12

1.4.1. Ce sunt investiţiile imobiliare- 12

1.4.2. Proprietăţile imobiliare ca investiţii reale 12

1.4.3. Proprietăţile imobiliare ca titluri de valoare 17

Capitolul 2 Dezvoltarea urbană, formă a dezvoltării locale 20

2.1.Noţiunea de dezvoltare locală 20

2.2. Componentele dezvoltării locale 21

2.3. Domenii ale dezvoltării locale 24

2.3.1. Protecţia mediului 24

2.3.2. Dezvoltare socială 24

2.3.3. Economie şi piaţă 24

2.3.4. Guvernare şi reglementări 25

2.3.5. Educaţie şi formare 25

2.3.6. Ştiinţă şi cercetare 25

2.3.7. Amenajarea teritoriului 25

Capitolul 3 Marketing urban 26

3.1. Consideraţii generale privind marketingul urban 26

3.1.1. Apariţia marketingului urban 26

3.1.2. Clarificarea noţiunii de marketing urban şi semnificaţiile acesteia 27

3.1.3. Necesitatea aplicării marketingului urban 30

3.1.4. Complexitatea marketingului urban 32

3.1.5. Instrumentele marketingului urban 33

3.2. Planificarea strategică a marketingului urban 34

3.2.1. Strategia de marketing 34

3.2.2. Factori de succes în planificarea marketingului urban 37

3.3. Schimbările introduse de marketingul urban 40

3.4. Particularităţile marketingului urban în statele din Europa 41

3.4.1. Particularităţile marketingului urban în ţările Uniunii Europene 41

3.4.2. Particularităţile marketingului urban în ţările din Centrul şi Estul Europei 45

Capitolul 4 Studiu de caz: Analiza pieţei construcţiilor din România-Arad şi Spania-Castellon 48

4.1. Analiza pieţei construcţiilor din România-Arad 48

4.2. Analiza pieţei construcţiilor din Spania-Castellon 58

Concluzii 63

Bibliografie 67

Extras din document

Introducere

Termenul de investiţie a început să fie utilizat în mod curent de populaţie. Dar prin folosirea în vorbirea uzuală a cuvântului „investiţie” se face referire cu predilecţie la conţinutul material al obiectului pentru care s-a efectuat o cheltuială, ceilalţi factori caracteristici unei investiţii în sens economic – perioada de derulare, riscurile ataşate, eficienţa – fiind omişi sau consideraţi mai puţin importanţi.

Pe de altă parte, conceptul de investiţie este caracteristic firmelor şi are un alt înţeles, deoarece utilizarea acestui concept este limitată doar la anumite cheltuieli; în spatele definiţiei se află o serie de elemente componente care trebuie cunoscute şi bine stăpânite de investitor.

Unii autori consideră că investiţia are patru elemente definitorii, şi anume: investitorul, obiectul investiţiei, costul şi efectele

După alţi autori, elementele componente ale conceptului de investiţii sunt :

- conţinutul concret, material, al efortului investiţional, care consideră investiţia ca o structură particulară de resurse diferite ca natură şi volum, ce sunt angrenate în realizarea unui proiect;

- factorul timp – durată, care arată faptul că orice proiect de investiţii are o perioadă de derulare, caracterizată prin etape şi momente bine definite şi pe parcursul căreia indicatorii economici ai proiectului au moduri particulare de evoluţie;

- noţiunea de eficienţă, conform căreia investitorul acceptă utilizarea unor resurse prezente pentru o serie de efecte (încasări) viitoare, care în sumă totală să fie superioare cheltuielilor iniţiale;

- riscul, care decurge din modul concret de obţinere în perioada viitoare a efectelor aşteptate. Riscul apare datorită faptului că aceste efecte scontate sunt speranţe şi nu certitudini, gradul de risc fiind invers proporţional cu probabilitatea de realizare a efectelor scontate.

Capitolul 1. Piaţa imobiliară

1.1. Piaţa imobiliară – aspecte de bază

Ce reprezintă, de fapt, o piaţă- Conform dicţionarului explicativ la limbii române, piaţa este definită ca fiind un “loc special amenajat unde se face comerţ cu mărfuri, mai ales cu produse alimentare” Realitatea, cu care ne confruntăm zi de zi, ne obligă să acceptăm că această definiţie nu surprinde decât parţial semnificaţia termenului de “piaţă”. În continuare, ne vom referi la piaţa imobiliară, ca spaţiu al întâlnirii cererii şi ofertei de proprietăţi imobiliare.

Deciziile privind alocarea terenului diverselor destinaţii imobiliare – ferme, case, birouri, fabrici, magazine, şcoli, hoteluri, terenuri de fotbal, parcări etc., numărul de imobile ce trebuie construite şi de ce tip, preţurile la care se tranzacţionează clădirile şi terenurile – se adoptă pe piaţa imobiliară. O piaţă reprezintă spaţiul în care se întâlnesc cumpărătorii şi vânzătorii (cerţi sau potenţiali) pentru a realiza tranzacţii la un preţ ce rezultă din confruntarea cererii cu oferta de bunuri sau servicii. Ceea ce individualizează tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare este faptul că acestea nu se derulează pe o singură piaţă. Piaţa proprietăţilor imobiliare se manifestă, de fapt, ca două pieţe diferite: piaţa pentru spaţii fizice şi piaţa pentru active financiare

Există persoane care abordează piaţa imobiliară în funcţie de utilitatea pe care le-o oferă deţinerea unui anumit tip de proprietate, în funcţie de destinaţia acesteia, dar, totodată, activele imobiliare se constituie într-o piaţă cu trăsături caracteristice, componentă a pieţei financiare. Astfel, investitorii potenţiali de pe piaţă pot opta pentru investirea în imobile, ca alternative la investiţiile în acţiuni, obligaţiuni, depozite bancare etc., ca o potenţială sursă de câştig de capital. Această delimitare nu poate fi considerată strictă. Se poate cumpăra, de exemplu, un apartament, ca locuinţă, dar care poate fi revândut la un preţ mai mare decât cel plătit. În acest caz, se poate înregistra atât o creştere a satisfacţiei personale în prima fază, cât şi un câştig din investiţia efectuată, în cea de a doua etapă.

Piaţa pentru spaţii fizice constă într-un număr de proprietăţi observabile, ca latură a ofertei, şi un număr de potenţiali cumpărători, ca latură a cererii Astfel, într-o anumită zonă comercială a oraşului, cererea pentru spaţii de închiriere pentru un fast food este determinată de cererea pentru consumul produselor de tip fast food, în acea zonă. Spaţiul respectiv poate fi vândut sau închiriat, generând o încasare pentru vânzători sau pentru proprietarul care îl închiriază. Întâlnirea cererii cu oferta pentru spaţii de închiriere, în cazul nostru pentru desfăşurarea activităţii acestei unităţi economice, trebuie să presupună, pe lângă necesarul de astfel de spaţii şi existenţa unor imobile corespunzătoare prin caracteristicile lor fizice (dimensiuni, amplasament, adaptabilitate) pentru această activitate sau existenţa unui teren pe care să se poată construi clădiri, adaptate unei astfel de activităţi.

Numeroase proprietăţi imobiliare pot fi privite, concomitent, în aceste două ipostaze: pe de o parte, ca investiţii imobiliare ce pot genera câştiguri (prin închiriere sau prin vânzarea la un preţ mai ridicat decât cel la care acestea au fost cumpărate), iar, pe de altă parte, ca bunuri ce pot produce un grad de satisfacţie personală (satisfacţia determinată de faptul că locuieşti într-o anumită clădire, că ai în proprietate un anumit teren etc.). De exemplu, o clădire poate fi apreciată de proprietarul ei pentru că poate genera câstiguri prin închiriere, dar şi pentru că îi oferă, personal, un grad de confort sau o privelişte încântătoare. Există situaţii în care aceste aspecte sunt discutabile. De exemplu, un apartament situat la un etaj superior prezintă avantajul unui grad de luminozitate mai ridicat, a priveliştii mai largi, dar şi inconveniente, precum disconfortul generat de defectarea liftului sau o presiune mai redusă la apa. În aceste condiţii, proprietatea va fi evaluată de către participanţii pe piaţă în funcţie de propriile preferinţe, iar preţul va indica tendinţa dominantă. Astfel, dacă o persoană preferă avantajele date de poziţionarea la etajul superior, va putea cumpăra apartamentul la un preţ mai mic decât cel pe care ar fi dispus să-l plătească. Totodată, el va trebui să accepte, dincolo de preferinţele sale individuale, un preţ mai mic în cazul revânzării.

Preview document

Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 1
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 2
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 3
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 4
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 5
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 6
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 7
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 8
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 9
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 10
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 11
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 12
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 13
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 14
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 15
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 16
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 17
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 18
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 19
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 20
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 21
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 22
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 23
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 24
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 25
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 26
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 27
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 28
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 29
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 30
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 31
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 32
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 33
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 34
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 35
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 36
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 37
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 38
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 39
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 40
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 41
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 42
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 43
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 44
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 45
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 46
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 47
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 48
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 49
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 50
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 51
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 52
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 53
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 54
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 55
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 56
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 57
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 58
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 59
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 60
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 61
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 62
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 63
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 64
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 65
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 66
Analiza Pieței Construcțiilor - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Analiza Pietei Constructiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Realizarea unei Campanii Publicitare

1. Stabilirea obiectivelor publicitatii Pentru a putea stabilii obiectivul publicitatii vom tine cont de cele 3 niveluri: - cognitiv: Se urmareste...

Piața imobiliară

Obiectivul acestui referat este de a scoate in evidenta aspecte legate de piata imobiliara din Romania ce a parcurs numeroase transformari in...

Tendințe ale pieței imobiliare din România

Particularitati ale pietei imobiliare - Produsele de pe piata imobiliara (proprietatile imobiliare) sunt tangibile si constituie, in termeni...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Impactul Apariției Internetului asupra Dezvoltării Marketingului

Capitolul 1 Internet şi neteconomie 1. 1. Internetul, revoluţia tehnologică a secolului XX Comunicarea în timp real a mesajelor ce includ text,...

Gestiunea Portofoliului de Zece Titluri

Capitolul I. INTRODUCERE In urma unui studiu cu privire la evolutia cursurilor actiunilor emise de cele mai bine cotate societati comerciale de pe...

Raport de Evaluare

Capitolul 1 GENERALITATI 1. Prezentarea evaluatorului Prezentul raport de evaluare a fost realizat de către Popescu Mariana, autorizat nr....

Analiza ECO Invest

INTRODUCERE Definind strategia de piaţă ca fiind o suită de decizii având ca scop finalitatea optimă a activităţii întreprinderii într-o anumită...

Analiza SWOT și Analiza Riscurilor - SC Ghemacons SRL

Se stie ca investitiile imobiliare sunt printre cele mai sigure si mai profitabile, iar "exploziile de preturi" din ultimii doi ani nu pot decat sa...

Studiu de fezabilitate - case la cheie

I.1. Descrierea afacerii in care se doreste sa se intre Ca potentiali investitori am analizat mai multe alternative de initiere a unei afaceri din...

Planul de Afacere al unui Spital de Fertilizare Invitro

Lucrarea de fata propune identificarea etapelor care trebuie parcurse in planificarea unei afaceri. Planificarea afacerii se face in stransa...

Sprijinirea Dezvoltării Microîntreprinderilor

1. Firma 1.1 Denumirea firmei: S.C. TERMO LUC DESIGN S.R.L. 1.2 Scurtă descriere a firmei, viziune, misiune, strategie S.C. TERMO LUC DESIGN...

Ai nevoie de altceva?