Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A.

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 5267
Mărime: 764.24KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Specializare: Finanțe Și Bănci

Cuprins

1. Scurt istoric BC „ Moldova – Agroindbank” SA. 1

Indicatorii Financiari ai băncii (Grupului ) 3

2. Mediul de marketing al întreprinderii 4

2.1. Micromediul intreprinderii. 4

2.1.1. Furnizorii de disponibilități bănești. 4

2.1.2. Beneficiarii disponibilităților bănești. 6

2.1.3. Furnizorii. 6

2.1.4. Concurenții. 6

2.2. Macromediul instituției. 8

2.2.1. Mediul de afaceri . 8

2.2 Evoluţia sistemului bancar. 9

3. Mixul de marketing bancar. 12

3.1. Produsele și serviciile băncii. 12

3.2. Politica de preț. 13

3.3. Premisele fizice. 14

3.4. Personalul. 16

3.5. Procesele. 17

3.6.Plasarea. 18

3.6.1. Studiu de caz : Plasamentul. 20

3.7. Politica de promovare – activitatea de atragere a clienților. 23

CONCLUZIE 25

BIBLIOGRAFIE 26

Extras din document

BC"Moldova Agroindbank" S.A. reprezintă o bancă comercială pe acţiuni,care efectuează operaţiuni bancare de atragere şi repartizare ale mijloacelor băneşti ale persoanelor fizice şijuridice.Ea este recunoscută drept promotor al excelenţei în afaceri, fiindu-I caracteristice flexibiliatea, promptitudinea, creativitatea şi reacţia neîntîrziată la provocările zilei, ceea ce-i asigură stabiliatetea şi menţinerea poziţiei de lider pe piaţa internă.

B.C.«Moldova Agroindbank»S.A.şi-a început activitatea la 8 mai 1991. La acea data ea a obţinut licenţa pentru efectuarea operaţiilor bancare, inclusiv în valută străină. Începînd cu anul 1992 banca stabileşte relaţii de corespondenţă cu bănci din străinatate. În plus, prin atragerea depozitelor persoanelor fizice banca a început valorificarea unui nou segment al pieţei produselor bancare.Ultimul deceniu al secolului XX a reprezentat o perioada grea de încercari şi căutări pentru întreaga societate, inclusiv pentru sectorul bancar, lider al căruia chiar din primele zile ale activităţii sale a devenit BC«Moldova Agroindbank»S.A.

Banca se afla la început de cale, punea la încercare noi strategii de dezvoltare,alegînd cele mai reuşite căi pentru obţinerea succesului. Anume în această prima etapă conducerea băncii,decide că MAIB trebuie să fie o bancă universală,orientată spre deservirea tuturor categoriile de clienţi: atît persoane juridice, cit si fizice.În această perioadă MAIB, prima dintre băncile comerciale moldoveneşti,semneaza un accord cu Banca europeană pentru reconstrucţii şi dezvoltare în vederea valorificării unei linii de credit în valoare de $20 mln. destinat susţinerii business-ului mic şi mijlociu. Au urmat apoi multe alte acţiuni de acest gen, care,de asemenea, au fost reuşite.

Sfîrşitul anilor 90 ai secolului trecut pune la noi încercări nu numai comunitatea bancară, dar şi întreaga societate din Republica Moldova. Urmările crizei financiare, care a avut loc în regiune în anul 1998, au avut repercusiuni şi asupra altor bănci.

Cu toate acestea, graţie masurilor anticriză propuse de managementul băncii şi susţinute de acţionarii acesteia, s-a reuşit depăşirea situaţiei dificile.Experienţa acestei perioade a demonstrat că MAIB dispune de o echipă de conducere şi de angajaţi capabili să realizeze cu succes obiectivele strategice ale băncii.Începutul noului mileniu aduce schimbări importante în viaţa băncii.

Acţionariai băncii au devenit Banca Europeana pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şiWestern NIS Entreprise Fund. A fost semnat contractul de achiziţionare şi implementare a noului system informatic bancar Globus, produs al companiei Temenos Eastern Europe Ltd. Banca a inceput procesul de restructurare şi transformare a filialelor în centre devînzare a produselor bancare. MAIB a iniţiat fondarea companiei interbancare deprocesare a card-urilor şi a desfăşurat activitatea de pregătire pentru implementarea business-ului de plăţi prin card-uri. Ulterior banca devine membru principal al sistemului internaţional de plăţi Europay International, iar mai tîrziu - al sistemului VISA International, demarînd astfel activitatea proprie de emitere şi deservire acard-urilor bancare.

Pe parcursul activităţii sale chiar de la înfiinţare MAIB a îndeplinit, pe lîngă rolul de bancă universală şi operativă, un rol de bancă-leader, fiind promotorul unor acţiuni care au dus la consolidarea întregului sistem bancar al ţării.

Indicatorii Financiari ai băncii (Grupului )

(În baza Situaţiilor Financiare Consolidate pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2016 întocmite conform Standardelor Internaţionale de raportare Financiară)

2. Mediul de marketing al întreprinderii

2.1. Micromediul intreprinderii.

Micromediul de marketing al băncii cuprinde totalitatea componentelor mediului extern cu care întreprinderea intră în relații permanente pentru împlinirea obiectivelor de marketing.

Componentele micromediului unei bănci sunt:

a) Furnizorii de disponibilități bănești

b) Beneficiarii disponibilităților bănești

c) Concurenții

d) Furnizorii de echipamente

e) Furnizorii de forță de muncă

2.1.1. Furnizorii de disponibilități bănești.

Bibliografie

1.www.bnm.md

2.www.maib.md

3.www.timpul.md

4.www.maib.md/files/2017/4/28/raportul-anual-consolidat/raportul-anual-consolidat.pdf

Preview document

Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 1
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 2
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 3
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 4
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 5
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 6
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 7
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 8
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 9
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 10
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 11
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 12
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 13
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 14
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 15
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 16
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 17
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 18
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 19
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 20
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 21
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 22
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 23
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 24
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 25
Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A. - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A..doc

Alții au mai descărcat și

Marketingul Serviciilor Financiar-Bancare

INTRODUCERE Această lucrare are la bază analiza marketingul serviciilor bancare Marketingul serviciilor, ca domeniu distinct al marketingului...

Analiza Mixului de Marketing BRD

INTRODUCERE Problematica studiată În prezenta lucrare intitulată „Mixul de marketing bancar la BRD Mediaş” s-a realizat Studiul de caz pentru...

Mixul de Marketing Bancar - Studiu de Caz BRD

INTRODUCERE Un număr foarte mare de oameni se ocupă de manipularea banilor în beneficiul şi contul altora, în lumea economico-socială în care...

Mixul de marketing al Romanian Internațional Bank

Introducere Am ales să vă prezentăm cât mai multe informaţii privind mixul de marketing la nivelul Romanian International Bank deoarece este...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Mix-ul de Marketing al AgoindBank și FincomBank

Componentele propuse spe analiză ca: serviciile prestate de institutia bancară, care sunt părțile tari și slabe, prețurile și condițiile la produse...

Ai nevoie de altceva?