Aprecierea Evolutiei Dinamice si Structurale ale Pietei Internationale a Turismului. Studiu de Caz Grecia

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Aprecierea Evolutiei Dinamice si Structurale ale Pietei Internationale a Turismului. Studiu de Caz Grecia.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 79 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lunesu Vasile

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Marketing

Extras din document

Importanţa temei cercetate: Turismul reprezintă unul dintre cele mai dinamice sectoare economice, care înregistrează schimbări permanente şi o evoluţie ascendentă. Cunoaşterea tendinţelor, a provocărilor cu care se confruntă turismul mondial, a factorilor determinanţi care îşi vor exercita influenţa asupra activităţii turistice internaţionale în perioada următoare, a formelor de turism care vor înregistra, trebuie avute în vedere de către majoritatea statelor, atunci când elaborează politici, strategii, planuri şi programe de dezvoltare a turismului.

Actualitatea temei cercetate: Aprecierea turismului ca activitate din sectorul terţiar, rezultă nu numai din conţinutul acesteia şi particularităţile serviciului turistic, din elementele ce-i conturează un specific distinct, dar şi modul în care acest domeniu contribuie la poziţionarea ţării şi gradul de integrare a acesteia în structura pieţii internaţionale a turismului. De aceea, studiul dinamicii şi structurii pieţii internaţionale a turismului ne-a dus spre investigarea unui stat – destinaţie turistică internaţională, aflată în top în acest domeniu, datorită patrimoniului şi calităţii serviciilor date.. Această realitate motivează importanţa covârşitoare a serviciilor turistice, a faptului că turismul reprezintă o prioritate economică strategică, al cărui statut specific devine cel al unei industrii esenţiale în creşterea economică şi un factor social important în realizarea diversităţii în unitatea comunitară şi în reducerea deosebirilor regionale având în vedere că dezvoltarea turismului

Gradul de studiere a acesteia în literatura de specialitate: Într-un mediu politico-economic din ce în ce mai degradat, două lumi se ciocnesc, lumi ce păreau iniţial complet opuse, una excluzând-o pe cealaltă, iar existenţa lor comună fiind imposibilă. Fenomenul turistic este parte din aceste două lumi. Este datorat de existenţa oamenilor şi a nevoii lor de a călători şi a explora noi regiuni. Grecia este considerată o destinaţie aparte, pe care oamenii din lumea întreagă o vizitează pentru a-i cunoaşte moştenirea culturală si frumuseţile naturale. Fiind înconjurată de mare prin existenţa a mii de insule în Marea Egee şi Marea Ionică, practicând şi dezvoltând numeroase forme de turism. În literatura de specialitate Grecia apare ca destinaţie turistică recomandabilă, iar în ceea ce priveşte aprecierea dinamicii, structurii acesteia şi integrarea în piaţa mondială a turismului, găsim prezentări sintetice şi statistice.

Scopul tezei de master cu tema: Aprecierea evoluţiei dinamice şi structurale ale pieţei internaţionale a turismului. Studiu de caz Grecia, este identificarea conţinutului şi structurii pieţii turismului internaţional, a factorilor care se implică în dinamica acesteia şi gradul de integrare şi participare a Greciei ca subiect al pieţii date.

Pentru a atinge scopul propus prin realizarea tezei s-au propus următoarele sarcini:

- în debutul tezei de mastert vom face referire la fenomenul turistic, prin intermediul unui scurt istoric;

- analiza conceptului de piaţă a turismului şi a formelor sale, în principal aspectul economic şi cel legat de mediu;

- prezentarea structurii pieţei turismului şi a cadrului ce a determinat structurarea;

- identificarea indicatorilor şi a valorilor privind nivelul de dezvoltare a pieţei internaţionale a turismului;

- specificarea cadrului legal de organizare şi activitate în domeniul turistic în Grecia;

- evaluarea şi prezentarea detaliată a potenţialului turistic Greciei, precum şi a cadrului de creare a specificului acestuia;

- analiza şi interpretarea gradului de integrare şi participare a Greciei în cadrul pieţii internaţionale a turismului;

- stabilirea rolului şi locului turismului în economia Greciei;

- analiza indicatorilor ce caracterizează dezvoltarea turismului în Grecia;

- relatarea şi identificarea problemelor ce afectează în prezent turismul modern în Grecia;

- dezvoltarea unor posibilităţi de redresare a situaţiei turismului, prin formularea unor strategii;

Obiectul studiului reprezintă cadrul bibliografic în domeniul pieţii turismului şi Grecia, ca stat emiţător de ofertă turistică.

Baza ştiinţifico-metodologică a prezentei lucrări cuprinde metodele ştiinţifice de cercetare utilizate pentru realizarea obiectivului de bază a lucrării. Astfel, pe parcursul realizării tezei de master s-au utilizat următoarele metode:

1. documentarea, care a făcut posibilă identificarea şi cunoaşterea experienţei ştiinţifice a cercetătorilor din domeniul turistic, preluând concepte şi fundamente teoretice de profil;

2. inducţie şi deducţie, care a permis să interpretăm rezultatele obţinute în domeniul pieţii internaţionale a turismului;

3. metoda analizei, comparaţiei, analogiei şi sintezei, au oferit posibilitatea de a putea elabora diverse concluzii şi propuneri, care permit stabilirea nivelului, caracterului şi specificului pieţii internaţionale a turismului.

Baza informaţională a tezei sunt rapoarte statistice şi comunicate realizate şi oferite de principalele instituţii internaţionale în turism, precum şi comunicate ala instituţiilor financiare economice şi turistice din Grecia, fiind preluate de pe site-urile acestora.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aprecierea Evolutiei Dinamice si Structurale ale Pietei Internationale a Turismului. Studiu de Caz Grecia.docx