Auditarea Intreprinderii

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 36440
Mărime: 605.84KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Suciu Gheorghe

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. AUDITUL FINANCIAR CONTABIL - O PROFESIE RIDICATA LA RANG DE ARTA 4

1.2. EVOLUTIA AUDITULUI ÎNTR-O EXPLOZIE INDUSTRIALA 6

1.3. DE LA ROLUL LA OBIECTIVELE AUDITULUI 11

1.4. DEFINIREA SI REALIZAREA AUDITULUI CONTABIL 27

1.4.1. Elementele probante caracteristici, tehnici si proceduri de colectare 28

1.4.2.Tehnica sondajului 32

1.4.3.Tehnica observarii fizice 33

4.1.4. Procedura confirmarii directe 33

1.4.5. Tehnica interviului 34

1.4.6. Tehnica examinarii analitice 36

1.4.7. Tehnica testarii sistemelor si conturilor semnificative 37

1.4.8.Tehnica examinarii situatiilor financiare (conturilor anuale) 38

1.4.9. Proceduri suplimentare de verificare a situatiilor financiare (conturile anuale) 40

1.4.10. Procedura examinarii evenimentelor posterioare închiderii exercitiului financiar 43

CAPITOLUL II. CRITERII DE CALITATE SI NORME PROFESIONALE IN DOMENIUL AUDITULUI 45

2.1. CONTROLUL DE CALITATE AL LUCRARILOR DE AUDIT 45

Obiectivele controlului de calitate 45

A) CALITATI PERSONALE 45

Legaturile financiare cu clientii sau cu afacerile acestora 48

Functii în cadrul societatilor 50

Alte servicii aduse clientilor de audit 50

Relatiile personale si de familie 52

Onorarii 52

Onorarii conditionate 53

Bunuri si servicii 53

Proprietatea asupra capitalului 53

Fosti parteneri 54

Litigii în desfasurare sau iminente 54

Asocierea pe termen lung a personalului cu experienta cu clientii de audit 55

B) APTIUDINI SI COMPETENTA 55

C) REPARTITIA LUCRARILOR 58

D) INSTRUCTIUNI SI SUPERVIZARE 59

E) ACCEPTAREA SI MENTINEREA CONTRACTULUI 60

2.2. NORME PROFESIONALE ÎN DOMENIUL AUDITULUI 61

AUDITUL BILANTULUI CONTABIL 61

2.2.1. CAPITALUL 62

2.2.2. IMOBILIZARILE 65

2.2.3. STOCURILE 68

2.2.4. CONTURILE LA TERTI 69

2.2.5. TREZORERIA 70

CAPITOLUL III. ELABORAREA UNEI MISIUNI DE AUDIT 75

3.1. ACCEPTAREA MANDATULUI DE AUDIT 75

3.2. PLANIFICAREA SI ORIENTAREA AUDITULUI 78

3.2.1. Planificarea misiunii de audit 79

3.2.2.Planul de audit 82

3.2.3. Fazele etapei de orientare si planificare a auditului 84

I. Delimitarea caracteristicilor proprii ale întreprinderii 84

II. Identificarea domeniilor, a sistemelor semnificative si a riscurilor 85

CAPITOLUL IV. RAPORT DE AUDIT PRIVIND ACTIVITATEA S.C. ELECTROPRECIZIA S.A. 97

SCRISOARE DE AUDIT 100

4.1. ANALIZA POTENTIALULUI INTERN 103

4.1.1. ANALIZA CIRCULATIEI SI FLUCTUATIEI PERSONALULUI 103

4.1.2. ANALIZA INDICATORILOR DE NATURA ECONOMICO-FINANCIARA 106

4.1.3. ANALIZA PONTENTIALULUI MATERIAL 108

4.1.4. ANALIZA EFICIENTEI UTILIZARII ACTIVELOR CIRCULANTE 109

4.2. ANALIZA CHELTUIELILOR 111

4.2.1. ANALIZA STRUCTURALA A CHELTUIELILOR 112

4.2.2. RATA DE EFICIENTA A CHELTUIELILOR 113

4.3. ANALIZA RENTABILITATII 115

4.4. ANALIZA PATRIMONIALA 117

RAPORT De audit financiar si certificare a bilantului contabil pe anul 2002 120

BIBLIOGRAFIE 121

Extras din document

INTRODUCERE

Timpul pe care îl traim este caracterizat de ample procese de reforma economica si financiara, ale caror obiective le reprezinta promovarea si implementarea unor metodologii armonizate cu buna practica pe plan european si mondial.

Din acest punct de vedere, auditul este un domeniu de vârf al teoriei si practicii economico-financiare, care se interpune între producatorii si utilizatorii informatiilor, ambele grupari având nevoie de opinia exprimata de auditor în legatura cu atestarea sinceritatii situatiilor financiare, cu confirmarea respectarii prevederilor legale în vigoare, precum si cu respectarea principiilor de performanta manageriala, respectiv economicitatea, eficienta si eficacitatea.

Auditul, respectiv examinarea de catre o persoana independenta si competenta a fidelitatii reprezentarilor contabile si financiare, a constituit si constituie cheia de baza pentru probitatea si credibilitatea tranzactiilor economice. De aceea, amploarea si complexitatea operatiunilor si tranzactiilor, efectuate de entitatile economice ca si dezvoltarea continua a mediului economic, în care acestea îsi desfasoara activitatile, au determinat în mod hotarâtor si evolutia auditului.

Auditul a pornit de la o corectare specifica a fraudelor în documentele financiar-contabile, a continuat cu aprecierea globala de fidelitate a situatiilor (rapoartelor) emise de entitatile economice si cu analiza critica a structurilor acestora si evaluarea procedurilor utilizate la întocmirea situatiilor, iar în prezent este orientat în mare masura spre evaluarea modului de respectare, de catre managementul entitatilor, a principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii in utilizarea resurselor financiare.

Capitolul I.

AUDITUL FINANCIAR CONTABIL - O PROFESIE RIDICATA LA RANG DE ARTA

În literatura de specialitate, evolutia auditului este sintetizata prin prezentarea etapelor semnificative pe care le-a parcurs, astfel:

Prima etapa, cuprinzând perioada de pâna la 1940, se caracterizeaza prin aceea ca obiectivul principal al auditului l-a constituit protejarea patrimoniului împotriva hotilor, reprimarea fraudelor, eliminarea erorilor. Auditul era realizat de profesionisti specializati în audit alaturi de contabili. Lucrarile erau comandate de stat si de actionari.

A doua etapa, cuprinzând perioada de la 1940 la 1970, este reprezentata de un audit care a avut ca obiectiv si atestarea fiabilitatii, sinceritatii si regularitatii situatiilor financiare. Aceasta a fost o perioada de dezvoltare fara precedent a profesiei contabile si a cadrului contabil conceptual, precum si de executare a auditului de catre profesionistii în audit si contabilitate. O influenta deosebita asupra dezvoltarii auditului au avut-o consecintele economice si sociale ale marii crize din 1929  1933, în sensul ca lucrarile de audit erau comandate de state, actionari, banci care solicitau examinarea riguroasa a situatiilor si rapoartelor emise de diverse entitati economice. In aceasta perioada, datorita dezvoltarii profesiei contabile si a influentelor asupra cadrului contabil conceptual, anglo-saxonii dezvolta activitatea de audit pe continentul european.

A treia etapa, cuprinzând perioada de la 1970 pâna în prezent, se caracterizeaza printr-o extindere a obiectivelor si tipurilor de audit. Astfel, apar obiective noi, cum ar fi: atestarea controlului intern; respectarea cadrului conceptual contabil (postulate, principii si reguli de evaluare); conformitatea cu reglementarile legale în vigoare. Cei care ordonau auditul erau statele, tertii, actionarii, bancile, întreprinderile s.a., iar auditorii sunt tot profesionisti de contabilitate si consiliere, organizate ca profesii liberale, independente, societati de expertiza si audit.

Preview document

Auditarea Intreprinderii - Pagina 1
Auditarea Intreprinderii - Pagina 2
Auditarea Intreprinderii - Pagina 3
Auditarea Intreprinderii - Pagina 4
Auditarea Intreprinderii - Pagina 5
Auditarea Intreprinderii - Pagina 6
Auditarea Intreprinderii - Pagina 7
Auditarea Intreprinderii - Pagina 8
Auditarea Intreprinderii - Pagina 9
Auditarea Intreprinderii - Pagina 10
Auditarea Intreprinderii - Pagina 11
Auditarea Intreprinderii - Pagina 12
Auditarea Intreprinderii - Pagina 13
Auditarea Intreprinderii - Pagina 14
Auditarea Intreprinderii - Pagina 15
Auditarea Intreprinderii - Pagina 16
Auditarea Intreprinderii - Pagina 17
Auditarea Intreprinderii - Pagina 18
Auditarea Intreprinderii - Pagina 19
Auditarea Intreprinderii - Pagina 20
Auditarea Intreprinderii - Pagina 21
Auditarea Intreprinderii - Pagina 22
Auditarea Intreprinderii - Pagina 23
Auditarea Intreprinderii - Pagina 24
Auditarea Intreprinderii - Pagina 25
Auditarea Intreprinderii - Pagina 26
Auditarea Intreprinderii - Pagina 27
Auditarea Intreprinderii - Pagina 28
Auditarea Intreprinderii - Pagina 29
Auditarea Intreprinderii - Pagina 30
Auditarea Intreprinderii - Pagina 31
Auditarea Intreprinderii - Pagina 32
Auditarea Intreprinderii - Pagina 33
Auditarea Intreprinderii - Pagina 34
Auditarea Intreprinderii - Pagina 35
Auditarea Intreprinderii - Pagina 36
Auditarea Intreprinderii - Pagina 37
Auditarea Intreprinderii - Pagina 38
Auditarea Intreprinderii - Pagina 39
Auditarea Intreprinderii - Pagina 40
Auditarea Intreprinderii - Pagina 41
Auditarea Intreprinderii - Pagina 42
Auditarea Intreprinderii - Pagina 43
Auditarea Intreprinderii - Pagina 44
Auditarea Intreprinderii - Pagina 45
Auditarea Intreprinderii - Pagina 46
Auditarea Intreprinderii - Pagina 47
Auditarea Intreprinderii - Pagina 48
Auditarea Intreprinderii - Pagina 49
Auditarea Intreprinderii - Pagina 50
Auditarea Intreprinderii - Pagina 51
Auditarea Intreprinderii - Pagina 52
Auditarea Intreprinderii - Pagina 53
Auditarea Intreprinderii - Pagina 54
Auditarea Intreprinderii - Pagina 55
Auditarea Intreprinderii - Pagina 56
Auditarea Intreprinderii - Pagina 57
Auditarea Intreprinderii - Pagina 58
Auditarea Intreprinderii - Pagina 59
Auditarea Intreprinderii - Pagina 60
Auditarea Intreprinderii - Pagina 61
Auditarea Intreprinderii - Pagina 62
Auditarea Intreprinderii - Pagina 63
Auditarea Intreprinderii - Pagina 64
Auditarea Intreprinderii - Pagina 65
Auditarea Intreprinderii - Pagina 66
Auditarea Intreprinderii - Pagina 67
Auditarea Intreprinderii - Pagina 68
Auditarea Intreprinderii - Pagina 69
Auditarea Intreprinderii - Pagina 70
Auditarea Intreprinderii - Pagina 71
Auditarea Intreprinderii - Pagina 72
Auditarea Intreprinderii - Pagina 73
Auditarea Intreprinderii - Pagina 74
Auditarea Intreprinderii - Pagina 75
Auditarea Intreprinderii - Pagina 76
Auditarea Intreprinderii - Pagina 77
Auditarea Intreprinderii - Pagina 78
Auditarea Intreprinderii - Pagina 79
Auditarea Intreprinderii - Pagina 80
Auditarea Intreprinderii - Pagina 81
Auditarea Intreprinderii - Pagina 82
Auditarea Intreprinderii - Pagina 83
Auditarea Intreprinderii - Pagina 84
Auditarea Intreprinderii - Pagina 85
Auditarea Intreprinderii - Pagina 86
Auditarea Intreprinderii - Pagina 87
Auditarea Intreprinderii - Pagina 88
Auditarea Intreprinderii - Pagina 89
Auditarea Intreprinderii - Pagina 90
Auditarea Intreprinderii - Pagina 91
Auditarea Intreprinderii - Pagina 92
Auditarea Intreprinderii - Pagina 93
Auditarea Intreprinderii - Pagina 94
Auditarea Intreprinderii - Pagina 95
Auditarea Intreprinderii - Pagina 96
Auditarea Intreprinderii - Pagina 97
Auditarea Intreprinderii - Pagina 98
Auditarea Intreprinderii - Pagina 99
Auditarea Intreprinderii - Pagina 100
Auditarea Intreprinderii - Pagina 101
Auditarea Intreprinderii - Pagina 102
Auditarea Intreprinderii - Pagina 103
Auditarea Intreprinderii - Pagina 104
Auditarea Intreprinderii - Pagina 105
Auditarea Intreprinderii - Pagina 106
Auditarea Intreprinderii - Pagina 107
Auditarea Intreprinderii - Pagina 108
Auditarea Intreprinderii - Pagina 109
Auditarea Intreprinderii - Pagina 110
Auditarea Intreprinderii - Pagina 111
Auditarea Intreprinderii - Pagina 112
Auditarea Intreprinderii - Pagina 113
Auditarea Intreprinderii - Pagina 114
Auditarea Intreprinderii - Pagina 115
Auditarea Intreprinderii - Pagina 116
Auditarea Intreprinderii - Pagina 117
Auditarea Intreprinderii - Pagina 118
Auditarea Intreprinderii - Pagina 119
Auditarea Intreprinderii - Pagina 120
Auditarea Intreprinderii - Pagina 121

Conținut arhivă zip

  • Auditarea Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Calitatii totale cu Aplicatie in Serviciile Bancare

Managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest...

Auditul în Marketing

CAPITOLUL 1 1. Introducere in auditul de marketing 1.1.Funcţia de audit 1.1.1.Misiunea funcţiei Definirea misiunii auditului intern a...

Auditul Mediului de Marketing în Cadrul Hotelului Miami - Gorj

CAPITOLUL I ~ ORGANIZAREA DE MARKETING – COORDONATE GENERALE 1.1 Conceptul de audit de marketing Conceptul de audit de marketing a fost...

Plan de Marketing

1. Sumar 1.1 Prezentarea generala a companiei - In ultimii ani, in Romania, s-a remarcat o crestere semnificativa a interesului manifestat de...

Strategii și Politici de Marketing

1. Conceptul de politica si strategie de marketing Dupa cum spune si aforismul lui Guy Serraf “Intreprinderile bogate nu fac marketing pentru ca...

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Riscurile în activitatea de marketing

INTRODUCERE: În cadrul unei entitati, activitatea de marketing trebuie sa fie foarte bine constituita, ea având mare importanta pentru...

Diagnosticul si Analiza Intreprinderii

Curs 1.Diagnosticul si analiza intreprinderii.Concepte fundamentale de baza. 1.1 Tipuri de diagnostic desfasurate in cadrul intreprinderii...

Te-ar putea interesa și

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

CAPITOLUL I NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITUL FINANCIAR 1.1 Definirea, rolul si principiile generale ale auditului financiar – contabil 4 1.2...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Aplicații CECCAR III rezolvate

Analiză economico-financiară 1/S.G. Analizaţi nivelul fondului de rulment, al necesarului de fond de rulment şi al trezoreriei pentru o...

Metodologie și Informație privind Auditul Public

CAPITOLUL I Cadrul conceptual al auditului ca sistem şi proces, profesiune şi funcţie de asigurare şi certificare a calităţii practicilor prin...

Evaluarea Riscului de Audit

1. RISCURI ÎN AUDIT Riscul de audit este riscul ca auditorul sa exprime o opinie de audit incorecta atunci cand exista erori semnificative in...

Auditarea Situatiilor Financiare Consolidate

1. Introducere In contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul...

Bazele Organizării Contabilității la Întreprinderile Micului Business

Începînd cu anii 60 ai sec.XX mai întîi în SUA, apoi în Europa Occidentală devine tot mai populară ideia dezvoltării întreprinderilor mici şi...

Simetrie și Asimetrie între Auditul Intern și Alte Departamente din Cadrul Întreprinderii

1. Auditul intern şi extern Funcţia de audit intern s-a născut prin desprinderea unor activităţi din auditul extern şi de aici unele confuzii care...

Ai nevoie de altceva?