Cercetare de Marketing

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 259 în total
Cuvinte : 84394
Mărime: 930.95KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corneliu Munteanu

Cuprins

Cuprins1. Analiza macromediului 2

1. Analiza macromediului 7

1.1 Mediul politic 7

1.1.1 Mediul politic internaţional 7

1.1.2 Sistemul politic al Uniunii Europene 9

1.1.3 Sistemul politic al României 10

1.2 Mediul legislativ 12

1.2.1 Mediul legislativ la nivel internaţional 12

1.2.2 Mediul legislativ la nivel naţional 16

1.2.3 CNA - Consiliul Naţional al Audiovizualului 50

1.3 Mediul economic 52

1.3.1 Mediul economic internaţional 52

1.3.2 Mediul economic al Uniunii Europene 52

1.3.3 Influenţa globalizării economice asupra economiei din România 54

1.3.4 Mediul economic al României 55

1.4. Mediul tehnologic 70

1.4.1 Mediul tehnologic pe piaţa internaţională 70

1.4.2 Dezvoltarea tehnologică naţională 74

1.4.3 Dezvoltarea tehnologică şi industria audiovizualului în România 75

1.4.4 Inovaţiile tehnice în domeniul industriei audiovizualului 77

1.5 Mediul socio-cultural 78

1.5.1 Valorile culturale de bază 78

1.5.2 Modificări survenite la nivelul sistemului de valori 78

1.5.4 Modificări survenite la nivel social 79

1.5.5 Sistemul de valori 79

1.6. Mediul demografic 80

1.6.1 Mărimea populaţiei 80

1.6.2 Structura populaţiei 81

1.6.3 Indicatorii demografici 86

1.7. Mediul natural 99

1.7.1 Mediul geografic 99

1.7.2 Protecţia mediului – restricţii şi libertăţi 101

2. Analiza micromediului 102

2.1. Analiza ramurii 102

2.1.1 Identificarea ramurii 102

2.1.2 Caracteristici principale ale ramurii 102

2.1.3 Tendinţe la nivel de ramură 107

2.1.4 Sectorizarea ramurii 110

2.1.5 Numărul şi mărimea firmelor din ramură. Numărul concurenţilor şi mărimea lor relativă 117

2.1.6 Tipologia firmelor din ramură (activităţi şi obiecte de activitate) 118

2.1.7 Bariere de intrare în ramură 119

2.1.8 Bariere de ieşire din ramură 121

2.1.8.1.2 Posibilităţi reduse de respecializare a aparaturii tehnologice 121

2.1.9 Forţe motrice 122

2.1.10 Presiunea concurenţială 123

2.1.11 Factori cheie de succes 124

2.2. Piaţa audiovizualului 124

2.2.1 Structura pieţei audiovizualului 124

2.2.2 Audiovizualul de nişă 125

2.2.3 Piaţa audiovizualului în lume, în Europa şi în România 126

2.2.4 Estimarea dimensiunilor pieţei 133

2.2.5 Segmentarea pieţei 134

2.2.6 Determinarea segmentelor strategice 136

2.2.7 Poziţionarea firmelor 136

2.2.8 Categorii de clienţi 136

2.2.9 Comportament de consum 137

2.3 SC TELE M SA 138

2.3 SC TELE M SA 138

2.3.1 Date de identificare a firmei 138

2.3.2 Misiunea firmei 138

2.3.2 Obiect de activitate, conform contractului 139

2.3.3 Cod CAEN (Clasa CAEN. Explicaţii) 139

2.3.4 Poziţionarea în cadrul pieţei de referinţă 140

2.3.5 Capacităţile de care dispune firma 140

2.3.6 Resurse, capabilităţi şi competenţe 141

2.3.7 Curba de experienţă şi implicaţiile sale strategice 142

Extras din document

1. Analiza macromediului

1.1 Mediul politic

1.1.1 Mediul politic internaţional

1.1.1.1 Tipuri de guvernări şi impactul lor asupra industriei audiovizualului

1.1.1.1.1 Sistemul democratic şi impactul său asupra industriei audiovizualului

În modelul democratic drepturile individului sunt prioritare, democraţia presupune existenţa unor valori de bază, cum ar fi: libertate, dreptate şi egalitate în. Într-o societate democratică indivizii nu pot urmări permanent acţiunile instituţiilor politice şi administrative, astfel că aceştia transmit aceste atribuţii sectorului mass-media. Acesta din urmă controlează activitatea Puterii, în interesul cetăţeanului, acţionând ca un „câine de pază” („watch-dog”): observând nereguli, ea va informa publicul; iar acest lucru va duce la crearea unei opinii publice adversative şi va permite exercitarea unor presiuni asupra Puterii. În aceste condiţii presa se manifestă ca a patra putere în stat, prin puterea de a mobiliza masele prin informare permanentă.

Informând publicul, mass-media exercită, inevitabil, o acţiune educativă: contribuie la formarea conştiinţei civice şi la constuirea individului cetăţean, fără de care viaţa democratică este imposibilă. Astfel, impactul pozitiv pe care îl are sistemul decromatic asupra industriei audiovizualului derivă din puterea pe care şi-a creat-o mass-media în condiţiile pe baza principiilor bază promovate de acest sistem; în plus economia de piaţă dezvoltată pe liberul schimb a atras după sine dezvoltarea industriei mass-media.

Impactul negativ asupra industriei audiovizualului din partea sistemului democratic derivă din dezavantajele acestui regim politic, astfel există posibilitatea: apatiţiei unui aparat birocratic prin distibuţia de posturi publice în scopul recrutării sau fidelizării clientelei publice; extinderii corupţiei şi necesitatea ocultării ei, ceea ce poate împinge sistemul comunicării politice către disimulare, către minciună.

1.1.1.1.2. Sistemul comunist şi impactul său asupra industriei audiovizualului

Din perspectiva comunismului, presa nu poate fi altceva decât o armă a Puterii, dotată cu misiuni şi sarcini precise: educarea maselor, mobilizarea lor pentru îndeplinirea unor obiective politice şi economice, combaterea duşmanilor, preamărirea realizărilor regimului. Presa este concepută ca un ca o formă de exercitare şi de legitimare a puterii., ca un instrumenmt al propagandei, menit să modeleze gândirea şi comportamentul indivizilor.

Controlul asupra mass-mediei se poate realiza „în amonte”, prin stăpânirea tuturor resurselor implicate în producţia de publicaţii şi programe audiovizuale şi „în aval” prin controlarea mesajelor mass-media înainte de difuzarea lor. Regimul comunist se caracterizează prin distribuţia centralizată a resurselor: un grup redus de oameni monopolizează controlul asupra diferitelor categorii de resurse şi fixează criteriile de distribuire conform intereselor specificate. Impactul negativ şi consecinţele aferente sistemului comunist sunt: cotele de hârtie fixate prin planurile anuale limitează producţia de ziare şi reviste la tirajele stabile de Putere şi anulează posibilitatea apariţiei unor publicaţii alternative; alocarea unor resurse financiare reduse pentru mobilitatea jurnaliştilor conduce la restrângerea sferei lor de activitate.

Sistemele comuniste se caracterizează printr-un control extraordinar de sever asupra celei mai importante resurse a mass-media: informaţia. Prin monopolizarea informaţiei. Puterea crează şi distribuie o entitate bastardă, amestec de adevăruri parţiale şi minciuni credibile, de real şi iluzoriu, de spus şi prepus – acest produs hibrid este informaţia oficială.

În sistemul comunist ziariştii erau obligaţi să scrie şi să vorbească despre ceva diferit de ceea ce trăiau şi vedeau în peregrinărilor lor zilnice, să prezinte o falsă realitate a reuşitelor, a progreselor, a bunăstării, a adeziunii şi mobilizării maselor.

Accesul la informaţii este posibil numai prin intermediul instanţelor stabilite de Putere: comitete de propagandă, agenţii de presă de stat, documente oficiale, şedinţe, congrese. Acestea ofereau mereu date filtrate, reorganizate, cu valoare propagandistică, nu informativă.

Controlarea informaţiei conduce la generalizarea caracterului planificat al activităţii mass-media.

Audiovizualul în sistemul comunist – acest model construit pe ideea unui control integral asupra sistemului mass-media, nu a condus niciodată şi nicăieri la stăpânirea totală a fluxurilor de mesaje puse în circulaţie de către presă. Existenţa publicaţiilor şi a programelor audiovizuale alternative, apariţia unor voci disidente şi, mai ales, dezvoltarea tehnicilor de comunicare întemeiate pe dublul discurs au dovedit imposibilitatea transpunerii în practică, chiar şi în condiţiile celei mai cumplite dictaturi, a acestui model.

Prezenţa şi existenţa elementelor enumerate mai sus pot fi privite ca „oportunităţi create” de sistemul comunsit asupra industriei audiovizualului. Astfel, modelul comunist nu trebuie privit din perspectiva proceselor complexe de negocieri care legau mai multe tipuri de centre de interes: a) aparatul puterii, preocupate de re-producerea sistemul şi de supravieţuirea în funcţii de conducere; b) instituţiile de presă, dominate de strategii de adaptare şi de menţinere a sistemului de lucru birocratic (şi comod); c) jurnaliştii, pendulând între un comportament oficial absent - obedient (cel de „birocraţia adevărului”) şi un comportament mai activ, în alte sfere ale vieţii culturale; d) publicul, cu tehnicile sale de evadare din discursul oficial şi de interpretare „printre rânduri” a tuturor mesajelor mass-media.

1.1.1.2 Sistemul democratic vs sistemul comunist. Aspecte favorabile şi nefavorabile

În condiţiile sistemului democratic, în numele dreptului la informare şi al interesului maselor de oameni, politicul încearcă să seducă publicul – nu-l poate controla aşa cum se întâmplă în cazul sistemului comunist. Seducţia pe care o aplică politica democratică este bazată pe o logică de captare, care transformă informaţia în spectacol prin intermediul unui univers de credinţe.

Conform sistemului democratic, diametral opus celui comunist – mass-media nu contribuie numai la circulaţia ideilor şi a informaţiilor, ci şi la controlarea Puterii.

Politica comunistă foloseşte televiziunea ca mijloc de manipulare a populaţiei, astfel controlul este deţinut de stat, astfel încât populaţia primeşte informaţii controlate şi deformate.

Sistemul democratic presupune: libertate, dreptate şi egalitate în principii. Astăzi lumea politică este prezentă pe micile ecrane în fiecare zi, iar mass-media face ca scena politică să fie vizibilă şi observabilă, transformă evenimentele zilnice în acţiuni.

Aspectele favorabile, dar şi cele nefavorabile ale celor două sisteme politice au fost prezentate la capitolele ce vizează impactele pe care le au aceste asupra industriei audiovizualului.

Preview document

Cercetare de Marketing - Pagina 1
Cercetare de Marketing - Pagina 2
Cercetare de Marketing - Pagina 3
Cercetare de Marketing - Pagina 4
Cercetare de Marketing - Pagina 5
Cercetare de Marketing - Pagina 6
Cercetare de Marketing - Pagina 7
Cercetare de Marketing - Pagina 8
Cercetare de Marketing - Pagina 9
Cercetare de Marketing - Pagina 10
Cercetare de Marketing - Pagina 11
Cercetare de Marketing - Pagina 12
Cercetare de Marketing - Pagina 13
Cercetare de Marketing - Pagina 14
Cercetare de Marketing - Pagina 15
Cercetare de Marketing - Pagina 16
Cercetare de Marketing - Pagina 17
Cercetare de Marketing - Pagina 18
Cercetare de Marketing - Pagina 19
Cercetare de Marketing - Pagina 20
Cercetare de Marketing - Pagina 21
Cercetare de Marketing - Pagina 22
Cercetare de Marketing - Pagina 23
Cercetare de Marketing - Pagina 24
Cercetare de Marketing - Pagina 25
Cercetare de Marketing - Pagina 26
Cercetare de Marketing - Pagina 27
Cercetare de Marketing - Pagina 28
Cercetare de Marketing - Pagina 29
Cercetare de Marketing - Pagina 30
Cercetare de Marketing - Pagina 31
Cercetare de Marketing - Pagina 32
Cercetare de Marketing - Pagina 33
Cercetare de Marketing - Pagina 34
Cercetare de Marketing - Pagina 35
Cercetare de Marketing - Pagina 36
Cercetare de Marketing - Pagina 37
Cercetare de Marketing - Pagina 38
Cercetare de Marketing - Pagina 39
Cercetare de Marketing - Pagina 40
Cercetare de Marketing - Pagina 41
Cercetare de Marketing - Pagina 42
Cercetare de Marketing - Pagina 43
Cercetare de Marketing - Pagina 44
Cercetare de Marketing - Pagina 45
Cercetare de Marketing - Pagina 46
Cercetare de Marketing - Pagina 47
Cercetare de Marketing - Pagina 48
Cercetare de Marketing - Pagina 49
Cercetare de Marketing - Pagina 50
Cercetare de Marketing - Pagina 51
Cercetare de Marketing - Pagina 52
Cercetare de Marketing - Pagina 53
Cercetare de Marketing - Pagina 54
Cercetare de Marketing - Pagina 55
Cercetare de Marketing - Pagina 56
Cercetare de Marketing - Pagina 57
Cercetare de Marketing - Pagina 58
Cercetare de Marketing - Pagina 59
Cercetare de Marketing - Pagina 60
Cercetare de Marketing - Pagina 61
Cercetare de Marketing - Pagina 62
Cercetare de Marketing - Pagina 63
Cercetare de Marketing - Pagina 64
Cercetare de Marketing - Pagina 65
Cercetare de Marketing - Pagina 66
Cercetare de Marketing - Pagina 67
Cercetare de Marketing - Pagina 68
Cercetare de Marketing - Pagina 69
Cercetare de Marketing - Pagina 70
Cercetare de Marketing - Pagina 71
Cercetare de Marketing - Pagina 72
Cercetare de Marketing - Pagina 73
Cercetare de Marketing - Pagina 74
Cercetare de Marketing - Pagina 75
Cercetare de Marketing - Pagina 76
Cercetare de Marketing - Pagina 77
Cercetare de Marketing - Pagina 78
Cercetare de Marketing - Pagina 79
Cercetare de Marketing - Pagina 80
Cercetare de Marketing - Pagina 81
Cercetare de Marketing - Pagina 82
Cercetare de Marketing - Pagina 83
Cercetare de Marketing - Pagina 84
Cercetare de Marketing - Pagina 85
Cercetare de Marketing - Pagina 86
Cercetare de Marketing - Pagina 87
Cercetare de Marketing - Pagina 88
Cercetare de Marketing - Pagina 89
Cercetare de Marketing - Pagina 90
Cercetare de Marketing - Pagina 91
Cercetare de Marketing - Pagina 92
Cercetare de Marketing - Pagina 93
Cercetare de Marketing - Pagina 94
Cercetare de Marketing - Pagina 95
Cercetare de Marketing - Pagina 96
Cercetare de Marketing - Pagina 97
Cercetare de Marketing - Pagina 98
Cercetare de Marketing - Pagina 99
Cercetare de Marketing - Pagina 100
Cercetare de Marketing - Pagina 101
Cercetare de Marketing - Pagina 102
Cercetare de Marketing - Pagina 103
Cercetare de Marketing - Pagina 104
Cercetare de Marketing - Pagina 105
Cercetare de Marketing - Pagina 106
Cercetare de Marketing - Pagina 107
Cercetare de Marketing - Pagina 108
Cercetare de Marketing - Pagina 109
Cercetare de Marketing - Pagina 110
Cercetare de Marketing - Pagina 111
Cercetare de Marketing - Pagina 112
Cercetare de Marketing - Pagina 113
Cercetare de Marketing - Pagina 114
Cercetare de Marketing - Pagina 115
Cercetare de Marketing - Pagina 116
Cercetare de Marketing - Pagina 117
Cercetare de Marketing - Pagina 118
Cercetare de Marketing - Pagina 119
Cercetare de Marketing - Pagina 120
Cercetare de Marketing - Pagina 121
Cercetare de Marketing - Pagina 122
Cercetare de Marketing - Pagina 123
Cercetare de Marketing - Pagina 124
Cercetare de Marketing - Pagina 125
Cercetare de Marketing - Pagina 126
Cercetare de Marketing - Pagina 127
Cercetare de Marketing - Pagina 128
Cercetare de Marketing - Pagina 129
Cercetare de Marketing - Pagina 130
Cercetare de Marketing - Pagina 131
Cercetare de Marketing - Pagina 132
Cercetare de Marketing - Pagina 133
Cercetare de Marketing - Pagina 134
Cercetare de Marketing - Pagina 135
Cercetare de Marketing - Pagina 136
Cercetare de Marketing - Pagina 137
Cercetare de Marketing - Pagina 138
Cercetare de Marketing - Pagina 139
Cercetare de Marketing - Pagina 140
Cercetare de Marketing - Pagina 141
Cercetare de Marketing - Pagina 142
Cercetare de Marketing - Pagina 143
Cercetare de Marketing - Pagina 144
Cercetare de Marketing - Pagina 145
Cercetare de Marketing - Pagina 146
Cercetare de Marketing - Pagina 147
Cercetare de Marketing - Pagina 148
Cercetare de Marketing - Pagina 149
Cercetare de Marketing - Pagina 150
Cercetare de Marketing - Pagina 151
Cercetare de Marketing - Pagina 152
Cercetare de Marketing - Pagina 153
Cercetare de Marketing - Pagina 154
Cercetare de Marketing - Pagina 155
Cercetare de Marketing - Pagina 156
Cercetare de Marketing - Pagina 157
Cercetare de Marketing - Pagina 158
Cercetare de Marketing - Pagina 159
Cercetare de Marketing - Pagina 160
Cercetare de Marketing - Pagina 161
Cercetare de Marketing - Pagina 162
Cercetare de Marketing - Pagina 163
Cercetare de Marketing - Pagina 164
Cercetare de Marketing - Pagina 165
Cercetare de Marketing - Pagina 166
Cercetare de Marketing - Pagina 167
Cercetare de Marketing - Pagina 168
Cercetare de Marketing - Pagina 169
Cercetare de Marketing - Pagina 170
Cercetare de Marketing - Pagina 171
Cercetare de Marketing - Pagina 172
Cercetare de Marketing - Pagina 173
Cercetare de Marketing - Pagina 174
Cercetare de Marketing - Pagina 175
Cercetare de Marketing - Pagina 176
Cercetare de Marketing - Pagina 177
Cercetare de Marketing - Pagina 178
Cercetare de Marketing - Pagina 179
Cercetare de Marketing - Pagina 180
Cercetare de Marketing - Pagina 181
Cercetare de Marketing - Pagina 182
Cercetare de Marketing - Pagina 183
Cercetare de Marketing - Pagina 184
Cercetare de Marketing - Pagina 185
Cercetare de Marketing - Pagina 186
Cercetare de Marketing - Pagina 187
Cercetare de Marketing - Pagina 188
Cercetare de Marketing - Pagina 189
Cercetare de Marketing - Pagina 190
Cercetare de Marketing - Pagina 191
Cercetare de Marketing - Pagina 192
Cercetare de Marketing - Pagina 193
Cercetare de Marketing - Pagina 194
Cercetare de Marketing - Pagina 195
Cercetare de Marketing - Pagina 196
Cercetare de Marketing - Pagina 197
Cercetare de Marketing - Pagina 198
Cercetare de Marketing - Pagina 199
Cercetare de Marketing - Pagina 200
Cercetare de Marketing - Pagina 201
Cercetare de Marketing - Pagina 202
Cercetare de Marketing - Pagina 203
Cercetare de Marketing - Pagina 204
Cercetare de Marketing - Pagina 205
Cercetare de Marketing - Pagina 206
Cercetare de Marketing - Pagina 207
Cercetare de Marketing - Pagina 208
Cercetare de Marketing - Pagina 209
Cercetare de Marketing - Pagina 210
Cercetare de Marketing - Pagina 211
Cercetare de Marketing - Pagina 212
Cercetare de Marketing - Pagina 213
Cercetare de Marketing - Pagina 214
Cercetare de Marketing - Pagina 215
Cercetare de Marketing - Pagina 216
Cercetare de Marketing - Pagina 217
Cercetare de Marketing - Pagina 218
Cercetare de Marketing - Pagina 219
Cercetare de Marketing - Pagina 220
Cercetare de Marketing - Pagina 221
Cercetare de Marketing - Pagina 222
Cercetare de Marketing - Pagina 223
Cercetare de Marketing - Pagina 224
Cercetare de Marketing - Pagina 225
Cercetare de Marketing - Pagina 226
Cercetare de Marketing - Pagina 227
Cercetare de Marketing - Pagina 228
Cercetare de Marketing - Pagina 229
Cercetare de Marketing - Pagina 230
Cercetare de Marketing - Pagina 231
Cercetare de Marketing - Pagina 232
Cercetare de Marketing - Pagina 233
Cercetare de Marketing - Pagina 234
Cercetare de Marketing - Pagina 235
Cercetare de Marketing - Pagina 236
Cercetare de Marketing - Pagina 237
Cercetare de Marketing - Pagina 238
Cercetare de Marketing - Pagina 239
Cercetare de Marketing - Pagina 240
Cercetare de Marketing - Pagina 241
Cercetare de Marketing - Pagina 242
Cercetare de Marketing - Pagina 243
Cercetare de Marketing - Pagina 244
Cercetare de Marketing - Pagina 245
Cercetare de Marketing - Pagina 246
Cercetare de Marketing - Pagina 247
Cercetare de Marketing - Pagina 248
Cercetare de Marketing - Pagina 249
Cercetare de Marketing - Pagina 250
Cercetare de Marketing - Pagina 251
Cercetare de Marketing - Pagina 252
Cercetare de Marketing - Pagina 253
Cercetare de Marketing - Pagina 254
Cercetare de Marketing - Pagina 255
Cercetare de Marketing - Pagina 256
Cercetare de Marketing - Pagina 257
Cercetare de Marketing - Pagina 258
Cercetare de Marketing - Pagina 259

Conținut arhivă zip

  • Cercetare de Marketing
    • chest_mk.doc
    • Marketing an 4.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească

Cuvânt înainte Economiile moderne funcţionează prin intermediul transporturilor. Transporturile participă alături de alte domenii de activitate la...

Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA

INTRODUCERE În condiţiile socio – economice contemporane, orice întreprindere este preocupată de anticiparea evoluţiei vieţii sale şi a mediului...

Cercetare de Marketing Privind Calitatea Serviciilor Prestate în Cadrul Firmei

Introducere Mi-am ales această temă deoarece am dorit să cunosc mai bine firma la care lucrez, respectiv, S.C. Confiden Travel S.R.L., hotel...

Cercetarea Mediului de Marketing. Studiu de Caz - SC Reflon SRL

Introducere Indiferent de domeniul de activitate, piaţa reprezintă pentru o întreprindere elementul de referinţă pentru activităţile pe care le...

Metodele și tehnicile de cercetare în marketing

CAPITOLUL I: REPERE TEORETICE PRIVIND METODELE ȘI TEHNICILE DECERCETARE ÎN MARKETING 1.1. NOȚIUNEA ȘI FUNCȚIILE CERCETĂRII DE MARKETING...

Cercetare de Piață privind Produsele Lactate

Introducere Studiul continuu al pieţei sau marketing-ul a devenit, în ultimele decenii, preocuparea de căpetenie a oricărei firme care vrea să se...

Cercetare de marketing privind consumul de fast-food în rândul studenților din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iași

1. Cercetări de marketing Creșterea rolului marketingului în activitatea economică a firmelor este posibilă numai prin buna fundamentare a...

Metode Utilizate în Cercetarea de Marketing

ARGUMENT Informaţiile reprezintă la ora actuală o marfă cu valoare foarte mare, mai mare chiar decât a unor resurse strategice (aur, uraniu etc.)...

Ai nevoie de altceva?