Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca

Proiect
9/10 (6 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 3514
Mărime: 87.84KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Cercetare de marketing privind consumul de fast-food în rândul studenţilor din cadrul Unversităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca

Cuprins

Sumar 2

Lista figurilor 3

Lista tabelelor 4

Rezumat 5

Cap.I Introducere 6

1.1 Tema cercetării.Argumentare 6

1.2 Scopul cercetării 6

1.3 Obiectivele cercetării 6

1.4 Ipotezele cercetării 6

Cap.II Metodologia 7

2.1 Natura cercetării 7

2.2 Unitatea de sondaj 7

2.3 Mărimea eşantionului şi metoda de eşantionare folosită 7

2.4 Procentul chestionarelor exploatabile 7

2.5 Datele de realizare a anchetei 8

2.6 Elaborarea chestionarului 8

2.7 Tipul analizelor efectuate 8

Cap.III Analiza datelor 9

3.1 Caracteristici socio-demografice 9

3.2 Delimitarea consumatorilor de nonconsumatori 12

3.3 Factorii ce determină consumul 13

3.4 Obiceiurile de consum 17

3.5 Fast-food-urile preferate 20

3.6 Analiza încrucişată a întrebărilor 21

Concluzii 26

Anexe 27

Extras din document

Rezumat

Tema cercetării o reprezintă consumul de fast-food al studenţilor din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca.

Obictivul cercetării:

- Stabilirea ponderii consumatorilor de fast-food din totalul studenţilor

- Stabilirea factorilor ce determină consumul

- Stabilirea obiceiurilor de consum:

- Frecvenţa de consum

- Cantitatea consumată

- Localizarea consumului

Pentru realizarea anchetei am folosit metoda sondajului aleator non-exhaustiv.

Analizele efectuate sunt cantitative şi au fost folosite următoarele tipuri:

- Analiza individuală a întrebărilor

- Analiza încrucişată

- Analiza corelaţiei dintre variabile(cu ajutorul testului “hi-pătrat”) şi a intensităţii acesteia (cu ajutorul coeficientului lui Pearson)

Concluziile trase în urma cercetării:

- Două treimi din studenţii interogaţi sunt de sex masculin

- Aproximativ 80% dintre ei provin din mediul urban

- Cei mai mulţi frecventează Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

- O treime din studenţi nu dispune de nici măcar 200 RON lunar, în timp ce un sfert are la dipoziţie peste 400 RON.

- Rata ridicată a consumatorilor, combinată cu numărul relativ mare al studenţilor din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” (şi din cadrul altor universităţi din ţară), ar putea însemna constituirea acestora într-un segment de piaţă relativ important din perspectiva producătorilor de fast-food, care ar putea diferenţia oferta lor, ţintind acest segment în mod special.

- Majoritatea studenţilor consumă fast-food datorită plăcerii şi ambianţei

- Cele mai importante caracteristici ale fast-food-urilor sunt considerate gustul şi calitatea, iar cele mai nesemnificative ambalajul şi reclama

- Cei mai mulţi consumă fast-food de 2-3 ori pe săptămână

- Locurile unde se consumă cel mai frecvent fast-food sunt locurile chiar unde se află fast-food-ul şi domiciliul.

- Majoritatea studenţilor cheltuie lunar pe fast-food între 51-100 RON.

- Există legături directe între variabilele cercetării

- Există legături de intensitate slabă între următoarele variabile:

- sexul – consumul

- mediu – sumă cheltuită

- Există legături de intensitate medie între variabilele:

- sumă disponibilă – sumă cheltuită

- Nu au fost identificate variabile cu legături de intensitate maximă

Capitolul I: Introducere

1.1. Tema cercetării. Argumentare

Tema cercetării o reprezintă consumul de fast-food al studenţilor din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca.

Alegerea temei se datorează faptului că, în opinia noastră studierea fenomenului sus menţionat prezintă real interes din punctul de vedre al producătorilor de fast-food, din prisma poziţionării şi diferenţiării propriei oferte, date fiind trăsăturile şi obişnuinţele specifice studenţilor, datorate mediului şi vârstei în care aceştia se află. Pe lângă acest fapt şi noi, realizatorii acestei cercetări, suntem la rândul nostru studenţi, şi curiozitatea faţă de obiceiurile colegilor noştrii în această privinţă ne-a determinat să realizăm acest studiu.

1.2. Scopul cercetării

Scopul cercetării constă în realizarea unei radiografii a consumului de fast-food în rândul studenţilor, analiza motivaţiilor, obiceiurilor, tendinţelor de consum, respectiv structura acestuia.

1.3. Obiectivele cercetării

- Stabilirea ponderii consumatorilor de fast-food din totalul studenţilor

- Stabilirea factorilor ce determină consumul

- Stabilirea obiceiurilor de consum:

- Frecvenţa de consum

- Cantitatea consumată

- Localizarea consumului

1.4. Ipotezele cercetării

- Cel puţin 75% dintre studenţi sunt consumatori de fast-food

- Majoritatea studenţilor consumă fast-food datorită plăcerii

- Majoritatea studenţilor consumă fast-food de 2-3 ori pe săptămână

Capitolul II: Metodologia

- Natura cercetării

Prezenta cercetare este una cantitativă, deoarece are ca obiectiv descrierea cuantificată a comportamentelor studenţilor faţă de problema studiată.

- Unitatea de sondaj

Unitatea de sondaj este reprezentat de studenţi (din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca)

- Mărimea eşantionului şi metoda de eşantionare folosită

În dimensionarea eşantionului am admis un prag de încredere de 95%, respectiv o marjă de eroare de 5%. Deoarece ponderea componentelor din eşantion care posedă(nu posedă) caracteristica cercetată, probabilităţile p şi q au fost considerate deopotrivă 50%.

Astfel mărimea minimă a eşantionului este:

Din motive financiare am stabilit un eşantion efectiv de 60 de persoane.

Eroarea va fi:

Pentru realizarea anchetei am folosit metoda sondajului aleator non-exhaustiv.

- Procentul chestionarelor exploatabile

Procentul chestionarelor exploatabile este de 95% (57 din 60 chestionare)

- Datele de realizare a anchetei

- Locul realizării anchetei: localurile municipiului Cluj-Napoca

- Perioada de culegere a informaţiilor: 12-28 aprilie, 2009

- Numărul anchetatorilor: 2 persoane.

- Elaborarea chestionarului

- Identificarea caracteristicilor cuprinse în obiectivele cercetării şi ordonarea logică a acestora

Preview document

Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 1
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 2
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 3
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 4
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 5
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 6
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 7
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 8
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 9
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 10
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 11
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 12
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 13
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 14
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 15
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 16
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 17
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 18
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 19
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 20
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 21
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 22
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 23
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 24
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 25
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 26
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 27
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 28
Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Cercetare de Marketing privind Consumul de Fast-Food in Randul Studentilor din Cadrul Unversitatii Babes-Bolyai, Cluj Napoca.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetare de marketing privind atitudinea consumatorilor față de produsele fast-food

INTRODUCERE Românii duc o viaţă din ce în ce mai puţin sănătoasă, în timp ce profitul companiilor de tip fast food creşte pe zi ce trece tocmai de...

Comportamentul Consumatorului de Ciocolata

Rezumat introductiv Scurt istoric – În spatele "ciocolatei" care face deliciul copiilor din întreaga lume se ascunde o istorie veche de ......

Plan de Afacere SC Paprik SRL

CAPITOLUL 1 – INIȚIEREA PLANULUI DE AFACERI Introducere S.C Paprika S.R.L s-a înfiintat la data de 01.09.2009, fiind un fast food cu specific...

Proiect pentru Lansarea unei Afaceri în Domeniul Alimentatiei Publice de Tip fast-food

PARTEA I Proiectul de cercetare 1. Identificarea problemei cercetarii. Actualmente piata alimentatiei publice de tip fast-food capătă un...

Cercetare Marketing - Cafeneaua Time

REZUMAT Acest proiect este folosit pentru ilustrarea si analiza datelor intalnite, afland astfel perceptia clujenilor care aleg sa-si petreaca...

Analiza pieței fast-food din România

CAP 1. TEORIE 1.1 SEGMENTAREA PIETEI Segmentarea pieţei reprezintă activitatea de împărţire a pieţei potenţiale într-un număr de segmente de...

Plan de Afaceri - SC Sunshine Fast Food SA

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ÎNTREPRINDERII 1. Numele complet al întreprinderii: SC SUNSHINE FAST FOOD SA; 2. Numele prescurtat al întreprinderii...

Cercetarea direct selectivă - Prigat

Introducere Ne-am propus să facem o cercetare cu privire la produsul “Prigat”, primul brand care a adus conceptul de băutură răcoritoare...

Ai nevoie de altceva?