Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 22038
Mărime: 297.50KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Burja Nicolae
Lucrarea este structurată pe 5 capitole. După o scurtă introducere, în prima parte a acestei lucrări am prezentat unitatea Adrian Comservice SRL şi structura organizatorică a acesteia. Pentru a face trecerea la problema de fond a lucrării în capitolul II am considerat utilă prezentarea unor aspecte teoretice legate de rolul principal pe care îl joacă imaginea în dezvoltarea economică a unităţii. Am prezentat astfel conceptul de imagine a unui magazin, componentele acesteia şi factorii care o influenţează. În capitolul III, am prezentat procesul unei cercetări de marketing, particularizându-l pentru cercetarea imaginii magazinului Adrian Comservice SRL. După aplicarea chestionarului, în capitolul VI am sintetizat informaţiile obţinute. A urmat apoi analiza şi interpretarea acestora, verificând ipotezele emise anterior. În încheiere am prezentat concluzii personale şi propuneri privind problemele dezbătute pe parcursul întregii lucrări.

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I

PREZENTAREA FIRMEI SC ADRIAN COMSERVICE SRL

1.1. Denumire, forma juridică, obiectul, sediul social şi durata 5

1.1.1. Denumirea societăţii 5

1.1.2. Forma juridică a societăţii 5

1.1.3. Obiectul societăţii 6

1.1.4. Sediul social 7

1.1.5. Durata societăţii 8

1.2. Capitalul social. Majorarea sau reducerea capitalului social 8

1.2.1.Capitalul social 8

1.2.2.Majorarea sau reducerea capitalului social 8

1.3. Conducerea şi administrarea societăţii 9

1.3.1.Conducerea societăţii 9

1.3.2.Administrarea societăţii 10

1.4. Participarea la beneficii şi pierderi 10

1.5. Dizolvarea şi lichidarea societăţii 10

1.5.1.Dizolvarea societăţii 10

1.5.2.Lichidarea societăţii 11

1.6. Activitatea societăţii 11

1.7. Litigiile societăţii 11

1.8. Structura organizatorică a societăţii 12

1.9. Activitatea de marketing 13

1.9.1.Politica de produs 13

1.9.2.Politica de preţ 14

1.9.3.Politica de distribuţie 14

CAPITOLUL II

IMAGINEA ÎNTREPRINDERII – FACTOR CU O INFLUENŢĂ DECISIVĂ

ÎN REALIZAREA OBIECTIVELOR POLITICII GLOBALE

2.1.Definirea conceptului de imagine a unei întreprinderi 16

2.2.Componentele imaginii globale a unei întreprinderi 19

2.3.Componentele capitalului comunicaţional al organizaţiei 21

2.4. Factori de influenţă a imaginii unui magazin 24

2.4.1.Designul exterior 25

2.4.2.Interiorul magazinului şi expunerea 26

CAPITOLUL III

PROCESUL CERCETĂRII IMAGINII MAGAZINULUI

SC ADRIAN COMSERVICE SRL

3.1. Principalele faze ale procesului unei cercetări de marketing 28

3.1.1. Faza preliminară a cercetării 30

3.1.2. Faza de proiectare a cercetării 35

3.2. Procesul de cercetare a imaginii magazinului SC Adrian Comservice SRL 41

3.2.1. Definirea problemei decizionale 41

3.2.2. Stabilirea scopului cercetării 41

3.2.3. Identificarea obiectivelor cercetării 41

3.2.4. Elaborarea ipotezelor cercetării 42

3.2.5. Estimarea prealabilă a valorii informaţiilor obţinute din cercetare 43

3.2.6. Alegerea surselor de informaţii 44

3.2.7. Selectarea modalităţii de culegere şi sistematizare a informaţiilor 44

3.2.8. Elaborarea chestionarului 46

3.2.9. Faza de realizare a cercetării 52

CAPITOLUL IV

PRELUCRAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA INFORMAŢIILOR OBŢINUTE

4.1. Editarea şi tabularea datelor 53

4.2. Analiza şi interpretarea datelor 57

4.2.1. Măsura în care societatea Adrian Comservice SRL este cunoscută 57

4.2.2. Natura imaginii magazinului SC Adrian Comservice SRL 58

4.2.3. Determinarea opiniei persoanelor intervievate cu privire

la raportul calitate – preţ al produselor din magazin 68

4.2.4. Determinarea opiniei persoanelor intervievate cu privire

la modul în care sunt tratate de personalul magazinului 71

4.2.5. Determinarea opiniei persoanelor intervievate cu privire

la curăţenia din unitate 76

4.2.6. Determinarea opiniei persoanelor intervievate cu privire

la diversitatea sortimentală a produselor 80

CAPITOLUL V

CONCLUZII ŞI PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA

IMAGINII MAGAZINULUI SC ADRIAN COMSERVICE SRL 85

BIBLIOGRAFIE 88

ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Cercetarea de marketing reprezintă o activitate formală prin care, cu ajutorul unor concepte, metode şi tehnici de investigare, în mod sistematic se realizează măsurarea, culegerea, analiza şi interpretarea obiectivă a informaţiilor destinate fundamentării deciziilor de marketing.

Integrarea marketingului în ansamblul activităţilor întreprinderii, reprezintă o necesitate primară pentru agenţii economici, în condiţiile evoluţiei economiei şi a mediului de afaceri, marcat de schimbări de ordin tehnologic, social, demografic, de dinamica relaţiilor de piaţă şi de intensitatea concurenţei.

Obiectivul cel mai important al politicii comunicaţionale îl reprezintă constituirea şi consolidarea unei imagini favorabile în rândul publicului ţintă. Imaginea poate fi definită ca fiind ansamblul reprezentărilor obiective (fapte, caracteristici materiale, rezultate) şi subiective (atribute, simboluri) pe care un individ le percepe în legătură cu un produs sau o întreprindere.

Majoritatea specialiştilor consideră că imaginea nu trebuie abordară într-o manieră globală, ci trebuie înţeleasă ca fiind rezultatul combinării unor imagini parţiale ce corespund, fiecare, unei ţinte omogene şi unei realităţi funcţionale a întreprinderii.

Supravieţuirea unei întreprinderi în condiţiile economice actuale presupune adaptarea la modificările mediului aflat într-o continuă schimbare. Astfel, obiectivul principal al firmei trebuie să fie satisfacerea clienţilor. În realizarea acestui obiectiv, cel mai important rol îl joacă cunoaşterea necesităţilor, preferinţelor şi aşteptărilor acestora. Am considerat că cercetarea de marketing este absolut necesară în activitatea economică, acesta fiind şi motivul principal care m-a determinat să aleg tema de faţă.

În prima parte a acestei lucrări am prezentat unitatea Adrian Comservice SRL şi structura organizatorică a acesteia. Am încercat apoi să evidenţiez principalele aspecte legate de evoluţia întreprinderii şi activitatea de marketing.

Pentru a face trecerea la problema de fond a lucrării (Cercetarea imaginii magazinului Adrian Comservice SRL) în capitolul II am considerat utilă prezentarea unor aspecte teoretice legate de rolul principal pe care îl joacă imaginea în dezvoltarea economică a unităţii. Am prezentat astfel conceptul de imagine a unui magazin, componentele acesteia şi factorii care o influenţează.

În capitolul III al lucrării am prezentat procesul unei cercetări de marketing, particularizându-l pentru cercetarea imaginii magazinului Adrian Comservice SRL. După definirea problemei decizionale şi identificarea scopului cercetării, am elaborat obiectivele pe care le-am urmărit, emiţând ipotezele aferente. Am încheiat cu elaborarea propriu – zisă a chestionarului, instrumentul folosit la realizarea cercetării de faţă.

După aplicarea chestionarului pe un eşantion de 166 de persoane, în capitolul IV am sintetizat informaţiile obţinute. A urmat apoi analiza şi interpretarea acestora, în funcţie de obiectivele urmărite, verificând ipotezele emise anterior. Această analiză m-a ajutat să identific măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea imaginii magazinului în rândul clienţilor şi eficientizarea activităţii firmei.

În încheiere am prezentat concluzii personale şi propuneri privind problemele dezbătute pe parcursul întregii lucrări.

Preview document

Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 1
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 2
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 3
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 4
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 5
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 6
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 7
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 8
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 9
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 10
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 11
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 12
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 13
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 14
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 15
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 16
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 17
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 18
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 19
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 20
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 21
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 22
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 23
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 24
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 25
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 26
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 27
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 28
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 29
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 30
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 31
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 32
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 33
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 34
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 35
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 36
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 37
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 38
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 39
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 40
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 41
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 42
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 43
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 44
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 45
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 46
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 47
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 48
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 49
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 50
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 51
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 52
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 53
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 54
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 55
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 56
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 57
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 58
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 59
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 60
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 61
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 62
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 63
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 64
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 65
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 66
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 67
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 68
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 69
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 70
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 71
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 72
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 73
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 74
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 75
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 76
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 77
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 78
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 79
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 80
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 81
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 82
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 83
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 84
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 85
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 86
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 87
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 88
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 89
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 90
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 91
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 92
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 93
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 94
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL
  • Anexa 2.doc
  • BIBILOGRAFIE.doc
  • CAPITOLUL I.doc
  • CAPITOLUL II.doc
  • CAPITOLUL III.doc
  • CAPITOLUL IV.doc
  • concluzii.doc
  • CUPRINS.doc
  • introducere.doc
  • organigrama.doc
  • prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza

În prezent, se face referire în mod frecvent la termeni cum ar fi calitate, calitate totală, managementul calității etc. Calitatea s-a constituit...

Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA

INTRODUCERE Actualitatea temei cercetate. Tendinţele economiei contemporane orientează activitatea agenţilor economici spre o dezvoltare atît...

Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo

INTRODUCERE Argument “Comportamentul consumatorului la punctul de lucru” este o temă pe care o găsesc deosebit de utilă atât pentru dezvoltarea...

Cercetare de marketing - Coca Cola Cherry

Capitolul 1 Prezentarea pietei, a firmei si a produsului 1.1 Coca Cola – prezentarea companiei 1.1.1 Profilul companiei Coca Cola Piata...

Magazin Specializat Intersport

Capitolul I : Prezentarea generală a magazinului Istoric În 1968, 10 organizaţii naţionale de succes au congregat, având în minte un singur scop...

Strategii de creare a imaginii

INTRODUCERE În urma lucrǎrii de licenţǎ pe care o susţin am decis sǎ vorbesc despre caracteristicile conceptuale ale imaginii. Conform...

Cercetare de marketing - percepția asupra produselor bio

Faza preliminară a cercetării Una dintre cele mai importante contribuţii ale cercetării de marketing este definirea problemei decizionale pentru...

Studiu Magazin Specializat - Deichmann

Capitolul I. Prezentarea generală a magazinului Grupul Deichmann, originar din Essen, este leader-ul de piaţă din Europa în domeniul comerţului cu...

Ai nevoie de altceva?