Cercetari de Marketing

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Cercetari de Marketing.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 49 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

Argument 4
1. Coordonatele generale ale cercetării de marketing 7
2. Tipologia cercetărilor de marketing 9
2.1 Scopul funcţional al cercetării 9
2.1.1 Cercetarea exploratorie 9
2.1.2 Cercetarea instrumentală 9
2.1.4 Cercetarea cauzală 10
2.2 Tipul informaţiilor generate 10
3. Cronologia etapelor cercetării de marketing (Procesul cercetării de marketing) 12
3.1 Definirea problemei 13
3.2 Stabilirea obiectivelor cercetării 13
3.3 Scopul şi obiectivele cercetării 14
3.4 Proiectarea culegerii informaţiilor 15
3.5 Elaborarea planului de analiză a datelor 15
3.6 Culegerea informaţiilor 15
3.7 Prelucrarea datelor 16
3.8 Interpretarea rezultatelor 16
3.9 Prezentarea rezultatelor, a concluziilor şi recomandărilor 17
4. Metode şi tehnici de culegere a informaţiilor în cecetările de marketing 18
4.1 Investigarea surselor statistice 18
4.2 Cercetarea directă 21
4.2.1 Observarea 21
4.2.2 Cercetarea calitativă 23
4.2.2.1 Focus group-ul 23
4.2.2.2 Interviul în profunzime 24
4.2.3 Cercetarea cantitativă 24
4.2.3.1 Stabilirea colectivităţii cercetate şi a persoanelor care vor furniza informaţiile 25
4.2.3.2. Alegerea metodei de administrare a chestionarelor 26
4.2.3.3 Elaborarea chestionarului 29
4.2.3.4 Stabilirea eşantionului 31
4.2.3.5 Stabilirea altor aspecte cu privire la culegerea datelor 32
4.3 Experimentul de marketing 33
4.4 Simularea experimentelor de marketing 35
Studiu de caz 42
Bibliografie 48

Extras din document

ARGUMENT

Am ales tema „Cercetări de marketing” deoarece reprezintă un element important in caracterizarea gradului de dezvoltare a marketingului.Ea se dovedeşte a fi un preţios ajutor pentru decidenţii de maketing, cărora la asigură suportul informaţional necesar în toate etapele procesului decizional.

Am constatat că cercetarea este cu siguranţa cea mai buna metodă de a afla situaţia întreprinderii.

Cercetările de marketing au rolul de a descoperi, a examina si a înţelege fenomene care nu au fost înca identificate, sau anumite elemente pe care individul nu este conştient să le cunoască.

Lucrarea „Cercetări de marketing” este structurată pe cinci capitole:

În primul capitol „Coordonate generale ale cercetării de marketing” am definit cercetările de marketing şi am prezentat avantajele şi dezavantajele efectuării studiilor de piaţă cu forţe proprii.

În al doilea capitol ”Tipologia cercetărilor de marketing”am prezentat criteriile de clasificare a cercetării de marketing si am caracterizat fiecare tip de cercetare.

Capitolul al treilea „Cronologia etapelor cercetărilor de marketing”cuprinde etapele cercetărilor de marketing şi clasificarea în categorii funcţionale şi metodologice.

În al patrulea capitol „Metode şi tehnici de culegere a informaţiilor în cercetarea de marketing”este prezentată din iunvestigarea surselor statistice,metodele de cercetare directă şi stabilirea existenţei unor relaţii între variabilele de marketing.

În ultimul capitol „Scale uzuale în cercetări de marketing”sunt prezentate metodele de scalare a cercetării de marketing.

În final am realizat o parte practică la SC ALTEX SRL prin care am evidenţiat punctele tari si punctele slabe.

CAPITOLUL I.

1. Coordonate generale ale cercetărilor de marketing

Înţelegerea locului cercetărilor de marketing cu activitatea organizaţiei presupune cunoaşterea mai întâi a conţinutului acestora, exprimat de concept şi utilitate, funcţii şi sferă.

Stând la baza oricărei activităţi economice, cerinţele pieţei respectiv a nevoilor de consum a căror satisfacere se urmăreşte, marketingul este de neconceput fără investigarea acestora, fără existenţa unui flux sistematic de informaţii între componentele mediului în care firma activează şi cele ale structurii organizatorice care au nevoie de astfel de informaţii pentru desfăşurarea cu eficienţă a activităţii.

Considerând funcţia premisă a marketingului, investigarea mediului economico – social a cunoscut o dezvoltare deosebită, fiind consacrată în teorie şi practică sub numele de cercetări de marketing. Conţinutul acestora este definit de concept, funcţii şi sferă (aria) de cuprindere.

Mediul economic cuprinde numeroase firme, mari sau mici, aflate în căutarea succesului. La acesta din urma contribuie mai mulţi factori: strategie competitivă, angajaţi implicaţi total în munca lor, sisteme informaţionale corespunzătoare, implementare pe măsură. Ceea ce au comun toate aceste firme este tocmai faptul că întreaga lor activitate este orientată către client şi desfăşoară numeroase activităţi de marketing.

În România, în numeroase cazuri, numai intuitiv multe firme aplică principii de marketing, folosesc tehnici specifice acestuia sau desfăşoară activităţi de marketing.

În viziunea mea firma trebuie să-şi orienteze atenţia spre mediul extern, să se înscrie în structurile mediului economico – social, să-şi sincronizeze activitatea cu dinamismul şi direcţiile evoluţiilor acestui mediu. În această situaţie, nevoia de informaţii este din ce în ce mai acută. Nu întâmplător, informaţiile sunt astăzi considerate ca fiind o componentă a resurselor întreprinderii, alături de resursele umane, financiare şi materiale ale acesteia.

Conceptul care stă la baza activităţii de marketing este acela de nevoie umană. O nevoie umană este conştientizarea unui sentiment de lipsă. Oamenii au multe nevoi: nevoi fiziologice de bază (hrană , îmbrăcăminte, căldură), nevoi sociale, de apartenenţă şi afecţiune şi nevoi personale, de cunoaştere şi de auto – exprimare. Dorinţele reprezintă forma de manifestare a nevoilor umane pe măsura modelării acestora de către cultura şi personalitatea individului. Oamenii au nevoi mai puţine dar dorinţe practic nelimitate.

Poate aceste aspecte reprezintă probleme esenţiale pentru firme, ce trebuie cunoscute la momentul când interferează cu interesele firmei, dar şi ca evoluţie în viitor. Deci nevoia de informaţii a întreprinderii este satisfăcută corespunzător prin realizarea şi verificarea rezultatelor cercetărilor de marketing.

Cercetările de marketing sunt principalul tip de activitate prin care întreprinderea obţine date specifice repetitive necesare sistemului său informaţional de marketing( ). Ele asigură legătura întreprinderii cu piaţa şi un feed – back continuu de informaţii privind reacţiile cererii faţa de eforturile întreprinderii de a satisface, prin produsele şi serviciile ei nevoile consumatorilor. Cercetările de marketing se constituie astfel într-un sistem de comunicaţii de la piaţă la vânzător şi producător.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cercetari de Marketing.doc

Alte informatii

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU”RADAUTI