Conceptul de Strategie Concurențială

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 26381
Mărime: 182.94KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Viorel Stoian

Cuprins

 1. CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE 1
 2. 1.1.Definirea conceptului de concurenţă 1
 3. 1.2. Conceptul de strategie concurenţială 3
 4. 1.2.1. Elaborarea strategiei concurenţiale 4
 5. 1.3. Conceptul de avantaj competitiv 7
 6. 1.4. Identificarea avantajului concurenţial 9
 7. CAPITOLUL II – AVANTAJULUI CONCURENŢIAL 12
 8. 2.1. Avantajul de cost 12
 9. 2.1.2. Factorii ce influenţează costul 13
 10. 2.2. Avantajul diferenţierii 21
 11. 2.2.1. Diferentierea 21
 12. 2.2.2. Lanţul valorii 21
 13. 2.2.3. Costul diferenţierii 23
 14. 2.3. Tehnologii pentru concurenţă 25
 15. 2.3.1. Tehnologia şi avantajul concurenţial 27
 16. 2.4. Poziţia concurenţială a produsului 28
 17. CAPITOLUL III : MEDIUL CONCURENŢIAL ÎN ROMÂNIA 31
 18. 3.1. Legea concurenţei în România 31
 19. 3.1.1. Practici anticoncurenţiale 32
 20. 3.1.2.Concentrarea economică 34
 21. 3.2. Concurenţa neloială 36
 22. 3.3.Autorităţi şi instituţii specializate în domeniul concurenţei 37
 23. 3.3.1. Consiliul Concurenţei 37
 24. 3.3.2.Oficiul Concurenţei 39
 25. CAPITOLUL IV – STUDIU DE CAZ LA S.C SCUDAS S.A PAŞCANI 40
 26. 4.1. Prezentarea firmei 40
 27. 4.2. Diagnosticul poziţiei strategice 42
 28. 4.2.1. Segmentarea strategică 42
 29. 4.3. Analiza concurenţială 46
 30. 4.4. Analiza portofoliului de activităţi al S.C Scudas S.A Pascani 55
 31. 4.4.1. Analiza portofoliului strategic 55
 32. 4.4.2 .Portofoliul strategic al S.C Scudas S.A Pascani 57
 33. 4.5. Strategia de afaceri a firmei 61
 34. 4.6. Avantajul concurenţial al firmei 62
 35. 4.6.1. Avantajul de cost 62
 36. 4.6.2. Strategii de diferentiere 66
 37. 4.6.3. Tehnologia şi avantajul concurenţial 72
 38. CONCLUZII
 39. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE

1.1.Definirea conceptului de concurenţă

Orice întreprindere îşi desfăşoară activitatea într-un mediu determinat, în care întreţine relaţii cvasi-permanente cu piaţa, deoarece ea intervine aici atât in calitate de furnizor, cât şi de beneficiar. Desigur, eficienţa activităţii depinde de modul ei de integrare în relaţiile de piaţă, unde apar o serie de alţi agenţi economici cu care intră în competiţie pentru obţinerea unor condiţii mai bune de producţie, desfacere, efectuare a operaţiunilor băneşti sau a altor activităţi, in scopul obţinerii de cât mai multe avantaje. Deoarece concurenţa este o luptă permanentă, în care primează interesele economice şi care se soldează întotdeauna cu învinşi şi învingători, fiecare întreprindere trebuie să cunoască bine structura şi intensitatea concurenţei, cauzele succesului concurenţilor importanţi, formele în care se manifestă, pentru ca pe această bază să-şi evalueze şansele de supravieţuire, racordându-şi la realitate, obiectivele prioritare şi adoptând cele mai potrivite strategii concurenţiale.

Complexul legăturilor în care intră un agent economic în luptă pentru crearea, menţinerea sau mărirea avantajului său faţă de ceilalţi agenţi economici cu care îşi dispută fie resursele, fie clienţii, fie şi una şi alta, constituie sistemul relaţiilor de concurenţă.

Manifestarea concurenţei este expresia gradului de dezvoltare şi liberalizare economică şi de aceea intensitatea ei este diferită de la o etapă la alta, de la un domeniu la altul, în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă, reflectând în general măsura în care societatea este capabilă să stimuleze creativitatea agenţilor economici, asigurând funcţionalitatea normală a sistemului economic. În acest fel, prin menţinerea concurenţei în limita normală, mecanismul concurenţial îşi dovedeşte raţiunea de a fi, aceea de a servi consumatorul.

Pentru definirea conceptului de concurenţă au fost folosite noţiuni, atât din domeniul economic cât şi cel juridic. Astfel, potrivit unei definiţii mai cuprinzătoare din domeniul juridic,” prin concurenţă se înţelege lupta dusă, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, între firmele capitaliste de producţie, comerciale, bancare etc. în scopul realizării unor profituri cât mai mari, ca urmare a acaparării unor segmente tot mai largi de piaţă şi, în consecinţă, a sporirii volumului de afaceri” .

Întrucât concurenţa se manifestă, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, ea a fost definită şi reglementată de câtre Organizaţia de Cooperare Economică şi de Dezvoltare ( OECD ), organism internaţional ce militează pentru crearea unui climat economic şi de afaceri optim pentru statele membre, astfel: „ concurenţa exprimă situaţia de pe o piaţă în care firme sau vânzători se luptă în mod independent pentru a câştiga clientela cumpărătorilor, în scopul de a atinge un obiectiv economic, de exemplu, profituri, vânzări şi/sau împărţirea pieţei. În acest context, concurenţa este adesea echivalentă cu rivalitatea. Această rivalitate poate să se refere la preţuri, calitate, servicii sau combinaţii ale acestora sau altor factori pe care clienţii îi primesc” .

Competiţia este un mijloc eficient de a elimina profiturile excedentare realizate de către unii agenţi economici, de a aloca resursele pentru anumite utilizări necesare societăţii, de a determina firmele să producă bunuri de calitate la costuri reduse şi în cantităţile dorite de consumatori, de a stimula introducerea inovaţiilor tehnologice. De aceea competiţia trebuie văzută ca un proces dinamic cu efecte benefice asupra economiei în ansamblul său.

De aici rezultă avantajele certe ale concurenţei şi anume:

• repartizarea echilibrată a veniturilor, ceea ce conduce la maximizarea profiturilor agenţilor economici competitivi;

• folosirea eficientă a resurselor;

• oferirea unei game largi de produse şi servicii de calitate superioară;

• promovarea inovaţiei tehnice, ceea ce contribuie la reducerea costurilor pe termen lung

În cadrul teoriei economice, o contribuţie fundamentală la definirea conceptului de concurenţă a avut-o Adam Smith, în lucrarea sa „ Avuţia naţiunilor”, unde concurenţei i se recunoaşte rolul de „mână invizibilă”, care realizează adaptarea cererii şi ofertei şi reglarea într-un mod natural a activităţii economice. Concluzia: „ mâna invizibilă nu este nimic mai mult decât mecanismul automat de echilibrare a pieţei concurenţiale”. Datorită acestui rol, concurenţa maximizează avuţia naţiunilor, conducând la o alocare optimă a forţei de muncă şi a capitalismului în toate domeniile de activitate.

1.2. Conceptul de strategie concurenţială

Legea concurenţei exprimă relaţiile între producători sau cele dintre producători şi consumatori în vederea asigurării unor condiţii cât mai favorabile pentru producerea şi desfacerea bunurilor economice. Acţiunea acesei legi începe odată cu economia de schimb. Ea are caracter obiectiv, îndeplinind funcţia de conexare a producţiei particulare la producţia socială. Atfel, se asigură legatura între acţiunile subiective ale agenţilor economici individuali şi necesităţile obiective, transformându-le pe primele din acţiuni dispersate, izolate, egoiste, chiar contradictorii, în acţiuni sociale necesare în mod obiectiv. Cerinţele şi acţiunea legilor economice se impun prin concurenţa agenţilor economici individuali, ale căror interese sunt afectate în cazul nerespectării legilor obiective.

În primele etape ale dezvoltării economiei de piaţă, acţiunea legii concurenţei nu necesită intervenţia unor forţe extraeconomice, dar în prezent existenţa marilor producători care concentrează poducţia şi a marilor centrale sindicale presupune intervenţia statului în viaţa economică, spre a menţine concurenţa în limite raţionale şi spre a evita mari conflicte de muncă.

Caracteristicile acţiunilor legii concurenţei în etapa actuală:

a. Cuprinderea sub sfera ei de acţiune a unor noi domenii, nu numai a producerii şi defacerii pe piaţă, sau a sferei cercetării ştiinţifice, dar şi a căilor şi mijloacelor de comunicaţie, a managementului.

b. Intensificarea concurenţei în afara spaţiului pieţei interne, în sfera pieţei internaţionale

c. Creşterea ponderii factorilor extraeconomici (corupţia, şantajul,furtul documentaţiei, spionajul, actele de diversiune, sponsorizării) în lupta cu concurenţa.

Tipuri de strategii concurenţiale

În contextul concurenţei o firma poate adopta diverse tactici:

- Strategia efortului concentrat presupune centralizarea eforturilor fie asupra unui anumit produs, fie pe anumite categorii de cumpărători.

- Strategia elitei sau a produselor de excepţie (de tip Mercedes) înseamnă oferta unor produse deosebite prin calitatea lor şi implicit prin deservirea clienţilor.

- Strategia costurilor reduse sau japoneză, constă în strădania de a scoate aceleaşi produse pe piaţă ca şi concureţii, dar la costuri mai scăzute şi implicit preţuri mai mici.

Aceste strategii pot fi utilizate independent una de alta, sau combinate de către firmă, în lupta sa concurenţială. În România, art.5 al Legii nr. 21/1996, completată cu acte normative precum hotăririle guvermanentale din 1998, conţine un „inventar” al practicilor anticincurenţiale supuse regimului de interdicţie şi unor sancţiuni:

a. Fixarea concentrată, în mod direct sau indirect, a preţurilor de vânzare sau cumpărare, a terifelor, rebaturilor, adaosurilor şi a oricăror condiţii comerciale inechitabile.

b. Limitarea sau controlul producţiei, dezvoltării tehnologice sau investiţiilor

c. Împărţirea pieţelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare, pe criteriul teritorial, al volumului de vânzări şi achiziţii sau altor criterii

d. Aplicarea, în privinţa partenerilor comerciali, a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, privocând – în acest fel – unora dintre ei un dezavantaj în poziţia concurenţială

e. Condiţionarea încheierii unor contracte de acceptare de către parteneri a unor clauze stipulând prestaţii suplimentare care, nici prin natura lor şi nici conform uzanţelor comerciale, nu au legătură cu aceste contracte

Preview document

Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 1
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 2
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 3
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 4
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 5
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 6
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 7
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 8
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 9
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 10
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 11
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 12
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 13
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 14
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 15
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 16
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 17
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 18
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 19
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 20
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 21
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 22
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 23
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 24
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 25
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 26
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 27
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 28
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 29
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 30
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 31
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 32
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 33
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 34
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 35
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 36
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 37
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 38
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 39
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 40
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 41
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 42
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 43
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 44
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 45
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 46
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 47
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 48
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 49
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 50
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 51
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 52
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 53
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 54
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 55
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 56
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 57
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 58
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 59
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 60
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 61
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 62
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 63
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 64
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 65
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 66
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 67
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 68
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 69
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 70
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 71
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 72
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 73
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 74
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 75
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 76
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 77
Conceptul de Strategie Concurențială - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Conceptul de Strategie Concurentiala.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetarea mediului concurențial al companiei Cosmote România SA

INTRODUCERE Telefonia mobilă a apărut în România pentru prima dată în anul 1997 când s-au lansat serviciile GSM prin Connex şi Orange denumit...

Mixul de marketing - marketing strategii concurențiale

INTRODUCERE Încălcarea regulilor unei concurenţe loiale, licite, reprezintă de mai multe ori o ,,tentaţie” pentru agenţii economici dornici să...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Mediul de marketing al firmei SC Favior & Vidra SA Orăștie

Capacitatea pietei poate fi exprimata prin intermediul dimensiunilor ofertei, ale cererii on ale tranzactiilor de piata ( vânzarilor). La aceste...

Te-ar putea interesa și

Strategii în Promovarea unui Produs

Introducere Pentru a avea succesul dorit pe piaţă, înainte de lansarea unui produs, trebuie să analizezi piaţa actuală, săobservi care sunt...

Rolul concurenței în economia de piață

INTRODUCERE Succesul organizaţiilor contemporane, indiferent de natura şi mărimea lor, îşi are sorginta în calitatea strategiilor pe care le...

Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina

CAPITOLUL I:PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII I.1-Scurt istoric al firmei EDILCONST S.A. Cîmpina DATE GENERALE Societatea comerciala...

Sistemul calității

1. INTRODUCERE Investigarea realitatii economice necesita un demers specific care integreaza viziunea clasica bazata pe cunoasterea relatiilor de...

Proiect de practică - agenția de turism SC Bibi Touring SRL

CAP 1. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII DATE DE IDENTIFICARE A FIRMEI. Numele firmei : SC BIBI TOURING S.R.L. Forma juridica de...

Strategia Asimilării de Produse și Tehnologii Noi

Introducere Dezvoltarea spectacutoasă, din ultimele decenii, a teoriei şi practicii marketingului a fost determinată de dinamica mediului...

Strategii de Marketing în Mediul Concurențial

Capitolul I Coordonatele mediului concurential în economia de piata 1.1. Concurenta – obiect si continut O trasatura de baza a economiei de...

Practică agenția de turism SC Ena Touring SRL

CAP 1. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII Nume societate - S.C. Ena Touring S.R.L. Director Agentie - Elena Cojocaru C.U.I. - 18362372 Nr....

Ai nevoie de altceva?