Concurenta Neloiala - Exemple Celebre

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 31561
Mărime: 116.83KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. Cazul: Volkswagen AG/Commission, soluţie dată de TPI, 3 decembrie 2003 5

2. Cazul: AUDI AG/ Oficiul de armonizare a pieţei interne, 3 decembrie 2003 6

3. Cazul: Enirisorse SpA/ ministerul Finaţelor, Italia, recurs prealabil, 27 noiembrie 2003 7

4. Cazul: Shield mark BV / Joost Kist h.o.d.n. MEMEx, 27 noiembrie 2003, recurs prealabil 9

5. Cazul: Comisia Europeană c. Regatul Spaniei, 25 noiembrie 2003, recurs în neîndeplinirea obligaţiilor 10

6. Cazul: Ministerul Economiei Finanţelor şi Industriei din Franţa c. GEMO S.A., 20 noiembrie 2003 11

7. Cazul: Budjovicky Budvar/Rudolf Ammersin GmbH, recurs prealabi, 18 noiembrie 2003 12

8. Cazul: Christine Morgenbesser c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, Italia – recurs prealabil, 13 noiembrie 2003 14

9. Cazul: Bodil Lindqvist c. Datainspektion, Suedia, recurs prealabil, 6 noiembrie 2003 15

10. Cazul: Oficiul de armonizare a pieţei interne (mărci, desene şi modele) c. Wm. Wrigley Jr. Company, 23 octombrie 2003 16

11. Cazul: Adidas – Salomon AG e.a. / Fitnessworld Trading Ltd. – 23 octombrie 2003 17

12. Cazul: Van den Bergh Foods Ltd. / Comisia, 23.10.2003 ( Tribunalul de primă instanţă) 18

13. Cazul: Eran Abatay e.a. / Oficiul pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Republica Federală Germania – 21 0ctombrie 2003 19

14. Cazul: Politierechtbank te Mechlen – Belgia c. Hans van Lent, 2 octombrie 2003 20

15. Cazul: Arbed e.a. şi Poutrelles e.a. / Comisia Europeană, 2 octombrie 2003 (recurs asupra unei decizii a Tribunalului de primă instanţă) 21

16. Cazul: Gerhard Kobler c. Austria, recurs prealabil, 30 septembrie 2003 21

17. Cazul: Margarethe Ospelt şi Schlossle Weissenberg Familienstiftung c. Verwaltungsgerichtshof, Austria, 23 septembrie 2003 (recurs prealabil) 23

18. Cazul: Secretarul de Stat din cadrul Ministerului de Interne, Marea Britanie c. Hacene Akrich, 23 sept. 2003 24

19. Cazul: Bosal Holding BV / Staatssecretaris van Financiën – 18 septembrie 2003 25

20. Cazul: Isabel Burbaud c.Ministerul Muncii si Solidaritatii, Franţa, 9 septembrie 2003 26

21. Cazul: Landeshauptstadt Kiel / c. Norbert Jaeger, Germania, 9 septembrie 2003 27

22. Cazul: Monsanto Italia S.p.A. e.a./ Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Italia – 9 septembrie 2003 28

23. Cazul: Altmark Trans GmbH, Regierungsprasidium Magdeburg, Germania/ Nahverkehrsgesellshaft Altmark GmbH, recurs prealabil, 24 iulie 2003 29

24. Cazul: Comisia c. Olandei, 10 iulie 2003, recurs în neîndeplinirea obligaţiilor 31

25. Cazul: Forsakringsaktibolaget Skandia &Ola Ramstedt / Riksskatteverket, 26 iunie 2003 32

26. Cazul: De Danske Bilimportorer c. Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen , 17 iunie 2003 34

27. Cazul: Comisia c. Spania şi Comisia c. Regatul Unit, 13 mai 2003 35

28. Cazul: Muller, Faure/Onderlinge Waarborgmaatschappij et Van Riet/Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen, 13 mai 2003, recurs prealabil 36

29. Cazul: Alexander Dory c. Republica Federală Germania, recurs prealabil, 11 martie 2003 38

30. Cazul: Huseyn Gozutok şi Klaus Bruge (cazuri conexate), recurs prealabil, 11 februarie 2003 39

31. Cazul: Comisia contra Spaniei şi Italiei, recurs în nerespectarea obligaţiilor, 16 ianuarie 2003 41

32. Cazul: Philip Morris International e.a. c. Comisia Europeană, 15 ianuarie 2003 42

33. Cazul: Rolex SA e.a. c. Austria, recurs prealabil, 7 ianuarie 2004 43

34. Cazul: Comisia Comunităţilor Europene c. Italia, 9 decembrie 2003 44

35. Cazul: Comisia Europeană c. Republica Franceză, recurs în neîndeplinirea obligaţiilor, 10 aprilie 2003 46

36. Cazul: K.B. c. Agenţia Naţională pentru Serviciile de Sănătate şi Secretarul de Stat pentru Sănătate, Marea Britanie, recurs prealabil, 7 ianuarie 2004 47

37. Cazul: Deutscher Apothekerverband EV, Germania c. 0800 DocMorris NV şi Jacques Waterval, Olanda, recurs prealabil, 11 decembrie 2003 49

38. Cazul: Abdirisak Aden e.a. / Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană 51

39. Cazul: Bruno Schnitzer c. Germania, recurs prealabil, 11 decembrie 2003 52

40. Cazul: Comisia Europeană c. Italia, 16 ianuarie 2003 54

41. Cazul: Federaţia Naţională a Întreprinderilor producătoare de instrumentar ştiinţific, medical şi tehnic (FENIN), Spania c. Comisia Europeană, 4 martie 2003 55

42. Cazul: Osterreichischer Rundfunk şi alţii (cazuri conexe) c. Curtea de Conturi, Austria, recurs prealabil, 20 mai 2003 56

43. Cazul: British Airways plc. c. Comisia Europeană, 17 decembrie 2003, decizie a Tribunalului de Primă Instanţă) 58

44. Cazul: Danemarca c. Comisia Europeană, 20 martie 2003 59

45. Cazul: Sante Pasquini c. Institutul Naţional de Protecţie Socială (Italia), recurs prealabil, 19 iunie 2003 60

Extras din document

1. Cazul: Volkswagen AG/Commission, soluţie dată de TPI, 3 decembrie 2003

Situaţia de fapt

Firma producătoare de automobile Volkswagen a interzis concesionarilor săi din Germania practicarea unor reduceri la vânzarea noului model Passat, recomandând un preţ unic de vânzare. Comisia a considerat că această practică încalcă principiile liberei concurenţe prevăzute de tratat şi a aplicat o amendă societăţii Volkswagen în valoare de 30,96 milioane de euro.

Volkswagen a atacat decizia Comisiei în faţa Tribunalului de primă instanţă, motivând că nu s-au încălcat principiile comunitare în materia liberei concurenţe, din moment ce iniţiativele de plafonare a preţului de vânzare al noului model Passat aveau caracter unilateral, neexistând un acord între constructor şi concesionari în acest scop.

Dreptul aplicabil

Articolul 81, al.1 TCE, referitor la înţelegerile între întreprinderi:

„Sunt incompatibile cu piaţa comună şi sunt interzise orice înţelegeri între întreprinderi, orice decizie a grupurilor de întreprinderi, precum şi orice practici concertate între întreprinderi, susceptibile să afecteze comerţul între statele membre şi care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau distorsionarea concurenţei în interiorul pieţei interne, şi în special cele care constau în:

a) fixarea directă sau indirectă a preţurilor de cumpărare sau de vânzare sau a altor condiţii ale tranzacţiilor comerciale;(…)”

Soluţia şi principiile degajate de CJCE

TPI a anulat decizia Comisiei de aplicare a unei amenzi societăţii Volkswagen, argumentând că nu fusese dovedită în speţă existenţa unui acord de voinţă între constructorul de automobile şi concesionarii săi din Germania, în vederea impunerii unui anumit preţ de vânzare, fiind vorba doar un act unilateral al societăţii Volkswagen. Astfel, Comisia nu a făcut dovada acceptării efective de către concesionari o preţului recomandat de constructor.

Pentru a exista o limitare a liberei concurenţe sancţionată de articolul 81 TCE este necesară constatarea unei înţelegeri între cele două întreprinderi, adică realizarea unei acord de voinţă între cele două părţi, şi nu o simplă decizie unilaterală a unei întreprinderi.

Se respinge astfel argumentarea Comisiei potrivit căreia acordul de voinţă dintre constructor şi concesionar, în vederea impunerii unui anumit preţ de vânzare rezultă din însuşi contractul de concesiune între aceste părţi, deoarece prin încheierea acestui contract concesionarul ar accepta în mod implicit condiţiile care pot fi impuse ulterior de concedent, chiar dacă acestea nu sunt conforme dispoziţiilor comunitare.

Tribunalul consideră că simpla semnare a unui contract de concesiune nu poate fi interpretată drept o acceptare tacită, în avans, a unor iniţiative ulteriore ale concedentului, susceptibile să contravină principiilor comunitare privind libera concurenţă în cadrul pieţei interne.

În vederea aplicării articolului 81, al.1 TCE, Comisia trebuie să facă dovada alinierii poziţiei concesionarului la iniţiativa anticoncurenţailă a concedentului, adică realizarea unei “înţelegeri” între cele două părţi.

Notă: Împotriva deciziei TPI se poate introduce în termen de două luni de la notificare, un recurs limitat la elemente de drept.

Evaluare

Art. 5 din Legea 21/1996 modificat prin OUG 121/2003 prevede:

„Sunt interzise orice înţelegeri exprese sau tacite între agenţii economici sau asociaţii de agenţi economici, orice decizii de asociere sau practici concertate între aceştia, care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care urmăresc:

a) fixarea concertată, în mod direct sau indirect, a preţurilor de vânzare sau de cumpărare, a tarifelor, rabaturilor, adaosurilor, precum şi a oricăror alte condiţii comerciale inechitabile; (…)”

Acest articol va trebui interpretat în lumina precizărilor făcute de Curte în această speţă.

2. Cazul: AUDI AG/ Oficiul de armonizare a pieţei interne, 3 decembrie 2003

Situaţia de fapt

În 1996 AUDI a cerut Oficiului de Armonizare a Pieţei Interne (OAPI)să înregistreze semnul „TDI” ca marcă comunitară.

Abrevierea „TDI” are semnificaţia: „Turbo Diesel Injection” sau „Turbo Direct Injection”. În consecinţă OAPI a respins cererea pe motivul că acest însemn nu are caracter distinctiv.

AUDI a introdus recurs în faţa Camerei de Recurs OAPI, care a respins la rândul său cererea pe motivul că are un caracter descriptiv.

În mai 2002, AUDI a sesizat Tribunalul de Primă Instanţă pentru anularea acestei decizii.

Dreptul aplicabil

Regulamentul Consiliului 40/94 privind marca comunitară

Soluţia şi principiile degajate de CJCE

Tribunalul de Primă Instanţă reaminteşte că semnele şi indicaţiile care pot servi la desemnarea caracteristicilor unui produs sau serviciu pot fi folosite de orice utilizator şi nu pot face obiectul înregistrării.

În ceea ce priveşte cererea făcută de AUDI, Tribunalul constată că, din punct de vedere al publicului larg, există un raport suficient de direct şi concret între însemnul verbal „TDI” şi caracteristicile esenţiale ale categoriilor de produse sau servicii vizate în cererea de înregistrare a mărcii.

Tribunalul remarcă faptul că o combinaţie de litere este utilizată în mod curent în industria automobilelor şi deci, semnul”TDI” nu e neobişnuit ca structură, iar faptul că „TDI” poate avea două semnificaţii nu este relevant.

Un asemenea semn poate fi înregistrat ca marcă dacă a căpătat un caracter distinctiv prin utilizarea în întreaga Comunitate. AUDI nu a adus nici un element de probă care să poată duce la concluzia că semnul”TDI” a primit un asemenea caracter distinctiv în alte state membre decât în Germania.

În ceea ce priveşte noile elemente aduse de AUDI pentru a demonstra caracterul distinctiv, Tribunalul relevă faptul că anularea sau reformularea unei decizii a Camerei de Recurs a OAPI nu este posibilă decât în cazul în care se pune în discuţie o eroare de fond sau de formă. Astfel, recursul în faţa Tribunalului nu vizează decât controlarea legalităţii deciziei Camerei de Recurs a OAPI şi nu redeschiderea cazului.

În conformitate cu Regulamentul CE 40/94 deciziile OAPI trebuie să fie motivate. În consecinţă Camera de Recurs era obligată să expună motivele pentru care elementele de probă produse de AUDI nu i-au permis să concluzioneze că marca cerută dobândise un caracter distinctiv rezultând din utilizare.

Totuşi, lipsa motivării nu este suficientă pentru a hotărî anularea deciziei Camerei, de vreme ce o nouă decizie a OAPI va ajunge la acelaşi rezultat. ca şi în prima decizie.

Evaluare

Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice prevede în art.5, lit.b că nu pot fi înregistrate ca mărci „mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv”.

În capitolul XIII privind apărarea drepturilor asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice, în art.80 şi art. 81 se prevede că:

- „ Deciziile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci privind înregistrarea mărcilor pot fi contestate la acest oficiu de către solicitantul înregistrării mărcii sau, după caz, de către titularul mărcii, în termen de 3 luni de la comunicare, cu plata taxei legale”;

- „Hotărârea comisiei de reexaminare, motivată, se comunică părţilor, în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. În termen de 15 zile de la comunicare, deciziile Tribunalului Municipiului Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti”.

După cum se observă, prevederile legislaţiei române sunt asemănătoare cu prevederile Regulamentulului Consiliului 40/94 privind marca comunitara. De altfel în documentul de poziţie privind capitolul 5 „dreptul societăţilor comerciale” este menţionată preluarea dispoziţiilor acestui regulament în legislaţia internă în domeniul proprietăţii industriale.

Preview document

Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 1
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 2
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 3
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 4
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 5
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 6
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 7
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 8
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 9
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 10
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 11
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 12
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 13
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 14
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 15
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 16
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 17
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 18
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 19
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 20
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 21
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 22
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 23
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 24
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 25
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 26
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 27
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 28
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 29
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 30
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 31
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 32
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 33
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 34
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 35
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 36
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 37
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 38
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 39
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 40
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 41
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 42
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 43
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 44
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 45
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 46
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 47
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 48
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 49
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 50
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 51
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 52
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 53
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 54
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 55
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 56
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 57
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 58
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 59
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 60
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 61
Concurenta Neloiala - Exemple Celebre - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Concurenta Neloiala - Exemple Celebre.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Analiza SWOT SC Sevenstar SRL

CAPITOLUL 1 STRATEGIA ŞI POLITICA ORGANIZAŢIEI 1.1. MANAGEMENTUL ÎN ROMÂNIA Începuturile culturii manageriale în România, se regăsesc în...

Politica de Protectie a Consumatorului

Introducere Protectia consumatorilor se inscrie in cadrul politicilor sociale promovate de catre orice stat. Totodata, ea trebuie, datorita...

Ai nevoie de altceva?