Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 5 fișiere: doc, ppt
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 19307
Mărime: 1.31MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Cap. 1 COMPETITIVITATEA INTERNAŢIONALĂ

1.1. Aspecte conceptuale privind competitivitatea la nivel internaţional 6

1.1.1 Competitivitatea privită din punct de vedere al statului 7

1.1.2. Competitivitatea privită din punct de vedere al firmelor şi produselor acestora 8

1.1.3. Creşterea competitivităţii internaţionale din perspectivă românească 12

1.2. Internaţionalizarea firmei ca sursă de competitivitate 13

1.2.1 Tendinţe în mediul internaţional de afaceri 13

1.2.2. Mecanismul internaţionalizării firmei 13

BIBLIOGRAFIE Cap.1 16

Cap. 2 PREZENTARE SC CHIMCOMPLEX S.A. BORZEŞTI 1

2.1. Perioadele de evoluţie ce au dus la constituirea Combinatul Chimic Borzeşti ca unitate independentă cu personalitate juridică proprie 17

2.2 Varietatea produselor realizate de către S.C. Chimcomplex SA Borzeşti 18

2.2.1 Domeniile de utilizare ale produselor 18

2.2.2 Structurarea vânzărilor pe grupe de produse, realizată pentru o mai bună înţelegere a activităţii Societăţii Comerciale SC Chimcomplex S.A Borzeşti 20

2.3 Segmentare pieţei, în scopul identificării segmentului de consumatori care necesită produse sau mixuri de marketing diferite 21

2.4 Analiza mediului extern care influenteaza in mod direct activitatea firmei 22

2.5 Organigrama firmei 25

BLIOGRAFIE Cap.2 28

Cap. 3 CREŞTEREA COMPETITIVITÃŢII LA EXPORT A PRODUSELOR CHIMCOMPLEX S.A. BORZEŞTI

3.1 Evoluţia costurilor şi încasărilor Chimcomplex S.A. în perioada 2007/2008 30

3.2 Analiza competitivităţii produselor din punct de vedere al costurilor 32

3.2.1 Produsele clorosodice 32

3.2.2 Cloruri anorganice 34

3.2.3 Solvenţi organici 35

3.2.4 Alchilamine 36

3.2.5 Intermediari pentru sinteze 36

3.2.6 Gaze 37

3.3 Ciclul de viaţă al produselor 37

3.4 Matricea BCG 39

3.5 Analiza balanţei import – export 40

3.6 Piaţa şi componentele acesteia 41

3.6.1 Concurenţa 41

3.6.2 Ameninţarea din partea noilor sosiţi 44

3.6.3 Cota de piaţă 45

3.6.4 Clienti 46

3.7. Analiza SWOT 48

3.8 Obiective strategice de marketing 54

3.9.1 Consideraţii generale 55

3.9.2 Direcţii strategice 57

3.10 Strategiile de marketing 57

3.10.1 Strategia de piaţă 60

3.10.2 Strategia de produs 63

3.10.3 Strategia de preţ 63

3.10.4 Strategia de distribuţie 64

3.10.5 Strategia de promovare 65

3.11 Planuri de acţiune componente ale strategiei de marketing 65

3.11.1. Planul privind produsele 65

3.11.2 Planul privind preţurile 66

3.11.3 Planul privind distribuţia 66

3.11.4 Planul privind promovarea imaginii firmei şi a produselor 67

3.11.5 Alte acţiuni specifice care vor contribui la îmbunătăţirea imaginii firmei 67

BIBLIOGRAFIE Cap.3 68

Cap.4 Concluzii si propuneri

4. Concluzii şi propuneri 67

Extras din document

Cap. 1 COMPETITIVITATEA INTERNAŢIONALĂ

1.1. Aspecte conceptuale privind competitivitatea la nivel internaţional

Competitivitatea se referă la capacitatea unei firme, sector de activitate sau ţară de a vinde şi a furniza bunuri sau servicii pe o piaţă dată .

La început economiştii s-au străduit să-şi explice factorii care asigură competitivitatea unei naţiuni, definită prin abilitatea firmelor din cadrul unei economii naţionale de a concura pe piaţa internaţională.

Astfel au apărut o varietate de atitudini conceptuale legate de gradul de competitivitate al ţărilor, ce se reflectă în competitivitatea firmelor, sau mai profund spus, în calitatea produselor şi serviciilor oferite de acestea.

Principalele teorii referitoare la competitivitatea internaţională şi la determinanţii acesteia, au fost cristalizate de către personalităţi ce şi-au lăsat amprenta în economie :

v Ricardo - o încercare timpurie de a înţelege cum se concurează naţiunile (teoria asupra avantajului competitiv - fiecare ţară are un avantaj dat de tehnologia de fabricaţie pentru cel puţin o marfă. Aşadar competitivitatea naţională depinde în mod direct de tehnologie, crescând direct proporţional cu gradul de dezvolatre al acesteia;

v Heckscher şi Ohlin (anii 20) - structura comerţului mondial depinde de înzestrarea cu factori de producţie, prin urmare, competitivitatea naţională se află în legătură directă cu disponibilitatea factorilor de producţie;

v Marx şi Engels - mediul socio-economic al unei naţiuni este esenţial pentru dezvoltarea competitivităţii sale economice;

În sec. al XX-lea contribuţiile cele mai importante la clarificarea conceptului de competitivitate au aparţinut lui Schumpeter şi Porter.

v Schumpeter pune accentul pe spiritul întreprinzătorului, ca motor al dezvoltării. Pe de o parte inovaţia deţine monopolul pe piaţă pentru o perioadă de timp, iar pe de alta contribuie la dezvoltarea companiei;

v Porter (1990) - abordarea "diamantului" - ilustrează relaţia sistematică dintre factorii competitivităţii (4 arii - condiţiile factorilor, condiţiile cererii, contextul strategiei firmei şi concurenţei, industriile înrudite).

Dupa cum putem deduce din aceste teorii, există o varietate de determinanţi ai competitivităţii internaţionale.

Competitivitatea a devenit una dintre preocupările centrale ale guvernelor şi firmelor din aproape orice ţară. Motivele pentru care unele state, regiuni sau companii se poziţionează mai favorabil decât altele în competiţia internaţională sunt subiecte importante de studiu şi analiză pentru economişti. În literatura de specialitate, competitivitatea este privită fie la nivel de firmă, fie la nivel de economie naţională.

1.1.1 Competitivitatea privită din punct de vedere al statului

Deşi conceptul de competitivitate nu are în vedere strict poziţionarea unei ţări în comerţul internaţional, el s-a dezvoltat în special în legătură cu această activitate. Fenomenul nu este dificil de înţeles dacă se are în vedere faptul că pentru unii autori competitivitatea se reduce la capacitatea unei ţări de a-şi impune propriile produse pe piaţa mondială. Astfel, R. Carbaugh definea competitivitatea internaţională drept “capacitatea unei ţări, în condiţiile pieţei libere şi ale unei concurenţe corecte, de a concepe, produce şi comercializă bunuri şi servicii fie de o calitate superioară, fie la un preţ inferior faţă de produsele şi serviciile oferite de alte ţări.” În prezent calitatea bunurilor comercializate are un rol aproape vital în competitivitatea unei economii, însă în ceea ce priveşte preţul, trebuie făcută precizarea că nivelul cât mai scăzut al acestuia nu mai reprezintă întotdeauna un factor important al competitivităţii unei ţări.

Dimpotrivă, în prezent, economiile cele mai competitive sunt cele ale căror produse se situează în sectorul tehnologiilor de vârf, unde predomină inovaţia şi preţurile ridicate. Capacitatea unei ţări de a obţine preţuri mari la produsele comercializate pe piaţa externă reprezintă un obiectiv mai important şi o dovadă mai puternică a competitivităţii sale, decât vânzarea la preţuri scăzute.

Preview document

Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 1
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 2
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 3
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 4
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 5
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 6
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 7
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 8
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 9
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 10
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 11
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 12
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 13
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 14
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 15
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 16
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 17
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 18
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 19
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 20
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 21
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 22
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 23
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 24
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 25
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 26
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 27
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 28
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 29
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 30
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 31
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 32
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 33
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 34
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 35
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 36
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 37
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 38
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 39
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 40
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 41
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 42
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 43
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 44
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 45
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 46
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 47
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 48
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 49
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 50
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 51
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 52
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 53
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 54
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 55
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 56
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 57
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 58
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 59
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 60
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 61
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 62
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 63
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 64
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 65
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 66
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 67
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 68
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 69
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 70
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 71
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 72
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 73
Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • bibliografie totala.doc
  • Cresterea Competitivitatii Productiei la Export. Studiu de Caz - SC Chimcomplex Borzesti SA.doc
  • Cresterea Competitivitatii Productiei la Export. Studiu de Caz - SC Chimcomplex Borzesti SA.ppt
  • cuprins.doc
  • prima pag.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza SWOT - firmă transporturi

\INTRODUCERE România, în calitate de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene de la 1 Ianuarie 2007, are nevoie de o politică a sectorului...

Mediul activității financiare interne și externe

Cuvinte cheie :conducerea strategică ; factorii endogeni, factorii exogeni, Capitolul I STRATEGIA DE PIAŢĂ 1.1 CONŢINUTUL ŞI LOCUL STRATEGIEI DE...

Strategia de piață la SC Chimcomplex SA Borzești

Capitolul I. MEDIUL ACTIVITĂŢII INTERNE ŞI EXTERNE Evaluarea posturilor cuprinse în situaţia financiară, anuală prezentată la TIC SERV COM SRL şi...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Ai nevoie de altceva?