Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 30687
Mărime: 4.47MB (arhivat)
Publicat de: Filip Petrea
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: SPATARU
Lucrarea de faţă se vrea o pledoarie privind importanţa dezvoltării durabile, ce are efecte majore la nivel macro şi microeconomic, şi modul în care se pot planifica, organiza şi controla elementele strategice necesare dezvoltării durabile, un semn de exclamare cu privire la necesitatea de a lua în considerare nu doar efectele pe termen scurt a acţiunilor noastre, ci efectele pe termen mediu şi lung.

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. DEZVOLTAREA DURABILĂ 4
 2. 1.1. Scurt istoric al dezvoltării durabile 4
 3. 1.2. Concepte privind dezvoltarea durabilă 9
 4. 1.3. Dezvoltarea durabilă la nivel macro şi micro economic 17
 5. CAPITOLUL 2. DEZVOLTAREA DURABILĂ –PRIORITATE A UNIUNII EUROPENE 23
 6. 2.1. Programele de Acţiune în domeniul mediului înconjurător şi politica integrată a produsului 23
 7. 2.1.1. Cel de al 5-lea Program de Acţiune:
 8. Către Dezvoltarea Durabilă 25
 9. 2.1.2. Cel de al 6-lea Program de Acţiune:
 10. Alegerea noastră, viitorul nostru 28
 11. 2.1.3. Politica Integrată a Produsului 36
 12. 2.2. Principalele domenii de impact asupra protecţiei mediului 39
 13. CAPITOLUL 3. DEZVOLTARE INDUSTRIALĂ DURABILĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE, SOCIALE ŞI AL PROTECŢIEI MEDIULUI 43
 14. 3.1. Oportunitatea abordării dezvoltării industriale durabile în România 43
 15. 3.2. Relaţia resurselor naturale-dezvoltare industrială durabilă 45
 16. 3.3. Rolul industriilor în progresul social 50
 17. 3.4. Analiza situaţiei forţei de muncă din industrie 63
 18. 3.5. Situaţia protecţiei mediului în România şi poluarea produsă de industrie 68
 19. CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN ZONA RUCĂR – BRAN (JUDEŢUL ARGEŞ) 74
 20. CONCLUZII 108
 21. BIBLIOGRAFIE 115

Extras din proiect

1.1. Scurt istoric al dezvoltării durabile

În anii 60, un prim semn de exclamare apare odată cu apariţia unor cărţi precum “Primăvara liniştită” (“Silent Spring”) a autorului Rachel Carson (1962), care descrie o catastrofă ecologică imaginară Raportul „Limitele pentru creştere” (“Limits to Growth”) publicat de către Clubul Romei în 1972 a prezis că dacă dezvoltarea economică continuă în acelaşi ritm ca până atunci, omenirea va folosi toate resursele negenerabile până în 2072 şi cel mai

probabil rezultat fiind ”un declin brusc şi necontrolabil al capacităţii populaţiei şi capacităţii industriale”.

În anii 70 apar primele organizaţii non guvernamentale ecologice puternice ca Prietenii Pământului (1971) şi Greenpeace (1971).

În 1972, la Stockholm are loc Conferinţa Naţiunilor Unite, în care cele 113 naţiuni prezente işi manifestă îngrijorarea cu privire la modul în care activitatea umană influenţează mediul. Sunt subliniate problemele poluării, distrugerii resurselor, deteriorării mediului, pericolul dispariţiilor unor specii şi nevoia de a creşte nivelul de trai al oamenilor, şi se accepta legătura indisolubilă între calitatea vieţii şi calitatea mediului pentru generaţiile actuale şi viitoare.

Una dintre cele mai autorizate voci, japonezul Saburo Okita, afirmă: “Mediul înconjutător este factorul de bază pentru continuarea supravieţuirii omului, iar prosperitatea omenirii pe termen lung este de neconceput dacă nu

suntem în stare să asigurăm generaţiilor viitoare posobilitateade a se bucura

din plin de binefacerile naturii. În acelaşi timp însă, dezvoltarea este necesară pentru a putea soluţiona problema sărăciei din ţările în curs de dezvoltare şi de a da posibilitatea oamenilor de pretutindeni să trăiască în mod civilizat într-un mediu ambient propice. Deci, protecţia mediului şi dezvoltarea economică trebuie să constituie preocupări contemporane”.

În 1986, Natiunile Unite înfiinţează Comisia mondială de mediu şi dezvoltare, având ca scop studierea dinamicii deteriorării mediului şi oferirea de soluţii cu privire la viabilitatea pe termen lung a societăţii umane. Comisia a fost prezidată de Gro Harlem Brundtland, Primul Ministru al Norvegiei, la acea dată. Raportul comisiei Brundtland, “Viitorul nostru comun” (our common future), a devenit un document de referinţă, primul ce a folosit termenul de dezvoltare globală (“sustainable development”). El atrage atenţia că, adesea, creşterea economică duce la o deteriorare, nu o imbunătăţire a calităţii vieţii oamenilor, şi de aceea consideră că a devenit impetuos necesară “o formă de dezvoltare durabilă care să îndeplinească nevoile prezente fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile nevoi”.

Comisia a subliniat existenţa a două probleme majore:

- dezvoltarea nu înseamnă doar profituri mai mari şi standarde mai înalte de trai pentru un mic procent din populaţie, ci creşterea nivelului de trai al tuturor;

- dezvoltarea nu ar trebui să implice distrugerea sau folosirea nesăbuită a resurselor noastre naturale, nici poluarea mediului ambiant.

Mesajul acestui raport se regaseşte în “ Principiul 3” al Declaraţiei de la Rio” cu privire la Mediu si Dezvoltare (3-14 iunie 1992) potrivit căruia “dreptul de dezvoltare trebuie exercitat astfel încăt să fie satisfăcute, în mod echitabil, nevoile de dezvoltare si de mediu ale generaţiilor prezente şi viitoare”.

Preview document

Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 1
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 2
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 3
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 4
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 5
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 6
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 7
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 8
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 9
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 10
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 11
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 12
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 13
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 14
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 15
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 16
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 17
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 18
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 19
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 20
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 21
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 22
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 23
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 24
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 25
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 26
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 27
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 28
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 29
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 30
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 31
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 32
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 33
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 34
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 35
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 36
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 37
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 38
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 39
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 40
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 41
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 42
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 43
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 44
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 45
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 46
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 47
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 48
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 49
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 50
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 51
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 52
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 53
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 54
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 55
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 56
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 57
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 58
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 59
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 60
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 61
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 62
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 63
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 64
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 65
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 66
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 67
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 68
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 69
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 70
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 71
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 72
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 73
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 74
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 75
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 76
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 77
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 78
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 79
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 80
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 81
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 82
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 83
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 84
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 85
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 86
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 87
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 88
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 89
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 90
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 91
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 92
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 93
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 94
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 95
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 96
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 97
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 98
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 99
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 100
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 101
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 102
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 103
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 104
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 105
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 106
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 107
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 108
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 109
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 110
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 111
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 112
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 113
Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor - Pagina 114

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltarea Durabila - Modelul de Dezvoltare a Omenirii in Viitor
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • cap.1.doc
  • cap.2.doc
  • cap.3.doc
  • cap.4.doc
  • concluzii.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Marketingul Laptelui și Produselor Lactate în România

INTRODUCERE Laptele este primul aliment cu care omul vine în legǎturǎ din prima zi de viaţǎ. Este un aliment indinspensabil vieţii, valoros din...

Starea actuală a mediului în România

Protectia mediului constituie o prioritate a dezvoltarii economico-sociale are ca scop obtinerea unui mediu curat si sanatos care sa nu afecteze...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Protecția Mediului în Contextul Dezvoltării Economice Durabile

2.4 Mecanisme de alocare pentru finantarea actiunilor de protectie a mediului În unele tari sunt folosite mecanisme speciale desemnate pentru a...

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Introducere La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã...

Analiza Cheltuielilor de Mediu în România

INTRODUCERE Mult timp, calitatea mediului înconjurǎtor a fost perceputǎ ca o grijǎ nefondatǎ dar acum, aceasta constituie una din cele mai...

Stație de epurare apă

Introducere Acţionând în sensul înţelegerilor internaţionale, cu respectarea intereselor tuturor şi al protecţiei integrităţii sistemului global...

Agricultură durabilă

Introducere: In dorinta de progres si crestere economica cu orice pret, omul a uitat, adesea, ca este si parte a sistemului natural, intervenind,...

Economia și Mediul - Premisele Dezvoltării Durabile

Introducere Una dintre problemele de actualitate cu care se confruntă România şi umanitatea în general este protejarea mediului înconjurător, în...

Managmentul deșeurilor - soluții practice

Se definește ca ansamblul activităților de organizare, conducere și gestiune a deșeurilor. Alegerea temei Managementul deseurilor devine din ce...

Protecția Mediului

1. Introducere Problematica “mediului înconjurător”* – subiect aparent facil de dezbătut şi “generos în oferte” de exprimare spontană, dar nu...

Ai nevoie de altceva?