Etica in Afaceri

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 29158
Mărime: 112.94KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr.Murgu Gheorghe

Cuprins

CAPITOLUL I - Fundamentele eticii afacerilor pag.2

I.1. Etica şi sfera ei de cuprindere pag.2

I.2. Caracteristicile problemelor eticii manageriale pag.5

I.3. Ce este etica în afaceri? pag.7

I.4. Tipuri de concepţii morale. Generalitǎţi pag.11

I.5. Teorii etice standard pag.14

I.5.1. Etica virtuţilor pag.14

I.5.2. Utilitarismul pag.15

I.5.3. Etica datoriei pag.16

CAPITOLUL II – Competiţie şi cooperare pag.18

II.1. Egoismul îngust pag.19

II.2. Dileme sociale şi teoria jocurilor strategice pag.19

II.3. Egoismul luminat pag.20

II.4. Natura cooperantǎ a afacerilor pag.21

CAPTOLUL III – Afacerile în perspectivǎ macrosocialǎ pag.25

CAPITOLUL IV – Etica şi afacerile pag.30

IV.1. Afaceri şi acţionari pag.30

IV.2. Acţionari şi manageri pag.31

IV.2.1. Dileme şi responsabilitǎţi etice ale acţionarilor pag.34

IV.2.2. Responsabilizarea moralǎ investitorilor pag.37

IV.2.3. Acţionari militanţi pag.37

IV.2.4. Investiţiile etice pag.39

IV.3. Afaceri şi consumatori pag.41

IV.3.1. Consumatorii: stǎpâni sau victime? pag.42

IV.3.2. Probleme etice în politica de marketing pag.45

IV.3.3. Probleme etice de strategia de marketing pag.48

IV.4. Afaceri şi angajaţi pag.49

IV.4.1. Rolul şi poziţia angajaţilor în economia de piaţǎ pag.50

IV.4.2. Drepturile morale ale angajaţilor pag.51

IV.4.3. Obligaţiile morale ale angajaţilor pag.59

IV.4.4. Corectitudinea relaţiilor dintre angajaţi pag.68

IV.4.5. Forme de discriminare a angajaţilor pag.70

CAPITOLUL V - Etica afacerilor internaţionale pag.76

V.1. Cultura şi etica în afaceri pag.78

V.2. Problema etica fundamentalǎ în afacerile internaţionale pag.80

V.3. Principii de bazǎ ale eticii în afacerile internaţionale pag.82

CONCLUZII pag.84

BIBLIOGRAFIE pag.89

Extras din document

CAPITOLUL I

FUNDAMENTELE ETICII AFACERILOR

I.1. ETICA ŞI SFERA EI DE CUPRINDERE

Accentul pus în ultimii ani pe afaceri se datorează schimbărilor rapide în domeniul forţei de muncă, ca rezultat al apariţiei noilor tehnologii, internaţionalizării afacerilor, impactului diferiţilor factori economico-sociali şi politicii atât asupra sectorului privat cât şi a celui public. Termenul de etică provine din greaca veche (ethos-obişnuinţa, moravuri, caracter) şi poate fi utilizat intr-o dublă accepţiune: a) o disciplină ştiintifică care are ca obiect de studiu normele de comportament ce reglementează relaţiile interumane: b) ansamblul normelor ce reglementează comportamentul oamenilor in societate şi care sunt impuse prin forţa obiceiurilor şi a deprinderilor in societate. Termenul de morală provine din latină (mos, mores) fiind utilizat fie in sens strict de desemnare a normelor comportamentului uman fie in sens larg,când se indentifica cu termenl de etică. Abordată în general, etica reprezintă un cod de comportament, de valori acceptate de societate ca juste, corecte, morale. Etica in afaceri este descrisă ca fiind un studiu sistematic al aspectelor morale cu care se confruntă domeniul afacerilor, practicile şi credinţele relaţionate acestora. Într-o manieră mai concretă, etica poate fi definita ca o reflecţie sistematică asupra consecinţelor morale ale deciziilor (potenţiale daune pentru personalul din interiorul organizaţiei cât şi pentru persoanele din exteriorul acesteia). În societatea modernă etica managerială, ca o ramură relativ tânără a eticii studiază principiile şi regulile care trebuie să guverneze procesul managerial respectiv o conduită corectă in afaceri. Cele patru perspective asupra eticii manageriale includ perspectiva utilitaristă, perspectiva asupra drepturilor angajaţilor, perspectiva teoriei justiţiei şi perspectiva teoriei contractelor sociale integrante. Perspectiva utilitaristă se referă la faptul că deciziile legate de etică au la bază, în întregime, rezultatele şi consecinţele acestora. Această teorie utilizează o metodă cantitativă pentru a lua decizii etice ţinănd cont de cum să oferi cel mai potrivit bun economic pentru un număr cât mai mare de oameni. Avand in vedere perspectiva utilitaristă, un manager poate ajunge la concluzia că este justificat să concedieze 20% din forţa de muncă a unei intreprinderi pentru că in acest mod va creşte profitabilitatea firmei. De asemenea, îmbunătăţind securitatea locului de muncă pentru ceilalţi 80%, va satisface interesele acţionarilor. Utilitarismul încurajează eficienţa şi productivitatea şi pune accentul pe maximizarea profitului.Pe de altă parte, poate duce la o alocare inechitabilă a resurselor, in special atunci când cei direct afectaţi nu sunt reprezentaţi in timpul luării acestei decizii. De asemenea, utilitarismul poate duce la ignorarea drepturilor unor anumiţi acţionari. O altă perspectivă asupra eticii manageriale este cea asupra drepturilor angajaţilor, care este preocupată de respectarea şi protejarea libertăţilor individuale şi a privilegiilor, precum dreptul la intimitate, libertatea conştiinţei, dreptul la liberă exprimare, dreptul la viaţă şi siguranţă. Aceasta poate include, de exemplu, protecţia dreptului de exprimare a angajaţilor care raportează încălcările legii făcute de angajatorii săi.Partea pozitivă a perspectivei asupra drepturilor angajaţilor este că protejează drepturile de bază ale angajaţilor, dar are o parte negativă pentru organizaţii. Astfel, poate prezenta obstacole în calea unei productivităţi sau eficinţe mari, creând o atmosferă de lucru care este preocupată mai mult de protejarea drepturilor individuale dacât de a duce o sarcină de lucru la bun sfârşit.

Preview document

Etica in Afaceri - Pagina 1
Etica in Afaceri - Pagina 2
Etica in Afaceri - Pagina 3
Etica in Afaceri - Pagina 4
Etica in Afaceri - Pagina 5
Etica in Afaceri - Pagina 6
Etica in Afaceri - Pagina 7
Etica in Afaceri - Pagina 8
Etica in Afaceri - Pagina 9
Etica in Afaceri - Pagina 10
Etica in Afaceri - Pagina 11
Etica in Afaceri - Pagina 12
Etica in Afaceri - Pagina 13
Etica in Afaceri - Pagina 14
Etica in Afaceri - Pagina 15
Etica in Afaceri - Pagina 16
Etica in Afaceri - Pagina 17
Etica in Afaceri - Pagina 18
Etica in Afaceri - Pagina 19
Etica in Afaceri - Pagina 20
Etica in Afaceri - Pagina 21
Etica in Afaceri - Pagina 22
Etica in Afaceri - Pagina 23
Etica in Afaceri - Pagina 24
Etica in Afaceri - Pagina 25
Etica in Afaceri - Pagina 26
Etica in Afaceri - Pagina 27
Etica in Afaceri - Pagina 28
Etica in Afaceri - Pagina 29
Etica in Afaceri - Pagina 30
Etica in Afaceri - Pagina 31
Etica in Afaceri - Pagina 32
Etica in Afaceri - Pagina 33
Etica in Afaceri - Pagina 34
Etica in Afaceri - Pagina 35
Etica in Afaceri - Pagina 36
Etica in Afaceri - Pagina 37
Etica in Afaceri - Pagina 38
Etica in Afaceri - Pagina 39
Etica in Afaceri - Pagina 40
Etica in Afaceri - Pagina 41
Etica in Afaceri - Pagina 42
Etica in Afaceri - Pagina 43
Etica in Afaceri - Pagina 44
Etica in Afaceri - Pagina 45
Etica in Afaceri - Pagina 46
Etica in Afaceri - Pagina 47
Etica in Afaceri - Pagina 48
Etica in Afaceri - Pagina 49
Etica in Afaceri - Pagina 50
Etica in Afaceri - Pagina 51
Etica in Afaceri - Pagina 52
Etica in Afaceri - Pagina 53
Etica in Afaceri - Pagina 54
Etica in Afaceri - Pagina 55
Etica in Afaceri - Pagina 56
Etica in Afaceri - Pagina 57
Etica in Afaceri - Pagina 58
Etica in Afaceri - Pagina 59
Etica in Afaceri - Pagina 60
Etica in Afaceri - Pagina 61
Etica in Afaceri - Pagina 62
Etica in Afaceri - Pagina 63
Etica in Afaceri - Pagina 64
Etica in Afaceri - Pagina 65
Etica in Afaceri - Pagina 66
Etica in Afaceri - Pagina 67
Etica in Afaceri - Pagina 68
Etica in Afaceri - Pagina 69
Etica in Afaceri - Pagina 70
Etica in Afaceri - Pagina 71
Etica in Afaceri - Pagina 72
Etica in Afaceri - Pagina 73
Etica in Afaceri - Pagina 74
Etica in Afaceri - Pagina 75
Etica in Afaceri - Pagina 76
Etica in Afaceri - Pagina 77
Etica in Afaceri - Pagina 78
Etica in Afaceri - Pagina 79
Etica in Afaceri - Pagina 80
Etica in Afaceri - Pagina 81
Etica in Afaceri - Pagina 82
Etica in Afaceri - Pagina 83
Etica in Afaceri - Pagina 84
Etica in Afaceri - Pagina 85
Etica in Afaceri - Pagina 86
Etica in Afaceri - Pagina 87
Etica in Afaceri - Pagina 88
Etica in Afaceri - Pagina 89
Etica in Afaceri - Pagina 90
Etica in Afaceri - Pagina 91
Etica in Afaceri - Pagina 92
Etica in Afaceri - Pagina 93
Etica in Afaceri - Pagina 94
Etica in Afaceri - Pagina 95
Etica in Afaceri - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Etica in Afaceri.doc

Alții au mai descărcat și

Identitate și Brand Personal

Introducere Motivaţia alegerii temei Un brand reprezintă tot ceea ce vrei să transmiţi prin imaginea pe care o ai, începând de la cele mai mici...

Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România

Introducere Această lucrare s-a vrut a fi o analiză amănunțită a eticii în activitatea de marketing desfășurată la nivelul hipermarketurilor din...

Publicitatea si Implicatiile pe Care le Are asupra Protectiei Consumatorului

Introducere Publicitatea se ocupa cu promovarea bunurilor, serviciilor, companiilor si ideilor, de cele mai multe ori prin mesaje platite. Scopul...

Merchandising - Magazinul cu Autoservire

1. Introducere Merchandising este un termen cu care ne-am obisnuit in ultimii 10 ani. A patruns pe piata noastra putin dupa management si...

Strategii ale Mixului de Marketing în Cadrul Firmelor Prestatoare de Servicii - SC Romtelecom SA

INTRODUCERE Lucrarea realizată vizează deciziile și procesele legate de strategiile mixului de marketing care sunt printre cele mai importante...

Etică și Manipulare în Comunicare

1. Etica în comunicarea managerială Atributele în jurul cărora se concentrează etica în procesul de comunicare managerială sunt : claritatea,...

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Etică în afaceri

INTRODUCERE Etica in economie trebuie sa reprezinte acea conduita umana a bunastarii.Atunci cand omul constientizeaza valorile fundamentale ale...

Te-ar putea interesa și

Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor

ARGUMENT Etica în afaceri este o disciplină pe care mulţi oameni o iau în răspăr: pe unii îi amuză copios, altora li se pare o glumă proastă. Mai...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. A face afaceri înseamnă a avea succes. Problema care se pune este aceea de a avea succes prin implementarea...

Agresivitatea în Etica Actului Economic

I N T R O D U C E R E În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii...

Etica in Afaceri

INTRODUCERE Inca de la inceputurile civilizatiei omenesti, oamenii si-au pus o serie de intrebari referitor la ceea ce inseamna “correct”, “drept”...

Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației

Introducere “Dacă vrei să cunoști principiile etice pe care le împartășește o companie, uităte la felul în care tratează oamenii: clienții,...

Etica Afacerilor - O Condiție a Dezvoltării Unității Economice

Introducere Poţi fi cunoscut, poţi avea campanii de imagine, poţi face acte de caritate, poţi avea produse bune, însă toate aceste lucruri la un...

Etica în afaceri

INTRODUCERE Prezentul curs se adresează studenților de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, toate specializările, forma...

Etica si Responsabilitate Sociala

Tema 1: Delimitările conceptuale ale eticii. Etica în afaceri ETICĂ – MORALĂ – DEONTOLOGIE ETICA („ethos” – morav, obicei, caracter) -...

Ai nevoie de altceva?