Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 171 în total
Cuvinte : 55345
Mărime: 723.90KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Muhcina Silvia

Cuprins

Cap. 1 : Comunicarea în marketing – mijloc de realizare a obiectivelor politicii globale a organizaţiei economice

1.1. Rolul comunicării în politica de marketing şi în politica globala a organizaţiei economice

1.2. Imaginea şi capitalul comunicaţional al organizaţiei economice

1.2.1. Capitalul comunicaţional al organizaţiei economice

1.2.2. Relaţia dintre produs, marca şi imaginea organizaţiei economice

Cap. 2 : Procesul de planificare strategică globală de marketing

2.1. Analiza strategică de marketing (auditul de marketing)

2.1.1. Analiza mediului

2.1.2. Analiza industriei (hoteliere)

2.1.3. Analiza SWOT

2.1.4. Definirea misiunii şi a obiectivelor de marketing

2.1.5. Definirea pieţei ţintă (segmentarea)

2.2. Elaborarea strategiei de marketing

2.2.1. Componentele deciziei strategice de marketing şi factorii ce o influenţează

2.2.2. Analiza portofoliului de afaceri (matricea BCG)

2.2.3. Matricea produs-piaţa (I. Ansoff)

2.2.4. Poziţionarea firmei şi a serviciilor sale

2.2.5. Conţinutul planului strategic de marketing

2.3. Controlul strategiilor şi tacticilor adoptate

Cap. 3 : Fundamentarea strategiei globale de comunicaţie în marketing

3.1. Fixarea coordonatelor imaginii globale a organizaţiei

3.1. Poziţionarea imaginii

3.2. Auditul imaginii actuale a organizaţiei

3.2.1. Analiza externă

3.2.2. Analiza internă

3.2.3. Analiza imaginii difuzate

3.3. Fixarea obiectivelor activităţii de comunicare

3.4. Stabilirea opţiunilor strategice de comunicare

3.4.1. Strategia de comunicare comercială

3.4.2. Strategia de comunicare corporatistă (corporate)

Cap. 4 : Elaborarea strategiei de comunicare a SC. Complex Delta SRL.

4.1. Prezentarea generală a SC. Complex Delta SRL.

4.2. Planificarea strategică şi coordonatele politicii globale de marketing ale organizaţiei

4.3. Fixarea coordonatelor imaginii globale a organizaţiei

4.3.1. Analiza procesului actual de comunicare cu elementele mediului intern şi extern

4.3.2. Alegerea trăsăturilor imaginii dorite şi poziţionarea mărcii „ Hotel Delta ”

4.3.3. Conceperea sistemului de identificare vizuală

4.4. Identificarea obiectivelor comunicării

4.5. Elaborarea strategiei de comunicare

4.5.1. Strategia de comunicare comercială

4.5.2. Strategia de comunicare corporatistă

Extras din document

CAP. 1 : COMUNICAREA ÎN MARKETING – MIJLOC DE REALIZARE A OBIECTIVELOR POLITICII GLOBALE A ORGANIZATIEI ECONOMICE

1.1. Rolul comunicării în politica de marketing şi în politica globală a organizaţiei economice

În perioada actuală, în care, atât complexitatea ofertei şi a ofertanţilor, cât şi volumul şi structura nevoilor cresc într-un ritm alert, pentru producător / prestator este foarte important să comunice posibililor clienţi datele necesare, pentru a cunoaşte avantajele ce le oferă produsele lor, iar pe de altă parte să recepţioneze reacţiile acestora, care sunt surse de informaţii pentru activitatea lor viitoare.

Comunicarea permanentă între ofertanţi şi consumatori, care de regula sunt despărţiţi spaţial şi temporal, este o necesitate, deoarece o informare corecta şi promptă stimulează cererea, o orientează către anumite produse şi influenţează consumul raţional, generează schimbări în comportamentul clienţilor potenţiali, ceea ce se va reflecta în creşterea cifrei de afaceri şi pe această baza a profitului ca principal mobil al întreprinzătorilor.

Luând în considerare aspectele prezentate anterior se impune o delimitare conceptuală a comunicării. O prima definiţie prezintă comunicarea ca fiind „ acţiunea de a comunica şi rezultatele ei, demersul de a face comun, de a împărtăşi idei, gânduri, informaţii, atitudini. ” . Aceasta este o abordare generală care poate fi completată cu demersul interacţionist formulat de John J. Burnett, care consideră „ comunicarea umana ca un proces prin care două sau mai multe persoane încearcă, prin utilizarea unor simboluri, să exercite o influenţă conştientă sau inconştientă asupra altora, cu scopul de a-şi satisface propriile interese ” . În final o prezentare procesuală încheie tabloul definitoriu al conceptului de comunicare, aceasta din urma identificându-se „ prin totalitatea de surse, codificări şi decodificări ale mesajelor, prin care un emitent al mesajului încearcă să se facă înţeles, să fie receptat, acceptat sau să provoace o reacţie unui receptor ” .

Din punct de vedere structural comunicarea prezintă o varietate de forme a căror cunoaştere se impune în demersul analizei globale. Ramificaţiile comunicării se axează pe trei criterii de clasificare, după cum urmează:

A. În funcţie de natura şi numărul destinatarilor :

1. Comunicarea intrapersonală – intrinsecă individului, derulată în mintea acestuia;

2. Comunicarea interpersonală – biunivocă între două persoane;

3. Comunicarea intragrup – atunci când membrul unui grup îşi asumă rolul de emiţător, transmiţând mesaje celorlalţi membri (receptori);

4. Comunicarea intergrup – între două sisteme diferite;

5. Comunicare în masă – presupune transmiterea unor mesaje unui număr ridicat de indivizi şi / sau organizaţii;

B. După natura simbolurilor utilizate:

1. Comunicarea verbală – utilizează limbajul ca forma de exprimare;

2. Comunicarea non-verbală – presupune utilizarea unor manifestări ale corpului ca forma de exprimare;

3. Comunicarea paraverbală.

C. După natura şi obiectivele emiţătorului:

1. Comunicarea personală – între doi indivizi, în scop personal;

2. Comunicarea organizaţională – emiţătorul este sau reprezintă o organizaţie, scopul fiind de a transmite mesaje ce reprezintă interesele acesteia.

Materialul de studiu al acestei lucrări este, în fapt, comunicarea organizaţională abordată din punct de vedere strategic, ca o resursă de marketing vitala bunei derulări a activităţii unei organizaţii lucrative.

Comunicarea organizaţională se desfăşoară pe doua direcţii:

1. În interior, cu membrii organizaţiei, având ca finalitate desfăşurarea în bune condiţii a proceselor de munca şi creşterea adeziunii la cultura şi obiectivele firmei;

2. În exterior, cu diverse categorii de public, având ca finalitate realizarea obiectului de activitate al întreprinderii şi stabilirea unor relaţii de calitate cu diverse elemente ale mediului.

Aceasta orientare pe direcţii generează o împărţire a comunicării organizaţionale în comunicaţii manageriale şi comunicaţii de marketing. Comunicarea managerială se poate identifica cu funcţia de coordonare a managementului , însă ce prezintă interes major pentru această lucrare este conţinutul comunicaţiilor de marketing.

Prezintă, aşadar, importanţă stabilirea unei delimitări clare între noţiunea de comunicare în marketing şi promovare, delimitare ce are la bază caracterul continuu şi complex al comunicării. Practic între cele doua există şi se dezvoltă o relaţie de la parte la întreg.

Pe această relaţie se bazează, de altfel, şi împărţirea tehnicilor utilizate în comunicarea de marketing în tehnici de comunicare promoţională (cu caracter temporar) şi tehnici de comunicare continuă.

Specialistul american John J. Burnett afirmă că rolul comunicării în marketing este „ de a susţine planul de marketing prin transmiterea promisiunii de marketing, ajutând totodată publicul să înţeleagă şi să aibă încredere în avantajul specific anunţătorului ” . Transmiterea promisiunii de marketing se face pe baza a doua tipuri de fluxuri ce vizează un public ţintă specific: un flux extern ce are ca public ţintă clienţii actuali sau potenţiali, distribuitorii, firmele concurente sau neconcurente, diverse categorii de public şi un flux intern ce are ca public ţintă angajaţii şi acţionarii.

Eterogenitatea categoriilor de public ţintă a generat apariţia unei abordări sistemice a comunicaţiilor în marketing, putându-se astfel, elabora un sistem al comunicaţiilor de marketing prezentat în figura 1.

Preview document

Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 1
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 2
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 3
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 4
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 5
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 6
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 7
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 8
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 9
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 10
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 11
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 12
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 13
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 14
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 15
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 16
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 17
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 18
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 19
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 20
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 21
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 22
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 23
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 24
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 25
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 26
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 27
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 28
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 29
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 30
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 31
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 32
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 33
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 34
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 35
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 36
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 37
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 38
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 39
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 40
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 41
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 42
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 43
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 44
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 45
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 46
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 47
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 48
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 49
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 50
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 51
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 52
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 53
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 54
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 55
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 56
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 57
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 58
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 59
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 60
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 61
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 62
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 63
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 64
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 65
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 66
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 67
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 68
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 69
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 70
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 71
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 72
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 73
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 74
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 75
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 76
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 77
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 78
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 79
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 80
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 81
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 82
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 83
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 84
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 85
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 86
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 87
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 88
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 89
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 90
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 91
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 92
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 93
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 94
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 95
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 96
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 97
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 98
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 99
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 100
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 101
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 102
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 103
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 104
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 105
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 106
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 107
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 108
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 109
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 110
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 111
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 112
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 113
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 114
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 115
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 116
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 117
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 118
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 119
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 120
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 121
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 122
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 123
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 124
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 125
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 126
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 127
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 128
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 129
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 130
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 131
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 132
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 133
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 134
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 135
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 136
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 137
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 138
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 139
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 140
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 141
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 142
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 143
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 144
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 145
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 146
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 147
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 148
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 149
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 150
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 151
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 152
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 153
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 154
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 155
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 156
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 157
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 158
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 159
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 160
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 161
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 162
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 163
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 164
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 165
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 166
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 167
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 168
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 169
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 170
Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL - Pagina 171

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea Strategiei de Comunicare in Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei

IMAGINEA CONTEAZĂ Orice companie vinde odată cu produsul ei, propria imagine: vinde speranţe, idei, sentimente, valoare. În economiile de astăzi,...

Publicitatea si Promovarea Vanzarilor - Dacia Logan

Motivatie În alegerea produsului pentru care am realizat acest proiect, o influenta foarte puternica a avut-o faptul ca DACIA este cea mai...

Cercetari de Marketing - Dacia Logan

CAPITOLUL 1. PIATA AUTO DIN ROMÂNIA 1.1 Introducere Anul 2005 a fost al cincilea an consecutiv de crestere a pietei auto, începând cu 2001....

Plan de Marketing SC Poseidon SA

CAPITOLUL I Sumar managerial Firma S.C. Poseidon S.A. şi-a început activitatea în vara anului 2000, odată cu inaugurarea primului nostru hotel,...

Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL

INTRODUCERE Cercetarea de marketing reprezintă o activitate formală prin care, cu ajutorul unor concepte, metode şi tehnici de investigare, în mod...

Analiza Pietei Autoturismelor HYUNDAI

Capitolul 1 – Scurt istoric al produsului la nivel national mondial Spre deosebire de ceilalti producatori de autovehicule, istoria companiei...

Strategia de Comunicare - Water Shine Diamonds de la Maybelline

1. Noţiuni teoretice privind elaborarea strategiei de comunicare 1.1 Concept Pentru a asigura ansamblul de acţiuni de comunicare maximum de...

Implementarea strategiei de marketing la hotelul internațional

1. Introducere – despre Wellness în general Wellness este ˝ceva ce toată lumea îşi doreşte˝. Pentru a reuşi în viaţă trebuie să emanăm sănătate,...

Ai nevoie de altceva?