Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 19926
Mărime: 72.54KB (arhivat)
Publicat de: Ivan Dicu
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN ACTIVITATEA DE EVALUARE pag.2
 3. Definiţia activităţii de evaluare pag.2
 4. Clasificarea evaluărilor de întreprinderi pag.5
 5. Beneficiarii şi utilizatorii evaluărilor pag.7
 6. Standardele de evaluare pag.10
 7. 1. Definiţii pag.10
 8. 2. Relaţii cu standarde contabile pag.16
 9. 3. Ghid de aplicaţie şi execuţie pag.17
 10. 4. Comentarii pag.19
 11. 5. Cerinţe de transparenţă pag.32
 12. 6. Prevederi referitoare la devieri de la standard pag.36
 13. CAPITOLUL II. FACTORII DE MEDIU pag.37
 14. Introducere pag.37
 15. Definiţii pag.38
 16. Mod de aplicare pag.39
 17. Comentarii pag.42
 18. CAPITOLUL III. EFECTUL FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA VALORII ÎNTREPRINDERILOR pag.45
 19. CAPITOLUL IV. STUDIU PRACTIC PRIVIND INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA VALORII ÎNTREPRINDERII pag.62
 20. CAPITOLUL V. CONCLUZII pag.68
 21. BIBLIOGRAFIE pag.69

Extras din proiect

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN ACTIVITATEA DE EVALUARE

Definiţia activităţii de evaluare

Evaluarea reprezintă o activitate prin care se estimează valoarea unor bunuri corporale sau necorporale, mobile sau imobilizate, a unor afaceri, participaţii în afaceri etc. Subiectele acestui proces sau activitate pot fi deci extrem de variate. Din acest punct de vedere, adică după obiectul evaluării distingem următoarele domenii principale:

1. Evaluări de obiecte, bunuri mobile, reprezentând elemente tangibile, corporale (de ex. echipamente, utilaje, bijuterii, tablouri, timbre, autoturisme, mobilier etc., cu excepţia valorilor mobiliare emise de întreprinderi cuprinse în altă secţiune), constituind elemente ale proprietăţii personale.

2. Evaluări de elemente necorporale sau intangibile (mărci şi nume de produse sau de firme, drepturi asociate unor contracte, brevete, licenţe etc.). În economia modernă, în care efectele globalizării se extind în toate zonele geo-politice, competitivitatea întreprinderilor este condiţionată de existenţa activelor intangibile, care tind să devină cea mai semnificativă sursă de valoare pentru proprietari, în măsură să asigure succesul şi viabilitatea organizaţiilor economice.

3. Evaluări de proprietăţi imobiliare rezidenţiale sau nerezidenţiale (terenuri şi/sau construcţii). Proprietăţile imobiliare au un caracter corporal şi imobil iar din punct de vedere juridic sunt constituite din teren, partea naturală pământului (copaci, subsolul cu mineralele sale etc.), lucrările fixate pe teren sub formă de structuri, clădiri, construcţii speciale şi toate amenajările suplimentare şi ataşările permanente de tipul canalizării şi instalaţiilor de orice tip, ascensoarelor etc., indiferent dacă sunt fixate la suprafaţă sau sub teren.

Proprietatea reală constă în interesele, beneficiile şi drepturile asociate cu deţinerea unei proprietăţi fizice imobiliare. Aceste drepturi mai sunt numite şi drepturi patrimoniale şi se manifestă prin mărimea interesului pe care o persoană îl are asupra unui teren, a unei proprietăţi imobiliare. Aceste interese sunt multiple, cuprinzând o serie de drepturi implicite, derivate din dreptul patrimonial, şi anume dreptul de a utiliza, vinde, închiria etc. proprietatea respectivă sau de a nu folosi nici unul din aceste drepturi. În evaluare contează natura drepturilor asociate cu o proprietate imobiliară. Astfel, la o proprietate generatoare de venituri sunt frecvent evaluate drepturile de închiriere.

4. Evaluări de valori mobiliare, constând în evaluarea titlurilor financiare emise fie sub forma titlurilor de coproprietate (de ex. acţiuni, părţi sociale etc.) fie sub forma titlurilor de creanţă (de ex. obligaţiuni corporatiste, municipale sau de stat etc.). Acest domeniu se adresează în special fenomenului investiţional pe pieţele de capital, în care achiziţia şi vânzarea titlurilor emise de întreprinderi se fac în scopul obţinerii unor profituri iar prin activitatea de evaluare se asigură un suport absolut necesar derulării procesului investiţional. Obiectul acestui domeniu îl constituie atât valorile mobiliare emise de societăţi comerciale (deschise sau închise), cât şi cele emise de alte entităţi cum ar fi municipalităţile, regiile, statul etc. În România, evaluarea valorilor mobiliare emise de societăţile comerciale deschise în scopul efectuării de plasamente pe piaţa de capital poate fi efectuată doar de consultanţii de plasament în valori mobiliare.

5 Evaluări de întreprinderi (sau de afaceri), reprezintă un caz particular al domeniului 4., în care obiectul îl reprezintă în mod expres o anumită categorie de valori mobiliare şi anume titlurile de coproprietate emise de întreprinderi sub forma acţiunilor sau părţilor sociale. Deşi în această secţiune pot fi încadrate evaluările oricăror tipuri de întreprinderi, inclusiv a societăţilor comerciale deschise (efectuate de regulă ca suport în procesul investiţional), aici se încadrează cu precădere evaluările societăţilor închise, a căror acţiuni nu se tranzacţionează pe o piaţă organizată de capital şi deci nu au un preţ curent de piaţă.

Un subdomeniu derivat îl constituie:

5.1 Evaluările activelor unor întreprinderi, constând în bunuri sau grupe de bunuri aparţinând unei întreprinderi care sunt aducătoare de beneficii economice pentru proprietari şi care pot funcţiona independent şi se pot tranzacţiona ori valorifica separat de restul întreprinderii.

Evaluarea întreprinderii este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului de titluri de coproprietate supus evaluării. Distincţia, între domeniile 4. şi 5., apare pe piaţa românească de capital prin diferenţierea care se face în reglementările naţionale între evaluarea în scop investiţional a valorilor mobiliare emise de societăţi comerciale deschise, care este considerată în România ca fiind apanajul unei categorii profesionale formată din consultanţiide plasament în valori mobiliare şi evaluarea întreprinderilor închise, necotate pe pieţele organizate române de capital (BVB, RASDAQ), care poate fi efectuată de orice persoană calificată ca evaluator de întreprinderi. Aceştia pot executa şi evaluări de valori mobiliare dar nu în calitate de executanţi pentru investitori care doresc să tranzacţioneze valorile mobiliare în scopuri investiţionale.

Preview document

Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 1
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 2
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 3
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 4
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 5
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 6
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 7
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 8
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 9
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 10
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 11
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 12
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 13
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 14
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 15
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 16
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 17
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 18
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 19
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 20
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 21
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 22
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 23
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 24
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 25
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 26
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 27
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 28
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 29
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 30
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 31
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 32
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 33
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 34
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 35
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 36
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 37
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 38
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 39
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 40
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 41
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 42
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 43
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 44
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 45
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 46
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 47
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 48
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 49
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 50
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 51
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 52
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 53
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 54
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 55
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 56
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 57
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 58
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 59
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 60
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 61
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 62
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 63
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 64
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 65
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 66
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 67
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 68
Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Influenta Mediului asupra Valorii Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L.

In sens larg, analiza diagnostic este o metoda generala de cunoaştere, investigare si acţiune, având obiective precise, de la finalitatea de...

Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor

I. CADRUL ACTIVITATII DE EVALUARE, STANDARDELE SI PRINCIPIILE DE EVALUARE. PROCESUL DE EVALUARE 1.1 Cadrul activitatii de evaluare Activitatea...

Analiza Mediului de Marketing

Analiza mediului de marketing Carrefour Primul hypermarket Carrefour din Romania a fost deschis la Bucuresti in anul 2001, cand a patruns pe...

Managementul producției în industria chimică

ETAPA I Lansarea fabricatiei Descrierea produsului: CLORURA DE VINIL Clorura de vinil, denumita si cloretilen sau monocloretilen este un...

Implementarea Standardului de Calitate ISO 9001

1. Introducere Pentru multa lume, si mai ales pentru cei care lucreaza in industrie sau constructii, calitatea reprezinta conformitatea cu...

Fuziunea

MODALITATE DE CREARE A UNOR NOI ÎNTREPRINDERI Fuziunea este operaţia prin care două sau mai multe întreprinderi societare îşi reunesc patrimoniul...

Diagnostic Financiar-Contabil

1. DIAGNOSTICUL FINANCIAR CONTABIL 1.1. FAZA DE CUNOASTERE GENERALA A INTREPRINDERII Scurta prezentare a SC BLUENOTE COMMNUNICATIONS SA si...

Plan de Afaceri Oriflame

Oriflame Cosmetics a fost fondată în 1967 de doi fraţi şi prietenul lor( Jonas si Robert of Jochnick si Bengt Hellsten) , Oriflame este în prezent...

Ai nevoie de altceva?