Lansarea Cardului BCR VISA Electron

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 11565
Mărime: 53.54KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Academia de Studii Economice Marketing

Cuprins

Capitolul I Banca Comerciala Romana – participant activ pe piata bancara pg 2

Capitolul II Strategia de piata a Bancii Comerciale Romane pg 7

Capitolul III VISA scurta istorie pg 15

Capitolul IV Piata cardurilor in Romania pg 19

Capitolul V Lansarea BCR VISA Electron – Studiu de caz - pg 27

Concluzii pg 41

Bibliografie pg 43

Extras din document

Capitolul I.

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ – PARTICIPANT ACTIV PE PIAŢA BANCARĂ

Evoluţia istorică şi particularităţile tranziţiei româneşti către o economie de piaţă au condus la o dezvoltare şi o problematizare asemănătoare tuturor ţărilor est europene.

De remarcat este faptul că s-a impus adaptarea şi modificarea sistemului financiar bancar de la unul caracteristic unei economii închise, dirijate la unul specific unei economii deschise.

Această transformare nu a fost efectuată brusc, dar primele măsuri s-au luat în 1990 când s-a stabilit clar care sunt direcţiile de dezvoltare ale sistemului. Banca Naţională a României a rămas doar cu atribuţiile unei bănci centrale iar partea comercială a fost liberalizată, băncile având din acel moment statutul de jucători independenţi şi acţionând după politici proprii. S-au înfiinţat: Banca Comercială Română, Banca Română de Comerţ Exterior, Banca Agricolă şi Banca Română de Dezvoltare având ca acţionar statul român.

Trebuie menţionat că aceste bănci au pornit la drum cu o structură proprie obţinută fie prin transformare (vezi cazul Băncii Române de Dezvoltare apărută din Banca de Investiţii), fie prin desprindere (vezi cazul Băncii Comerciale Române care a preluat partea comercială care exista până în 1989 în cadrul Băncii Naţionale a României).

Faptul că activitatea bancară a fost reglementată în 1991 a condus la apariţia altor unităţi pe piaţă având atât capital autohton cât şi străin sau mixt.

Pentru a reflecta mai bine participarea Băncii Comerciale Române pe piaţa bancară din România am considerat necesar a împărţi, în funcţie de factorul timp, prezenţa acesteia după cum urmează:

- 1991-1993 perioada de început

- 1993-1999 perioada de consolidare

- după 1999 perioada de afirmare ca grup financiar-bancar.

Anii 1991-1993, consideraţi perioada de început, au fost caracterizaţi de consolidarea structurilor, de apariţia şi dezvoltarea de noi filiale, sucursale şi agenţii (consolidarea reţelei), precum şi de creşterea numărului de operaţiuni bancare pe care Banca Comercială Română le oferă clienţilor. Tot în această perioadă are loc o creştere a personalului.

Din 1992 începe atragerea de resurse şi de la populaţie, precum şi de la persoane juridice, intreprizatori mici şi mijlocii. Reţeaua bancară ajunge la 31 decembrie 1992 la un număr de 41 sucursale judeţene şi 143 de filiale şi agenţii . Putem spune că din acest moment Banca Comercială Română are vocaţie de bancă de interes naţional, atât prin aria de acoperire cât şi prin importanţa sa în cadrul sistemului bancar.

Anul 1993 a fost un an al liberalizărilor economice în contextul reformei spre economia de piaţă. Astfel, se vor elimina o serie de subvenţii la unele produse, se va liberaliza adaosul comercial, deţinerea de valută etc.; cel mai important însă este schimbarea Impozitului pe Circulaţia Mărfurilor, un impozit indirect, aplicat în cascadă, cu un impozit indirect, modern, Taxa pe Valoarea Adăugată.

De asemenea anul 1993 este anul cu cel mai mare grad de blocaj financiar în care sunt implicate companiile mari de stat. In 1995 s-a reuşit creşterea reţelei bancare cu încă 14 filiale şi agenţii care pledează pentru profesionalismul şi stabilitatea băncii.

Preview document

Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 1
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 2
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 3
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 4
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 5
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 6
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 7
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 8
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 9
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 10
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 11
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 12
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 13
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 14
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 15
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 16
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 17
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 18
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 19
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 20
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 21
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 22
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 23
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 24
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 25
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 26
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 27
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 28
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 29
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 30
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 31
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 32
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 33
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 34
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 35
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 36
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 37
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 38
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 39
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 40
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 41
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 42
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 43
Lansarea Cardului BCR VISA Electron - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Lansarea Cardului BCR VISA Electron.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Piața Cardurilor Bancare în România

INTRODUCERE Una dintre cele mai populare tehnologii din lumea bancară este fără îndoială cardul, instrumentul electronic de plată care a făcut...

Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare

INTRODUCERE Plăţile electronice sunt un stimulator important al creşterii economice şi al vitalităţii unei economii, iar guvernele trebuie să fie...

Analiza financiară a activității bancare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR ROMANESC SI ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN CADRUL ACESTUIA 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR Structura sistemului bancar...

Modalități și instrumente de plată moderne utilizate în practica bancară românească

INTRODUCERE Banca este o instituţie căreia i se acordă permisiunea de a efectua tranzacţii cu bani, dacă este recunoscută oficial ca bancă....

Cardul

INTRODUCERE Lucrarea de fata, ce urmeaza a fi prezentata, se intituleaza Cardul si reprezinta o încercare de a prezenta instrumentul care sta la...

Cardul modern de plată în decontările interne și internaționale

INTRODUCERE 56 1.MultiCash. Studiu de caz _ BCR 57 1.1 Introducere: 57 1.2 MULTICASH-BCR,concepte generale si arhitectura 57 Componenta pentru...

Managementul calității în domeniul bancar - studiu de caz la BCR Sucursala județeană Covasna

Introducere Tema lucrării de faţă o constituie «Managementul calităţii in domeniul banca - studiu de caz la B.C.R. Sucursala Judeţeană Covasna »....

Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste

CAPITOLUL I Prezentarea societăţii bancare BCR- ERSTE. Istoric şi evoluţie. 1.1. Scurt Istoric La 4 septembrie 1990 prin Hotărârea Guvernului...

Ai nevoie de altceva?