Lansarea unei Afaceri in Turismul Rural pe Teritoriul Republicii Moldova

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Lansarea unei Afaceri in Turismul Rural pe Teritoriul Republicii Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 43 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Chiriac Liliana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

Introducere 4
Capitolul I Caracteristica generală a turismului și în special a turismului
rural în R.Moldova
1.1.Conceptul de produs turistic 6
1.2. Conţinutul şi caracteristicile produsului turistic 8
1.3.Identificarea problemei de cercetat 9
Capitolul II Studiul oportunităţilor de lansare a unei afaceri în domeniul
tursimului rural pe teritoriul Republicii Moldova
2.1.Stabilirea obiectivelor și ipotezelor cercetării 11
2.2.Stabilirea colectivităţii cercetate 12
2.3.Stabilirea metodelor de colectare 13
2.4. Analiza datelor colectate 13
2.5.Analiza SWOT 23
2.6.Determinarea Mixului de Marketing
2.6.1.Politica de produs 24
2.6.2.Piața turismului rural 26
2.6.3.Politica de distribuție 27
2.6.4.Politica de preț 27
2.6.5.Politica de promovare 29
Concluzii şi recomandări
Bibliografie 31
Anexe 32

Extras din document

Introducere

Domeniul turismului rural este prioritar pentru dezvoltarea social-economică, fapt confirmat în SCERS şi programul naţional ‘’SATUL MOLDOVENESC’’. Această ramură poate diversifica substanţial economia localităţilor rurale, inclusiv prin crearea de noi locuri de muncă. În prezent în Republica Moldova a scăzut substanţial fluxul turiştilor străini pînă la nivelul de 100-150 mii persoane anual. Însă destinaţiile rurale rămân unele dintre cele mai solicitate deoarece oferta de excursii ale agenţiilor de turism aproape în totalitate este orientată spre localităţile sătești atractive, fiind promovată în special turiştilor străini, un număr important de cazări este realizat în perioada estivală în mediul rural, în ultimii ani invenţiile sunt orientate spre ariile rurale.

Deşi dezvoltarea turismului rural este intens mediatizată, trebuie de remarcat că nu sunt nici pe departe valorificate eficient toate oportunităţile de care dispune Republica Moldova. Printre oportunităţile turismului rural în general se pot menționa existența unei structuri ale societăţii civile ( ANTREC MOLDOVA, ACSA, Agroinform ş.a) în teritoriu care promovează interesele gospodăriilor ţărăneşti, dispun de personal salarizat, oficii şi baza tehnică de informare, cca 80% din toate resursele turistice din republică sunt concentrate spre teritoriul localităţilor rurale, dar care nu sunt utilizate la justa lor valoare. Astfel este constituită o reţea la nivel naţional care poate facilita comunicarea între potenţialii antreprenori în turismul rural şi piaţă turistică, cadrul normativ-regulatoriu existent este suficient de permisiv: standarte clare pentru amenajarea unei pensiuni turistice, posibilitate de lansare în afacere prin patentă de antreprenor, regulamente clare de funcţionare a zonelor de protecţie a unor arii naturale protejate, în care sunt specificate modalităţile de antreprenoriat posibile, resurse umane suficiente şi capabile să gestioneze afaceri turistice prin antrenarea de către proprietarii afacerilor a managerilor.

Pentru pulsionarea acestui domeniu este necesar de valorificat la maximum resursele disponibile pentru atragerea şi deservirea unui număr tot mai mare de turişti din ţară şi de peste hotare. Actualitatea şi complexitatea problemei, metodele şi căile de creştere a eficienţei potenţialului ramurii turistice prin valorificarea înaltă a patrimoniului existent trebuie studiate în continuare. Toate aceste aspecte, situaţii şi probleme nesoluţionate analizate în complex au dictat alegerea temei. Realizarea cercetării date a avut ca scop identificarea posibilității de lansare a unei afaceri în domeniul turismului rural. Posibilitatea lansării unei afaceri trebuie analizată din toate aspectele posibile, luându-se în considerare atât avantajele de care ar beneficia firma nou lansată în domeniu, cît și riscurile la care s-ar expune.

În prezenta lucrare propunându-mi să studiez oportunitatea lansării unei afaceri în domeniul turismului rural, am utilizat analiza SWOT și culegerea datelor de la respondenți prin intermediul unui chestionar.

Structura proiectului de curs se prezintă astfel: I capitol- Caracteristica generală a turismului și în special a turismului rural în R.Moldova . În continuare în capitolul II - Studiul oportunităţilor de lansare a unei afaceri în domeniul tursimului rural pe teritoriul Republicii Moldova care reprezintă partea practică a lucrării.

Capitolul I Caracteristica generală a turismului și în special a turismului rural în R.Moldova

1.1.Conceptul de produs turistic

În general, în literatura de specialitate, produsul turistic este definit ca fiind o combinaţie de elemente tangibile şi intangibile, care are rolul de a satisface nevoile turistului pe parcursul întregului voiaj. Rolul primordial îl are cea de-a doua categorie, reprezentată de serviciile sau prestaţiile turistice prin intermediul cărora sunt valorificate componentele de tip tangibil, adică patrimoniul şi infrastructura turistică ale unei anumite zone.

Agenţiile de turism comercializează pachete de servicii turistice complementare (cazare, alimentaţie, transport, agrement, tratament, asigurare) oferite sub forma unor produse turistice distincte în măsură să atragă turiştii potenţiali. Prestaţiile turistice ce intră în structura unui produs turistic sunt furnizate de întreprinderi independente, diferite: structuri de primire cu funcţiune de cazare, unităţi de alimentaţie, societăţi de transport, unităţi de agrement, de tratament, firme care închiriază echipament turistic, muzee etc. Produsul turistic presupune şi prestarea unor servicii suplimentare cum ar fi: serviciile de asistenţă turistică (ghizi), de informare, de intermediere (rezervări de locuri în mijloace de transport, unităţi de cazare), alte servicii cu caracter special: de secretariat (pe timpul congreselor), de traduceri (pe timpul sejurului în străinătate), de supraveghere a copiilor etc. Rolul agenţiei de turism turoperatoare este de a gestiona şi coordona aceste servicii complementare într-o ofertă complexă şi completă, adaptată preferinţelor turiştilor.

Nivelul satisfacţiei obţinute de fiecare turist în urma consumului produsului turistic depinde de gradul lui de adecvate faţă de motivaţiile personale ale respectivului individ. Diversitatea preferinţelor şi motivaţiilor turiştilor determină ca şi cerinţele cu privire la structura unui produs turistic să difere de la o persoană la alta. Ansamblul de servicii turistice nuanţate până la individualizare, conform preferinţelor personale ale clienţilor este cunoscut în literatura de specialitate şi sub denumirea de produs turistic pe măsură.

Conceptul de „produs total” este utilizat de Ph. Kotler pentru a defini caracterul de sistem al produsului dispus pe trei niveluri: produsul miez, produsul tangibil şi produsul dezvoltat. Produsul-miez (central) reprezintă serviciul sau utilitatea esenţială concepută pentru a satisface nevoile identificate ale segmentului ţintă. Produsul tangibil (formal) este constituit din oferta specifică de vânzare care statuează ceea ce consumatorul va primi în schimbul banilor săi (sunt vizate nivelul calitativ, trăsăturile, stilul, numele de marcă al produsului). Produsul dezvoltat cuprinde toate elementele imateriale ce ţin de produsul respectiv, inclusiv serviciile oferite clientului înainte, în timpul şi după vânzare, care determină atractivitatea ofertei.

Dacă extindem această abordare la produsul turistic putem considera cazul concret al unui aranjament turistic care constă dintr-un week-end într-un hotel pentru un cuplu cu copii mici. Mai exact, oferta reprezintă două nopţi de cazare (inclusiv micul dejun) într-una din unităţile de cazare ale unui lanţ hotelier.

Produsul turistic miez vizează avantajele, satisfacţiile percepute de turist ca putând fi obţinute în urma consumului acestuia: relaxare, odihnă, divertisment şi împlinire de sine în mediul familiei.

Produsul turistic tangibil cuprinde elementele ofertei aşa cum sunt prezentate în cadrul broşurii: două nopţi cazare şi mic dejun într-un anumit hotel, o cameră având un standard definit exact (o anumită categorie de clasificare) cu baie, telefon etc.

Produsul turistic dezvoltat include toate elementele componente ale unei experienţe globale unice şi atractive, presupunând o serie de avantaje oferite turistului din momentul primului contact cu unitatea de cazare şi până la viitoarele vizite ale acestuia. În acest caz avem de-a face cu oportunităţile ofertanţilor de a-şi diferenţia propriile produse de cele ale concurenţilor. În exemplul nostru, turiştilor li se poate oferi la sosire o cutie cu bomboane sau bilete la un obiectiv turistic ori unitate de agrement din zonă. Aceste componente sunt tangibile, însă există şi elemente intangibile ale produsului turistic dezvoltat precum avantajele psihologice (de exemplu, evadarea din cotidian, apartenenţa la o elită), calitatea prestaţiilor turistice furnizate, ospitalitatea personalului hotelier, imaginea de care se bucură produsul respectiv în rândul consumatorilor.

Fisiere in arhiva (2):

  • ANEXE1.doc
  • Lansarea unei Afaceri in Turismul Rural pe Teritoriul Republicii Moldova.doc