Leasingul si Institutiile Bancare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Leasingul si Institutiile Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 75 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

CUPRINS
Capitolul 1 Aspecte privind leasingul la BRD 4
1.1. Delimitări conceptuale privind leasingul 8
1.1.1. Leasingul – obiect al studiilor economice aplicative 10
1.1.2. Aprecierea caracterului avantajos al finanţării prin leasing faţă de alte variante 10
1.1.3. Regula de aur a finanţării prin leasing 11
1.2. Principalele forme de leasing 11
1.3. Caracteristica fundamentală a leasingului 14
1.4. Avantajele şi limitele leasingului 15
1.5. Leasingul în România 16
1.6. Asigurări privind leasingul la instituţiile bancare 17
1.7. Fluxul operaţional al leasingului 17
1.8. Termeni şi condiţii generale pentru acordarea leasingului 18
1.9. Garantarea de către Bancă a tranzacţiilor de leasing încheiate de către BRD–SGL 18
1.9.1. Competenţe de aprobare a tranzacţiilor de leasing 19
1.9.2. Garanţii 19
1.9.3. Documentaţia de scrisori de garanţie bancară în instituţiile bancare 20
1.9.4. Analiza dosarului 20
1.9.5. Emiterea scrisorii de garanţie bancară 21
Capitolul 2 Riscurile asociate operaţiilor de leasing şi bunuri finanţabile în BRD 22
2.1. Riscul de contrapartidă 22
2.2. Riscul de valoare de piaţă 22
2.3. Riscul de valoare reziduală 23
2.4. Riscul de colateral 24
2.5. Riscul de reposesie 24
2.6. Bunuri finanţabile în leasing 24
2.7. Bunuri finanţabile în BRD 25
2.7.1 Preţul finanţării 26
2.8.Calculul ratelor de leasing 27
Capitolul 3 Aspecte fiscale şi aspecte contractuale ale leasingului 30
3.1. Taxa pe valoarea adăugată 30
3.2. Impozitul pe profit 30
3.3. Taxe şi accize vamale 30
3.4. Taxe şi impozite diverse 31
3.5. Leasingul în comparaţie cu creditul de investiţie 31
3.6. Aspecte contractuale 32
3.7. Acte necesare pentru întocmirea contractului de finanţare în sistem leasing 33
3.8. Contractul de leasing financiar 33
3.8.1. Paşi care trebuie parcurşi pentru încheierea unui contract de leasing 35
3.8.2. Terminarea contractelor de leasing 37
3.8.3. Garanţii ale contractelor de leasing 37
3.9. Dobânzi de prefinanţare 37
3.10. Exploatarea bunurilor finanţate 37
3.10.1. Opţiunea de cumpărare 38
3.10.2. Asigurarea bunului 38
3.11. Rezilierea contractului de leasing 38
3.11.1. Contractul tripartit 39
Capitolul 4 Aspecte privind finanţarea bunurilor în sistem leasing la instituţiile bancare 40
4.1. Autoturisme. Informaţii generale 41
4.2. Vehicule comerciale. Informaţii generale 47
4.3. Echipamente de construcţie. Informaţii generale 48
4.4. Agribusines. Informaţii generale 49
4.5. Echipamente industriale. Informaţii generale 49
4.6. Leasing imobiliar. Informaţii generale 55
CONCLUZII 57
ANEXE 59
BIBLIOGRAFIE 73

Extras din document

Capitolul 1 Aspecte privind leasingul la BRD

BRD a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie 1991 ca societate pe acţiuni, cu capital social deţinut de statul român. În martie 1999, Societe Generale a achiziţionat un pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al BRD, prin intermediul unei achiziţii de la FPS combinată cu o participare la majorarea de capital social al BRD.

De la înfiinţarea sa ca societate pe acţiuni, BRD şi-a orientat şi şi-a adaptat activitatea la noile condiţii de piaţă, concentrându-se în special pe extinderea afacerilor din sectorul privat şi pentru activităţi bancare pentru persoane fizice, punând accent în primul rând pe afacerile mici şi mijlocii, dar şi câteva din cele mai mari societăţi private. BRD şi-a extins reţeaua, şi-a lărgit sfera de activitate şi s-a angajat în servicii bancare pentru persoane juridice şi persoane fizice, inclusiv printre altele, servicii de plată, finanţarea comerţului, asigurări, servicii de factoring şi forfetare. BRD a fost prima bancă din România care a oferit servicii de factoring şi forfetare, începând cu anul 1994 şi respectiv 1997. În paralel BRD şi-a dezvoltat reţeaua de bănci corespondente şi volumul de tranzacţii internaţionale.

Odată cu achiziţionarea pachetului majoritar de către SG, BRD a pus accentul pe serviciile bancare pentru populaţie, fără a exclude dezvoltarea activităţilor cu agenţii corporativi.

La 31 decembrie 1999, BRD era a doua bancă ca mărime din România după totalul activelor, totalul depozitelor şi creditelor nete. Conform calculelor efectuate de bancă în baza statisticilor BNR, în anul încheiat la 31 decembrie 1999, BRD deţinea 18,5% din volumul total al creditelor neguvernamentale, comparativ cu 10,5% în anul încheiat la 31 decembrie 1998.

Activitatea bancară din România este guvernată de Legea Bancară. În conformitate cu această lege, BNR adoptă regulamente privind desfăşurarea activităţii bancare în România şi răspunde de autorizarea şi supravegherea operaţiilor instituţiilor bancare din România.

Creditele, care, au în vedere climatul economic actual, sunt în general pe termen scurt, şi au fost redirecţionate spre sectorul societăţilor private.

Pe perioada dintre finalizarea achiziţiei şi până la 1 decembrie 2001, Societe Generale s-a angajat să depună toate eforturile pentru a păstra identitatea BRD şi caracterul său românesc şi pentru a asigura o suficientă independenţă operaţională a acesteia. Societe Generale s-a angajat ca în perioada de angajament să nu vândă nici una din achiziţiile BRD achiziţionate fie prin cumpărare de la FPS, fie prin participarea la majorarea de capital a BRD. Societe Generale a fost de asemenea de acord cu transferul activelor şi pasivelor Sucursalei SG şi a celorlalte afaceri controlate de Societe Generale în România la BRD, şi a fost de acord ca pe perioada de angajament să nu înfiinţeze sau să desfăşoare nici o activitate comercială în România, care ar putea face concurenţă activităţilor BRD.

Societe Generale s-a angajat de asemenea să depună toate eforturile pentru a spori capacitatea BRD de a dezvolta produse noi şi pentru a dezvolta operaţiunile de trezorerie ale BRD, prin transfer de know-how, inclusiv de a face din bancă singurul centru al Grupului SG pentru operaţiunile în lei.

BRD intenţionează să îşi dezvolte clientela din rândul persoanelor juridice şi a persoanelor fizice, să îşi sporească gradul de competitivitate pentru produsele pe care le oferă în prezent şi să dezvolte noi produse, fie direct fie prin înfiinţarea de filiale specializate sau de societăţi mixte împreună cu instituţii financiare străine, acolo unde consideră că este avantajos. Se vor intensifica eforturile de marketing pentru ca produsele BRD să răspundă cât mai bine cerinţelor clienţilor, şi se va crea o forţă de vânzare a propriilor produse bancare, care se va adresa atât clienţilor persoane fizice cât şi clienţilor reprezentând societăţi comerciale. Strategia BRD pentru anumite domenii specifice de activitate este următoarea:

Servicii bancare pentru societăţi comerciale: BRD doreşte să îşi consolideze poziţia pe piaţă pentru clienţii din sfera societăţilor comerciale, în special pentru cei din sectorul privat. BRD doreşte să îşi întărească relaţiile cu clienţii , societăţile comerciale şi să atragă noi oportunităţi de afaceri de la societăţile multinaţionale care funcţionează în România. În special BRD doreşte să îşi diversifice gama de produse bancare oferite clienţilor reprezentând societăţi comerciale, prin dezvoltarea unor servicii generatoare de venituri din comisioane ( cum ar fi gestionarea numerarului ) şi să valorifice oportunităţile care apar din serviciile de vânzări încrucişate, inclusiv prin punerea la dispoziţie a unor pachete structurate de finanţare a comerţului internaţional, adaptate nevoilor clienţilor;

Fisiere in arhiva (1):

  • Leasingul si Institutiile Bancare.doc