Magazin Virtual

Proiect
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 28806
Mărime: 2.70MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

1. Aspecte introductive 4

1.1 Apariţia E-Business-ului 4

1.2 Schimbări apărute odată cu dezvoltarea economiei digitale 4

1.3 E-Strategy, E-Business - IBM 5

1.4 Managementul informaţiei, operaţii cu afaceri - Bill Gates 6

1.5 E-Business în România: evoluţii şi tendinţe 8

1.6 E-Business: Avantaje vs Dezavantaje 10

2. Securitatea tranzacţiilor online 11

2.1. Securitatea datelor pe Internet 11

2.1.1 Politici, servicii şi mecanisme de securitate 11

2.1.2 Analiza vulnerabilitatilor 12

2.1.3 Politicile de securitate 13

2.1.4 Serviciile de securitate 13

2.1.5 Mecanismele de securitate 14

2.2 Protocoalele comerţului electronic 17

2.2.1 Protocolul SET 17

2.2.2 Protocolul iKP 20

2.2.3 Protocolul Secure Courier 21

2.2.4 Protocolul SNPP 21

2.2.5 Protocolul OPT 22

2.3 Metode şi algoritmi pentru asigurarea securităţii datelor 22

2.3.1 Metode criptorgafice asimetrice 22

2.3.2 Metode criptografice simetrice 25

2.3.3 Metode criptografice cu funcţii de dispersie 27

2.3.4 Semnatura digitală(electronică) 27

2.3.5 Sigiliul şi certificatul digital 29

2.3.6 Anvelopa şi notarul digital 29

2.3.7 Managementul cheilor 30

3. Publicitatea pe Internet 33

3.1 Funcţiile principale ale Internetului 33

3.2 Caracteristicile Internetului ca mediu publicitar 35

3.3 Organizarea Campaniilor Publicitare Online 36

3.3.1 Obiectivele şi alegerea ţintei campaniilor publicitare online 36

3.3.2 Alegerea şi plata spaţiului în publicitatea pe Internet 38

3.3.3 Testarea şi evaluarea campaniilor publicitare online 41

3.4 Publicitatea prin e-mail, sponsorizarea unor forum-uri de discuţii şi prin magazinele virtuale 42

3.5 Realizarea paginii web 43

3.5.1 Timpul de încărcarea a paginii 43

3.5.2 Textul şi designul paginii 44

3.5.3 Reţinerea vizitatorilor 44

3.5.4 Structura site-ului Web 44

3.5.5 Conceperea paginii Web 45

4.PHP şi MYSQL (limbajele de baza folosite în crearea magazinelor virtuale) 47

4.1 PHP 47

4.1.1 Ce este PHP-ul ? 47

4.1.2 Stiluri ale limbajului PHP 47

4.1.3 Avantaje ale limbajului PHP 48

4.2 MYSQL 48

4.2.1 Ce este MYSQL-ul ? 48

4.2.2 Caracteresiticile limbajului MYSQL 49

4.2.3 Utilitatea limbajului MYSQL 49

5. Descrierea aplicaţiei 50

5.1 Descriere generala 50

5.1.1 Datele din biblioteca 50

5.1.2 Aplicaţii similare 51

5.2 Proiectarea aplicaţiei 52

5.2.1 Proiectarea bazei de date 52

5.2.2 Proiectarea aplicaţiei-client 53

5.2.2 Proiectarea aplicaţiei-administrator 64

Bibliografie 69

Extras din document

Capitolul 1. Aspecte introductive

1.1 Apariţia E-Business-ului

Timp de treizeci de ani, Internetul a fost o reţea de calculatoare fără specific comercial, finanţată de guvernul S.U.A. şi considerată a fi un instrument modern, destinat facilitării activităţii de cercetare. Pe la mijlocul anilor 1980, Naţional Science Foundation a creat o reţea cu posibilităţi de transmisie de mare viteză, ceea ce a permis celorlalte reţele să fie conectate la Internet. Până în 1991, a fost riguros respectată regula conform căreia reţelele de calculatoare nu erau folosite în scop comercial. Abandonarea acestei reguli a condus la crearea World Wide Web.

Foarte rapid a fost remarcat enormul potenţial adus în dezvoltarea unei afaceri prin transformarea să într-o parte integrantă dintr-o reţea şi au apărut noi idei de utilizare a acesteia. Au apărut noi concepte, cum ar fi cel de afacere electronica (E-Business) sau comerţ electronic (E-Commerce), ca fiind alternative electronice ale modului tradiţional de a face afaceri sau comerţ. Comerţul electronic a fost definit pur şi simplu prin cumpărarea şi vânzarea de informaţii, produse şi servicii prin intermediul unei reţele de tip Internet. Afacerile electronice nu sunt doar o modă; ele reprezintă o abordare revoluţionară a conceptului de a “face” afaceri. Apar modificări în modul în care este utilizata informaţia, în care se contactează clienţii, furnizorii şi angajaţii, în marketing, în modul de promovare, etc.

O întreprindere virtuală este o întreprindere realizată în cyberspace (spaţiu cibernetic). Toţi întreprinzătorii care doresc să fie prezenţi într-un mod semnificativ în comunitatea globală informaţională vor trebui să ştie să se deplaseze şi să opereze în acest mediu. Sunt două aspecte importante, legate de o întreprindere virtuală: primul constă în cunoştinţe şi în abilitatea tehnică de a opera în cyberspace-ul care există deja şi se dezvolta continuu; al doilea constă în pregătirea personalului pentru a lucra în realitatea virtuală.

1.2 Schimbări apărute odată cu dezvoltarea economiei digitale

Ultima abordare de succes a CRM-ului (Customer Relationship Management) reprezintă o demonstraţie efectivă a noii modalităţi de relaţionare cu clientul. Scopul acesteia este de a recrea situaţia din micile magazine de cartier de acum câteva zeci de ani, în care vânzătorul îşi ştia clienţii după ambele nume, le cunoştea preferinţele şi îşi găsea timp să stea de vorba cu ei, nu neapărat despre afaceri.

CRM constă în aceeaşi abordare individualizată a relaţiilor cu clienţii, care, însă, datorită modernei tehnologii a informaţiei va reuşi stabilirea de relaţii “prieteneşti” cu un număr incomparabil mai mare de clienţi. CRM este un bun exemplu pentru E-Business, nu ca o nouă invenţie, ci ca o utilizare eficientă a noilor tehnologii ale informaţiei în afaceri. Activitatea desfăşurată în reţelele de tip WWW se caracterizează, mai ales, prin viteza la nivel electronic, la care se raportează toate celelalte domenii tradiţionale din comerţ, cum ar fi producţia, transportul şi toată logistica. Uşurinţa cu care poate fi creată o cerere, poate deveni o ameninţare, dacă nu se poate obţine cu aceeaşi rapiditate o producţie sporită sau posibilitatea de a livra comenzile la timp, din cauza unei deficienţe în sistemul de livrare. Din aceste motive, magazinele virtuale, care ofereau cadouri de Crăciun, au avut dificultăţi, deoarece s-a ajuns la situaţia în care comenzile erau livrate şi cu trei luni întârziere.

În cazul marilor companii, se pare că cea mai sigură soluţie ar fi tratarea EBusiness ca şi cum ar fi unul din propriile lor canale de distribuţie, în timp ce îşi continuă afacerile în mod tradiţional pe celelalte canale. Fără nici o îndoială, dezvoltarea comerţului electronic în diferite forme, va contribui la explorarea şi accelerarea procesului de globalizare a economiei şi, în special, la globalizarea comerţului. Acest lucru va duce la crearea unui sistem universal coerent, de funcţionare în noul mediu, sistem ce va trebui să acopere toate aspectele societăţii: cel economic, legal, financiar, de siguranţă, responsabilitate şi de protecţie a proprietăţii. Un fenomen important - care va avea o influenţă semnificativă asupra dezvoltării

globale a pieţei virtuale – constă în dispariţia multor mediatori, cum ar fi tot felul de agenţi, dealeri sau brokeri. În următoarea fază a relaţiilor client-furnizor, cumpărătorul va „dicta” direct producătorilor ce să producă. Se prevede apariţia unor info-mediatori a căror meserie va consta în abordarea clienţilor-participanţi într-o anumită comunitate virtuală şi care se vor asigura că, oricând, clientul va găsi pe propriul ecran al calculatorului toate informaţiile pe care şi le doreşte. Funcţia acestor info-mediatori va fi preluată de aşa-numiţii agenţi inteligenţi - un software foarte sofisticat, bazat pe inteligenţă artificială. Un astfel de program va analiza site-urile vizitate până la un anumit moment de client, iar rezultatul analizei va deveni baza determinării “profilului clientului”. Pornind de la aceasta, va fi estimată dorinţa clientului de a obţine diferite informaţii în legătură cu anumite produse şi servicii.

1.3 E-Strategy, E-Business – IBM

E-Strategy reprezintă „puntea” dintre strategia unei afaceri şi soluţiile tehnologice alese pentru punerea ei în practică. Dacă se doreşte aprofundarea problemei, se poate spune că E-Strategy reprezintă strategia "din spatele" E-Business. Dar ce este EBusiness? IBM a dat următoarea definiţie: în modul cel mai simplist, E-Business înseamnă utilizarea tehnologiilor Internet pentru a îmbunătăţi şi a transforma procesele cheie dintr-o afacere. Încercând generalizarea şi completarea definiţiei precedente, se poate spune că E-Business reprezintă utilizarea tehnologiei informaţiei pentru a îmbunătăţi şi transforma procesele cheie dintr-o afacere.

O altă tratare uzuală a conceptului de E-Strategy este aceea de percepere strictă de abordare centrată pe client. De fapt, mulţi experţi în E-Strategy susţin că transformarea unei afaceri într-una centrată pe client constituie primul pas în implementarea unei EStrategy. După Jeff Cladwell (un consultant în soluţii tehnologice pentru dezvoltarea organizaţiilor), „cheia problemei nu o reprezintă doar Web-ul - ci întreprinderea în sine. În timp ce abilitatea de a interacţiona şi dialoga cu clientul constituie doar faza de început, formularea unei strategii de integrare a aplicaţiilor interne (back-end) cu soluţiile de afaceri-electronice constituie cheia unui CRM (Customer Relationship Management) de succes”. E-Strategy înglobează aspectele de E-Business ale componentei de management al relaţiilor din cadrul unui departament de marketing având, astfel, legătură cu modul de definire al marketingului relaţiilor.

În ultimă instanţă, E-Strategy reprezintă un plan cuprinzător, strâns legat de esenţa strategiilor de marketing şi de scopul afacerii în sine, ţinând totodată seama şi de tehnologie. Făcând un rezumat al celor de mai sus, se poate spune că E-Strategy acoperă următoarele aspecte ale E-Business:

• E-Commerce: cu câtva timp în urmă, acesta se referea numai la efectuarea de ranzacţii electronice on-line cu clientul; în prezent prin E-Commerce se înţelege modul în care tranzacţioneaza furnizorii, partenerii şi clienţii;

• Business Intelligence: utilizarea informaţiilor referitoare la clienţi pentru a lua decizii profitabile, a afla cine sunt şi a comunica mai eficient;

• E-Customer service: servirea mai bună a clienţilor, 24 de ore, 7 zile pe săptămână, câştigarea de noi clienţi, consolidarea relaţiilor cu clienţii existenţi;

• Enterprise Business Intelligence: partajarea, comunicarea şi analiza mai eficientă a datelor despre clienţi.

Care este rolul tehnologiei în planul de E-Strategy? Tehnologia devine din ce în ce mai integrată în intimitatea proceselor şi a strategiilor unei afaceri. Ca urmare, creşte importanţa existenţei unui plan de E-Strategy foarte bine definit şi înţeles. Luarea unor decizii tehnologice corecte poate avea implicaţii semnificative la toate nivelurile. O EStrategy clară într-o afacere aduce un echilibru în funcţionare. Tehnologia poate fi, astfel, considerată ca făcând parte din clasa activelor productive.

Preview document

Magazin Virtual - Pagina 1
Magazin Virtual - Pagina 2
Magazin Virtual - Pagina 3
Magazin Virtual - Pagina 4
Magazin Virtual - Pagina 5
Magazin Virtual - Pagina 6
Magazin Virtual - Pagina 7
Magazin Virtual - Pagina 8
Magazin Virtual - Pagina 9
Magazin Virtual - Pagina 10
Magazin Virtual - Pagina 11
Magazin Virtual - Pagina 12
Magazin Virtual - Pagina 13
Magazin Virtual - Pagina 14
Magazin Virtual - Pagina 15
Magazin Virtual - Pagina 16
Magazin Virtual - Pagina 17
Magazin Virtual - Pagina 18
Magazin Virtual - Pagina 19
Magazin Virtual - Pagina 20
Magazin Virtual - Pagina 21
Magazin Virtual - Pagina 22
Magazin Virtual - Pagina 23
Magazin Virtual - Pagina 24
Magazin Virtual - Pagina 25
Magazin Virtual - Pagina 26
Magazin Virtual - Pagina 27
Magazin Virtual - Pagina 28
Magazin Virtual - Pagina 29
Magazin Virtual - Pagina 30
Magazin Virtual - Pagina 31
Magazin Virtual - Pagina 32
Magazin Virtual - Pagina 33
Magazin Virtual - Pagina 34
Magazin Virtual - Pagina 35
Magazin Virtual - Pagina 36
Magazin Virtual - Pagina 37
Magazin Virtual - Pagina 38
Magazin Virtual - Pagina 39
Magazin Virtual - Pagina 40
Magazin Virtual - Pagina 41
Magazin Virtual - Pagina 42
Magazin Virtual - Pagina 43
Magazin Virtual - Pagina 44
Magazin Virtual - Pagina 45
Magazin Virtual - Pagina 46
Magazin Virtual - Pagina 47
Magazin Virtual - Pagina 48
Magazin Virtual - Pagina 49
Magazin Virtual - Pagina 50
Magazin Virtual - Pagina 51
Magazin Virtual - Pagina 52
Magazin Virtual - Pagina 53
Magazin Virtual - Pagina 54
Magazin Virtual - Pagina 55
Magazin Virtual - Pagina 56
Magazin Virtual - Pagina 57
Magazin Virtual - Pagina 58
Magazin Virtual - Pagina 59
Magazin Virtual - Pagina 60
Magazin Virtual - Pagina 61
Magazin Virtual - Pagina 62
Magazin Virtual - Pagina 63
Magazin Virtual - Pagina 64
Magazin Virtual - Pagina 65
Magazin Virtual - Pagina 66
Magazin Virtual - Pagina 67
Magazin Virtual - Pagina 68
Magazin Virtual - Pagina 69
Magazin Virtual - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Magazin Virtual.doc
  • Magazin Virtual.ppt

Alții au mai descărcat și

Promovarea și Distribuția Turismului prin Internet

CAPITOLUL I DESCRIEREA PIEŢEI TURISMULUI Factorii economici exteriori au făcut ca în ultimii zece ani piaţa românească a turismului să se...

Strategia de Marketing pentru Dezvoltarea unei Afaceri în Domeniul Turismului

Cap 1. Prezentarea ideii de afacere in turism Introducere Dezvoltarea unei afaceri in domeniul turismului in contextul economiei mondiale...

Planul de Afaceri al SC TNT Marketing SRL

Introducere Acest proiect este structurat în trei capitole dupa cum urmează: în primul capitol vom prezenta aspectele principale ale...

Marketing Online - Proiect

CUVÂNT DE ÎNCEPUT Să ştii să vinzi este o artă. Dar să ştii cu exactitate unde te poziţionezi ca brand sau ca şi companie, atât în prezent cât şi...

Cercetarea de marketing - Tesla Inc

I. DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIU, WEBSITE, SIGLĂ, SLO-GAN, ANUL ÎNFIINȚĂRII, NR. ANGAJAȚI, ORGANIGRAMĂ Denumirea firmei analizate este Tesla...

Plan de afaceri firmă de croitorie

Analiza activităţii comerciale la nivelul firmei S.C.YOUR STYLE S.R.L. Capitolul 1.Descrierea activităţii 1.1.Denumirea societăţii este YOUR...

Marketing Online - Analiza unui Site Web

Descrierea firmei Prezentare generală Firma prezentată în acest proiect se numeşte SC IMPAR SRL, care este o societate comercială înfiinţată în...

Marketing online - proiectarea unui site web de comerț electronic

1. Obiective si strategii Atunci cand vorbim de structura unui site Internet ne referim la organizarea continutului acestuia intr-o maniera care...

Te-ar putea interesa și

Servicii Internet Magazine Virtulale

1. REŢEAUA INTERNET SERVICII INTERNET 1.1. Internet - descriere Internet-ul este o gigantică reţea de calculatoare – mai precis o reţea de reţele...

Realizarea unui sistem informatic privind activitatea de comerț

CAPITOLUL 1. COMERŢUL ELECTRONIC, AFACERILE ELECTRONICE PE INTERNET ŞI MAGAZINELE VIRTUALE Odată cu dezvoltarea Internetului un nou tip de...

Magazine Online

INTRODUCERE: Odată cu dezvoltarea Internetului, comerţul on-line a luat amploare antrenând din ce în ce mai mulţi jucători pe piaţă. Mediul de...

Comerțul Electronic

1. Introducere Comertul electronic se poate defini ca fiind o activitate comerciala în care o firma (comerciant) foloseste Internetul pentru a-si...

Proiecte economice în comerț - magazin vinuri

1.Introducere SC. WINE DINE. SA lansează pe piața municipiului Iasi 3 magazine fizice şi unul online ce se ocupă cu comercializarea de vinuri....

Plan de Afaceri Magazin Online

1. Sinteza planului de afaceri Acest plan de afaceri este intocmit de catre firma “ Andrei CNC” in scopul deschiderii unui magazin online care...

Tehnologii Comerciale

Introducere În ultimul deceniu, Internet-ul a evoluat într-o unealtă formidabilă având un impact major în toate aspectele vieţii. La fiecare...

Marketing online - proiectarea unui site web de comerț electronic

1. Obiective si strategii Atunci cand vorbim de structura unui site Internet ne referim la organizarea continutului acestuia intr-o maniera care...

Ai nevoie de altceva?