Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 19500
Mărime: 253.59KB (arhivat)
Publicat de: Martin Dinu Panait
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Zait Luminita
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA MARKETING

Cuprins

 1. Introducere pag.7.
 2. Capitolul I. Prezentarea generală a companiei pag.8.
 3. 1.1 Prezentarea Banca Comercială Română pag.8.
 4. 1.2 Analiza principalilor indicatori economico-financiari pag.11.
 5. 1.3 Gamă de servicii pag.18.
 6. 1.4 Organizarea şi conducerea pag.25.
 7. Capitolul II. Rolul şi locul CRM în viziunea de marketing a organizaţiei pag.30.
 8. 2.1 Rolul marketingului relaţional la nivelul organizaţiei pag.30.
 9. 2.2 Puncte de sprijin în consolidarea relaţiilor cu clienţii pag.37.
 10. 2.3 Particularităţi în relaţia companie – consumator pag.42.
 11. 2.4 Alternative posibile de dezvoltare a strategiei CRM pag.43.
 12. Capitolul III. Bazele de date–instrument fundamental al dezvoltării programului CRM pag.44.
 13. 3.1 Sursele de date utilizate în programul CRM pag.44.
 14. 3.2 Gestionarea datelor privind consumatorii pag.52.
 15. 3.3 Finalitatea dezvoltării şi gestionarii bazelor de date pag.55.
 16. Capitolul IV. Studiu de caz – propunerea unei soluţii tip CRM la nivelul organizaţiei pag.58.
 17. Concluzii pag.62.
 18. Bibliografie
 19. Anexe

Extras din proiect

Apariţia băncilor moderne este strâns legată de dezvoltarea comerţului cu cetăţile îndepărtate şi acumularea capitalului monetar în special pe această bază, expresie a dezvoltării producţiei manufacturiere şi a expansiunii generale a economiei Legate de nevoile comerţului şi desfăşurând principalele operaţiuni prin intermediul efectelor comerciale, în mod firesc băncile au primit atributul de comerciale

În epoca contemporană , locul şi rolul băncilor în economie este strâns legat de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii investiţii , relaţie hotărâtoare în creşterea economică

Conceptele moderne privind dezvoltarea ecomonica considera că un rezultat necesar al evoluţiei societăţii obţinerea de economii ale agenţilor economici sau persoanelor, reprezentând venituri neconsumate în perioada curentă şi destinată utilizării viitoare. În cadrul aceloraşi concepte, investiţiile reprezentând achiziţia de instalaţii şi echipament, structuri, maşini şi inventar, destinate dezvoltării producţiei , reprezintă o altă realitate a economiei şi expansiunii ei ce afectează pe agenţii economici

Agenţii economici îşi găsesc resursele necesare realizării investiţiilor pe două căi: fie prin utilizarea propriilor economii, fie prin recurgerea la creditele ce le sunt acordate prin bănci, în procesul de reciclare şi valorificare a capitalurilor monetare în economie

În acest fel se crează condiţiile unei ample redistribuiri a capitalurilor, tot mai mari odată cu evoluţia istorică, vehiculate de o largă reţea de intermediari care au fost exclusiv, la început, şi preponderent apoi, în structura sistemului bancar în formare, băncile comerciale sau de depozit

Creaţia monetară, ca factor specific al funtionalitatii băncilor, a stat la rândul său la baza definirii locului şi rolului băncilor în economie

Băncile s-au afirmat esenţial ca instituţii monetare, a căror caracteristică principală este posibilitatea de a pune în circulaţia creanţe asupra lor înseşi, care sporesc masa mijloacelor de plată, volumul circulaţiei monetare

În epoca istorică pe care o parcurge ţara noastră, o sarcină primordială a generaţiei de specialişti şi conducători este însuşirea atât a „acquis-ului comunitar european”, cât şi a celui mondial, în funcţie de cerinţele instituirii în ţara noastră a unui mediu economic social aliniat la nivelul exigenţelor de dezvoltare internă în conformitate cu tendinţele actuale pe plan internaţional.

Investiţiile masive ale băncilor peste hotare, expansiunea bancară în pieţele emergent, evoluţia canalelor de distribuţie şi presiunea acţionarilor au un impact drastic asupra dinamicii sectorului retail în Europa. Puse în faţa intensificării competiţiei raportată la diminuarea ratelor profitului, băncile caută oportunităţi profitabile pentru activitatea viitoare dincolo de modelele de bussiness deja existente.

Cu legislaţia care duce managementul financiar către un nivel major de standardizare, diferenţele pot fi obţinute doar prin produse, devine din ce în ce mai clar că cea mai sigură sursă de profit pe termen lung şi de avantaj competitiv va fi abilitatea băncilor de a se diferenţia prin calitatea serviciilor.

Lucrarea de faţă propune a fi o analiză de marketing a serviciilor oferite de B.C.R., punându-se accentul în special pe managementul relatiilor cu clientii in viziunea de marketing a bancii.

Lucrarea este structurată în patru capitole, care tratează diferite aspecte ale calităţii serviciului bancar şi al CRM.

Primul capitol tratează aspecte legate de descrierea activităţii Băncii Comerciale Române (BCR), , istoricul acesteia pentru a înţelege evoluţia misiunea şi obiectivele firmei, analiza principalilor indicatori economici din T1 2010.

În cel de-al II-lea capitol se vor evidenţia practic rolul CRM în viziunea de marketing a Băncii Comerciale Române.

În capitolul al treilea vom prezenta evoluţia conceptuală a ultimului decenii care a evoluat spre generalizarea către arhitectura client-server, arhitectură care înglobează baza de date, sistemul său sistemele de gestiune a bazelor de date şi sistemele de aplicaţii.

Capitolul al patrulea este reprezentat de un studiu de caz propriu cu privire la fidelizarea clienţilor bugetari în perioada de criză.

Preview document

Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 1
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 2
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 3
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 4
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 5
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 6
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 7
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 8
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 9
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 10
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 11
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 12
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 13
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 14
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 15
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 16
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 17
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 18
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 19
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 20
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 21
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 22
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 23
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 24
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 25
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 26
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 27
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 28
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 29
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 30
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 31
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 32
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 33
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 34
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 35
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 36
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 37
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 38
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 39
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 40
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 41
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 42
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 43
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 44
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 45
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 46
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 47
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 48
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 49
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 50
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 51
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 52
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 53
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 54
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 55
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 56
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 57
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 58
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 59
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 60
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 61
Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Managementul Relatiilor cu Clientii al Bancii Comerciale Romane
  • anexa Organigrama - adm centrala 01 07 2010_rom.doc
  • proiect licenta.doc
  • UNIVERSITATEA foi fara numar.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Privind Sistemele de Management al Relațiilor cu Clienții

INTRODUCERE În această lucrare îmi propun să realizez un studiu privind sistemele de management al relaţiilor cu clienţii şi să evidenţiez...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Managementul calității totale cu aplicație în serviciile bancare

Managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest...

Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii

CAPITOLUL1 Conţinutul deciziei de finanţare pe termen scurt a întreprinderii şi impactul său 1.1 Importanţa deciziei de finanţare pe termen scurt...

Contribuții privind asigurarea calității în serviciile bancare din România

Introducere 16 CAPITOLUL 1 – PREOCUPARI ACTUALE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII PRODUSELOR SI SERVICIILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANA SI LA NIVEL...

Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română

1.1. Prezentarea Băncii Comerciale Române Fondată la 1 decembrie 1990, în cadrul procesului de restructurare pe două niveluri a sistemului bancar...

Relația bancă-client

CAPITOLUL I Sistemul Bancar în România Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Naţională a României şi...

Perfecționarea Sistemului de Vânzări al Băncii Comerciale Române

CAPITOLUL 1. DE CE PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE VÂNZĂRI AL BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE ? Motivul pentru care am ales această lucrare este acela de a...

Sistem de Asistare a Deciziilor Privind Activitatea de Creditare pe Exemplul BCR SA

CAP.1. SELECTAREA CLIENTELEI BANCARE ŞI ANALIZA CERERII DE CREDITE 1.1. Scurt istoric al Grupului Banca Comercială Română Fondată la 1...

Profitabilitatea și performanțele bancare

INTRODUCERE Băncile sunt angrenaje esenţiale ale economiilor noastre. Dar, cu toate acestea, rolul lor este puţin cunoscut. În general sunt...

Ai nevoie de altceva?