Marketing pe Internet

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 38119
Mărime: 746.57KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere 4

Capitolul 1. Apariţia conceptului de marketing pe Internet 6

1.1. Scurtă istorie a marketingului . 6

1.2. Conceptul de marketing pe Internet . 9

1.3. Diferenţa dintre marketingul tradiţional şi marketingul pe Internet. 10

1.4. Instrumente ale marketingului pe Internet. 19

1.4.1. E-mail marketing. 19

Studiu de caz: Newsletter-ul Bancpost. 21

1.4.2. Marketingul viral. 22

1.4.3. Marketingul în reţea (Network Marketing). 23

1.4.4. Marketingul agresiv (Guerilla Marketing). 24

1.4.5. Search Engine Marketing. 25

1.5. Site-ul - suportul marketingului pe Internet. 27

1.5.1. Crearea unui site. 27

Studiu de caz: Crearea site-ului firmei Alveus România. 33

1.5.2. Tipuri de site-uri. 36

Capitolul 2. Apariţia şi dezvoltarea Internetului 40

2.1. Apariţia şi dezvoltarea Internetului la nivel mondial. 40

2.2. Apariţia şi dezvoltarea Internetului în România. 51

Capitolul 3. Particularităţi ale marketingului pe Internet 55

3.1. Modele de afaceri pe Internet. 55

Studiu de caz: Casa de licitaţii Ebay. 58

3.2. Modalităţi de plată pe Internet . 62

3.3. Cadrele legal şi normativ ale comerţului electronic. 65

3.3.1. Legislaţia comerţului electronic în UE. 66

3.3.2. Internetul şi proprietatea intelectuală . 67

3.3.3. Protejarea domeniului internet al companiei (domain name). 69

3.3.4. Securitatea datelor şi securitatea efectuării trazacţiilor electronice. 69

Capitolul 4. Managementul relaţiilor cu clienţii 77

4.1. Conceptul de management al relaţiilor cu clienţii. 78

4.2. Conceptul de management al relaţiilor cu clienţii online. 86

4.2.1. Pregătirea implementării unei strategii de e-CRM. 88

Studiu de caz: Mazbelline. 91

4.2.2. Soluţii web oferite de o strategie de e-CRM. 93

Capitolul 5. Tendinţe şi concluzii 97

Bibliografie . 99

Extras din document

LISTA FIGURILOR ŞI GRAFICELOR

Figura Nr.1: Sumarul procesului de creare a unui site web.

Figura Nr.2 : Repartizarea utilizatorilor de Internet pe continente .

Figura Nr.3 : Procentul numarului de utilizatori de Internet In Europa de Vest si Europa Centrala si de Est .

Figura Nr.4 : Ponderile utilizatorilor de Internet din tarile Vest Europene dupa tipul conexiunii .

Figura Nr.5 : Utilizatori de Internet in Japonia, 2001-2007 (ca % din populaţie).

Figura Nr.6 : Evoluţia numărului de utilizatori de Internet în România-perioada 2001-2006

Figura Nr.7: Top 10 al tarilor–sursa de mesaje electronice ilegale ca procent din total mesaje ilegale la nivel mondial.

LISTA TABELELOR

Tabelul Nr.1: Diferenţele dintre e-marketing şi marketingul tradiţional.

Tabelul Nr.2: Compararea performanţelor site-urilor web.

Tabelul Nr.3 : Număr de utilizatori Internet în unele ţări ale lumii.

Tabelul Nr.4 : Număr de utilizatori Internet în Europa .

INTRODUCERE

Internetul este o reţea de întindere planetară care cuprinde o vastă colecţie de informaţii şi resurse disponibile prin intermediul calculatorului. Acesta este mediul de comunicare ce a cunoscut cea mai rapidă dezvoltare din istoria umanităţii, atrăgând milioane de utilizatori într-un timp foarte scurt spre deosebire de televiziune şi radio. Fascinaţia oamenilor pentru acest nou mediu a dus la o rapidă dezvoltare a sa atât extensiv cât şi intensiv.

Multe organizaţii şi-au dat seama de avantajele oferite de acest nou mediu şi s-au hotărât să acţioneze, dezvoltând afaceri pe Internet, folosind avantajele oferite de acesta prin modul simplu de utilizare, precum şi prin costul scăzut în raport cu eficienţa oferită.

Dar, odată cu dezvoltarea de noi afacei pe Internet, s-a impus destul de repede şi problema promovării lor, respectiv a atragerii oamenilor pe site-ul companiei.

Acest lucru a dus la apariţia şi dezvoltarea Marketingului pe Internet, care înseamnă de fapt promovarea prin mijloace proprii Internetului a site-ului unei companii, atragerea şi fidelizarea de noi clienţi pe site, şi implicit promovarea bunurilor şi serviciilor companiei cu scopul de a obţine un profit.

Acum, când este evident pentru toată lumea că Internetul este o piaţă de masă ce cucereşte noi utilizatori în fiecare zi, este imperios necesar pentru orice companie să fie prezentă pe această piaţă, şi nu poate realiza acest lucru cu succes decât folosind mijloacele proprii acestui mediu, şi anume Marketingul pe Internet.

Prezenta lucrare este structurată în cinci capitole care se constituie într-o abordare teoretică, demersul fiind insoţit şi de o abordare practică, ilustrată de patru studii de caz.

Primul capitol debutează cu o scurtă introducere a conceptului de marketing mergând până la descrierea conceptului de marketing pe Internet. Capitolul este întregit de tratarea principalelor diferenţieri ce există între aceste două concepte, mergând până la evidenţierea instrumentelor proprii marketingului pe Internet. În încheiere am urmărit şi unele aspecte practice, respectiv proiectarea şi crearea de site-uri web în concordanţă cu principiile specifice marketingului online.

Cel de-al doilea capitol prezintă structurat apariţia şi dezvoltarea Internetului, atât la nivel mondial cât şi în România. De asemenea, prezentul capitol este completat de aprecieri privind importanţa acestui mediu de dezvoltare pentru afacerile online.

În capitolul 3 se urmăreşte descrierea multitudinilor de afaceri ce se pot desfăşura în mediul online, şi diferite caracteristici ale acestora (modalităţi de plată, mijloace de securizare ş.a.), precum şi reglementările de natură juridică referitoare la acest domeniu.

Capitolul 4 tratează, având în vedere importanţa gestionării relaţiilor cu clienţii atât în mediul offline, dar mai ales în cel online, mai întâi o introducere în conceptul de management al relaţiilor cu clienţii, studiind mai apoi aplicarea acestui concept în mediul online.

În Capitolul 5 sunt prezentate tendinţele in domeniul marketingului on line

CAPITOLUL 1. APARIŢIA CONCEPTULUI DE

MARKETING PE INTERNET

Odată cu creşterea exponenţială a popularităţii web-ului - instrument primordial de utilizare a Internetului - o activitate din ce în ce mai profitabilă a început să fie exploatată de către un număr crescând de companii: publicitatea şi marketingul online, instrumente ce oferă posibilităţi enorme la un cost minimal.

Marketingul online îşi are rădăcinile în marketingul tradiţional, dar se ramifică şi se diferenţiază într-o manieră foarte evidentă datorită unei caracteristici unice: Interactivitatea.

1.1. SCURTĂ ISTORIE A MARKETINGULUI

În evidenţierea evoluţiei marketingului, se ia, de regulă, ca punct de plecare definiţia formulată de Asociaţia Americană de Marketing (A.M.A.), definiţie ce s-a bucurat de o largă circulaţie în rândul specialiştilor. Potrivit acesteia, marketingul vizează “realizarea activităţilor economice care dirijează fluxul de bunuri şi servicii de la producător la consumator sau utilizator”. După aproape trei decenii, A.M.A. a dat o nouă definiţie a marketingului, definiţia anterioară fiind tributară vechiului concept de marketing. Aceasta este : “marketingul reprezintă procesul programării şi realizării producerii, preţului, promovării şi distribuţiei ideilor, bunurilor şi serviciilor care determină schimburile menite să satisfacă obiective individuale şi organizaţionale”.

Preview document

Marketing pe Internet - Pagina 1
Marketing pe Internet - Pagina 2
Marketing pe Internet - Pagina 3
Marketing pe Internet - Pagina 4
Marketing pe Internet - Pagina 5
Marketing pe Internet - Pagina 6
Marketing pe Internet - Pagina 7
Marketing pe Internet - Pagina 8
Marketing pe Internet - Pagina 9
Marketing pe Internet - Pagina 10
Marketing pe Internet - Pagina 11
Marketing pe Internet - Pagina 12
Marketing pe Internet - Pagina 13
Marketing pe Internet - Pagina 14
Marketing pe Internet - Pagina 15
Marketing pe Internet - Pagina 16
Marketing pe Internet - Pagina 17
Marketing pe Internet - Pagina 18
Marketing pe Internet - Pagina 19
Marketing pe Internet - Pagina 20
Marketing pe Internet - Pagina 21
Marketing pe Internet - Pagina 22
Marketing pe Internet - Pagina 23
Marketing pe Internet - Pagina 24
Marketing pe Internet - Pagina 25
Marketing pe Internet - Pagina 26
Marketing pe Internet - Pagina 27
Marketing pe Internet - Pagina 28
Marketing pe Internet - Pagina 29
Marketing pe Internet - Pagina 30
Marketing pe Internet - Pagina 31
Marketing pe Internet - Pagina 32
Marketing pe Internet - Pagina 33
Marketing pe Internet - Pagina 34
Marketing pe Internet - Pagina 35
Marketing pe Internet - Pagina 36
Marketing pe Internet - Pagina 37
Marketing pe Internet - Pagina 38
Marketing pe Internet - Pagina 39
Marketing pe Internet - Pagina 40
Marketing pe Internet - Pagina 41
Marketing pe Internet - Pagina 42
Marketing pe Internet - Pagina 43
Marketing pe Internet - Pagina 44
Marketing pe Internet - Pagina 45
Marketing pe Internet - Pagina 46
Marketing pe Internet - Pagina 47
Marketing pe Internet - Pagina 48
Marketing pe Internet - Pagina 49
Marketing pe Internet - Pagina 50
Marketing pe Internet - Pagina 51
Marketing pe Internet - Pagina 52
Marketing pe Internet - Pagina 53
Marketing pe Internet - Pagina 54
Marketing pe Internet - Pagina 55
Marketing pe Internet - Pagina 56
Marketing pe Internet - Pagina 57
Marketing pe Internet - Pagina 58
Marketing pe Internet - Pagina 59
Marketing pe Internet - Pagina 60
Marketing pe Internet - Pagina 61
Marketing pe Internet - Pagina 62
Marketing pe Internet - Pagina 63
Marketing pe Internet - Pagina 64
Marketing pe Internet - Pagina 65
Marketing pe Internet - Pagina 66
Marketing pe Internet - Pagina 67
Marketing pe Internet - Pagina 68
Marketing pe Internet - Pagina 69
Marketing pe Internet - Pagina 70
Marketing pe Internet - Pagina 71
Marketing pe Internet - Pagina 72
Marketing pe Internet - Pagina 73
Marketing pe Internet - Pagina 74
Marketing pe Internet - Pagina 75
Marketing pe Internet - Pagina 76
Marketing pe Internet - Pagina 77
Marketing pe Internet - Pagina 78
Marketing pe Internet - Pagina 79
Marketing pe Internet - Pagina 80
Marketing pe Internet - Pagina 81
Marketing pe Internet - Pagina 82
Marketing pe Internet - Pagina 83
Marketing pe Internet - Pagina 84
Marketing pe Internet - Pagina 85
Marketing pe Internet - Pagina 86
Marketing pe Internet - Pagina 87
Marketing pe Internet - Pagina 88
Marketing pe Internet - Pagina 89
Marketing pe Internet - Pagina 90
Marketing pe Internet - Pagina 91
Marketing pe Internet - Pagina 92
Marketing pe Internet - Pagina 93
Marketing pe Internet - Pagina 94
Marketing pe Internet - Pagina 95
Marketing pe Internet - Pagina 96
Marketing pe Internet - Pagina 97
Marketing pe Internet - Pagina 98
Marketing pe Internet - Pagina 99
Marketing pe Internet - Pagina 100
Marketing pe Internet - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Marketing pe Internet.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul Apariției Internetului asupra Dezvoltării Marketingului

Capitolul 1 Internet şi neteconomie 1. 1. Internetul, revoluţia tehnologică a secolului XX Comunicarea în timp real a mesajelor ce includ text,...

Impactul Internetului în Publicitate

ARGUMENT Impactul internetul creşte într-un ritm mult mai rapid decât cel înregistrat vreodată de televiziune sau radio şi probabil că ritmul de...

Marketing Online

INTRODUCERE Termenul de marketing este de origine anglo-saxonã (reprezentând participiul prezent al verbului “to market”, care are semnificaţia de...

Marketing Online

Marketingul online – o noua moda? Un nou stil de viata? Câte putin din fiecare si chiar mai mult. Auzim din ce în ce mai des termenul de...

Promovarea Firmei Dinamic Construct printr-un Site Web

CAPITOLUL I 1. CONŢINUTUL ŞI EVOLUŢIA MARKETINGULUI ELECTRONIC 1.1. INTRODUCERE ÎN MARKETINGUL ELECTRONIC ŞI LOCUL SĂU ÎN MARKETINGUL...

Eficiența campaniei de publicitate online a companiei x

INTRODUCERE Într-o epocă în care totul evoluează cu o rapiditate nu foarte uşor de urmat pentru întreprinderile existente, în care progresul...

Studiu de Caz Amazon

Cursant: I. Scurtă prezentare Amazon este o companie cu sediul în Seattle, Washington, fiind lider mondial în e-commerce. În anul 2011 această...

Cramele Recaș export

Informatii generale "Din respect pentru vin" este moto-ul acestei crame, intr-o continua ascensiune. Recunoasterea vinurilor de Recas aduce...

Te-ar putea interesa și

Lucrare licență - Publicitatea online

CAPITOLUL 1. PUBLICITATEA : SUFLETUL COMERTULUI 1.1. ISTORIA PUBLICITATII Publicitatea este, fara indoiala, aproape la fel de veche ca si...

Proiectarea Aplicațiilor de Comerț Electronic

1 MARKETING ÎN SPATIUL VIRTUAL 1.1 DELIMITARI CONCEPTUALE Definitia de dictionar pentru cyber este stiinta controlului sistemelor complexe,...

Comerțul Electronic între Provocări și Responsabilități

Vorbind despre comertul electronic ca despre o noua economie, ne referim la o lume în care oamenii lucreaza cu creierul în defavoarea mâinilor. O...

Marketing via Internet

INTRODUCERE Nu eşti conectat la Internet, “Nu exişti “ este o expresie tot mai des întîlnită în toate domeniile , începînd cu...

Promovarea și Distribuția Turismului prin Internet

CAPITOLUL I DESCRIEREA PIEŢEI TURISMULUI Factorii economici exteriori au făcut ca în ultimii zece ani piaţa românească a turismului să se...

Profilul consumatorilor de internet din România

Introducere Cea mai mare invenţie a omenirii este limbajul – o invenţie la care au contribuit o mulţime de oameni de-a lungul unei perioade...

E-marketing versus marketing tradițional

INTRODUCERE Pe vremuri, marketingul se referea la reclame în reviste lucioase, ziare și panouri publicitare, reclame la televiziune și radio. Nu...

Marketing Online

Marketingul online – o noua moda? Un nou stil de viata? Câte putin din fiecare si chiar mai mult. Auzim din ce în ce mai des termenul de...

Ai nevoie de altceva?