Marketing Social si Responsabilitatea Sociala

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 25200
Mărime: 4.92MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marcel Pop

Cuprins

CUPRINS

CUPRINS 1

LISTĂ FIGURI 2

LISTĂ TABELE 2

INTRODUCERE 3

1. MARKETINGUL SOCIAL 4

1.1SCURT ISTORIC 4

1.2. CONCEPTUL DE MARKETING SOCIAL 6

1.2.1 Sfera de cuprindere a marketingului social 9

1.3 OBIECTIVE ŞI STRATEGII ALE ORGANIZAŢIILOR SOCIALE 11

1.3.1. Demersuri adoptate de organizaţiile sociale 13

1.3.2 Demersul marketingului social şi specializariile acestuia 15

1.4 MIXUL DE MARKETING SOCIAL 16

1.4.1 Politica de produs a organizaţiilor sociale 16

1.4.2 Politica de preţ a organizaţiilor sociale 20

1.4.3 Politica de distribuţie a organizaţiilor sociale 22

1.4.4 Politica de promovare a organzatiilor sociale 23

2. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ 29

2.1. Conceptul de responsabilitate socială 29

2.1.1Definirea conceptului 29

2.1.2 Tipuri de responsabilitate socială 30

2.2 CAMPANIA SOCIALĂ 33

2.3 IMPACTUL RESPONSABILITĂŢII SOCIALE ASUPRA ECONOMIEI CORPORAŢIEI 34

2.3.1. Impactul asumării responsabilităţii sociale asupra strategiei corporaţiei 34

2.3.2 Costurile şi beneficiile asumării responsabilităţii sociale 36

2.4 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATISTĂ ÎN ROMÂNIA 37

3. RESPONSABILITATEA AVON: STOP VIOLENȚA DOMESTICĂ; STOP CANCERUL DE SÂN 39

3.1 CAMPANIA RESPECTULUI PENTRU FEMEI 39

3.1.1 Violența-noțiuni introductive 39

3.1.2 Violența domestică în lume 42

3.1.3 Violența domestică în România 43

3.1.4 Desfașurarea campaniei “ Respectul pentru femei” 45

3.2 CAMPANIA ÎMPOTRIVA CANCERULUI LA SÂN 48

3.2.1 Cancerul mamar-noțiuni introductive 48

3.2.2 Cancerul de sân în lume 52

3.2.3 Cancerul de sân în România 53

3.2.4 Desfășurarea campaniei împotriva cancerului la sân 56

3.2.4.1 Date despre Compania AVON 57

3.2.4.2 Politica de Responsabilitate socială 58

3.2.4.3 Campania „ 1 din 8 femei” 59

3.2.4.4 Campania “Promisiunilor” 2010 61

3.2.4.5 Rezultatele obţinute din demararea campaniilor 65

CONCLUZII 67

ANEXE 70

BIBLIOGRAFIE 73

Extras din document

LISTĂ FIGURI

Figura 1. Diferenţa dintre marketingul societal şi marketingul social

Figura 2. Piramida responsabiltăţii sociale

Figura 3. Violența în familie

Figura 4. Roata puterii

LISTĂ TABELE

Tabelul nr. 1.1 Principalele diferenţe între marketingul social şi cel clasic

Tabelul nr. 1.2 Cele trei niveluri ale produsului

Tabelul nr. 1.3 Incidenţa cancerului de sân (total cazuri şi incidenţa la 100.000 persoane) în ani 2007 şi 2008 în România

Tabelul nr. 1.4 Mortalitatea prin cancer de sân în România, urban/rural, femei/bărbaţi în anii 2007 şi 2008

INTRODUCERE

Am ales ca temă a lucrării „ Marketingul social şi Responsabilitatea socială a corporaţilor” datorită multiplelor posibilităţi de abordare pe care le oferă şi a consecinţelor ce pot face obiectul unui studiu de caz. Am considerat că un bun exemplu de responsabilitate socială a corporaţilor o reprezintă Compania AVON cu campania socială împotriva violenţei domestice şi campania socială împotriva cancerului la sân, fiind un studiu de caz complex care apelează la comunicare prin toate mijlocele mass-media, se foloseşte de persoane publice pentru impact mai mare, având obiective clare şi strategii foarte bine puse la punct.

Lucrarea de faţă este structurată în trei capitole având drept scop prezentarea caracteristicilor marketingului social şi explicarea conceptului de responsabilitate socială şi impactul acesteia asupra societăţii.

Primul capitol al lucrării prezintă câteva noţiuni referitoare la marketingul social: definirea conceptului de marketing social, obiectivele şi strategiile organizaţilor sociale, precum şi mixul de marketing social.

Cel de-al doilea capitol este structurat pe patru subcapitole care prezintă conceptul de responsabilitatea socială, definirea conceptului de campanie socială, impactul responsabilităţii sociale asupra economiei corporaţilor şi responsabilitatea socială corporatistă în România.

Capitolul trei este structurat pe două subcapitole care prezintă campaniile sociale desfăşurate de Compania AVON şi anume: campania socială împotriva violenţei domestice şi campania împotriva cancerului la sân.

Primul subcapitol începe printr-o scurtă trecere în revistă a noţiunilor cu privire la conceptul de violenţă. Apoi este prezentat un studiu de caz realizat pe marginea campaniei sociale desfăşurarată de Compania AVON, “ Respectul pentru femei” în care este prezentat ceea ce presupune acestă campanie.

Cel de-al doilea subcapitol prezintă cea de-a doua campanie desfăşurată de AVON, cea împotriva cancerului la sân “ Află că eşti bine” în care este prezentat cea ce presupune această campanie: obiectivele campaniei, acţiunile şi evenimentele desfăşurate, date şi statistici pe plan naţional şi internaţional cu privire la cancerul la sân.

1. MARKETINGUL SOCIAL

1.1Scurt istoric

Marketingul ca şi ştiinţă economică şi activitate practică a apărut la începutul secolului al XX-lea în Statele Unite ale Americii.

În literatura de specialitate se găsesc două teorii care explică apariţia marketingului şi anume: Teoria abundenţei de produse aşezată la baza apariţiei marketingul iar cea de-a doua: Teoria dinamismului social-economic este considerată condiţia fundamentală a apariţiei marketingului .

Teoria abundenţei de produse ca origine a marketingului este destul de simplu de exprimat şi de înţeles. Producţia creşte, oferta depăşeşte cererea, unele produse nu se mai vând, întreprinderile producătoare sunt silite să găsească soluţii pentru a face vandabile produsele proprii, iar unele dintre acestea descoperă marketingul, ca soluţie de adaptare a ofertei la cerere şi facilitare, pe această cale, a vânzării.

Teoria dinamismului social-economic este ceva mai subtilă, mai puţin evidentă, dar mai cuprinzătoare decât teoria abundenţei de produse. Ea nu neagă rolul catalizator pe care îl are abundenţa de produse in apariţia marketingului, dar consideră că este necesar să fie cercetate mai în profunzime condiţiile care au permis apariţia acestuia.

Marketingul a parcurs mai multe etape în dezvoltarea sa, specialişti de marketing vorbesc despre patru etape ale dezvoltarii marketingului clasic:

Prima etapă: perioada aniilor: 1900-1930: Etapa orientarii spre producţie

A doua etapă: perioada aniilor: 1930-1950: Etapa orientarii spre vanzări

A treia etapă: perioada aniilor: 1950- 1975: Etapa orientarii spre conceptul modern de marketing

A patra etapă: perioada de după 1975: este o perioadă bogată în evoluţii ale conceptelor de marketing şi, dată fiind şi apropierea în timp, este prematur să se catalogheze într-o singură direcţie

Etapa orientării spre producţie se caracterizează prin existenţa unei cereri nesatisfăcute.

Principala preocupare a întreprinderii, în aceste condiţii, era aceea de a produce cantităţi cât mai mari de mărfuri, mizând pe faptul că acestea îşi vor găsi cumpărătorii. Rolul marketingului era unul marginal, marea majoritate a întreprinderilor neîmbrăţişand concepţia de marketing, accentul fiind pus pe inovaţia tehnologică şi pe organizarea muncii.

Punctul final al orientării către producţie avea să fie reprezentat de marea criză de supraproducţie, care a zguduit America la sfarşitul anilor ’20 şi începutul anilor ’30 al secolului al XX-lea.

Etapa orientării spre vânzări: Apariţia magazinelor cu mari suprafeţe comerciale, dar şi zecile de mii de comis-voiajori care străbăteau ţara în lung şi în lat, sunt imagini sugestive pentru acea perioadă. Marketingul era văzut ca un instrument de impulsionare a vanzărilor. A avea vanzători buni şi a face o promovare corespunzătoare produselor erau principalele contribuţii pe care le putea aduce marketingul la sporirea profitului unei întreprinderi.

După cel de-al doilea război mondial, apare şi se răspandeşte rapid noul concept de marketing. În conformitate cu acesta, rolul marketingului nu este acela de a vinde produse

deja realizate, ci de a cunoaşte nevoile şi dorinţele consumatorilor potenţiali, pentru a realiza produse care să corespundă acestora. Accentul se deplasează de la distribuţie şi promovare spre cercetarea de marketing şi implementare rezultatelor acesteia în producţie. Marketingul intervine, în principal, înainte ca produsul să fie realizat, activitatea productivă urmând a se orienta în funcţie de cerinţele clienţilor. Această etapă este cunoscută în istoria dezvoltării marketingului sub denumirea de Etapa orientării spre conceptul modern de marketing.

Apariţia marketingului social

Kotler şi Roberto amintesc de campaniile desfăşurate în Roma antică în scopul eliberării sclavilor fără a vorbi, ce-i drept, despre marketing social, ci despre campanii sociale.

În iulie 1971 Ph. Kotler şi G. Zaltman au utilizat pentru prima dată termenul de marketing social într-un articol din Journal of Marketing intitulat „Social marketing, an Apprach to Planned Social Change” .

Astfel, în anul 1972, la Universitatea din Illinois se desfăşoară lucrările primei Conferinţe Naţionale de Marketing Social, iar în 1975, la Bruxelles, are loc primul Congres Internaţional de Marketing Social.

Kotler si Zaltman au definit marketingul social ca fiind conceperea, implementarea şi si controlul destinate să influenţeze accesibilitatea ideilor sociale si care implica stabilirea produsului, preţului, canalelor de distribuţie şi comunicare.

Philip Kotler şi Gerald Zaltman şi-au dat seama ca aceleaşi principii de marketing care au fost folosote pentru a vinede produsele consumatorilor ar putea fi folosite pentru a „vinde” idei, atitudini si comportamente. Kotler si Andreasen defininesc marketingul social ca „diferite din alte zone ale comercializarii, numai în ceea ce priveşte obiectivele de marketing şi organizarea lui sau ei de marketing social.

Preview document

Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 1
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 2
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 3
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 4
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 5
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 6
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 7
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 8
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 9
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 10
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 11
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 12
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 13
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 14
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 15
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 16
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 17
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 18
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 19
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 20
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 21
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 22
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 23
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 24
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 25
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 26
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 27
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 28
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 29
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 30
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 31
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 32
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 33
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 34
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 35
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 36
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 37
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 38
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 39
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 40
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 41
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 42
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 43
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 44
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 45
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 46
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 47
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 48
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 49
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 50
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 51
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 52
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 53
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 54
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 55
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 56
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 57
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 58
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 59
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 60
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 61
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 62
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 63
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 64
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 65
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 66
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 67
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 68
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 69
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 70
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 71
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 72
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 73
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 74
Marketing Social si Responsabilitatea Sociala - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Marketing Social si Responsabilitatea Sociala.doc
  • Marketing Social si Responsabilitatea Sociala.ppt

Alții au mai descărcat și

Publicitatea și Marketing

Introducere Marketingul modern nu înseamnă doar realizarea unui produs bun, stabilirea unui preţ atractiv pentru acesta astfel încât să fie...

Marketing-ul ONG-urilor - Studiu de Caz: BCC Cluj-Napoca

Cuprins I. Introducere Activitatile nonprofit au un alt scop decât obtinerea de profit. În limba latina lucrum = profit. Scopul nelucrativ nu...

Comunicația de marketing în servicii

INTRODUCERE Trăim într-o lume, în care unul din cele mai prețioase capitaluri de care pot dispune organizațiile, întreprinderile și chiar...

Responsabilitatea Socială

INTRODUCERE Am ales ca temă a lucrării „Responsabilitatea socială a unei firme” (SC. STAR TIC SRL) datorită multiplelor posibilităţi de abordare...

Comunicarea de Marketing in Institutiile Publice

Comunicarea de marketing în instituţiile educaţionale publice CAPITOLUL I-Comunicarea de marketing 1.1. Comunicarea în marketing În ansamblul...

Marketing Social Politic - Campania Grija pentru Copii

Prezentare Marketing Sanitar Marketingul sanitar este acea parte a marketingului social care urmăreşte punerea în practică a politcilor şi...

Specializari ale Marketingului/Marketingul social

Cap. 1 Marketingul serviciilor sociale Toate domeniile de activitate umană se pot supune principiilor si exigentelor marketingului modern,...

Marketing-ul Verde în Retail-ul Românesc

Introducere Cunoaşterea naturii fără înţelepciune a adus ignoranţa faţă de riscurile alterării ei şi asupra căreia se atrage astăzi atenţia....

Ai nevoie de altceva?