Marketingul Serviciilor în Turism

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 27042
Mărime: 177.17KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Lucrare masterat

Cuprins

Introducere 1

Capitolul 1 3

Serviciile, elemente de baza în turism 3

Capitolul 2 6

Mixul de marketing al agenţiei de turism 6

2.1. Politica de produs 6

2.1.1 Conceptul de produs turistic 6

2.1.2 Particularităţile produsului turistic 8

2.1.3 Tipologia produselor turistice 11

2.1.4 Ciclul de viaţă al produsului turistic 13

2.1.5 Strategii de produs ale agenţiei de turism 14

2.2 Politica de preţ a agenţiei de turism 16

2.2.1 Particularităţi ale preţului în turism 16

2.2.2.Fundamentarea preţurilor în turism 17

2.2.3 Strategii de preţ 19

2.3 Distribuţia agenţiei de turism 20

2.3.1 Conceptul şi rolul distribuţiei în turism 20

2.3.2 Canale de distribuţie 21

2.3.3 Strategii de distribuţie 22

2.4 Promovarea agenţiei de turism 23

2.5 Personalul agenţiei de turism 30

Capitolul 3 33

Agenţia de turism 33

3.1 Conceptul de agenţie de voiaj conform teoriei şi evoluţiei internaţionale 33

3.2 Funcţiile agenţiei de turism 35

3.3 Tipologia agenţiilor de turism 37

3.5 Piaţa agenţiei de turism 40

3.5.1 Particularităţile pieţei turistice 40

3.5.2 Cererea turistică 42

3.5.3 Tendinţele pieţei turistice din România 44

Capitolul 4 51

Agenţia J’Info Tour 51

4.1 Prezentare generală 51

4.2 Organizarea Agenţiei J’Info Tours pe birouri 52

4.3 Mixul de marketing al Agenţiei de Turism J’Info Tours 57

Concluzii 70

Bibliografie 78

Extras din document

Introducere

Dinamismul, profunzimea transformărilor din toate sectoarele vieţii economice şi sociale – ca trăsături definitorii ale evoluţiei contemporane – se reflectă, între altele, în modificarea structurilor economice, în ierarhizarea ramurilor componente în concordanţă cu cerinţele progresului ştiinţifico – tehnic, cu exploatarea eficienţei, cu exigenţele îmbunătăţirii calităţii vieţii. Au loc, totodată, schimbări majore în modelele de creştere economică prin orientarea spre tipurile intensive, spre domeniile circumscrise dezvoltării durabile, globalizării şi integrării. În acest context, turismul se manifestă ca o componentă distinctă a economiei, cu o prezenţă tot mai activă în viaţa economică şi socială, cu o participare semnificativă la progresul general şi, nu în ultimul rând, ca promoter al globalizării şi factor al dezvoltării durabile.

Turismul reprezintă un fenomen economico – social propriu civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi, ca atare, aflat într-o relaţie de intercondiţionalitate cu aceasta . Astfel, tendinţele înregistrate în evoluţia economiei mondiale, atât cele pozitive exprimate de sporirea producţiei şi, pe această bază, a prosperităţii generale, de intensificare a schimbărilor internaţionale şi lărgirea cooperării dintre state, de industrializare şi terţializare, cât şi cele negative precum crizele sau perioadele de recesiune economică, extinderea sărăciei şi şomajului, inflaţia, deteriorarea mediului au influenţat cantitativ şi structural activitatea turistică, stimulând călătoriile şi diversificând orientarea lor spaţială. De asemenea, faptul că turismul se adresează unor segmente largi ale populaţiei, că răspunde pe deplin nevoilor materiale şi spirituale ale acesteia s-a reflectat în intensificarea circulaţiei turistice, imprimând fenomenului unul din cele mai înalte ritmuri de creştere. Pe de altă parte, prin amploarea şi conţinutul său complex, turismul antrenează un vast potenţial natural, material şi uman având implicaţii profunde asupra dinamicii economiei şi societăţii, asupra relaţiilor internaţionale.

Turismul joacă un rol important în viaţa economică şi socială, acţionează ca un element dinamizator al sistemului economic global, ca un mijloc de diversificare a structurii economice, ca o pârghie de atenuare a dezechilibrelor interregionale, ca un mijloc activ de educare, de ridicare a nivelului de instruire, cultură şi civilizaţie al oamenilor.

Capitolul 1

Serviciile, elemente de baza în turism

Fenomen social- economic complex, turismul se situează la interferenţa multor componente ale economiei naţionale.

Serviciul turistic se prezintă ca un ansamblu de activităţi ce au ca obiectiv satisfacerea tuturor nevoilor turistului pe perioada în care el se deplasează şi în legătură cu aceasta . O parte a activităţilor ce dau conţinut prestaţiei turistice vizează deci acoperirea unor necesităţi cotidiene, clasice (cazare, hrană) altele prezintă caracteristici specifice turismului şi respectiv formelor particulare de manifestare ale acestuia.

În prezent are loc un proces continuu de îmbogăţire a conţinutului prestaţiei turistice cu noi tipuri de activităţi, ca expresie a receptivităţii şi adaptabilităţii turismului la schimbările intervenite în structura nevoilor de consum, a creşterii rolului său în formarea şi educarea oamenilor. Prestaţia turistică se prezintă sub forma unei succesiuni de servicii cu caracter specific a căror realizare este dependentă de întâlnirea ofertei cu cererea şi ale căror trăsături exprimă particularităţile celor două categorii şi ale condiţiilor în care se desfăşoară actele de vânzare-cumpărare.

Prestaţia turistică se caracterizează prin complexitate; ea este rezultatul diferitelor combinaţii între elemente decurgând din condiţiile naturale (geografice, de climă, istorie, cultură etc.), specifice fiecărei ţări sau zone şi servicii (transport, cazare, alimentaţie etc.) furnizate de organizatori. Dacă în cazul componentelor naturale conţinutul prestaţiei poate fi îmbunătăţit doar prin cuprinderea în cadrul programelor a unui număr mai mare sau mai variat de obiective turistice, în ceea ce privesc activităţile economice sau organizatorice implicate în realizarea serviciilor lor reprezintă un mijloc important de îmbogăţire a conţinutului şi de creştere a calităţii produsului turistic. Existenţa unei multitudini de posibilităţi de combinare şi substituire a elementelor constitutive permite realizarea unei largi palete de produse turistice sporind astfel atractivitatea programelor oferite şi stimulând creşterea circulaţiei turistice.

Preview document

Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 1
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 2
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 3
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 4
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 5
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 6
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 7
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 8
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 9
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 10
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 11
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 12
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 13
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 14
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 15
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 16
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 17
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 18
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 19
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 20
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 21
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 22
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 23
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 24
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 25
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 26
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 27
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 28
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 29
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 30
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 31
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 32
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 33
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 34
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 35
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 36
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 37
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 38
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 39
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 40
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 41
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 42
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 43
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 44
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 45
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 46
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 47
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 48
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 49
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 50
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 51
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 52
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 53
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 54
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 55
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 56
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 57
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 58
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 59
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 60
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 61
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 62
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 63
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 64
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 65
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 66
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 67
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 68
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 69
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 70
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 71
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 72
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 73
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 74
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 75
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 76
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 77
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 78
Marketingul Serviciilor în Turism - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Marketingul Serviciilor in Turism.doc

Alții au mai descărcat și

Instrumente și Tehnici De Marketing Aplicate În Cadrul Pensiunilor Montane. Studiu de Caz - Pensiunea Turistica Gasthof Jagerklause, Tirol, Austria

Introducere Rolul consumatorului în activitatea de marketing este o etapă importantă din interiorul unei instituţii sau a unui unitati turistice....

Atmosfera Interioara si Exterioara - Giramondo, Icar si Olimp

1.Introducere (literature review) Ambianta în care este prestat un serviciu reprezinta un prilej pentru formarea unei prime impresii despre...

Curs Marketingul Serviciilor

Introducere Cursul evidentiazã particularitãtile marketingului serviciilor, tratând problematica vastã si complexã a acestui domeniu relativ...

Politica de produs în mixul de marketing turistic

1. Conceptul de produs turistic 2. Clasificarea produsului turistic 3. Procesul de creare si lansare a produsului turistic nou 4. Strategii...

Marketingul - structurile de primire turistică

Cap.1.Structuri de primire turistice clasificate structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistica structuri de primire turistice...

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

CAMPANIA DE PROMOVARE

Rezumat lucrare Proiectul “Campania de promovare a produsului turistic Tradiţii în Maramureş pe piaţa spaniolă” are o structură compusă din patru...

Te-ar putea interesa și

Strategii și Politici de Marketing în Cazul Brandului Turistic Bucovina

Capitolul I PARTICULARITĂŢI ALE MARKETINGULUI ÎN TURISM I.1.Specificul marketingului serviciilor Marketingul s-a dezvoltat ca o disciplină...

Marketingul Agentiei de Turism Rustic Travel

Introducere Fenomen de masă, turismul intern şi internaţional constituie unul din evenimentele social-economice cu cel mai mare ritm de dezvoltare...

Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL

INTRODUCERE Dezvoltarea turismului şi asistenţei medicale de recuperare în staţiuni balneare şi de odihnă este un fenomen socio-economic complex,...

Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț

Capitolul 1. Prezentarea cadrului natural şi antropic al Judeţului Neamţ „România, datorită aşezării sale unice, este o ţară ideală pentru...

Strategii de Marketing

Introducere Începuturile turismului se pierd în adâncurile vremurilor. Este cât se poate de probabil că oamenii au efectuat, de pildă, deplasări...

Marketingul în Domeniul Serviciilor de Turism

INTRODUCERE Dezvoltarea accentuată a economiei serviciilor în ultimele decenii este acompaniată de dezvoltări în teorie, practici şi metode ale...

Turismul Rural si Traditiile Romanesti - Marketingul Serviciilor

I. Tratarea teoretica a conceptului I.1 Introducere Turismul rural in Romania se practica “din totdeauna” (V. Glavan, 1995), dar se practica...

Mixul de marketing la agenția de turism Paradise Travel

1.PREZENTAREA AGENTIEI DE TURISM “PARADISE TRAVEL” Agentia de turism tour operatoare”Paradise Travel” a fost infiintata in anul 1997,reusind in...

Ai nevoie de altceva?