Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL

Proiect
6.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 22117
Mărime: 234.97KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Popescu.Gh.Dumitru

Cuprins

INTRODUCERE.pag. 1

CAP I

Abordarea teoretică a mediului de marketing.pag. 3

1.1. Conceptul de marketing.pag. 4

1.2. Mediul de marketing al intreprinderii.pag. 8

1.2.1 Micromediul de marketing.pag. 10

1.2.2 Macromediul de marketing.pag. 16

CAP II

Principalele coordonate ale activităţii

Societăţii Comerciale Pol Distribution S.R.L.pag. 20

2.1 Prezentarea firmei S.C. Pol Distribution S.R.L.pag. 21

2.2 Scurt istoric al firmei.pag. 22

2.3 Obiectul de activitate.pag. 23

2.3.1 Mediul extern al S.C. Pol Distribution S.R.L.pag. 25

2.3.1.1 Micromediul.pag. 25

2.3.1.2 Macromediul.pag. 27

2.4 Indicatori economico-financiari. pag. 28

2.5 Cota de piaţă.pag. 35

CAP III

Analiza mediului de marketing.pag. 36

3.1 Micromediul de marketing.pag. 37

3.1.1 Firma.pag. 37

3.1.2 Furnizorii.pag. 41

3.1.3 Clienţii.pag. 43

3.1.4 Concurenţii.pag. 47

3.1.5 Publicul.pag. 48

3.2 Macromediul de marketing.pag. 49

3.2.1 Mediul demografic.pag. 49

3.2.2 Mediul economic.pag. 49

3.2.3 Mediul politic.pag. 50

3.2.4 Mediul cultural.pag. 50

CAP IV

Analiza economico-financiară a S.C. Pol Distribution S.R.L.pag. 51

4.1 Asigurări şi prime de asigurare.pag. 52

4.2 Analiza pieţei lubrifianţilor auto şi moto.pag. 54

4.2.1 Cotele de piaţă ale principalelor mărci de lubrifianţi.pag. 61

4.3 Analiza bilanţului consolidat.pag. 63

4.3.1 Activ.pag. 63

4.3.2 Pasiv.pag. 65

4.3.3 Analiza contului de profit şi pierdere consolidat.pag. 68

CAP V

Propuneri de îmbunătăţire a activităţii

Societăţii Comerciale Pol Distribution S.R.L.pag. 71

5.1 Proiectarea programului de marketing.pag. 72

5.2 Activităţi specifice programului de marketing pentru promovarea

lubrifianţilor auto “Mobil” de către firma producătoare

şi firmele cu care colaborează.pag. 75

5.3 Stabilirea obiectivelor programului de marketing

pentru promovarea lubrifianţilor auto “Mobil”.pag. 76

5.3.1 Obiective calitative.pag. 76

5.3.2 Obiective cantitative.pag. 76

5.4 Promovrea produselor comercializate de S.C. Pol Distribution S.R.L.pag. 77

5.4.1 Fundamentarea cercetării.pag. 78

5.4.1.1 Identificarea problemei.pag. 78

5.4.1.2 Delimitarea scopului cercetării.pag. 78

5.4.1.3 Stabilirea obiectivelor şi a ipotezelor cercetării.pag. 78

5.4.1.4 Variabile.pag. 79

5.4.1.5 Chestionarul (macheta).pag. 80

5.4.2 Raportul final.pag. 83

5.5 Dezvoltarea activităţii firmei prin crearea unui service auto.pag. 85

5.6 Dezvoltarea activităţii firmei prin crearea unui magazin online.pag. 90

5.7 Concluzii şi propuneri.pag. 91

BIBLIOGRAFIE.pag. 95

Extras din document

INTRODUCERE

Această lucrare intitulată “Mediul de marketing al S.C. Pol Distribution S.R.L.” are drept scop relevarea şi analizarea principalelor modalităţi de obţinere a imaginii serviciilor oferite, folosind ca instrument strategic cercetarea de marketing.

S.C. Pol Distribution SRL reprezinta subiectul prezentului studiu.

Primul capitol intitulat “Abordarea teoretică a mediului de marketing” cuprinde delimitările conceptuale, cu privire la mediul de marketing.

Cel de-al doilea capitol, intitulat “Principalele coordonate ale activităţii Societăţii Comerciale Pol Distribution S.R.L.”, cuprinde informaţii cu privire la: istoricul firmei de la început şi până în prezent, obiectul de activitate, mediul extern al societăţii, sistemul de organizare şi conducere a firmei, prezentarea indicatorilor economico-financiari, analiza resurselor umane, financiare şi materiale ale firmei.

Firmele de succes au o viziune asupra activităţiilor, orientată din exterior către interior.

Ele inţeleg că, în mediul care operează, se ivesc noi şi noi ocazii favorabile şi ameninţări, de aici importanţa vitală pe care firmele o acordă urmăririi permanente şi adaptările continue la schimbările de mediu.

Deşi într-o organizaţie fiecare director are obligaţia de a urmări evoluţia mediului extem, marketerii sunt cei care beneficiază de două aptitudini deosebite şi anume: ei dispun de metode bine conturate în vederea obţinerii informatiilor despre mediul maketing (sistemele informaţionale şi cercetările de marketing ); ei sunt cei care, în mod normal, îşi petrec majoritatea timpului în anturajul clienţilor şi a concurenţilor.

Prin supravegherea sistematică a mediului, ei au posibilitatea de a revizui şi adapta strategiile de marketing astfel încat firma să facă faţă dificultăţilor ivite şi să valorifice ocaziile de piaţă.

Viziunea întreprinderii asupra mediului în care îşi desfăşoară activitatea are implicaţii ample asupra complexităţii sarcinilor de analiză şi previzionare. De aceea, conceptul de mediu de marketing prezentat în capitolul al treilea “Analiza mediului de marketing al S.C. Pol Distribution S.R.L.”, pentru manager trebuie să fie clar conturat astfel încât să poată identifica factorii cei mai importanţi în funcţie de care vor evolua modificările esenţiale.

Mediul de marketing al unei firme a fost divizat în micromediu de marketing şi macromediu de marketing. Micromediul cuprinde şi mediul intern de marketing al firmei, ce este în directă subordonare a managementului firmei şi care trebuie permanent adaptat în vederea atingerii obiectivelor firmei.

Deseori pentru a obţine o imagine şi mai complexă asupra fenomenelor de marketing, informaţiile obţinute din surse statistice se dovedesc insuficiente şi se apelează la informaţii recoltate prin metode de cercetare directă.

Cel de-al patrulea capitol, intitulat “Analiza economico-financiară a S.C. Pol Distribution S.R.L.”, sunt prezentate date cu privire la asigurări şi prime de asigurare, analiza pieţei lubrifianţilor auto şi moto, precum şi analiza bilanţului consolidat, pentru activitatea financiară a S.C. Pol Distribution S.R.L.

În ultimul capitol, şi anume capitolul nr. cinci, intitulat “Propuneri de îmbunătăţire a activităţii Societăţii Comerciale Pol Distribution S.R.L.”, sunt prezentate propunerile de dezvoltare, nu putem vorbi despre dezvoltarea activitatii de marketing a intreprinderii daca nu studiem in amanunt activitatea firmei din prezent.

Din analiza economico-financiara putem observa o dezvoltare rapida a firmei S.C. Pol Distribution, ce a a avut cai de crestere datorita aplicarii unui management modern. Cu toate acestea propuneri de imbunatatire exista si vor exista in continuare datorita influentelor datorate dezvoltarii pietei, a cresterii continue a concurentei si a consolidarii pozitiei anumitor marci pe piata de profil.

În vederea promovării produselor comercializate de S.C. Pol Distribution S.R.L., a fost întocmită o cercetare prin care Societatea Comercială Pol Distribution îşi propune identificarea de noi pieţe de desfacere, în vederea măririi cifrei de afaceri şi a profitului.

Avand in vedere dezvoltarea extraordinara a firmei din ultimii ani si datorita faptului ca aceasta mentine relatii decativa ani cu firme de prestigiu ce comercializeaza lubrifianti auto, piese si accesorii auto si moto cat si produse de vopsitorie auto, am considerat impetuos necesar ca relatiile consacrate ale firmei sa se concretizeze in realizarea unuia dintre proiectele de dezvoltare ale firmei.

Vorbim astfel despre crearea unui service auto menit sa asigure acoperirea unui alt segement de piata si anume acela de prestare de servicii.

Datorita capacitatii foarte mari de adaptare a firmei la conditiile pietei si datorita faptului ca la S.C. Pol Distribution se doreste implimentarea continua a unui management modern, se impune investirea firmei intr-un site cu statut de magazin online. Acesta va efectua tranzactii prin intermediul produselor comercializate de S.C. Pol Distribution, insa se va concretiza prin crearea unei firme de profil care va figura ca partener al acstei firme.

1.1 Conceptul de marketing

Din perspectivă etimologică, cuvântul “marketing” reprezintă participiul prezent al verbului “to market” care, în limba engleză, are semnificaţia de “a desfăşura tranzacţii de piaţă, a vinde şi a cumpăra”. Din primele decenii ale secolului XX, acest termen a început să fie utilizat ca substantiv, acoperind o activitate microeconomică rezultată din orientarea spre piaţă a întreprinderilor. Termenul a fost preluat ca atare, netradus, practic în toate limbile, inclusiv în limba română, datorită complexităţii şi diversităţii activităţilor ce îi sunt subsumate, ceea ce face imposibilă găsirea unei traduceri adecvate.

Definirea cât mai corectă a acestei activităţi a constituit o preocupare constantă a multora dintre teoreticienii care s-au apropiat de studierea marketingului. Cu toate acestea, nici până în ziua de astăzi, nu s-a ajuns la o definiţie unanim acceptată a marketingului.

O definiţie cvasi-oficială a marketingului este cea formulată de Asociaţia Americană de Marketing (- cea mai prestigioasă organizaţie internaţională a specialiştilor în marketing - în anul 1988:

Marketingul reprezintă procesul planificării şi execuţiei conceptului stabilirii preţului, promovării şi distribuţiei ideilor, bunurilor şi serviciilor, pentru a crea schimburi care să satisfacă obiective individuale şi organizaţionale.

Concepte şi termeni cheie: mediul de marketing, micromediul de marketing, intermediarii, clienţii, concurenţii, macromediul de marketing, mediul politic, mediul economic, mediul socio-cultural, mediul tehnologic, mediul natural, mediul demografic şi furnizorii.

Preview document

Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 1
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 2
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 3
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 4
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 5
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 6
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 7
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 8
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 9
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 10
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 11
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 12
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 13
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 14
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 15
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 16
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 17
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 18
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 19
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 20
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 21
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 22
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 23
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 24
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 25
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 26
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 27
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 28
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 29
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 30
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 31
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 32
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 33
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 34
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 35
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 36
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 37
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 38
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 39
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 40
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 41
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 42
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 43
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 44
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 45
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 46
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 47
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 48
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 49
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 50
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 51
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 52
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 53
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 54
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 55
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 56
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 57
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 58
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 59
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 60
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 61
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 62
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 63
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 64
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 65
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 66
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 67
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 68
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 69
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 70
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 71
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 72
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 73
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 74
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 75
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 76
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 77
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 78
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 79
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 80
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 81
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 82
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 83
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 84
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 85
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 86
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 87
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 88
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 89
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 90
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 91
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 92
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 93
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 94
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 95
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 96
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 97
Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • CUPRINS.doc
  • Mediul de Marketing al SC Pol Distribution SRL .DOC

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Mediului de Marketing la McDonald's Sibiu

Povestea a inceput cu adevarat in 1948, cand doi frati Dic si Mac McDonald au deschis un restaurant care avea la baza o linie de asamblare a...

Firma de Servicii SC Ovinic Instal SRL

Cap.I Denumirea si obiectul de activitate a firmei de servicii Societatea S.C. OVINIC INSTAL S.R.L. este o societate cu raspundere limitata...

Metode de Imbunatatire a Activitatii Societatii Comerciale Onix Service Auto S.R.L.

Capitolul I Notiuni generale despre întreprinderile mici si mijlocii 1.1 Notiunea de întreprindere mica si mijlocie România, la ora actuala,...

Problematica Servirii Logistice a Clienților pe Piețele Internaționale

Introducere Succesul organizaţiilor vine din capacitatea de a oferi experienţe memorabile clienţilor lor. Într-un mediu de afaceri intens...

Analiza Mediului de Marketing la SC Ricu Prodcom SRL

Introducere În lucrarea de faţă vom examina şi vom prezenta mediul de marketing al S.C. Ricu Prodcom S.R.L., respectiv componentele micromediului...

Utilizarea Marketingului Direct pentru Comunicarea cu Diferite Categorii de Public ale Firmei Asirom

Introducere Marketingul direct poate fi definit ca un ansamblu de concepte, tehnici şi instrumente de marketing, concretizate într-un demers...

Lansarea Berii Timisoreana in Ambalaje Tetrapack in Romania

1. Rezumat - Titlul proiectului: - Lansarea pe piata din Romania a noii game de bere Timisoreana in ambalaje TetraPak; - Durata proiectului (exp...

Program de Marketing International privind Lansarea Frutti Fresh pe Piata Croata

1. Prezentarea conditiilor necesare in vederea adoptarii programului A. Analiza mediului de marketing: Prezentarea companiei: Actionarii...

Te-ar putea interesa și

Caracterizarea pieței locale a magazinului Selgros Cash & Carry SRL Băneasa

I. Prezentarea generală a magazinului SELGROS CASH & CARRY SRL 1.1. Denumirea , obiectul de activitate , statutul juridic, datele de contact...

Ai nevoie de altceva?