Metode și Tehnici de Promovare a Produselor

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 24761
Mărime: 387.66KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE.3

CAPITOLUL I. POLITICA PROMOŢIONALĂ –COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A MIXULUI DE MARKETING.7

1.1.POLITICA PROMOŢIONALĂ. CONCEPT ŞI PARTICULARITĂŢI.7

1.2. PRINCIPII DE ORGANIZARE A MIXULUI PROMOŢIONAL ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII.12

1.3.REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE ALE ACTIVITĂŢII PROMOŢIONALE. ANALIZĂ COMPARATIVĂ.19

CAPITOLUL II. METODE ŞI TEHNICI DE PROMOVARE A PRODUSELOR ŞI DE DETERMINARE A EFICIENŢEI .25

2.1. METODE ŞI TEHNICI DE PROMOVARE A PRODUSELOR.AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE.25

2.2. METODE DE DETERMINARE ŞI TEHNICI DE EVALUARE A EFICIENŢEI ACTIVITĂŢILOR DE PROMOVARE .42

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA POLITICII PROMOŢIONALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII S.A. “COVOARE-UNGHENI”.51

3.1. CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII S.A. “COVOARE-UNGHENI”.51

3.2. PARTICULARITĂŢILE ACTIVITĂŢILOR PROMOŢIONALE ALE ÎNTREPRINDERII S.A. “COVOARE-UNGHENI”.57

3.2.1. Sortimentul de produse – obiect al promovării.57

3.2.2. Organizarea campaniilor promoţionale .61

3.2.3. Metode şi tehnici de promovare a produselor S.A.”Covoare-Ungheni”şi direcţii de perfecţionare.66

3.3. ANALIZA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢILOR PROMOŢIONALE ALE S.A.”COVOARE-UNGHENI”.74

ÎNCHIEIERE .83

BIBLIOGRAFIE.86

ANEXE.89

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei. Republica Moldova la începutul mileniului trei se distinge prin modificări calitative în toate ramurile economiei naţionale. Trecerea de la sistemul totalitar de comandă la un sistem nou bazat pe principiile democraţiei şi pieţei libere, valorificarea raţională a resurselor materiale, umane, financiare şi informaţionale, stimularea dezvoltării producţiei şi a pieţei sînt în multe privinţe bazate pe activitatea de promovare. Importanţa politicii de promovare creşte odată cu dezvoltarea producţiei şi a schimburilor de mărfuri pe piaţa mondială, devenind în condiţiile economiei actuale, o trăsătură esenţială şi indispensabilă a activităţii comerciale şi de marketing a întreprinderii.

În prezent sfera activităţii de promovare s-a extins atât de larg, încât a ajuns să anticipeze apariţia unui produs pe piaţă, să pregătească terenul pentru un succes sigur, să influenţeze investiţiile şi producţia de bunuri şi servicii.

Activitatea de promovare include un ansamblu de instrumente utilizate pentru a informa consumatorii despre produsele oferite pe piaţă, pentru a stimula formarea cererii unui anumit produs, pentru a menţine interesul consumatorilor şi a transforma dorinţa lor de a poseda şi a folosi un produs în acţiuni efective de achiziţionare, cumpărare şi consum. De obicei consumatorul potenţial la faza de lansare a produselor pe piaţă manifestă o neîncredere faţă de ele din motivul necunoaşterii lor sau teama că nu-i vor satisface dorinţele şi aşteptările.

Activitatea de promovare are menirea să vină în întâmpinarea dorinţelor, necesităţilor consumatorilor, determinându-l să ia decizia de cumpărare a produsului.

De menţionat că Legile R.M. nr. 1227-X III ,,Cu privire la publicitate“ aprobate de Parlament la 27 iunie 1997 şi nr. 314-XV din 28 iunie 2001 nu reflectă toate genurile activităţii de promovare practicate în condiţiile moderne şi nici restricţii concrete în acest domeniu.

Activitatea de promovare în condiţiile moderne, este nu numai o parte componentă a marketingului, a cărei sarcină principală este promovarea pe piaţa internă şi externă a mărfurilor, serviciilor şi ideilor, ci şi un instrument de cultivare a nevoilor şi cererii în baza cercetării sistematice a pieţei, de relevare a doleanţelor şi preferinţelor consumatorilor de informare operativă, corectă, veridică şi calitativă a cumpărătorilor reali şi potenţiali.

În condiţiile tranziţiei la economia de piaţă orice antreprenor se convinge tot mai mult că succesul activităţii pe piaţă nu poate fi asigurat doar prin creşterea competitivităţii mărfurilor şi serviciilor, sau prin fabricarea volumului necesar de marfă. Apare necesitatea de a cunoaşte legislaţia în vigoare, de a informa operativ şi amplu consumatorii reali şi potenţiali despre mărfuri şi servicii şi orientarea lor spre cele oferite de întreprindere.

La etapa actuală în Republica Moldova, în virtutea situaţie create, nu e înţeleasă esenţa şi necesitatea activităţii de promovare. La multe întreprinderi nu există birouri sau departamente specializate de marketing şi promovare, iar agenţiile care se ocupă cu activitatea de promovare nu prestează servicii la nivelul şi de calitatea care ar corespunde cerinţelor de azi. Se constată o anumită incompetenţă a specialiştilor în domeniul promovării în lucrul cu partenerii, lipsa informaţiilor necesare privind organizarea procesului de promovare.

Până în momentul actual în Republica Moldova lipsesc specialişti cu experienţă în activitatea de promovare la nivel de întreprindere, de departament, de minister. Nici ministerele, nici întreprinderile, n-au o concepţie ştiinţific argumentată de organizare a activităţii de promovare. Se atestă în activitatea de promovare acţiuni fragmentare, nechibzuite, neargumentate, lipseşte baza de date şi cercetările de marketing.

Din cele menţionate rezultă că tema tezei este de o stringentă actualitate şi oportună. Apare necesitatea de a efectua cercetări ştiinţifice, de a analiza starea actuală şi posibilităţile ei în condiţiile economiei de piaţă, este nevoie de o analiză şi de o argumentare teoretică profundă a activităţii de promovare.

Scopul acestei lucrări presupune studierea particularităţilor mixului promoţional în condiţiile actuale, organizarea acestuia în cadrul întreprinderii, studierea metodelor şi tehnicilor de promovare a produselor care pot fi utilizate de către întreprindere pentru atingerea obiectivelor sale, evidenţierea tendinţelor privind dezvoltarea activităţii promoţionale în condiţiile economiei de piaţă. Pentru valorificarea acestui scop ne-am propus să realizăm mai multe sarcini:

Preview document

Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 1
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 2
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 3
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 4
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 5
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 6
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 7
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 8
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 9
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 10
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 11
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 12
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 13
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 14
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 15
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 16
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 17
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 18
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 19
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 20
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 21
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 22
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 23
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 24
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 25
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 26
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 27
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 28
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 29
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 30
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 31
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 32
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 33
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 34
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 35
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 36
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 37
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 38
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 39
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 40
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 41
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 42
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 43
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 44
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 45
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 46
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 47
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 48
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 49
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 50
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 51
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 52
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 53
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 54
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 55
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 56
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 57
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 58
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 59
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 60
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 61
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 62
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 63
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 64
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 65
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 66
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 67
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 68
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 69
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 70
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 71
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 72
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 73
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 74
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 75
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 76
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 77
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 78
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 79
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 80
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 81
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 82
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 83
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 84
Metode și Tehnici de Promovare a Produselor - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Metode si Tehnici de Promovare a Produselor.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de promovare - Studiu de caz SC Romaqua Group SA Borsec

INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea...

Promovarea ca metodă de marketing la SC BCR Asigurări SA

INTRODUCERE Intr-o companie, toata lumea trebuie sa vanda, de la patron pana la telefonista. Fiecare indifferent de functie , trebuie sa...

Tehnici de Promovare în Afaceri

INTRODUCERE Tema elaborată se numeşte « Tehnici de promovare în afaceri ». Această temă scoate în evidenţă doi factori esenţiali şi anume :...

Promovarea unei companii în mediul online

Introducere Am ales această temă deoarece consider că este extrem de important să abordez și să studiez modalitățile de promovare prin intermediul...

Obiective Urmărite în Promovarea Vânzărilor

INTRODUCERE În condiţiile economiei contemporane, caracterizată prin mutaţii profunde în legăturile informaţionale şi comerciale dintre...

Studiu privind influența tehnicilor promoționale asupra vânzărilor Hipermarketului Kaufland

INTRODUCERE În această lucrare mi-am propus să evidenţiez importanţa pe care o au tehnicile promoţionale asupra comportamentului de cumpărare al...

Promovarea Produselor

MEMORIU INTRODUCTIV Scopul general al eforturilor promotionale este acela de a influenta comportamentul.Chiar daca pledoaria nu este directa si nu...

Promovarea Ofertei de Produse

Argument Am ales această temă: "Promovarea ofertei de produse" pentru că acţiunile promoţionale contribuie alături de politicile de produs,de preţ...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Piața produselor electrice și electrocasnice din România

Introducere În condiţiile de piaţă actuale caracterizate printr-o concurenţă puternică, modernitate, progres tehnologic etc., este foarte...

Managementul Relațiilor Publice la Firma Conted

I. INTRODUCERE În întreprinderile industriale şi comerciale, în doar câţiva ani, comunicarea a devenit, dacă nu o prioritate, cel puţin o...

Imaginea Mărcii Philips pe Piața Produselor Electrice și Electrocasnice din România

INTRODUCERE Piata produselor electrice si electronice este în acest moment invadata de noutati, de firme noi, de marci noi, de produse noi. Este...

Analiza activității turistice a pensiunii Casa de Sub Stâncă

INTRODUCERE Turismul rural este un concept care cuprinde activitatea turistică organizată și condusă de populația locală și care are la bază o...

Strategii de Promovare a Produselor și Serviciilor - SC Mobam SA

INTRODUCERE Procesului de comunicare şi promovare i se atribuie accepţiuni deosebite de către diferiţi autori, în general, în acesta se includ...

Metode și Tehnici de Promovare a Produselor

CAPITOLUL 1 – DESCRIEREA SOCIETĂŢII 1.1. Date de identificare Denumirea firmei: S.C. NAPOLACT S.A. Forma juridică: societate pe acţiuni Adresă:...

Comunicarea și Promovarea în Afaceri

INTRODUCERE Tema elaborată se numeşte « Comunicare şi promovare în afaceri ». Această temă scoate în evidenţă doi factori esenţiali şi anume :...

Ai nevoie de altceva?