Metodele si tehnicile de cercetare in marketing

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Metodele si tehnicile de cercetare in marketing.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 78 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Danilescu Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

CAPITOLUL I: REPERE TEORETICE PRIVIND METODELE ȘI TEHNICILE DE CERCETARE ÎN MARKETING
1.1. Noțiunea și funcțiile cercetării de marketing
1.2. Metode și instrumente de cercetare în marketing
1.3. Importanța tehnicilor de cercetare a pieții în activitatea de marketing a firmei
CAPITOLUL II. PREZENTAREA GENERALĂ A COMPANIEI S.A. „ORHEI -VIT”
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii companiei S.A. „ORHEI -VIT”
2.2. Diagnosticul economic-financiar al întreprinderii S.A. „ORHEI -VIT”
2.3.Analiza conducerii și organizării activității de marketing la întreprinderea S.A. „ORHEI -VIT”
CAPITOLUL III. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CERCETARE ÎN CADRUL COMPANIEI " S.A. ORHEI-VIT "
3.1. Organizarea procesului de cercetare în cadrul " S.A. ORHEI-VIT "
3.2. Orientarea acțiunilor de marketing a S.R.L. ORHEI-VIT în funcție de rezultatele cercetării

Extras din document

CAPITOLUL I: REPERE TEORETICE PRIVIND METODELE ȘI TEHNICILE DECERCETARE ÎN MARKETING

1.1. NOȚIUNEA ȘI FUNCȚIILE CERCETĂRII DE MARKETING

Cercetările de marketing îndeplinesc un rol esențial în sistemul de marketing deoarece ele asigură informațiile necesare funcționării sale. Pe baza lor se cunosc caracteristicile și oportunitățile pieței și se pot rezolva problemele cu care se confruntă agenții economici.

Cercetările de marketing sunt indispensabile procesului fundamentării științifice a deciziilor, ele reducând aspectele de incertitudine în componența comportamentului de marketing al agenților economici.

Cercetările de marketing oferă informații despre consumatorii individuali sau organizaționali, despre atitudinile, opiniile și comportamentele lor, precum și despre starea și evoluția mediul de marketing, informații absolut necesare conceperii și realizării planurilor și strategiilor de marketing. În luarea deciziilor, managerii, desigur, fac apel la experiența și la intuiția lor, dar, pentru deciziile strategice, investigarea sistematică și obiectivă a fenomenelor de marketing reprezintă o necesitate .

Așa cum se definește de către Asociația Americană de Marketing, Cercetarea de marketing este funcția care leagă cumpărătorul, consumatorul și publicul larg cu specialistul de marketing prin intermediul informațiilor - informații prin care se identifică și se definesc oportunitățile și problemele, se generează, clarifică și evaluează acțiunile de marketing, se monitorizează performanțele de marketing și se asigură înțelegerea marketingului ca un proces. Cercetările de marketing stabilesc informațiile cerute de investigarea aspectelor legate de problema cercetată; stabilesc metodele de obținere a informațiilor; dirijează și asigură realizarea procesului de colectare a datelor, analizează rezultatele, comunică rezultatele obținute și implicațiile lor .

În esență, o cercetare de marketing reprezintă un proces sistematic și obiectiv, generator de informații necesare adoptării deciziilor de marketing. El presupune culegerea, investigarea și analiza informațiilor legate de marketingul bunurilor, serviciilor, organizațiilor, oamenilor, locurilor și ideilor.

Problematica cercetărilor de marketing este deosebit de amplă deoarece ea poate avea în vedere oricare aspect al multiplelor activități de marketing și a mediului de marketing.

Spre exemplu, cercetarea de marketing poate avea în vedere, distinct sau simultan, componentele mix-ului de marketing, precum și factorii de micromediu - în primul rând, cercetarea pieței și cercetarea concurenței - factorii de macromediu și factorii de mediu supranațional. Cercetarea de marketing mai poate avea în vedere și analiza rezultatelor sau performanțelor obținute de către întreprindere.

Cele mai răspândite cercetări de marketing sunt cele care au în vedere cerințele diferitelor categorii de agenți economici. Din acest punct de vedere, al activității de afaceri deci, o cercetare de marketing trebuie să ofere răspunsuri la întrebări de genul următor:

cine sunt consumatorii bunului sau serviciului oferit, unde se află ei, cum anume pot fi descriși sub aspect demografic, economic, socio - cultural etc.?

cine sunt nonconsumatorii și de ce aceștia nu cumpără bunul sau serviciul oferit?

cum este structurată piața din punctul de vedere al ofertei bunului sau serviciului cercetat?

în ce măsură se poate realiza segmentarea pieței?

care sunt caracteristicile comportamentului de piață al consumatorilor și cum se manifestă acest comportament?

ce bunuri și servicii sunt cerute, la ce nivel calitativ și în ce cantități?

care sunt dimensiunile și viabilitatea economică a diferitelor piețe sau segmente de piață?

ce schimbări au intervenit sau pot interveni în cadrul piețelor?

Decizia de a întreprinde o cercetare de marketing se adoptă de către managerii întreprinderii. În luarea deciziei respective ei țin seama de presiunea timpului, de datele disponibile, de natura deciziei care trebuie adoptată precum și de beneficiile generate de informațiile oferite de cercetare în raport cu costurile acesteia .

Orice activitate de marketing trebuie sa aibă ca punct de plecare cercetarea. Nu se poate face lansarea unui produs, adoptarea unei strategii de piața, de cucerire a unor noi segmente de piața fără ca in prealabil sa se realizeze o cercetare amănunțita a tuturor factorilor.

Activitatea de marketing are in vedere anticiparea mișcărilor, deplasărilor, mutațiilor ce au loc pe piață dar si in cadrul intern al firmei. Organizarea si conducerea activitatilor economice ale oricarei firme presupune existența unui flux permanent sistematic de informații cu privire la mediul intern si extern al firmei, al sistemului de relații al acesteia, dar mai ales cu privire la condițiile in permanenta schimbare pe piața pe care actioneaza.

Fisiere in arhiva (1):

  • Metodele si tehnicile de cercetare in marketing.doc

Bibliografie

4.Kotler Philip, „Marketing de la A la Z” editura „Codecs”, București 2004
5. Kotler Philip, Armstrong Gary, „Principiile marketingului” ediția III-a, editura „Teora”, București 2004
6.Manualul Calității „Întreprinderii de Stat Combinatul de Produse ORHEI VITuri de Calitate „ ORHEI- VIT”
7.Munteanu V.A., „Marketing. Concepte, metode, studii de caz”, editura fundației „Chemarea”, Iași 1996
8.Munteanu Vasile „Marketing pentru toți”, editura „Meridianul 28”, Chișinău 1996
9.Petrovici S., Belostecinic Gr., „Marketing”, editura „Universitas”, Chișinău 1998
10.Pop N. „Marketing”, București, 1993
11. Rapoartele Financiare pe anii 2004-2007 ale „Întreprinderii de Stat Combinatul de Produse ORHEI VITuri de Calitate „ ORHEI- VIT”
12. Sasu Constantin, „Marketing”, editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași 1995
13.Sorocean Chiril, „Marketing - baza businessului”, editura „ARC”, Chișinău 1999
14.Ștefănescu Paul, „Bazele marketingului”, București 1995
15. Ristea A., Ioan-Franc V., Tănăsescu D., Toma A., Topița M., „MARKETING. Premise și provocări ale economiei înalt competitive”, editura „Expert”, București 2002