Metodele și tehnicile de cercetare în marketing

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 20099
Mărime: 393.01KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Danilescu Ioan

Cuprins

CAPITOLUL I: REPERE TEORETICE PRIVIND METODELE ȘI TEHNICILE DE CERCETARE ÎN MARKETING

1.1. Noțiunea și funcțiile cercetării de marketing

1.2. Metode și instrumente de cercetare în marketing

1.3. Importanța tehnicilor de cercetare a pieții în activitatea de marketing a firmei

CAPITOLUL II. PREZENTAREA GENERALĂ A COMPANIEI S.A. „ORHEI -VIT”

2.1. Caracteristica generală a întreprinderii companiei S.A. „ORHEI -VIT”

2.2. Diagnosticul economic-financiar al întreprinderii S.A. „ORHEI -VIT”

2.3.Analiza conducerii și organizării activității de marketing la întreprinderea S.A. „ORHEI -VIT”

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CERCETARE ÎN CADRUL COMPANIEI " S.A. ORHEI-VIT "

3.1. Organizarea procesului de cercetare în cadrul " S.A. ORHEI-VIT "

3.2. Orientarea acțiunilor de marketing a S.R.L. ORHEI-VIT în funcție de rezultatele cercetării

Extras din document

CAPITOLUL I: REPERE TEORETICE PRIVIND METODELE ȘI TEHNICILE DECERCETARE ÎN MARKETING

1.1. NOȚIUNEA ȘI FUNCȚIILE CERCETĂRII DE MARKETING

Cercetările de marketing îndeplinesc un rol esențial în sistemul de marketing deoarece ele asigură informațiile necesare funcționării sale. Pe baza lor se cunosc caracteristicile și oportunitățile pieței și se pot rezolva problemele cu care se confruntă agenții economici.

Cercetările de marketing sunt indispensabile procesului fundamentării științifice a deciziilor, ele reducând aspectele de incertitudine în componența comportamentului de marketing al agenților economici.

Cercetările de marketing oferă informații despre consumatorii individuali sau organizaționali, despre atitudinile, opiniile și comportamentele lor, precum și despre starea și evoluția mediul de marketing, informații absolut necesare conceperii și realizării planurilor și strategiilor de marketing. În luarea deciziilor, managerii, desigur, fac apel la experiența și la intuiția lor, dar, pentru deciziile strategice, investigarea sistematică și obiectivă a fenomenelor de marketing reprezintă o necesitate .

Așa cum se definește de către Asociația Americană de Marketing, Cercetarea de marketing este funcția care leagă cumpărătorul, consumatorul și publicul larg cu specialistul de marketing prin intermediul informațiilor - informații prin care se identifică și se definesc oportunitățile și problemele, se generează, clarifică și evaluează acțiunile de marketing, se monitorizează performanțele de marketing și se asigură înțelegerea marketingului ca un proces. Cercetările de marketing stabilesc informațiile cerute de investigarea aspectelor legate de problema cercetată; stabilesc metodele de obținere a informațiilor; dirijează și asigură realizarea procesului de colectare a datelor, analizează rezultatele, comunică rezultatele obținute și implicațiile lor .

În esență, o cercetare de marketing reprezintă un proces sistematic și obiectiv, generator de informații necesare adoptării deciziilor de marketing. El presupune culegerea, investigarea și analiza informațiilor legate de marketingul bunurilor, serviciilor, organizațiilor, oamenilor, locurilor și ideilor.

Problematica cercetărilor de marketing este deosebit de amplă deoarece ea poate avea în vedere oricare aspect al multiplelor activități de marketing și a mediului de marketing.

Spre exemplu, cercetarea de marketing poate avea în vedere, distinct sau simultan, componentele mix-ului de marketing, precum și factorii de micromediu - în primul rând, cercetarea pieței și cercetarea concurenței - factorii de macromediu și factorii de mediu supranațional. Cercetarea de marketing mai poate avea în vedere și analiza rezultatelor sau performanțelor obținute de către întreprindere.

Cele mai răspândite cercetări de marketing sunt cele care au în vedere cerințele diferitelor categorii de agenți economici. Din acest punct de vedere, al activității de afaceri deci, o cercetare de marketing trebuie să ofere răspunsuri la întrebări de genul următor:

cine sunt consumatorii bunului sau serviciului oferit, unde se află ei, cum anume pot fi descriși sub aspect demografic, economic, socio - cultural etc.?

cine sunt nonconsumatorii și de ce aceștia nu cumpără bunul sau serviciul oferit?

cum este structurată piața din punctul de vedere al ofertei bunului sau serviciului cercetat?

în ce măsură se poate realiza segmentarea pieței?

care sunt caracteristicile comportamentului de piață al consumatorilor și cum se manifestă acest comportament?

ce bunuri și servicii sunt cerute, la ce nivel calitativ și în ce cantități?

care sunt dimensiunile și viabilitatea economică a diferitelor piețe sau segmente de piață?

ce schimbări au intervenit sau pot interveni în cadrul piețelor?

Decizia de a întreprinde o cercetare de marketing se adoptă de către managerii întreprinderii. În luarea deciziei respective ei țin seama de presiunea timpului, de datele disponibile, de natura deciziei care trebuie adoptată precum și de beneficiile generate de informațiile oferite de cercetare în raport cu costurile acesteia .

Orice activitate de marketing trebuie sa aibă ca punct de plecare cercetarea. Nu se poate face lansarea unui produs, adoptarea unei strategii de piața, de cucerire a unor noi segmente de piața fără ca in prealabil sa se realizeze o cercetare amănunțita a tuturor factorilor.

Activitatea de marketing are in vedere anticiparea mișcărilor, deplasărilor, mutațiilor ce au loc pe piață dar si in cadrul intern al firmei. Organizarea si conducerea activitatilor economice ale oricarei firme presupune existența unui flux permanent sistematic de informații cu privire la mediul intern si extern al firmei, al sistemului de relații al acesteia, dar mai ales cu privire la condițiile in permanenta schimbare pe piața pe care actioneaza.

Bibliografie

4.Kotler Philip, „Marketing de la A la Z” editura „Codecs”, București 2004

5. Kotler Philip, Armstrong Gary, „Principiile marketingului” ediția III-a, editura „Teora”, București 2004

6.Manualul Calității „Întreprinderii de Stat Combinatul de Produse ORHEI VITuri de Calitate „ ORHEI- VIT”

7.Munteanu V.A., „Marketing. Concepte, metode, studii de caz”, editura fundației „Chemarea”, Iași 1996

8.Munteanu Vasile „Marketing pentru toți”, editura „Meridianul 28”, Chișinău 1996

9.Petrovici S., Belostecinic Gr., „Marketing”, editura „Universitas”, Chișinău 1998

10.Pop N. „Marketing”, București, 1993

11. Rapoartele Financiare pe anii 2004-2007 ale „Întreprinderii de Stat Combinatul de Produse ORHEI VITuri de Calitate „ ORHEI- VIT”

12. Sasu Constantin, „Marketing”, editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași 1995

13.Sorocean Chiril, „Marketing - baza businessului”, editura „ARC”, Chișinău 1999

14.Ștefănescu Paul, „Bazele marketingului”, București 1995

15. Ristea A., Ioan-Franc V., Tănăsescu D., Toma A., Topița M., „MARKETING. Premise și provocări ale economiei înalt competitive”, editura „Expert”, București 2002

Preview document

Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 1
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 2
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 3
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 4
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 5
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 6
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 7
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 8
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 9
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 10
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 11
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 12
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 13
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 14
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 15
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 16
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 17
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 18
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 19
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 20
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 21
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 22
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 23
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 24
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 25
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 26
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 27
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 28
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 29
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 30
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 31
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 32
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 33
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 34
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 35
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 36
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 37
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 38
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 39
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 40
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 41
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 42
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 43
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 44
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 45
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 46
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 47
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 48
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 49
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 50
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 51
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 52
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 53
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 54
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 55
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 56
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 57
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 58
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 59
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 60
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 61
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 62
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 63
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 64
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 65
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 66
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 67
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 68
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 69
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 70
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 71
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 72
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 73
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 74
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 75
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 76
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 77
Metodele și tehnicile de cercetare în marketing - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Metodele si tehnicile de cercetare in marketing.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetarea concurenței pe piață a produsului Colgate

INTRODUCERE În lumea concurenţială în care trăim, misiunea fundamentală a unei companii este de a-şi servi consumatorii sau clienţii. Este...

Studiu de marketing eMAG

Capitolul I. Elementele de caracterizare ale firmei eMAG I.1. Date de identificare eMAG este o companie din România care se ocupă cu vânzarea...

Studiu de Caz H&M România

Introducere În perioadele de criză, dar nu numai, fidelizarea clienţilor este un aspect cheie ce trebuie să se regăsească în strategiile de...

Cercetare de marketing

CUPRINS CAPITOLUL 1. Analiza mediului de marketing 2 1.1. Micromediul marketingului 2 1.2. Macromediul marketingului 3 1.3. Mediul intern 5...

Cercetare calitativă marketing Redbull Cola

Research proposal 1. Context Red Bull Cola se doreşte a fi o băutură sănătoasă, 100% naturală, produsă din plante naturale, după procese...

Politici și Strategii de Marketing

1. Date de identificare a firmei Denumirea societăţii: S.C. ALTEX IMPEX S.R.L. Sediu social: Piatra Neamţ, Str. G-ral Dăscălescu nr.15, Bl.T1,...

Manipularea în Marketing

Incepem acest referat prin a cauta sensul celor doua cuvinte: manipulare si persuasiune in Dictionarul Explicativ al Limbii Romane. Acestea sunt...

Comportamentul și psihologia consumatorului

I . NOŢIUNILE ŞI DIMENSIUNILE COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI 1. Noţiuni şi concepte 2. Procese elementare în abordarea comportamentului...

Te-ar putea interesa și

Marketing Muzeal

Marketingul muzeal reprezintă un domeniu de activitate foarte slab dezvoltat la noi în ţara. De altfel, acest tip de activităţi, şi aici putem să...

Cercetări de Marketing

ARGUMENT Am ales tema „Cercetări de marketing” deoarece reprezintă un element important in caracterizarea gradului de dezvoltare a...

Motivația Consumatorilor Privind Serviciile Financiar Bancare

INTRODUCERE Domeniul serviciilor este un domeniu mai apropiat de consumator faţă de celelalte domenii ale economiei. Acest lucru se concretizează...

Cercetare de Marketing - Cafeaua

INTRODUCERE Cafeaua este cea mai populară bîutură din lume după apă, cu peste 400 de miliarde de ceşti cosumate anual. Boaba de cafea provine...

Metode și tehnici de culegere a informațiilor în cercetările de marketing

INTRODUCERE Marketingul sintetizează orientarea activităţii unei firme în funcţie de nevoile pieţei. Aceasta se reflectă într-un ansamblu de...

Metode și Tehnici de Cercetare în Marketingul Turistic

PARTEA I – NOŢIUNI TEORETICE Metode de scalare utilizate în măsurarea datelor - metoda comparaţiilor perechi, metoda ordonării rangurilor, scala...

Metode de studiere a pieței

ARGUMENT Am ales această temă “Metode și tehnici de studiere a pieței” deoarece identificarea nevoilor clienților, înțelegerea și satisfacerea...

Metode de Cercetare de Marketing

Capitolul 1 Măsurarea şi scalarea fenomenelor în cercetarea de marketing Măsurarea este un proces prin care se prezintă într-o formă simbolică,...

Ai nevoie de altceva?