Mixul de Marketing in Servicii

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Mixul de Marketing in Servicii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 72 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: State Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Marketing, Management

Extras din document

INTRODUCERE

Aplicarea marketingului în turism este generală, pe de o parte, de faptul că turismul reprezintă un important domeniu al economiei în stat, în cadrul căreia se desfăşoară o bogată activitate de piaţă, iar pe de altă parte, de particularităţile pe care acest sector le prezintă în raport cu sectoarele bunurilor de consum şi ale altor servicii.

Succesul unei unităţi hoteliere pe piaţă depinde de modelul în care ea îşi defineşte programul de marketing, regăsit adesea în mixul de marketing. Definirea mixului de marketing este o sarcină foarte importantă pentru responsabilii de marketing. Deciziile referitoare la fiecare componentă a mixului, vor fi prezentate mai amănunţit pe parcursul lucrării de licenţă care studiază : „Promovarea în activitatea servicii”, cu studiul de caz laCabana Vânătorilor, Predeal.”.

Datorită zonei în care este situată, şi a atracţiilor turistice oferite de peisajul montan, de posibilităţile de petrecere a timpului liber, de bioclimatul tonic stimulativ, favorabil odihnei şi refacerii, m-a determinat se aleg ca temă de licenţă „Promovarea în activitatea servicii”, cu studiul de caz laCabana Vânătorilor, Predeal”.

Tratare aspectelor teoretice privind conceptul de promovare este prezentată în cadrul primului capitol şi va presupune definirea conceptelor marketingului mix: politica de produs, politica de preţ, politica de distribuţie, politica de promovare, politica de personal, procesele, prezenţele tangibile.

În capitolul doi al lucrării de licenţă se vor trata aspectele legate de prezentarea generală a S.C.COMBIST S.R.L., adică un scurt istoric al societăţii şi înfiinţarea acesteia, obiectul de activitate, gama serviciilor turistice oferite, prezentarea clasificării actuale, structura organizatorică şi o analiză a veniturilor în urma campaniei promoţionale.

Cel de-al treilea capitol al lucrării va prezenta pe larg promovarea, vor fi prezentate mijloacele de promovare, instrumentele si căile de promovare.

În cadrul celui de-al patrulea capitol vor fi prezentate obiectivele şi componentele politicii de promovare adopate de către S.C. COMBIST S.R.L. Predeal, având în vedere că activitatea de promovare a unităţii S.C. COMBIST S.R.L.Predeal este necesară pentru transmiterea pe diferite căi de mesaje şi informaţii menite să informeze operatorii din turism şi pe potenţialii clienţi asupra calităţii ridicate a serviciilor si pentru a le dezvolta o atitudine pozitivă faţă de produsul turistic oferit de hotel.

Pentru a concluziona cele scrise de-a lungul lucrării de licenţă am încheiat cu captilolul cinci intitulat „Concluzii. Observaţii. Propuneri”, unde puteţi vedea ce s-a propus pentru efectuare şi ce s-a reuşit efectua.

Capitolul 1

MIXUL DE MARKETING ÎN SERVICII

1.1 Mix-ul de marketing în literartura de specialitate

1.1.1 De la 4 la 7P

Mixul de marketing reprezintă baza de referinţă a orientării de marketing a întreprinderii. Acest concept, prin înţelegerea şi integrarea lui în activitatea întreprinderii, reprezintă un răspuns la provocările imprevizibile ale pieţei.

În literartura de specialitate există diferite abordări în ceea ce priveşte conţinutul mixului de marketing, fiind structurat în forma a:

- 4 P

- 5 P sau

- 7 P ( în cazul serviciilor)

Oricare ar fi abordarea structurală, baza orientării mixului de marketing îmbracă forma celor 4 P, indiferent de domeniul de referinţă.

Profesorul Neil Borden, din cadrul Universităţii Harvard, a utilizat pentru prima dată în 1950 conceptul de marketing-mix, acesta încorporând:

- politica de produs

- politica de preţ

- politica de distribuţie

- politica de promovare,

politici ce stau la baza abordării şi implementării marketingului modern.

Marketingul serviciilor captează tot mai multă atenţie datorită dezvoltării acestora. Economiile moderne, dezvoltate sunt economii bazate pe servicii, ştiinţă şi practica marketingului devenind tot mai atrase în desluşirea evoluţiei serviciilor. În acest sens este necesară întelegerea şi identificarea diferenţelor dintre bunurile materiale şi servicii, în special în ceea ce priveşte aplicarea strategiilor şi instrumentelor de marketing. Serviciile au ca specific o sumă de caracteristici: intagibilitate, inseparabilitate, variabilitate, perisabilitate şi lipsa proprietaţii, cu impact deosebit asupra conţinutului unei politici sau strategii de marketing.

Fisiere in arhiva (1):

  • Mixul de Marketing in Servicii.doc