Mixul de Marketing - SC Magic Print SRL

Imagine preview
(7/10 din 29 de voturi)

Acest proiect trateaza Mixul de Marketing - SC Magic Print SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bratucu Gabriel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

CAP I. PARTEA EXPLICATIVĂ
1. Descrierea firmei
2. Scurt istoric
3. Piata de desfacere. Clientii
4. Servicii oferite
CAP II. MIXUL DE MARKETING
1. Politica de produs
2. Politica de pret
3. Politica de promovare
4. Politica de plasament(distributie)
5. Analiza SWOT
CAP III. PROPUNERI- RECOMANDĂRI ALE MIXULUI DE MARKETING LUÂND ÎN VEDERE CRIZA ECONOMICĂ

Extras din document

I. PARTEA EXPLICATIVĂ

1. Descrierea firmei

Tipografie

Una dintre cele mai importante tipografii din regiunea de est a României, Tipografia Magic Print oferă servicii şi produse tipografice de calitate încă din anul 1996. Urmărirea în permanenţă a atingerii unui nivel cât mai ridicat al gradului de satisfacţie al clienţilor a condus la pătrunderea pe piaţă în toate sectoarele de activitate în întreprinderi mici si mijlocii şi societăţi cu capital privat şi de stat.

Activitatea MGP, managementul profesionist şi competitiv, precum şi realizările obţinute au fost încununate cu numeroase distincţii, printre care enumerăm: obţinerea unor poziţii fruntaşe în topul judeţean al firmelor, abilitarea MGP de Ministerul Finanţelor prin Compania Naţională Imprimeria Naţională S.A. – Diploma de onoare la secţiunea “Lideri regionali”, certificarea sistemului calităţii implementat în organizaţia noastră în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001

Editură

Înfiinţată în 1996, Editura MGP a colaborat cu scriitori de renume, a editat o gamă largă de publicaţii solicitate de piaţa cărţii româneşti: lucrări ştiinţifice, tehnice şi profesionale, lucrări de ştiinţe sociale şi umane, ştiinţe economice şi drept, enciclopedii, dicţionare, poezie, artă, religie, cărţi de turism, ghiduri, hărţi, etc. Prin atitudinea profesionistă s-a dorit şi s-a obţinut atingerea celor mai riguroase cerinţe, şi, datorită tiparului asigurat în cadrul aceleiaşi firme, s-au evidenţiat costurile reduse ale publicaţiilor. Colectivul specializat, care include editori, tehnoredactori, graficieni şi corectori, asigură coordonarea eficientă a proceselor şi a lucrărilor care au ca finalitate o publicaţie de calitate conformă cu cerinţele şi aşteptările autorului şi ale pieţei.

Sistemul de Management al Calităţii

Implementarea şi certificarea sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001:2001 are ca obiectiv crearea unui sistem de valori referitoare la capacitatea organizaţiei de a realiza produse de calitate în conformitate cu cerinţele clienţilor săi precum şi cu cerinţele legale şi a reglementările în vigoare. Ca urmare a implementării unui sistem de Management al Calităţii, care îndeplineşte cerinţele standardului ISO 9001:2001, Tipografia MAGIC PRINT a fost certificată de către S.C. SIMTEX–OC S.A., sub acreditare RENAR, obţinând la data de 5 aprilie 2004 certificatul Nr. 631, valabil până la data de 5 aprilie 2007.

Periodic, S.C. Magic Print S.R.L. evaluează eficacitatea sistemului de management implementat în cadrul organizaţiei prin intermediul proceselor de monitorizare şi măsurare, de audit intern şi analize manageriale, identificând permanent oportunităţile de îmbunătăţire ale acestuia şi remediind eventualele sale disfuncţionalităţi. În prezent, sunt în curs de recertificare, cu Moody International, pentru sistemul de management integrat calitate-mediu-securitate şi sănătate ocupaţională şi sistemul de management al securităţii informaţiei, sub acreditare UKAS (Marea Britanie) şi RVA (Olanda).

Având în vedere premisa aderării României la Uniunea Europeană, care implică realizarea unei libere circulaţii a produselor, este necesar ca produsele realizate de societate să atingă standardele de calitate europene la costuri care să permită pătrunderea şi menţinerea pe piaţa europeană. Pornind de la situaţia existentă şi din dorinţa de a creşte competitivitatea produselor pe piaţa naţională, devine fundamentală decizia de a implementa şi certifica sistemele de management: al mediului, al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale şi al securităţii informaţiei. Implementarea acestor sisteme de management în cadrul organizaţiei va permite o abordare managerială coerentă cu efecte majore asupra gestionării eficiente a resurselor şi implicit a costurilor noncalităţii. Certificarea fiecăruia dintre aceste sisteme de management va contribui la îmbunătăţirea poziţiei organizaţiei pe piaţă, iar efectul cumulat al implementării şi certificării sistemelor de management sus amintite constă în realizarea satisfacţiei depline a clienţilor, în produsele şi serviciile, în condiţii de eficienţă economică, productivitate a muncii şi profit.

Implementarea acestor sisteme de management va asigura o gestionare eficientă a tuturor resurselor ceea ce va permite creşterea productivităţii economice. Prin urmare, randamentul realizat de echipamentele noastre de producţie se va ameliora simţitor, ceea ce se va reflecta în preţul de producţie, dar va permite de asemenea realizarea unor produse la un nivel calitativ ridicat care vor fi competitive cu cele din ţările membre Uniunii Europene.

Fisiere in arhiva (1):

  • Mixul de Marketing - SC Magic Print SRL.doc