Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 6 fișiere: doc, ppt, jpg
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 7825
Mărime: 582.23KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Păduraru
Cost: 10 puncte

Cuprins

 1. 1 INTRODUCERE.
 2. 2 PRACTICA SERVICIILOR ÎN ALIMENTAŢIA PUBLICĂ.
 3. 2.1 UNITĂŢI PENTRU SERVIREA CONSUMATORILOR.
 4. 2.2 UNITĂŢI DE PRODUCŢIE.
 5. 2.3 UNITĂŢI DE DEPOZITARE ŞI PĂSTRARE.
 6. 3 NOŢIUNI DE GASTRONOMIE.
 7. 3.1 PROCESE TEHNOLOGICE DE BAZĂ ÎN ALIMENTAŢIA PUBLICĂ.
 8. 3.1.1 GENERALITĂŢI
 9. 3.1.2 PRELUCRAREA MATERILOR PRIME
 10. 3.1.3 TRATAMENTE FRIGORIFICE
 11. 3.1.4 TRATAMENTE TERMICE
 12. 3.2 METODE, FORME ŞI SISTEME DE PREZENTARE ŞI SERVIRE A MĂRFURILOR ŞI PREPARATELOR.
 13. 3.2.1 PREZENTAREA MĂRFURILOR ŞI PREPARATELOR.
 14. 3.2.2 FORME DE SERVIRE.
 15. 3.2.3 SITEMUL DE SERVIRE ÎN RESTAURANT.
 16. 3.3 PARTICULARITĂŢI PRIVIND PROMOVAREA PRODUSELOR CATERING.
 17. 3.3.1 GENERALITĂŢI.
 18. 3.3.2 PARTICULARITĂŢIILE CATERINGULUI INDUSTRIAL.
 19. 3.3.3 PARTICULARITĂŢIILE CATERINGULUI COMERCIAL.
 20. 3.3.4 ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN SISTEMUL CATERING.
 21. 4 ACTIVITATEA ECONOMICĂ LA S.C. UNAROM SRL.
 22. 4.1 CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA EVOLUŢIEI ISTORICE LA S.C. UNAROM.
 23. 4.2 ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ.
 24. 4.3 PRINCIPALII INDICATORI AI ACTIVITĂŢII ECONOMICE LA S.C.UNAROM.
 25. 4.3.1 EVOLUŢIA CIFREI DE AFACERI.
 26. 4.3.2 EVOLUŢIA PROFITULUI.
 27. 4.3.3 EVOLUŞIA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII.
 28. 4.4 NECESITATEA PRODUSELOR CATERING ÎN U.M. 01109 TIMIŞOARA.
 29. 5 CONCLUZII ŞI PROPUNERI.
 30. Anexe .
 31. Bibliografie .

Extras din proiect

1. INTRODUCERE

Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor este expresia necesităţii satisfacerii unor nevoi sociale. Întreprinderile de alimentaţie publică şi de turism, similar altor întreprin-deri economice sunt un produs, un rezultat al mediului social economic. În paralel cu dezvoltarea economică, a crescut gradul de ocupare a populaţiei şi în consecinţă, rezolvarea problemei alimentaţiei a impus noi preocupări pentru îmbinarea cerinţelor de satisfacere a necesarului fiziologic, de încadrare în timpul liber şi în bugetul de venituri disponibile.

În condiţiile economice de piaţă, consumatorul devine axul central al tuturor activităţilor economice ce converg spre satisfacerea cât mai deplină a dorinţelor, exigenţelor, preferinţelor, necesităţilor, această satisfacere fiind însăşi esenţa activităţilor economice realizate.

Alimentaţia publică, implicit sectorul catering prezintă un caracter deosebit de complex prin specificul ei, prin multitudinea factorilor tehnici care influenţează oferta de produse, prin diversitatea cererii exprimate. Conform dicţionarului Oxford English cuvântul „catering” provine de la „cate” – substantiv cu sensul de cumpărătură, ulterior de mâncăruri cumpărate ajungând la verbul „to cate” – a îmbrăca şi în continuare la un nou substantiv „caterer”, cu semnificaţia de persoană care singură provizii pentru p gospodărie, club sau furnizează alimentele necesare unei sărbători. Astăzi cateringul este înţeles ca un proces complex prin care se realizează pe cale industrială produse gata de consum, cale mai multe (congelate ) necesitând parcurgerea unui lanţ frigorific perfect pus la punct de aprovizionare la producţie de consum.

Funcţionalitatea sistemului catering a rezistat probei timpului şi se impune prin dinamismul tot mai accentuat. Multiplele avantaje ala produselor catering le oferă acestora o poziţie distinctă în ansamblu mărfurilor alimentare determinând ascensiunea lor pe plan internaţional atât din punct de vedere al volumului ofertei, cât şi al structurii sortimentale.

Procesul de diversificare, conjugat cu valorificarea superioară a materiei prime este un proces continuu, care trebuie să se armonizeze cu evoluţia gustului, cu tradiţiile zonale ale consumului, cu evoluţia puterii de cumpărare a consumatorilor astfel încât să se asigure o alimentaţie echilibrată şi să satisfacă o gamă variată de preferinţe. Aceasta presupune cunoaşterea cererii, a tendinţelor în evoluţia pieţei.

Aceste informaţii presupun promovarea tehnicilor de marketing a metodelor moderne de investiţie a pieţei, cunoaşterea preferinţelor populaţiei, a modului cum se formează cererea, a factorilor ce conduc la concretizarea ei pe piaţă astfel încât să se realizeze o legătură directă, continuă cu beneficiarii produselor tip catering.

Tendinţa de revenire la servirea mesei în afara domiciliului care a contribuit la o creştere permanentă a cererii de produse culinare, la o creştere a ponderii producţiei proprii în totalul cifrei de afaceri.

Fluctuaţia intensităţii cererii de produse culinare creând în anumite ore ale zilei o aglomeraţie în care satisfacerea exigenţelor clienţilor devine o problemă greu de soluţionat, în special datorită prelungirii timpului de servire cauzat de lipsa temporară de locuri, dar şi de timpul executării comenzii.

Multiplele avantaje ale produselor catering le oferă acestora o poziţie distinctă în ansamblul mărfurilor alimentare, determinând ascensiunea lor pe plan internaţional, atât din punct de vedere al volumului ofertei cât şi din punct de vedere al structurii sortimentale.

Procesul de diversificare, conjugat cu valorificarea superioară a materiilor prime, este un proces continuu, care trebuie să se amortizeze cu evoluţia gustului, cu tradiţiile zonale ale consumului, cu evoluţia puterii de cumpărare a consumatorilor astfel încât să se asigure o alimentaţie echilibrată şi să satisfacă o gamă variată de preferinţe. Aceasta presupune cunoaşterea cererii, a tendinţelor în evoluţia pieţei.

Aceste informaţii presupun promovarea tehnicilor de marketing a metodelor moderne de investiţie a pieţei, cunoaşterea preferinţelor populaţiei, a modului cum se formează cererea, a factorilor ce conduc la concretizarea ei pe piaţă astfel încât să se realizeze o legătură directă, continuă cu beneficiarii produselor tip catering.

Studiul efectuat a fost orientat în următoarele direcţii:

- particularităţile privind promovarea produselor catering

- activitatea de producţie şi structura organizatorică la S.C. „Spring Time” SRL

- sistemul de reclamă şi publicitate aplicat la S.C. „Spring Time” SRL

2. PRACTICA SERVICIILOR ÎN ALIMENAŢIA PUBLICĂ

La înfiinţarea sau reprofilarea unităţilor de alimentaţie publică se recomandă a se stabili profilul activităţii corespunzător cerinţelor şi mijloacelor materiale necesare şi disponibile. Stabilirea profilului unităţii prin studii de specialitate este o cerinţă de bază a criteriilor de organizare a reţelei comerciale în concordanţă cu necesităţile consumatorilor. Profilul fiecărei unităţi nu se poate realiza întotdeauna după proiecte tip, deoarece fiecare unitate prin specificul său, trebuie să răspundă nevoilor consumatorilor din zona în care este amplasată. Activitatea de profil în alimentaţia publică se desfăşoară în următoarea structură:

- unităţi pentru servirea consumatorilor

- unităţi de producţie

- unităţi de păstrare

2.1 UNITĂŢI PENTRU SERVIREA CONSUMATORILOR

Prin unităţi de servire se înţelege localul format din una sau mai multe încăperi, dotate cu utilaje, mobilier şi obiecte de inventar corespunzătoare profilului şi gradului (categoriei) în care se încadrează unitatea, în conformitate cu care se stabileşte şi regimul de preţuri, după cum urmează:

- unităţi cu grad de confort şi regim de preţuri de lux

- unităţi cu grad de confort şi regim de preţuri cat. I

- unităţi ce grad de confort şi regim de preţuri cat. II

- unităţi ce grad de confort şi regim de preţuri cat. III

- unităţi ce grad de confort şi regim special de frecventare „cantină, restaurant”

Tipuri de unităţi de alimentaţie:

Restaurantul poate fi: clasic, cu specific ( cramă, colibă, şură, etc. ) şi specializat ( dietetic, lacto-vegetarian, zaharat, vânătoresc, pescăresc, etc. )

Restaurantul clasic este o unitate complexă care îmbină activitatea de producţie cu activitatea de servire. Acest profil de unitate trebuie să pună la dispoziţia consumatorilor un sortiment minimal stabilit de reglementările metodologice în acest sens.

Aceste unităţi, pe lângă asigurarea diversificată a meniurilor la consumatori, pot asigura şi confortul recreativ prin formaţii orchestrale, programe artistice, solişti vocali,

Instrumentişti sau prin staţii de amplificare cu aparatură muzicală şi emisiuni cu circuit intern.

Spaţiile de servire trebuie să fie dotate cu mobilier corespunzător, mochete, covoare, perdele, draperii, lustre, oglinzi, garderobă, veselă şi inventar de servire de calitate superioară şi în cantităţi suficiente, conform normativului de dotare, care să asigure o servire optimă. Vesela de serviciu trebuie să fie din porţelan superior cu emblema unităţii sau a întreprinderii din inox sau alpaca argintată, iar inventarul textil de calitate superioară şi în culori plăcute.

În funcţie de afluenţa consumatorilor, aceste unităţi pot funcţiona cu program fracţionat, în servirea micului dejun, dejun şi cină, sau cu program neîntrerupt ( non-stop )cu servicii la comandă. ( á la carte )

Preview document

Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 1
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 2
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 3
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 4
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 5
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 6
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 7
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 8
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 9
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 10
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 11
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 12
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 13
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 14
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 15
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 16
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 17
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 18
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 19
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 20
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 21
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 22
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 23
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 24
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 25
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 26
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 27
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 28
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 29
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 30
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 31
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 32
Necesitatea și avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC Unarom SRL - Pagina 33

Conținut arhivă zip

 • Imagini
  • Filet_and_ShrimpW.jpg
  • Sauteed_ScallopsW.jpg
  • spicy_black_bean_pate2.jpg
 • Fig. 4.1 Organigrama.ppt
 • Fig. 4.2 Organigrama.ppt
 • Necesitatea si Avantajele Produselor Tip Catering in Unitati Militare prin SC Unarom SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Cofetăria Sweet Delice

INTRODUCERE Pentru inceput va vom dezvalui motivul alegerii noastre! "Sweet Delice - un gust de vis" Aceasta afacere este considerat una din...

Patiseria Amigos

1. Consumatorul si piata Aceasta intreprindere de alimentaaţie publica este una comerciala si inglobeză atît prepararea produselor de patiserie...

Fundamentarea Alegerii unui Proiect de Investiții

FUNDAMENTAREA ALEGERII UNUI PROIECT DE INVESTIŢII Luarea deciziei de investiţii se face pe baza indicatorilor de calcul ai eficienţei, fapt ce...

Marketingul Serviciilor

Marketingul serviciilor Politica de produs 1.Continutul politicii de produs: fundamentarea pol.de prod. are la baza continutul procesului de...

Studiu de Caz Marketing Strategic - Industria Preparatelor Culinare

1. Analizaţi structura concurenţială a industriei de preparate culinare. În ultimii ani, tot mai mulţi specialişti în marketing au afirmat că...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Marketingul Serviciilor

CAPITOLUL 1 CARACTERIZAREA DE ANSAMBLU A SFEREI SERVICIILOR 1.1. Conţinutul serviciilor Definiţiile formulate de majoritatea specialiştilor în...

Ai nevoie de altceva?