Organizarea Activitatii de Marketing la CEC Bank

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Organizarea Activitatii de Marketing la CEC Bank.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 9 fisiere doc, ppt, xls de 87 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Drd. CAMELIA APOSTU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1: PRINCIPIILE TEORETICE PRIVIND
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING 5
1.1 Locul şi rolul activităţii de marketing în structura
organizatorică a întreprinderii 7
1.2 Delimitarea atribuţiilor şi a sistemului de relaţii
ale compartimentului de marketing cu celelalte
componente structurale 14
1.2.1 Atribuţiile compartimentului de marketing 15
1.2.2 Relaţiile compartimentului de marketing 16
CAPITOLUL 2: ORGANIZAREA INTERNĂ A
COMPARTIMENTULUI DE MARKETING 20
2.1 Tipuri de structuri de organizare internă a
compartimentului de marketing 21
2.2 Încadrarea cu personal de specialitate a
compartimentului de marketing 27
CAPITOLUL 3: ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE
MARKETING A CEC BANK 30
3.1 Prezentarea şi evoluţia activităţii CEC Bank 30
3.2 Organizarea activităţii CEC Bank 33
3.3 Direcţia de Marketing a CEC Bank 41
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 46
BIBLIOGRAFIE 47

Extras din document

INTRODUCERE

“Obiectivul activtiăţii de marketing este acela de a face vânzarea de prisos.

Scopul este de a-l cunoaşte şi de a-l înţelege pe client atât de bine încât produsul sau serviciul să se potrivească cu nevoile sale….şi să se vândă singur”.(Peter Drucker)

La sfârşitul secolului XX se vorbea despre schimbările tehnologice accelerate, competiţia internaţională sporită în contextul globalizării. Aceste tendinţe au impus o abordare radical diferită a comerţului şi a managementului, comparativ cu începutul secolului.

Ca răspuns la această necesitate de schimbare radicală a atitudinilor şi practicilor comerciale,”marketingul” a evoluat atât ca filozofie, cât şi ca disciplină economică, necesară pentru supravieţuire şi succes.

În cadrul unei economii, în general, şi în economia naţională, în special, schimbarea este continuă şi accelerată. A crescut considerabil numărul firmelor care acţionează pe piaţă şi deasemenea, a crescut numărul societăţilor financiare.

La începutul secolului al XXI-lea se fac simţite mai multe tendinţe, între care : o deschidere internaţională mai mare, o legislaţie mai aspră, o tendinţă către cultura serviciilor, necesitatea calităţii şi a consilierii, un accent pus pe standardizare, modificarea comportamentului consumatorilor,concurenţa în creştere.

Societatea noastră se transformă dintr-una industrială într-una informatizată, economică. Modificarea echilibrului dintre cerere şi ofertă este vizibilă de mai multe decenii şi din acest motiv este nevoie de ceea ce specialiştii numesc orientare de marketing, şi menţinerea şi dezvoltarea relaţiei cu clientul în condiţiile normelor de cunoaştere a acestuia.

Majoritatea oamenilor şi mai ales a celor cu preocupări în domeniul economic, sunt convinşi că ştiu ce este marketingul, care sunt obiectivele şi funcţiile acestuia. Ei consideră, în mod simplist, că a face marketing înseamnă exclusiv a cerceta piaţa sau, în cel mai bun caz, privesc marketingul ca ceva sinonim cu metodele utilizate de agenţii economici pentru atragerea cumpărătorilor şi convingerea acestora să achiziţioneze produsele şi serviciile proprii. Acest lucru, deşi parţial adevărat, este total incomplet.Marketingul înseamnă şi altceva. În primul rând altceva. Marketingul este de fapt, „o filozofie a afacerilor, care vede în satisfacerea clienţilor cheia succesului în afaceri şi recomandă utilizarea practicilor manageriale, care ajută la identificarea şi rezolvarea cerinţelor clienţilor”.

Din această perspectivă, în lucrarea de faţă prezint rolul pe care îl are marketingul în eficientizarea activităţii societăţilor comerciale, cu referire la mediul bancar şi în mod concret analizând cazul CEC Bank.

Lucrarea este structurată pe trei capitole, pornind de la abordarea teoretică a domeniului marketingului, evidenţiind contribuţiile în domeniu şi terminând cu un capitol aplicativ.

Astfel, primul capitol tratează principiile generale ce fundamentează organizarea activităţii de marketing şi rolul acesteia în structura organizatorică a înterprinderii. Analizez, de asemenea, sistemul de relaţii ale compartimentului de marketing cu celelalte componente structurale, delimitându-i atribuţiile şi explicitându-le.

Cel de-al doilea capitol prezintă organizarea internă a compartimentului de marketing, tipurile de structuri organizatorice, precum şi încadrarea cu personal de specialitate.

Ultimul capitol, cel aplicativ este dedicat evoluţiei activităţii şi organizării CEC Bank, cu detalierea Direcţiei de Marketing şi evidenţierea rolului pe care aceasta o are în ansamblul activităţii bancare. Din această analiză reiese o dată în plus, importanţa marketingului bancar în dezvoltarea viitoare a serviciilor şi produselor bancare şi mai cu seamă a relaţiei “Bancă-Client”. Am ţinut cont, de asemenea de semnificaţia procesului de rebranding prin care CEC Bank trece în acest an şi impactul pe care îl are acesta în activitatea Direcţiei de Marketing.

CAPITOLUL 1

PRINCIPII TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING

„ Marketingul are o importanţă atât de mare , încât nu poate fi tratat ca o funcţie separată. El reprezintă întreaga afacere privită prin punctul de vedere al rezultatului final , adică prin prisma clientului.”

( Peter Drucker)

După cum este cunoscut, premisa realizării unei conduceri eficiente a unei întreprinderi o reprezintă organizarea acesteia, astfel încât să se asigure o cât mai bună fructificare a condiţiilor de mediu în care acţionează. Din acest motiv, atât teoria cât şi practica economică acordă o importanţă deosebită problematicii organizării întreprinderii.

Din punt de vedere istoric , conceptul de organizare a evoluat de la simplu la complex urmând, în fapt, evoluţia întreprinderii . În consecinţă , fiecărui stadiu în evoluţia conceptului de întreprindere i-a corespuns o anumită formă organizatorică. Încorporarea marketingului în teoria şi practica economică nu putea rămâne fără ecou în ceea ce priveşte concepţia organizării întreprinderii.Acest lucru s-a manifestat prin apariţia şi evoluţia unor forme organizatorice capabile să asigure adoptarea şi operaţionalizarea conceptului de marketing , afirmându-se , în acest fel , o teorie a organizării activităţii de marketing care şi-a găsit reflectarea în practică într-o serie de formule specifice diferitelor tipuri de întreprinderi.

În condiţiile actuale ale economiei româneşti, marketingul se cere a fi integrat funcţional în activitatea cotidiană a firmelor autohtone, indifirent de natura capitalului acestora, şi transformat într-un instrument eficient de acţiune al managementului lor.Un asemenea demers presupune atât extinderea marketingului la nivelul sistemelor de decizie din cadrul acestor firme, cât şi o creştere progresivă a fazei de masă a aplicării sale în subsistemele de execuţie.

Aceasta, cu atât mai mult în etapa actuală, când majoritatea agenţilor economici sunt puşi în faţa nevoii obiective de a-şi revedea şi reformula întreaga activitate, începând cu programele economice şi terminând chiar cu obiectul lor de activitate. Asemenea comandamente au menirea de a contribui la creşterea competenţelor şi mai ales la plasarea proceselor de decizie cât mai aproape de locul realizării procesului economic propriu-zis. Pentru aceasta, trebuie create premisele folosirii unor principii, a unor concepte şi a unor metodologii adecvate, dar este necesară şi o cunoaştere în detaliu a condiţiilor reale, concrete în care îşi desfăşoară activitatea fiecare agent economic în parte, a mediului său micro şi macro economic. O asemenea întreprindere presupune o activitate sistematică de cercetare, de analiză şi de evaluare a fenomenelor şi proceselor ce se derulează în cadrul firmei. În acelaşi timp însă un management modern , realizat într-o viziune cu adevărat de marketing presupune utilizarea unor metode ştiinţifice în domeniu, precum şi existenţa unui personal cu adevărat profesionist, care să fie capabil să utilizeze un instrumentar ştiinţific pe măsură, personal care să dispună atât de ultimele cunoştinţe teoretice în domeniu, cât şi de o experienţă practică adecvată.

Pe de altă parte, în viziunea marketingului, fiecare firmă trebuie să desfăşoare o activitate eficientă, aceasta privită însă în complexitatea sa şi care să aibă în vedere toate componentele sale: economică, socială şi nu în ultimul rând ecologică.Într-o asemena viziune, trebuie să se aibă în vedere nu doar realizarea eficienţei unui anumit sector, ci şi optimizarea şi eficientizarea întregii activităţi din cadrul firmei, indiferent de profilul ei de activitate şi natura capitalului social.Potrivit literaturii de specialitate „preocupările pentru realizarea unui asemenea obiectiv trebuie orientate în două direcţii . Prima are în vedere căutările continue a posibilităţilor de asimilare a unor produse şi servicii care să fie oferite consumatorilor, stabilirea de noi canale de distribuţie şi diversificarea logisticii comerciale.Conţinutul celei de-a doua direcţii este dat de faptul că folosirea noii concepţii în conducerea activităţii fiecărei firme necesită şi un nou mod de abordare şi de utilizare a formelor de evidenţă contabilă şi statistică, evidenţe care trebuie să permită reflectarea diferitelor elemente reale ale costurilor, nu în mod centralizat, global, ci atât pe structură, cât şi pe faze de lucru şi pe activităţi.” În condiţiile în care promovarea şi generalizarea practicilor de marketing presupun ca totul să pornească dinspre consumatori şi obligă la folosirea unor metode cu adevărat ştiinţifice de cercetare a pieţei, prima poate şi cea mai importantă condiţie în ceea ce priveşte folosirea marketingului în activitatea agenţilor economici, în general, şi a celor autohtoni, în special, constă în cunoaşterea şi mai ales înţelegerea principiilor sale, astfel încât să se poată atinge obiectivele stabilite şi să nu se confunde scopul acţiunii de marketing cu mijloacele sale de realizare. La o asemenea performanţă se poate ajunge însă numai dacă fiecare firmă în parte va reuşi să conjuge atitudinea favorabilă a conducerii faţă de viziunea de marketing cu integrarea corectă a funcţiei de marketing şi asigurarea unei pregătiri în domeniu adecvate pentru întregul personal, fie el de conducere, fie de execuţie .

Fisiere in arhiva (9):

 • ANEXE
  • anexa 3 organigrama SUC MURES.doc
  • F I SA P O S T U L U I resp mark ANEXA 5.doc
  • FISA POST DIR MARK ANEXA 2.doc
  • ORGANIGRAMA CENTRALA CEC BANK ANEXA 1.xls
  • Reteaua Agentii jud. Mures ANEXA 4.doc
 • CUPRINS.doc
 • LUCRARE LICENTA.doc
 • TITLUL LUCRARII.doc
 • ORGANIZAREA ACTIVITATII DE MARKETING LA CEC BANK.ppt

Alte informatii

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA FINANŢE - BĂNCI