Particularități ale marketingului în servicii

Proiect
5.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 41809
Mărime: 140.03KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gherasim Daniel
Lucare sustinuta in cadrul universitatii George Bacovia Bacau Lucrarea este facuta pe compania Omiasig (asigurari de viata). Are 84 pagini si este completa 100% (bibliografie,cuprins,concluzii si propuneri,etc)

Cuprins

CAP.1.Particularităţile marketingului în domeniul serviciilor.pg.4

1.1.Profilul şi caracteristicile Omniasig.pg.4

1.2.Structura organizatorică şi prezentarea activităţilor.pg.5

1.3.Delimitarea conceptelor marketingului serviciilor- marketingul bunurilor materiale.pg.6

1.3.1.Clasificarea serviciilor.pg.8

1.3.2.Caracteristicile serviciilor.pg.21

CAP.2.Particularităţile politicii de produs.pg.25

2.1.Conceptul de produs/serviciu în optica de marketing.pg.25

2.2.Oferta de servicii în cadrul Omniasig.pg.27

2.3.Calitatea ofertei de servicii.pg.31

2.4.Implicarea umană în servicii.pg.34

2.4.1.Activitatea de organizare şi resurse umane Omniasig.pg.36

CAP.3.Particularităţile politicii de preţuri în domeniul serviciilor.pg.38

3.1.Tarifele practicate de Omniasig.pg.38

3.2.Locul preţului în cadrul mixului de marketing.pg.39

CAP.4.Particularităţile politicii de distribuţie în servicii.pg.53

4.1.Conceptul de distribuţie în servicii.pg.53

4.2.Canalele de distribuţie în servicii.pg.55

4.3.Distribuţia serviciilor în cadrul Omniasig.pg.58

4.4.Obiective şi strategii ale politicii de distribuţie în servicii.pg.69

CAP.5.Particularităţile politicii de promovare în domeniul serviciilor.pg.71

5.1.Conceptul de promovare.pg.71

5.2.Comunicarea în servicii.pg.73

5.3.Mijloace comunicaţionale în servicii.pg.75

5.4.Politici de promovare în cadrul Omniasig.pg.78

CONCLUZII ŞI PROPUNERI.pg.80

BIBLIOGRAFIE.pg.84

Extras din document

CAPITOLUL1

Particularităţile marketingului în domeniul serviciilor

1.1.Profilul şi caracteristicile OMNIASIG.

Omniasig este compania lider al Grupului VIG în România fiind unul din principalii jucători ai pieţei asigurărilor din România şi un reper important al industriei de profil. Grupul Omniasig, prin companiile Omniasig Asigurare-Reasigurare şi Omniasig Asigurări de Viaţă, oferă întreaga gamă a produselor şi serviciilor de profil, preluând în asigurare riscurile aferente registrului complex al activităţii umane: viaţă de familie, viaţă profesională, afaceri, educaţie, cultură.Înfiinţată în 1995 cu capital mixt, Omniasig a demarat activitatea pe piaţa asigurărilor din România, cu o sucursală şi 12 angajaţi. Stabilind încă de la început obiective ambiţioase de creştere şi dezvoltare pe termen mediu şi lung, în 1997 urcă pe locul patru în topul principalelor companii de asigurări din România. Profesionalismul, efortul şi ambiţia echipei de specialişti, adoptarea unei politici prudente şi eficiente de creştere stabilă prin achiziţii şi fuziuni, promovarea produselor şi serviciilor adaptate specificului pieţei, s-au concretizat în anul 2006 prin atingerea obiectivelor propuse. Omniasig este în prezent o companie puternică, stabilă, care ocupă locul II pe piaţa asigurărilor generale.

Companie lideră Vienna Insurance Group în România, Omniasig reprezintă forţa motrice care propulsează grupul în poziţia de top pe piaţa românească de asigurări. Orientarea permanentă în vederea adaptării serviciilor oferite la cerinţele clienţilor, preocuparea pentru îmbunătăţirea continuă a managementului, eforturile de aliniere la standardele Uniunii Europene, precum şi performanţele obţinute, au fost confirmate în 2006, prin obţinerea certificării acordate de Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii, conform condiţiilor din standardul SR EN ISO 9001 (ISO 9001:2000).

Valorile Omniasig sunt: a) stabilirea financiară; b) grad ridicat de capitalizare; c)prezenţă puternică şi stabilă pe piaţă; d)produse competitive şi cu un grad ridicat de acoperire a riscurilor;e) servicii de calitate pre şi post vânzare; f) acoperire la nivel naţional; reţea teritorială puternic dezvoltată; g)inovaţie şi flexibilitate în procesul de vânzare.

Obiectivele strategice Omniasig sunt: 1. consolidarea poziţiei secundare pe piaţa asigurărilor generale; 2. consolidarea brandului Omniasig Vienna Insurance Group; 3. întărirea prezenţei Omniasig pe segmentul de piaţă retail, prin dezvoltarea reţelei teritoriale şi creşterea forţei de vânzare; 4. oferirea de produse, servicii şi consultanţă la standarde europene; 5. dezvoltarea politicii de Managementul relaţiei cu clienţii pentru segmentul de retail.

Anul 2006 a confirmat previziunile acordate de agenţiile internaţionale de specialitate de mediu macroeconomic stabil, fiind menţinut trendul ascendent care a caracterizat economia românească în ultima perioadă.

Produsul Intern Brut a fost de 342,4 miliarde RON înregistrând o creştere de 7,7% comparativ cu anul anterior. Creşterea PIB e influenţată favorabil de ritmurile de creştere înregistrate de consumul final (11,5%) şi de fluxul investiţional (16,1%).

Volumul investiţiilor străine a fost în 2006 de 9,1 miliarde euro înregistrând o creştere semnificativă comparativ cu anul interior.

Pentru 2007 este prognozată o creştere a PIB de 6,5%. Aderarea la Uniunea Europeană va influenţa semnificativ această creştere ca urmare a accelerării dezvoltării economice şi sociale a României şi va avea drept consecinţă reducerea decalajelor economice şi sociale dintre România şi statele membre UE. Ritmul important de creştere economică va fi influenţat favorabil de cererea internă, iar în cadrul acesteia de cererea pentru investiţii, atât ca urmare a fluxurilor importante de investiţii străine cât şi, în special, absorbţiei fondurilor comunitare.

Formarea brută de capital fix a înregistrat în 2006 o creştere de 24,6% comparativ cu anul anterior, rata de investiţie fiind de 24,6% comparativ cu 23,1% cât a fost înregistrat în 2005.

Politica de apreciere a monedei naţionale a fost menţinută şi în 2006, rata medie anuală a inflaţiei înregistrând valoarea de 6,56%, comparativ cu 9% valoarea înregistrată în 2005.Pentru 2007, rata medie anuală a inflaţiei este prognozată a atinge valoarea de 4%.

Ratinguri acordate României:

Standard & Poors a confirmat menţinerea ratingurilor acordate în septembrie 2005, respectiv: “BBB-“ pentru creditele pe termen lung în valută şi “A-3” pentru creditele pe termen scurt în valută;

“BBB” pentru împrumuturile pe termen lung în moneda naţională şi “A-3” pentru creditele pe termen scurt în moneda naţională.

În data de 31 august 2006, agenţia internaţională Fitch a ridicat ratingul ataşat împrumuturilor României în valute şi în moneda naţională şi a urcat calificativul plafonului de ţară la "A-“ de la “BBB+”.

În octombrie 2006 Moody’s a fost ultima agenţie care a ridicat ratingurile României la nivelul celor acordate de Standard & Poors şi Fitch, fără să meargă mai sus şi să le îmbunătăţească.

Evoluţia pieţei asigurărilor.

În anul 2006 volumul de prime brute subscrise înregistrat pe piaţa asigurărilor a fost de 5.742,47 milioane RON, înregistrând o creştere de 33% comparativ cu anul anterior.

Pentru anul 2007 se poate estima un volum de prime brute subscrise de cca 7.000 milioane RON.

Ponderea primelor din asigurări de viaţă se menţine la nivelul înregistrat în 2005 respectiv 20%, asigurările generale deţinând în continuare supremaţia pe piaţa românească de asigurări.

Rata de penetrare a primelor din asigurare în PIB a fost în 2006 de 1,67%, înregistrând, de asemenea, o creştere comparativ cu anul 2005 când a înregistrat valoarea de 1,53%.

Dinamica diferită înregistrată la nivelul celor două sectoare – asigurări generale şi asigurări de viaţă – se menţine şi în 2006, respectiv ritmul de creştere înregistrat de asigurările generale de 39% este mult superior celui înregistrat de sectorul asigurărilor de viaţă (14%).

Pentru 2007 se poate estima un volum de prime brute subscrise din asigurări generale de cca. 5.400 milioane RON.1

Preview document

Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 1
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 2
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 3
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 4
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 5
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 6
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 7
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 8
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 9
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 10
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 11
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 12
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 13
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 14
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 15
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 16
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 17
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 18
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 19
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 20
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 21
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 22
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 23
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 24
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 25
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 26
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 27
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 28
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 29
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 30
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 31
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 32
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 33
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 34
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 35
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 36
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 37
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 38
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 39
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 40
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 41
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 42
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 43
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 44
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 45
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 46
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 47
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 48
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 49
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 50
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 51
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 52
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 53
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 54
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 55
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 56
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 57
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 58
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 59
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 60
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 61
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 62
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 63
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 64
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 65
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 66
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 67
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 68
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 69
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 70
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 71
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 72
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 73
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 74
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 75
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 76
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 77
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 78
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 79
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 80
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 81
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 82
Particularități ale marketingului în servicii - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Particularitati ale Marketingului in Servicii.doc

Alții au mai descărcat și

Politica de distribuție a produselor la SC Napochim SA

Introducere.5 INTRODUCERE 1. Problematica abordatǎ Nici o organizaţie mare sau micǎ, cu scop lucrativ sau nelucrativ, din sectorul producţiei...

Marketingul serviciilor - universități și facultăți

INTRODUCERE Ce este marketingul Cercetare a pieţei, în raport cu produsul ce se doreşte a fi vândut, observarea atitudinii consumatorilor faţă de...

Piața unică europeană

CAPITOLUL l –Conceptul de piata unica 1.1. Definitia pietei unice. Piaţa unică a luat naştere prin unirea pieţelor naţionale ale celor 27 State...

Politica de preț Crystal Clean

MIXUL DE MARKETING ÎN SERVICII Mixul de marketing conceput în firma de servicii este utilizat la fel ca şi în domeniul bunurilor materiale pentru...

Marketingul Serviciilor

Terminologii În literatura de specialitate referitoare la definirea serviciilor reţin atenţia următoarele definiţii: - potrivit Asociaţiei...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Marketingul Serviciilor

CAPITOLUL 1 CARACTERIZAREA DE ANSAMBLU A SFEREI SERVICIILOR 1.1. Conţinutul serviciilor Definiţiile formulate de majoritatea specialiştilor în...

Marketingul Serviciilor

I. MARKETINGUL SERVICIILOR - DOMENIU SPECIALIZAT AL MARKETINGULUI - Conţinutul marketingului serviciilor - Sistemul de servucţie şi...

Te-ar putea interesa și

Strategii și Politici de Marketing în Cazul Brandului Turistic Bucovina

Capitolul I PARTICULARITĂŢI ALE MARKETINGULUI ÎN TURISM I.1.Specificul marketingului serviciilor Marketingul s-a dezvoltat ca o disciplină...

Organizarea evenimentelor în cadrul Hotelului West Plaza

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales să abordez această temă pentru a redactarea lucrarea de disertație a fost din dorința de a atrage atenția...

Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane

Capitolul 1. POLITICA DE MARKETING A ÎNTREPRINDERII 1.1 Coordonatele politicii de marketing a întreprinderii În prezent, firma îşi desfăşoară...

Calitatea serviciilor și relația bancă-client

Introducere In societatea contemporana structura cererii capata tot mai mult un caracter individual si producatorii din sfera serviciilor sunt...

Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM

Introducere Deoarece atât piaţa, privită ca noţiune economică, cât şi societatea în ansamblu, se află într-o continuă şi rapidă schimbare,...

Influența Comportamentului de Cumpărare și Consum asupra Serviciilor Hoteliere

Introducere Se poate spune că orice firmă care doreşte rezultate bune, trebuie să apeleze la marketing, iar acest lucru fără orientare spre...

Mixul de Marketing - Implementare Produse de Retail în Sistemul Bancar

CAPITOLUL 1 Conţinutul politicii de marketing si Locul serviciilor bancare în teoria economică Adoptarea conceptului de marketing de către o...

Cercetarea Satisfacției Consumatorilor Vodafone

Introducere Secolul XXI este considerat de marea majoritate a specialiștilor secolul revoluției informaționale și tehnologice, începută încă din...

Ai nevoie de altceva?