Plan Afacere Vincon Vrancea

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 7611
Mărime: 181.56KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

1. Numele solicitantului: VINCON VRANCEA S.A.

2. Numar de inmatriculare la Oficiul Registrul Comertului: J39/225/01.02.1991

Cod fiscal: R1446711. Autoritatea fiscala tutelara: Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea.

NOTA: Conform H.G.R.nr.599/2001 solicitantul a primit Codul Unic de Inregistrare:1446711 si atributul fiscal R.

3. Forma juridica a solicitantului si un scurt istoric al organizatiei:

Solicitantul este persoana juridica romana cu capital integral privat, infiintata ca societate comerciala pe actiuni (de tip deschis) la data de 01.02.1991 si functioneaza conform Legii nr.31/1990, avand durata de functionare nelimitata.

VINCON VRANCEA S.A. a fost infiintata in anul 1949 ca intreprindere de stat, al carei obiect de activitate consta in producerea vinurilor si a distilatelor din vin.

In anul 1991, in baza Legii nr.15/1990, a Legii nr.31/1990 si a H.G.R. nr.1353/1990, s-a transformat in societate comerciala pe actiuni avand capital integral de stat.

Prin Legea nr.58/1991, de stabilire a conditiilor si modalitatilor de privatizare si-a schimbat structura capitalului in capital de stat in proportie de 70% si capital privat 30%, administrate de FPS, respectiv FPP III Transilvania.

Societatea a fost privatizata (100%) in anul 1999 (Legea nr.58/1991) si reorganizata pe baza unor strategii moderne.

4. Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului.

Adresa sediului social si la care solicitantul isi desfasoara activitatea administrativa: Focsani–cod 620075, Strada Avantului nr.12, Judetul Vrancea, Romania.

5. Obiectul de activitate: Fabricarea vinului din struguri - Cod CAEN 1593.

6. Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare.

Conform Certificatului constatator cu nr.5463/02.06.2004, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea (Document 6.23), structura capitalului social este urmatoarea:

Structura actionariatului

Date de identificare ale actionarilor

Valoarea capitalului social

-Lei-

% de capital social

Subscris

Varsat

Georgescu Luchi C.I. seria RR nr. 094950 105.525.202.000 105.525.202.000 81,7364

Alti actionari persoane fizice Anexa 5 14.448.549.000 14.448.549.000 11,1914

Program Privatizare in Masa Anexa 5 9.130.574.000 9.130.574.000 7,0722

TOTAL 129.104.325.000 129.104.325.000 100,00

VINCON VRANCEA S.A. fiind o societate comerciala cu capital 100% privat, este eligibila pentru Masura 1.1.

8. Asociati/actionari

VINCON VRANCEA S.A. prin Actul aditional la Actul constitutiv, autentificat sub nr.2.468 in data de 14 mai 2003, a incredintat administrarea societatii, incepand cu data de 20.06.2003, unui Consiliu de Administratie format din 5 membrii a carui componenta este urmatoarea:

Presedinte:

1. Georgescu Luchi, fiica lui Filip si Gheorghita, nascuta la data de 26.03.1957, in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, str. Frunzisului nr.1, Sector 4, CNP 2570326400472, posesoare a C.I. seria RR nr.094950, eliberata de Sectia 16 Politie Bucuresti, cetatean roman.

Prin Hotararea nr.1/17.06.2004 a Adunarii Generale a Actionarilor, a fost numita Reprezentant legal in derularea Programului SAPARD (ANEXA 6).

Membrii:

2. Costache Georgel, fiul lui Nica si Vironica, nascut la data de 06.02.1955, in Straoane-Vrancea, domiciliat in Focsani, str. Timotei Cipariu nr.2A, bloc 2A, ap.5, CNP 1550206390681, posesor al C.I. seria VN nr.009790, eliberata de Politia Focsani, cetatean roman.

Domnul Costache Georgel indeplineste si functia de Director general, iar prin aceeasi Hotarare AGA cu nr.1 din 17.06.2004, a fost desemnat Reprezentant tehnic in derularea Programului SAPARD (ANEXA 6).

3. Susu Gabriela, fiica lui Marin si Ioana, nascuta la data de 16.08.1959 in Focsani, Vrancea, domiciliata in Focsani, str. Cotesti nr.16 bis, CNP 2590816390683, posesoare a B.I. seria GX nr.505978, eliberat de Politia Focsani, cetatean roman.

4. Grosu Tinca, fiica lui Gheorghe si Renostita, nascuta la data de 26.08.1955 in Slobozia Bradului, judetul Vrancea, domiciliata in Focsani, Str. Avantului nr 11, CNP 2550826390686, posesoare a C.I. seria VN nr. 123052, eliberata de Politia Focsani, cetatean roman.

5. Nedelcu Corina, fiica lui Constantin Vasile si Cornelia, nascuta la data de 26.09.1967 in Focsani, judetul Vrancea, domiciliata in Focsani, Str. Mitropolit Varlaam nr. 4, bl. S1, ap. 2, CNP 2670926390754, poseseaoe a C.I. seria VN nr. 052024, eliberata de Politia Focsani, cetatean roman.

Anexat sunt curriculum vitae si extrasele de cazier judiciar.

.Participatii la alte societati.

VINCON VRANCEA S.A. detine participatii la capitalul social al societatii comerciale Fotbal Club Expres S.A. Focsani in suma de 532.038.800 lei, asa cum rezulta din Bilantul contabil incheiat la data de 30.06.2004

Preview document

Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 1
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 2
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 3
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 4
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 5
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 6
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 7
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 8
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 9
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 10
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 11
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 12
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 13
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 14
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 15
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 16
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 17
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 18
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 19
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 20
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 21
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 22
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 23
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 24
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 25
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 26
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 27
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 28
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 29
Plan Afacere Vincon Vrancea - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Plan Afacere Vincon Vrancea.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza comunicării de marketing între două mărci - Vincon și Cotnari

PARTEA 1- Analiza comunicarii de marketing pentru marcile Cotnari si Vincon A. Demersurile comunicationale ale marcii de vin Vincon in perioada...

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Plan de Afacere - SC Vincon Vrancea SA

CAPITOLUL 1 Descrierea afacerii 1.1 . Stadiul ideii de afaceri Denumirea firmei : S.C. VINCON VRANCEA S.A. Obiectul de activitate: Fabricarea...

Întreprinderea în mediul competitiv - studiu de caz realizat la SC Crama Ceptura SRL

CAPITOLUL I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. 1. Scurt istoric Cat priveste informatiile de identificare ale firmei, sediul social se afla in...

Ai nevoie de altceva?